1. Pályázat - Új Nádor Kft. „f.a.”

  El Morya System Kft. 33.33%-os üzletrész-hányada.

  Pályázat kezdete
  2016. 10. 14. | 12:00
  Pályázat vége
  2016. 10. 29. | 12:00
  Irányár
  500 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..), mint a(z) Új Nádor Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-975086, székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 16..) Fővárosi Törvényszék 10.Fpk.01-14-005065/23.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. szeptember 29. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P541331
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2016. október 14. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2016. október 29. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 25 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a felszámoló Oberbanknál vezetett 18400010-03566729-40100025 számú bankszámlájára kell befizetni úgy, hogy az összeg a pályázatok benyújtásának határidejéig a bankszámlára meg kell, hogy érkezzen.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az utalás jutalékával csökkentve az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
  Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Elveszti a bánatpénzt az a pályázó is, aki a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az El Morya System Korlátolt Felelősségű Társaság (1116 Budapest, Kondorosi út 10/A. B. lház. VII. em. 8., Cg. 01-09-986151, adószám: 23503683-2-43) 1/3-ad arányú (33.33%-os) üzletrész-hányada.
  Jegyzett tőke: 3.000.000,- Ft
  Névérték (törzsbetét): 1.000.000,- Ft

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 500 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész

  Cég neve:
  El Morya System Korlátolt Felelősségű Társaság
  Cégjegyzékszáma:
  01-09-986151
  Cég főtevékenysége:
  TEÁOR 10-33 Feldolgozóipar(gyártás)
  Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
  Kisebbségi tulajdon 1/3-ad arányú (33.33%-os) üzletrész-hányad
  Jogtiszta:
  igen

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az iratokba való betekintés helye, időpontja: a felszámoló 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. alatti irodája, a felszámolóval történő előzetes egyeztetést követően (1/236-0545).

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a felszámoló Oberbanknál vezetett 18400010-03566729-40100025 számú bankszámlájára kell átutalni, legkésőbb 2016. december 28. napjáig.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A cégbírósági változásbejegyzésre kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A társaság pótbefizetési és mellékszolgáltatás teljesítési kötelezettséget nem ír elő.
  A tagot, a társaságot, a taggyűlés által kijelölt személyt az átruházni kívánt üzletrészre –ebben a sorrendben- elővásárlási jog illeti meg.
  A vételár ÁFA-mentes.
  A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.
  Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
  A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.
  Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.
  A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.
  Az elbírálás szempontja a kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok esetében az ajánlott vételár nagysága.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P541331/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - Új Nádor Kft. „f.a.”

  AEROBUSZ Kereskedelmi Kft. 20 %-os üzletrész-hányada

  Pályázat kezdete
  2016. 10. 14. | 12:00
  Pályázat vége
  2016. 10. 29. | 12:00
  Irányár
  3 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..), mint a(z) Új Nádor Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-975086, székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 16..) Fővárosi Törvényszék 10.Fpk.01-14-005065/23.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. szeptember 29. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P541328
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2016. október 14. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2016. október 29. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a felszámoló Oberbanknál vezetett 18400010-03566729-40100025 számú bankszámlájára kell befizetni úgy, hogy az összeg a pályázatok benyújtásának határidejéig a bankszámlára meg kell, hogy érkezzen.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az utalás jutalékával csökkentve az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
  Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Elveszti a bánatpénzt az a pályázó is, aki a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az AEROBUSZ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1158 Budapest, Késmárk utca 16., Cg. 01-09-260858, adószám: 10803639-2-42) 1/5-öd arányú
  (20 %-os) üzletrész-hányada.
  Jegyzett tőke: 30.000.000,- Ft
  Névérték (törzsbetét): 6.000.000,- Ft

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész

  Cég neve:
  AEROBUSZ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
  Cégjegyzékszáma:
  01-09-260858
  Cég főtevékenysége:
  TEÁOR 45-47 Kereskedelem, gépjárműjavítás
  Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
  Kisebbségi tulajdon üzletrész
  Jogtiszta:
  igen

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az iratokba való betekintés helye, időpontja: a felszámoló 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. alatti irodája, a felszámolóval történő előzetes egyeztetést követően (1/236-0545).

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a felszámoló Oberbanknál vezetett 18400010-03566729-40100025 számú bankszámlájára kell átutalni, legkésőbb 2016. december 28. napjáig.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A cégbírósági változásbejegyzésre kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A társaság pótbefizetési és mellékszolgáltatás teljesítési kötelezettséget nem ír elő.
  A tagot, a társaságot, a taggyűlés által kijelölt személyt az átruházni kívánt üzletrészre –ebben a sorrendben- elővásárlási jog illeti meg.
  A vételár ÁFA-mentes.
  A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.
  Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
  Az elbírálás szempontja a kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok esetében az ajánlott vételár nagysága.
  A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.
  Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.
  A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P541328/tetelek.pdf

  1 Tétel
 3. Pályázat - L-AGOSZ Bt. „f.a.”

  Pécs Fagyöngy utca 12. szám alatti III. emeleti lakás

  Pályázat kezdete
  2016. 09. 02. | 11:37
  Eredménytelenítve
  2016. 09. 19. | 11:37
  Irányár
  14 100 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 15..Fpk.452 ügyszámú nyilvános pályázat, a Donau-Capital Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-158679, székhely: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1.., levelezési cím: 2740 Abony, Berzsenyi utca 1..) felszámoló által a L-AGOSZ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 06 068210, székhely: 7831 Pellérd, Arany János utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  Megteszi

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 4. Pályázat - NYERGES INVEST Kft. „f.a.”

  Az ingatlanon egy beépítetlen terület, valamint lakóigatlan található.

  Pályázat kezdete
  2016. 08. 26. | 10:00
  Pályázat vége
  2016. 09. 12. | 12:00
  Irányár
  16 240 000 Ft
  Kikiáltási ár
  8 145 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a CK20140 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a NYERGES INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 105126, székhely: 2030 Érd, Alsó utca 20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 8 120 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P510047F1
  Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A pályázattal kapcsolatos minden költséga pályázót terheli.Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosultakat, hogyaz elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követő 10 napon belül jelentsék be, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel
 5. Pályázat - Gold-So Kft. „f.a.”

  Kivett udvar és üzlet

  Pályázat kezdete
  2016. 08. 26. | 12:00
  Pályázat vége
  2016. 09. 10. | 12:00
  Irányár
  7 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  4 315 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 15. Fpk.03-13-000504 ügyszámú nyilvános pályázat, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..) felszámoló által a Gold-So Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-108303, székhely: 6060 Tiszakécske, hrsz. Szabolcska út 91.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 4 300 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P488699F1
  Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálása után a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 30 napon belül kerül sor. A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel
 6. Pályázat - Gold-So Kft. „f.a.”

  Kivett lakóház, udvar

  Pályázat kezdete
  2016. 08. 26. | 12:00
  Eredménytelenítve
  2016. 09. 10. | 12:00
  Irányár
  3 500 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 15.Fpk.03-13-000504 ügyszámú nyilvános pályázat, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..) felszámoló által a Gold-So Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-108303, székhely: 6060 Tiszakécske, hrsz. Szabolcska út 91.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  Nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 7. Pályázat - VHMETAL-INVEST Kft. „f.a.”

  Budapest XXI., 210146/147 hrsz-ú ingatlan

  Pályázat kezdete
  2016. 09. 05. | 09:00
  Pályázat vége
  2016. 09. 23. | 09:00
  Irányár
  10 300 000 Ft
  Kikiáltási ár
  14 527 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 15.Fpk.03-14-000849 ügyszámú nyilvános pályázat, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a VHMETAL-INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-124616, székhely: 6430 Bácsalmás, Szent János utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 14 502 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P482921F2
  Szerződéskötés dátuma: A pályázat elbírálását követő 15 napon belül.
  A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel