1. Árverés - DI-GY Kft„f.a.”

  3 db kisértékű ingatlan Kismarján

  Árverés kezdete
  2019. 01. 17. | 09:00
  Árverés vége
  2019. 01. 17. | 19:00
  Becsérték
  150 000 Ft
  Kikiáltási ár
  90 000 Ft

  Árverés lezárult

  Lezárult a(z) 50.Fpk.946/2018 ügyszámú árverés 2019. január 17. 19 óra 00 perckor, a Borex Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993985, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 105) felszámoló által a DI-GY Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-880176, székhely: 1022 Budapest, Ady Endre utca 19.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  3 Tétel
 2. Árverés - GÉPHÍR Kft.„f.a.”

  4 db gépjármű együttes értékesítése

  Árverés kezdete
  2019. 02. 01. | 08:00
  Árverés vége
  2019. 02. 18. | 20:00
  Becsérték
  399 000 Ft
  Kikiáltási ár
  400 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 2013 Pomáz, József Attila utca 17. 2 em., levelezési cím: 1593 Budapest, hrsz. Pf.: 732), mint a(z) GÉPHÍR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09 979478, székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) Fővárosi Törvényszék 27 Fpk. 3733/2016/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. január 17. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye:
  az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1440718)
  Az árverés kezdete:
  2019. február 1. 08 óra 00 perc
  Az árverés vége:
  2019. február 18. 20 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár):
  400 000 forint.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig:
  10 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között:
  30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között:
  50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között:
  200 000 forint
  200 millió forint és afelett:
  500 000 forint

  Árverési előleg összege: 19 950 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (árverési előleg) befizetése a felszámoló B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73609155-10227660-00000000 számú elkülönített bankszámlájára „Géphír árverési előleg" közleménnyel az árverési regisztráció során úgy, hogy az ajánlattételt megelőzően a számlán jóváírásra kerüljön.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Ha az árverés eredményes a felszámoló az árverési előleget a nyertes árverezőnek a vételárba beszámítja. A felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az árverést eredménytelennek nyilvánítja. Eredménytelen árverezőnek vagy az árverés bármilyen okból történő eredménytelensége esetén az árverési előleg az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Nem jár vissza árverési előleg, ha a szerződés a nyertes érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  Mercedes-Benz 203 K, Suzuki Swift 1,0 GL, Citroen Jumper és Fiat Punto VAN tipusú gépjárművek együttes értékesítése

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 399 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mercedes-Benz 203 K gépjármű

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  Mercedes
  Gyártási idő:
  2005.
  Állapot:
  Működésképtelen
  Tehermentes:
  nem NAV foglalás
  Mennyisége:
  1 db
  Becsérték:
  245 000 forint

  2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Suzuki Swift 1,0 GL tip. gépjármű

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  Suzuki
  Gyártási idő:
  2003.
  Állapot:
  Működésképtelen
  Tehermentes:
  nem NAV foglalás
  Mennyisége:
  1 db
  Becsérték:
  42 000 forint

  3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Citroen Jumper tip. gépjármű

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  Citroen
  Gyártási idő:
  2003.
  Állapot:
  Működésképtelen
  Tehermentes:
  nem NAV foglalás
  Mennyisége:
  1 db
  Becsérték:
  84 000 forint

  4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Fiat Punto VAN 55 tip. gépjármű

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  Fiat
  Gyártási idő:
  1997.
  Állapot:
  Működésképtelen
  Tehermentes:
  nem NAV foglalás
  Mennyisége:
  1 db
  Becsérték:
  28 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépjárművek az árverés megkezdését követő keddi munkanapokon 10 és 13 óra között Salgótarján, Rákóczi út 131. (SUZUKI kereskedés) címen tekinthetők meg. A belépési engedély miatt legalább 1 nappal a megtekintést megelőzően az EÉR-en vagy telefonon (tel.: +36-1-219-0473) előzetes bejelentkezést kérünk az érdeklődőtől.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az árverésen a nettó árat kell megjelölni. A Mercedes és Suzuki személygépjárművek ÁFA mentesek. A Citroen és Fiat gépjárművek esetében a nettó vételáron felül még a nyertesnek a 27 % ÁFA-t az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa tv.) foglaltaknak megfelelően kell megfizetni.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az árverési vételárat készpénzben vagy a felszámoló B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73609155-10227660-00000000 számú elkülönített bankszámlájára történő átutalással kell megfizetni a szerződéskötés napján. A hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződést az eredményhirdetéstől számított 20 napon belül kell megkötni. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára a vételár 1% -át kitevő üzemeltetési költség megfizetése, mely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevőnek az ingóságot a vételár kifizetését követő 5 munkanapon belül kell átvenni és saját költségén elszállítani jelenlegi tárolási helyéről (Salgótarján, Rákóczi út 131. SUZUKI kereskedés) . Amennyiben vevő ennek nem tesz eleget a tárolási költségeket (naponta gépjárművenként 1000 Ft+ ÁFA) meg kell térítenie eladó részére.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vevő a gépjárműveket kizárólag együttesen, megtekintett állapotban vásárolja meg. Eladó a gépjárművek tulajdonságaiért, használhatóságáért, (jogszabályoknak megfelelő) állapotáért a kellékszavatossági felelősségét kizárja. A vevő ezen tények tudomásul vételével teszi meg árverési ajánlatát. Az árverésen nem vehetnek részt azok, akik a Cstv. alapján a vásárlási lehetőségből kizártak körébe (Cstv. 49. § (3) bek., (3b) bek.) tartoznak. A felszámoló azokat az ajánlattevőket is kizárja az árverésből, akik az elektronikus értékesítés szabályait, az eljárás eredményét csalárd módon befolyásolják, vagy hamis adatszolgáltatással vettek benne részt, illetve ezeket megkísérelték. Jelen hirdetmény az első értékesítés.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1440718/tetelek.pdf

  4 Tétel
 3. Pályázat - Szabad Demokraták Szövetsége – a Magyar Liberális Párt „felszámolás alatt” „f.a.”

  Pártház Szarvason

  Pályázat kezdete
  2019. 01. 17. | 12:00
  Pályázat vége
  2019. 01. 17. | 17:00
  Becsérték
  20 000 000 Ft
  Minimálár
  10 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  A(z) BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a Szabad Demokraták Szövetsége – a Magyar Liberális Párt „felszámolás alatt” „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-02-0001044, székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 50.) adóssal szembeni, 9.Fpk.3799 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

  1 Tétel
 4. Pályázat - CÉLPONT Szövetkezet „f.a.”

  Cél Konferencia Központ Kft.-vel szembeni követelés

  Pályázat kezdete
  2019. 02. 02. | 11:00
  Pályázat vége
  2019. 02. 18. | 12:00
  Becsérték
  5 000 000 Ft
  Minimálár
  2 500 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Account Controll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-986937, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em.), mint a(z) CÉLPONT Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 01-02-050567, székhely: 1119 Budapest, Keveháza utca 1-3.) Fővárosi Törvényszék 39.Fpk.2287/2016/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. január 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1571515
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2019. február 2. 11 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2019. február 18. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 250 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét az Account Controll Kft 11711041-29921726 számú bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni legkésőbb a pályázat lezárásáig.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A sikertelen pályázóknak az ajánlati biztosíték összege az eredményhirdetést követően visszautalásra kerül.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Cél Konferencia Központ Kft. (5000 Szolnok, Kossuth tér 3.) 22.183.014,- Ft összegű tartozását. A követelés alapját képező szerződés rendelkezésre áll, a kötelezett elismerő nyilatkozata ellenére a követelés érvényesítése bizonytalan.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 5 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 500 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Cél Konferencia Központ Kft. -vel szembeni követelés

  A követelés összege:
  22 183 014
  Lejárati ideje:
  Lejárt (1 éven túl)
  Számviteli besorolása:
  Kapcsolt vállalkozással szembeni
  A követelés kötelezettje:
  Más gazdálkodó
  A követelés biztosított-e:
  nem

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A követeléssel kapcsolatos dokumentumokat a 06-1-365-1747 telefonszámon vagy a felszamolo@account-controll.hu e-mail címen előzetes egyeztetést követően a felszámoló irodájában megtekinthetők.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyonelem értékesítésére az áfatörvény 142.§-a rendelkezései irányadóak.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az eredmény értékelésnél az ajánlott vételár mértéke dönt.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kell megfizetni az Account Controll Kft. 11711041-29921726 számú bankszámlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy elszállítása illetve átvétele a vételár kifizetését követően lehetséges.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat a www.e-cegkozlony.gov.hu honlapon, a felszámoló cég honlapján jelenik meg.Pályázni a www.eer.gov.hu honlapon keresztül előzetes regisztrációt követően lehet.Az eredményes pályázat feltétele a vételár - ajánlati biztosítékon felüli - egy összegben történő – készpénzben illetőleg banki átutalás útján a felszámolói iroda bankszámlájára - megfizetése. (Account Controll Kft. 11711041-29921726 bankszámlaszám.) Részletfizetést nem biztosít a felszámoló.Az eredmény értékelésnél az ajánlott vételár mértéke dönt. A pályázat a Cstv. és a 17/2014. Korm. rendelet szerint kerül lebonyolításra.Az ajánlatokat a www.eer.gov.hu honlapon keresztül lehet benyújtani az ott megjelölt formában. Az átvételt az eer.gov.hu rendszer biztosítja.Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről a 17/2014 Korm. rendelet 13§ és 14§ rendelkezése szerint.Pályázati benyújtási határidő meghatározása:Pályázat indításának napja: az e-cegkozlony.gov.hu honlapon megjelenéstől számított 16. nap.Pályázat benyújtásának határideje: a pályázat indításától számított 15. napot követő 12.00 órakor jár le és az EÉR rendszerben meghatározott feltételekkel. A követelések harmadik, az üzletrészek első értékesítésére kerül sor jelen pályázatban.A felszámoló a pályázati kiírás tervezetét megküldte a hitelezők részére. A minimálár csökkentését 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak elővásárlási jogukkal kívánnak-e élni. Ezen nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő 10 nap.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat kötelező tartalmi elemei:
  • egyértelműen meghatározott vételi ár és fizetési feltételek megjelölése;
  • az ajánlattevő azonosítására szolgáló adatok a 17/2014. Korm.rendelet 16. § szerint
  • ajánlati biztosíték befizetés igazolása;
  • nyilatkozat, a pályázó részéről, hogy a vételár a rendelkezésére áll, és vállalja, hogy nyertes pályázóként a nettó vételár 1%-át mint jutalékot az elektronikus rendszer működtetője részére megfizet;
  • nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázat bontásától számítva 60 nap vételi kötelezettséget vállal;
  Több megfelelő pályázat esetén, ha ugyanazon elemre az ajánlatok között 10 %-nál kisebb az eltérés, a felszámoló az EÉR rendszerben ártárgyalást tart.
  Pályázatok értékelése az EÉR rendszerben történik, eredményhirdetés: pályázati határidő után 15 nap.
  A felszámoló az eljárás alatt bármikor érvénytelenítheti a pályázatot, a lezárást követően csak megfelelő ajánlat hiányában nyilváníthatja a pályázatot eredménytelennek.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1571515/tetelek.pdf

  1 Tétel
 5. Pályázat - Szabad Demokraták Szövetsége – a Magyar Liberális Párt „felszámolás alatt” „f.a.”

  Iroda - Szekszárdon

  Pályázat kezdete
  2019. 01. 17. | 12:00
  Pályázat vége
  2019. 01. 17. | 17:00
  Becsérték
  7 300 000 Ft
  Minimálár
  3 650 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  A(z) BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a Szabad Demokraták Szövetsége – a Magyar Liberális Párt „felszámolás alatt” „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-02-0001044, székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 50.) adóssal szembeni, 9.Fpk.3799 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

  1 Tétel
 6. Pályázat - CÉLPONT Szövetkezet „f.a.”

  CÉL GAZDASÁGI Kft.-vel szembeni követelés

  Pályázat kezdete
  2019. 02. 02. | 11:00
  Pályázat vége
  2019. 02. 18. | 12:00
  Becsérték
  4 000 000 Ft
  Minimálár
  2 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Account Controll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-986937, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em.), mint a(z) CÉLPONT Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 01-02-050567, székhely: 1119 Budapest, Keveháza utca 1-3.) Fővárosi Törvényszék 39.Fpk.2287/2016/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. január 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1571531
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2019. február 2. 11 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2019. február 18. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 200 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét az Account Controll Kft 11711041-29921726 számú bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni legkésőbb a pályázat lezárásáig.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A sikertelen pályázóknak az ajánlati biztosíték összege az eredményhirdetést követően visszautalásra kerül.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  CÉL GAZDASÁGI Kft. (5000 Szolnok, Kossuth tér 3.) 14.816.986,- Ft összegű tartozását. A követelés alapját képező szerződés rendelkezésre áll, a kötelezett elismerő nyilatkozata ellenére a követelés érvényesítése bizonytalan.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 000 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: CÉL GAZDASÁGI Kft. -vel szembeni követelés

  A követelés összege:
  14 816 986
  Lejárati ideje:
  Lejárt (1 éven túl)
  Számviteli besorolása:
  Kapcsolt vállalkozással szembeni
  A követelés kötelezettje:
  Más gazdálkodó
  A követelés biztosított-e:
  nem

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A követeléssel kapcsolatos dokumentumokat a 06-1-365-1747 telefonszámon vagy a felszamolo@account-controll.hu e-mail címen előzetes egyeztetést követően a felszámoló irodájában megtekinthetők.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyonelem értékesítésére az áfatörvény 142.§-a rendelkezései irányadóak.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az eredmény értékelésnél az ajánlott vételár mértéke dönt.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kell megfizetni az Account Controll Kft. 11711041-29921726 számú bankszámlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy elszállítása illetve átvétele a vételár kifizetését követően lehetséges.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat a www.e-cegkozlony.gov.hu honlapon, a felszámoló cég honlapján jelenik meg.Pályázni a www.eer.gov.hu honlapon keresztül előzetes regisztrációt követően lehet.Az eredményes pályázat feltétele a vételár - ajánlati biztosítékon felüli - egy összegben történő – készpénzben illetőleg banki átutalás útján a felszámolói iroda bankszámlájára - megfizetése. (Account Controll Kft. 11711041-29921726 bankszámlaszám.) Részletfizetést nem biztosít a felszámoló.Az eredmény értékelésnél az ajánlott vételár mértéke dönt. A pályázat a Cstv. és a 17/2014. Korm. rendelet szerint kerül lebonyolításra.Az ajánlatokat a www.eer.gov.hu honlapon keresztül lehet benyújtani az ott megjelölt formában. Az átvételt az eer.gov.hu rendszer biztosítja.Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről a 17/2014 Korm. rendelet 13§ és 14§ rendelkezése szerint.Pályázati benyújtási határidő meghatározása:Pályázat indításának napja: az e-cegkozlony.gov.hu honlapon megjelenéstől számított 16. nap.Pályázat benyújtásának határideje: a pályázat indításától számított 15. napot követő 12.00 órakor jár le és az EÉR rendszerben meghatározott feltételekkel. A követelések harmadik, az üzletrészek első értékesítésére kerül sor jelen pályázatban.A felszámoló a pályázati kiírás tervezetét megküldte a hitelezők részére. A minimálár csökkentését 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak elővásárlási jogukkal kívánnak-e élni. Ezen nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő 10 nap.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat kötelező tartalmi elemei:
  • egyértelműen meghatározott vételi ár és fizetési feltételek megjelölése;
  • az ajánlattevő azonosítására szolgáló adatok a 17/2014. Korm.rendelet 16. § szerint
  • ajánlati biztosíték befizetés igazolása;
  • nyilatkozat, a pályázó részéről, hogy a vételár a rendelkezésére áll, és vállalja, hogy nyertes pályázóként a nettó vételár 1%-át mint jutalékot az elektronikus rendszer működtetője részére megfizet;
  • nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázat bontásától számítva 60 nap vételi kötelezettséget vállal;
  Több megfelelő pályázat esetén, ha ugyanazon elemre az ajánlatok között 10 %-nál kisebb az eltérés, a felszámoló az EÉR rendszerben ártárgyalást tart.
  Pályázatok értékelése az EÉR rendszerben történik, eredményhirdetés: pályázati határidő után 15 nap.
  A felszámoló az eljárás alatt bármikor érvénytelenítheti a pályázatot, a lezárást követően csak megfelelő ajánlat hiányában nyilváníthatja a pályázatot eredménytelennek.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1571531/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Pályázat - GAMBOA Kft. „f.a.”

  Szigetszentmiklós 13127/4/A/10. hrsz. alatt felvett, „gépkocsi beálló”

  Pályázat kezdete
  2019. 01. 17. | 11:11
  Pályázat vége
  2019. 01. 17. | 16:58
  Becsérték
  50 000 Ft
  Minimálár
  70 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  A(z) Kurátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-726061, székhely: 1035 Budapest, Kórház utca 29. 1 em. 3, levelezési cím: 1035 Budapest, Kórház utca 29. 1 em. 3) felszámoló által a GAMBOA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 112777, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 43..) adóssal szembeni, 16.Fpk.1201 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

  1 Tétel