1. Pályázat - FLÓRAAQUA Kft.„f.a.”

  Idegen tulajdonú ingatlanon végzett beruházás (talajvízkút)

  Pályázat kezdete
  2017. 10. 06. | 12:38
  Pályázat vége
  2017. 10. 21. | 12:39
  Irányár
  440 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) FLÓRAAQUA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-062729, székhely: 88360 Keszthely, Bessenyei utca 27.) Zalaegerszegi Törvényszék 3. Fpk. 20-15-020073/1. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. szeptember 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P865067
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2017. október 6. 12 óra 38 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2017. október 21. 12 óra 39 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 22 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a
  pályázat benyújtásának végső határidejéig, a felszámoló szervezet, a KERSZI Zrt. erre a célra
  elkülönített a K and H Bank Nyrt. vezetett 10200964-20213431-00000000 számú számlájára kell
  megfizetni "Flóraaqua Kft."fa" megjelöléssel.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázat esetében az ajánlati
  biztosíték összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére visszafizetésre kerül.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Idegen tulajdonú ingatlanon létesített talajvízkút

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 440 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: talajvízkút

  Típus:
  idegen tulajdonon végzett beruházás
  Területe:
  0 m²
  Állapota:
  talajvízkút
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  Idegen tulajdonon végzett beruházás

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Karmacs
  Ingatlan postai címe:
  Karmacs ,
  Területnagyság:
  0 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  talajvízkút

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Szántó András

  Ingatlan állapota: talajvízkút

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 2017. október 11. délelőtt 9-12.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat, 15 napon belül megkötendő adásvételi szerződésben meghatározottak szerint átutalással, maximum 15 napon belül megfizetni Ha ezt a vevő elmulasztja az ajánlati biztosíték összegét, elveszti. A vagyontárgy irányára nettó azok Áfa alany esetén fordított ÁFA-val, nem Áfa alany esetén bruttó módon értékesítendőek. Kérjük pályázókat a megajánlott vételárat ennek megfelelően alakítsák
  ki. és azt egyértelműen jelöljék meg pályázati anyagukban.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A pályázat nyertese köteles a kihirdetéstől számított 15 napon
  belül adásvételi szerződést kötni. Ha ezt a vevő elmulasztja a bánatpénz összegét, elveszti.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyat a teljes vételár maradéktalan megfizetése után a felszámoló által ellenjegyzett átadás-átvételi jegyzőkönny aláírásával a vevő saját költségén maximum 15 napon belül köteles elszállítani.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az vagyonelemek értékesítésére, a felszámolásokra vonatkozó hatályos Cstv. szerint pályázat lefolytatásával történik. A megvásárlásra felkínált vagyonelemekért kellékszavatosságot nem vállalunk. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága. A pályázatban elfogadhatónak tartott legalacsonyabb összegű ellenérték (minimálár) az irányár 305-át meghaladó összeg, amely az eredményes értékesítési eljárás feltétele. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével , üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az értékesítőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli a benyújtott pályázatok tekintetében. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyra az adós nevében a pályázat kiírója kellékszavatosságot nem vállal.A pályázaton való részvétel feltételei:• A pályázaton részt vevő jogi személynek cégkivonattal, és az eljárásra való jogosultságátigazoló okirattal kell rendelkeznie.• A bánatpénz megfizetésének igazolása• Az eladó kellékszavatossága, ill. garanciája teljes-körű kizárására vonatkozó írásbeli tudomásulvételének nyilatkozata.• A legalább 60 napos ajánlati kötöttség vállalását tartalmazó nyilatkozat.• A vevő nyilatkozatát annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adás-vételi szerződését a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti, melynek költsége a vevőt terheli.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P865067/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - Hungarian Datacenter Services Kft.„f.a.”

  Idegen ingatlanon végzett befejezetlen beruházás

  Pályázat kezdete
  2017. 09. 08. | 08:00
  Pályázat vége
  2017. 09. 25. | 20:00
  Irányár
  9 100 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 28.Fpk.1939 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. szeptember 25. 20 óra 00 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Hungarian Datacenter Services Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 902676, székhely: 1149 Budapest, Egressy út 110. A. ép. épület lh. fszt. em. Ü1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel
 3. Pályázat - First Immo Kft.„f.a.”

  Lakott lakóingatlan 3/4 tulajdoni hányada

  Pályázat kezdete
  2017. 09. 08. | 08:00
  Pályázat vége
  2017. 09. 25. | 20:00
  Irányár
  11 600 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 10.Fpk.01-2013-001474 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. szeptember 25. 20 óra 00 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a First Immo Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-901595, székhely: 1112 Budapest, Lanka utca 23..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel
 4. Árverés - Silhouette Kft„f.a.”

  Kerámia ,Diszkó burkoló mintaanyag

  Árverés kezdete
  2017. 10. 13. | 09:00
  Árverés vége
  2017. 10. 30. | 10:00
  Becsérték
  6 500 000 Ft
  Kikiáltási ár
  3 250 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Creedy Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908017, székhely: 1183 Budapest, Gyömrői út 89.., levelezési cím: 1183 Budapest, Gyömrői út 89..), mint a(z) Silhouette Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-992319, székhely: 1148 Budapest , Angol utca 43.) FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK 31.Fpk.3176/2015/5. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. szeptember 28. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye:
  az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A869271)
  Az árverés kezdete:
  2017. október 13. 09 óra 00 perc
  Az árverés vége:
  2017. október 30. 10 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár):
  3 250 000 forint.
  Licitlépcső:
  1 millió forintig:
  5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között:
  30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között:
  50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között:
  200 000 forint
  200 millió forint és afelett:
  500 000 forint

  Árverési előleg összege: 300 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen történő részvétel feltétele, hogy az árverési előleg összege megfizetése kerüljön és az igazoló bizonylatot a licitáló feltöltötte a regisztráció során. A bizonylat feltöltésének hiányában az árverésen való részvételre nincs lehetőség. Az árverési előleget a felszámoló Raiffeisen Bank Zrt.12010611-01099304-00200002 számú felszámolási gyűjtőszámláján " Silhouette Kft.fa. árverési előleg "megjegyzéssel, kizárólag banki átutalással lehet teljesíteni. Egyéb befizetést az árverésen kívüli befizetésnek minősítheti a felszámoló és a felmerülő költségek a befizetőt terhelik. Amennyiben az árverési előleget külföldről teljesítik úgy számlavezető bank nevének, SWIFT-, illetve BIC kódjának, valamint a nemzetközi számlaszámának (EU esetén IBAN) pontos megadását, amelyre sikertelen pályázat esetén az ajánlati biztosíték visszautalását kéri.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes licitáló esetén az árverési előleg a vételárba beszámításra kerül. Az eredménytelen licitálók részére a befizetet, árverési előleg az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül, mely összegre a felszámoló kamatot nem fizet.
  A felsorolt ingóságokat a felszámoló kizárólag egyben értékesíti.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  Házépítő Üzletből visszamaradt bemutató diszkó, kerámia mintaanyag 60 tételben

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 6 500 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Diszkő burkoló minta anyag

  Típus:
  Műszaki cikk
  Tehermentes:
  nem Bank hitel
  Mennyisége:
  60 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságokat a felszámolóval előre egyeztetett (+36 30 9434216) időpontban 2017 október 17.-én 10-12 óra között lehet megtekinteni.Az ingóságok tárolási helye : DEPO Intermodális Társas Logisztikai Központ Kft. Törökbálint

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással a felszámoló Raiffeisen Bank Zrt.12010611-01099304-00200002 számú felszámolási gyűjtőszámláján " Silhouette Kft.fa. „vételár "megjegyzéssel történhet. A vételár megfizetésének napja legkésőbb a szerződéskötés napja. A társaság az áfa fizetési kötelezettség tekintetében az általános szabályok szerint adózik.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes licitáló köteles 15 napon belül szerződést kötni, ellenkező esetben a felszámoló úgy tekinti, hogy a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre, ebben az esetben a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti. A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára a vételár 1%-át kitevő üzemeltetési költség megfizetése

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az eladó a vagyontárgy birtokát a teljes vételár beérkezésének napján a vevőre átruházza. A vevő köteles a vételár megfizetésének napját követő 8 napon belül a megvásárolt vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén gondoskodni. Amennyiben az átvétel a megadott határidőn belül nem történik meg úgy a felszámoló őrzési költséget számíthat fel.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eér.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. A licitet az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. Az árverést az nyeri, aki a licit lezárása előtt a legmagasabb összegű érvényes árajánlatot teszi. A nyertes pályázó köteles a licit lezártát követő 5 napon belül a felszámolónak a következő iratokat átadni: cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványának, vagy annak igazolására alkalmas más iratának másolatát, magánszemély esetén személyi igazolványának, lakcímkártyájának, adókártyájának másolatát, kapcsolattartó személyt (név, cím, telefonszám, e-mail cím), a licit feltételeinek elfogadásáról szóló, valamint a titoktartási nyilatkozatot, a vételárra vonatkozó fedezetigazolást (bankszámlapénz, bankgarancia vagy hitelígérvény formájában) nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik a felszámoló, a vagyonfelügyelő (ideiglenes vagyonfelügyelő), az említett szervezetek tulajdonosa (tagja, részvényese, alapítója), vezető tisztségviselője, cégvezetője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, foglalkoztatottja, a felszámolóbiztos, valamint az előbbiekben említett személyek közeli hozzátartozói közé, nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja közé.
  Elővásárlási jog: Az EÉR felületen közzétett jegyzőkönyvben rögzített ajánlat olyan vételi ajánlatnak minősül, melyet az eladó el kíván fogadni, egyben a felszámoló által nem ismert elővásárlási jogosult értesítésének minősül. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Az elővásárlásra jogosult az értesítéstől számított 10 napon belül a pályázatban és az elfogadott ajánlatban foglalt feltételekkel élhet elővásárlási jogával. Erről írásban köteles a felszámolót értesíteni, mely időpontig az eljárásban előírt árverési előleget is meg kell fizetnie a kiírásban feltüntetett bankszámlaszámra. Több személynek elővásárlási jogosult esetén a jogosultak az elővásárlási jogok keletkezésének sorrendjében gyakorolhatják. Ha az elővásárlásra jogosult az eladónak intézett nyilatkozatában az ajánlatot elfogadja, a szerződés közöttük jön létre. A nyertes pályázó köteles a szerződéskötéskor a felszámoló által megjelölt jogi képviselő közreműködésével szerződést kötni, valamint viselni a szerződéskötés költségét, mely az elfogadott ajánlat 1,5%-a+áfa minimum 50.000,-Ft+áfa. A felszámoló a Cstv. alapján fenntartja magának a jogot arra, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa megfelelő ajánlat hiányában és új eljárást írjon ki. A felszámoló eljárásban meghirdetett vagyonelemek tekintetében minden kellékszavatosságot kizár, a vagyonelemeket a pályázók megtekintett állapotban vásárolják meg. A licitáló köteles a Cstv. rendelkezéseit, a 237/2009. Korm. r., az EÉR szabályzatában rögzítetteket figyelembe venni.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A869271/tetelek.pdf

  1 Tétel
 5. Árverés - P-MAX Kft„f.a.”

  PEUGEOT szgk alaktrészek

  Árverés kezdete
  2017. 10. 13. | 09:00
  Árverés vége
  2017. 10. 30. | 10:00
  Becsérték
  10 500 000 Ft
  Kikiáltási ár
  4 000 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Creedy Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908017, székhely: 1183 Budapest, Gyömrői út 89.., levelezési cím: 1183 Budapest, Gyömrői út 89..), mint a(z) P-MAX Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-999586,, székhely: 1111 1111 Budapest, Kruspér utca 6-8. 2./31, Kruspér utca 6-8. 2 em. 31) Fővárosi Tőrvényszák 39.Fpk.1420/2017/7. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. szeptember 29. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye:
  az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A867413)
  Az árverés kezdete:
  2017. október 13. 09 óra 00 perc
  Az árverés vége:
  2017. október 30. 10 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár):
  4 000 000 forint.
  Licitlépcső:
  1 millió forintig:
  5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között:
  30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között:
  50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között:
  200 000 forint
  200 millió forint és afelett:
  500 000 forint

  Árverési előleg összege: 500 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen történő részvétel feltétele, hogy az árverési előleg összege megfizetése kerüljön és az igazoló bizonylatot a licitáló feltöltötte a regisztráció során. A bizonylat feltöltésének hiányában az árverésen való részvételre nincs lehetőség. Az árverési előleget a felszámoló Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-79616496 számú számlájára "P-MAX PEUGEOT alkatrész árverési előleg "megjegyzéssel, kizárólag banki átutalással lehet teljesíteni. Egyéb befizetést az árverésen kívüli befizetésnek minősítheti a felszámoló és a felmerülő költségek a befizetőt terhelik. Amennyiben az árverési előleget külföldről teljesítik úgy számlavezető bank nevének, SWIFT-, illetve BIC kódjának, valamint a nemzetközi számlaszámának (EU esetén IBAN) pontos megadását, amelyre sikertelen pályázat esetén az ajánlati biztosíték visszautalását kéri.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes licitáló esetén az árverési előleg a vételárba beszámításra kerül. Az eredménytelen licitálók részére a befizetet, árverési előleg az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül, mely összegre a felszámoló kamatot nem fizet.
  A felsorolt ingóságokat a felszámoló kizárólag egyben értékesíti.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  PEUGEOT személygépkocsi raktári alkatrészek: után gyártott 98 és eredeti gyári 1257 tételben

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 10 500 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: személygépkocsi alkatrész

  Típus:
  Műszaki cikk
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 355 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságokat a felszámolóval előre egyeztetett (+36 30 434216) időpontban 2017 .október 17.-én 10-12 óra között lehet megtekinteni.Az ingóságok tárolási helye : 7100 Szekszárd Palánkai út 1sz ( KIA autószalon)

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással a felszámoló Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-79616496 számú számlájára "P-MAX PEUGEOT alkatrész vételár "megjegyzéssel történhet. A vételár megfizetésének napja legkésőbb a szerződéskötés napja. A társaság az áfa fizetési kötelezettség fordított Áfa-s.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes licitáló köteles 15 napon belül szerződést kötni, ellenkező esetben a felszámoló úgy tekinti, hogy a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre, ebben az esetben a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti. A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára a vételár 1%-át kitevő üzemeltetési költség megfizetése

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az eladó a vagyontárgy birtokát a teljes vételár beérkezésének napján a vevőre átruházza. A vevő köteles a vételár megfizetésének napját követő 8 napon belül a megvásárolt vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén gondoskodni. Amennyiben az átvétel a megadott határidőn belül nem történik meg úgy a felszámoló őrzési költséget számíthat fel.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eér.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. A licitet az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. Az árverést az nyeri, aki a licit lezárása előtt a legmagasabb összegű érvényes árajánlatot teszi. A nyertes pályázó köteles a licit lezártát követő 5 napon belül a felszámolónak a következő iratokat átadni: cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványának, vagy annak igazolására alkalmas más iratának másolatát, magánszemély esetén személyi igazolványának, lakcímkártyájának, adókártyájának másolatát, kapcsolattartó személyt (név, cím, telefonszám, e-mail cím), a licit feltételeinek elfogadásáról szóló, valamint a titoktartási nyilatkozatot, a vételárra vonatkozó fedezetigazolást (bankszámlapénz, bankgarancia vagy hitelígérvény formájában) nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik a felszámoló, a vagyonfelügyelő (ideiglenes vagyonfelügyelő), az említett szervezetek tulajdonosa (tagja, részvényese, alapítója), vezető tisztségviselője, cégvezetője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, foglalkoztatottja, a felszámolóbiztos, valamint az előbbiekben említett személyek közeli hozzátartozói közé, nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja közé.
  Elővásárlási jog: Az EÉR felületen közzétett jegyzőkönyvben rögzített ajánlat olyan vételi ajánlatnak minősül, melyet az eladó el kíván fogadni, egyben a felszámoló által nem ismert elővásárlási jogosult értesítésének minősül. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Az elővásárlásra jogosult az értesítéstől számított 10 napon belül a pályázatban és az elfogadott ajánlatban foglalt feltételekkel élhet elővásárlási jogával. Erről írásban köteles a felszámolót értesíteni, mely időpontig az eljárásban előírt árverési előleget is meg kell fizetnie a kiírásban feltüntetett bankszámlaszámra. Több személynek elővásárlási jogosult esetén a jogosultak az elővásárlási jogok keletkezésének sorrendjében gyakorolhatják. Ha az elővásárlásra jogosult az eladónak intézett nyilatkozatában az ajánlatot elfogadja, a szerződés közöttük jön létre. A nyertes pályázó köteles a szerződéskötéskor a felszámoló által megjelölt jogi képviselő közreműködésével szerződést kötni, valamint viselni a szerződéskötés költségét, mely vételár 1,5%-a minimum 75.000,-Ft+Áfa. A felszámoló a Cstv. alapján fenntartja magának a jogot arra, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa megfelelő ajánlat hiányában és új eljárást írjon ki. A felszámoló eljárásban meghirdetett vagyonelemek tekintetében minden kellékszavatosságot kizár, a vagyonelemeket a pályázók megtekintett állapotban vásárolják meg. A licitáló köteles a Cstv. rendelkezéseit, a 237/2009. Korm. r., az EÉR szabályzatában rögzítetteket figyelembe venni.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A867413/tetelek.pdf

  1 Tétel
 6. Árverés - P-MAX Kft„f.a.”

  Fiat szgk alkatrészek

  Árverés kezdete
  2017. 10. 13. | 09:00
  Árverés vége
  2017. 10. 30. | 10:00
  Becsérték
  7 200 000 Ft
  Kikiáltási ár
  2 500 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Creedy Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908017, székhely: 1183 Budapest, Gyömrői út 89.., levelezési cím: 1183 Budapest, Gyömrői út 89..), mint a(z) P-MAX Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-999586, székhely: 1111 Budapest, Kruspér utca 6-8. 2 em. 31) Fővárosi Törvényszék 39.Fpk.1420/2017/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. szeptember 28. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye:
  az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A867412)
  Az árverés kezdete:
  2017. október 13. 09 óra 00 perc
  Az árverés vége:
  2017. október 30. 10 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár):
  2 500 000 forint.
  Licitlépcső:
  1 millió forintig:
  5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között:
  30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között:
  50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között:
  200 000 forint
  200 millió forint és afelett:
  500 000 forint

  Árverési előleg összege: 350 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: : Az árverésen történő részvétel feltétele, hogy az árverési előleg összege megfizetése kerüljön és az igazoló bizonylatot a licitáló feltöltötte a regisztráció során. A bizonylat feltöltésének hiányában az árverésen való részvételre nincs lehetőség. Az árverési előleget a felszámoló Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-79616496 számú számlájára "P-MAX Fiat alkatrész árverési előleg "megjegyzéssel, kizárólag banki átutalással lehet teljesíteni. Egyéb befizetést az árverésen kívüli befizetésnek minősítheti a felszámoló és a felmerülő költségek a befizetőt terhelik. Amennyiben az árverési előleget külföldről teljesítik úgy számlavezető bank nevének, SWIFT-, illetve BIC kódjának, valamint a nemzetközi számlaszámának (EU esetén IBAN) pontos megadását, amelyre sikertelen pályázat esetén az ajánlati biztosíték visszautalását kéri.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes licitáló esetén az árverési előleg a vételárba beszámításra kerül. Az eredménytelen licitálók részére a befizetet, árverési előleg az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül, mely összegre a felszámoló kamatot nem fizet.
  A felsorolt ingóságokat a felszámoló kizárólag egyben értékesíti.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  Fiat személygépkocsi raktári alkatrészek 735 tételben

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 7 200 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Személygépkocsi alkatrész

  Típus:
  Műszaki cikk
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  735 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságokat a felszámolóval előre egyeztetett (+36 30 9434216) időpontban 2017 október 17.-én 10-12 óra között lehet megtekinteni.Az ingóságok tárolási helye : 7100 Szekszárd Palánkai út 1sz ( KIA autószalon)

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással a felszámoló Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-79616496 számú számlájára "P-MAX fiat alkatrész vételár "megjegyzéssel történhet. A vételár megfizetésének napja legkésőbb a szerződéskötés napja. A társaság az áfa fizetési kötelezettség tekintetében az általános szabályok szerint adózik.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes licitáló köteles 15 napon belül szerződést kötni, ellenkező esetben a felszámoló úgy tekinti, hogy a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre, ebben az esetben a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti. A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára a vételár 1%-át kitevő üzemeltetési költség megfizetése

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az eladó a vagyontárgy birtokát a teljes vételár beérkezésének napján a vevőre átruházza. A vevő köteles a vételár megfizetésének napját követő 8 napon belül a megvásárolt vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén gondoskodni. Amennyiben az átvétel a megadott határidőn belül nem történik meg úgy a felszámoló őrzési költséget számíthat fel.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eér.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. A licitet az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. Az árverést az nyeri, aki a licit lezárása előtt a legmagasabb összegű érvényes árajánlatot teszi. A nyertes pályázó köteles a licit lezártát követő 5 napon belül a felszámolónak a következő iratokat átadni: cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványának, vagy annak igazolására alkalmas más iratának másolatát, magánszemély esetén személyi igazolványának, lakcímkártyájának, adókártyájának másolatát, kapcsolattartó személyt (név, cím, telefonszám, e-mail cím), a licit feltételeinek elfogadásáról szóló, valamint a titoktartási nyilatkozatot, a vételárra vonatkozó fedezetigazolást (bankszámlapénz, bankgarancia vagy hitelígérvény formájában) nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik a felszámoló, a vagyonfelügyelő (ideiglenes vagyonfelügyelő), az említett szervezetek tulajdonosa (tagja, részvényese, alapítója), vezető tisztségviselője, cégvezetője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, foglalkoztatottja, a felszámolóbiztos, valamint az előbbiekben említett személyek közeli hozzátartozói közé, nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja közé.
  Elővásárlási jog: Az EÉR felületen közzétett jegyzőkönyvben rögzített ajánlat olyan vételi ajánlatnak minősül, melyet az eladó el kíván fogadni, egyben a felszámoló által nem ismert elővásárlási jogosult értesítésének minősül. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Az elővásárlásra jogosult az értesítéstől számított 10 napon belül a pályázatban és az elfogadott ajánlatban foglalt feltételekkel élhet elővásárlási jogával. Erről írásban köteles a felszámolót értesíteni, mely időpontig az eljárásban előírt árverési előleget is meg kell fizetnie a kiírásban feltüntetett bankszámlaszámra. Több személynek elővásárlási jogosult esetén a jogosultak az elővásárlási jogok keletkezésének sorrendjében gyakorolhatják. Ha az elővásárlásra jogosult az eladónak intézett nyilatkozatában az ajánlatot elfogadja, a szerződés közöttük jön létre. A nyertes pályázó köteles a szerződéskötéskor a felszámoló által megjelölt jogi képviselő közreműködésével szerződést kötni, valamint viselni a szerződéskötés költségét, mely az elfogadott ajánlat 1,5%-a+áfa minimum 50.000,-Ft+áfa. A felszámoló a Cstv. alapján fenntartja magának a jogot arra, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa megfelelő ajánlat hiányában és új eljárást írjon ki. A felszámoló eljárásban meghirdetett vagyonelemek tekintetében minden kellékszavatosságot kizár, a vagyonelemeket a pályázók megtekintett állapotban vásárolják meg. A licitáló köteles a Cstv. rendelkezéseit, a 237/2009. Korm. r., az EÉR szabályzatában rögzítetteket figyelembe venni.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A867412/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Pályázat - SANU-THREE Kft„f.a.”

  Beépíthető telkek Ecseren ipari, kereskedelmi célra

  Pályázat kezdete
  2017. 09. 01. | 13:00
  Eredménytelenítve
  2017. 09. 20. | 13:00
  Irányár
  340 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 1.Fpk.01-14-002653 ügyszámú nyilvános pályázat, a dr. Hetényi Géza és Tsa. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 4.., levelezési cím: 1137 Budapest, Szent István krt. 4..) felszámoló által a SANU-THREE Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-889157, székhely: 1052 Budapest, Váci utca 12. 1 em. 4) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
  A pályázó ajánlata a pályázati irányárat nem érte el, ezért felszámoló a zálogjogos hitelezővel történt egyeztetést követően a benyújtott pályázatot nem fogadta el.

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  7 Tétel