1. Pályázat - Bata Kft.„f.a.”

  Jégkrémgyártó és csomagoló gépsor

  Pályázat kezdete
  2021. 07. 09. | 08:00
  Pályázat vége
  2021. 07. 26. | 12:00
  Becsérték
  69 000 000 Ft
  Minimálár
  69 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) ARBOLUS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-358889, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em.), mint a(z) Bata Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16 09 007072, székhely: 5321 Kunmadaras, Budai Nagy A. utca 14..) Szolnoki Törvényszék 10.Fpk.7/2021/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2344844
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 9. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 26. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 2 270 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a BATA Kft. f.a. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-95452999 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "BATA Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  INGÓSÁG:
  Jégkrémgyártó és csomagoló gépsor
  - 1 db ROTARY 4000, Automata gép poharas és tölcséres jégkrémek készítéséhez
  - 1 db NASTRO 2m.+MARKEM, Jelölő berendezés (dátum+termék kód) 2 m-es szállítószalaggal
  - 1 db MACCHINA AQUA GELIDA HP15, Jeges vizes tartály, hűtő
  - 2 db FREEZER CONTINUO EXPLORER 400, Folyamatos fagyasztó
  - 1 db VARIANT 1000, Félautomata adagoló gép, Jégkrémtorta készítő
  - 4 db TINO DI MATURAZIONE 600, érlelő tartály
  - 1 db FILLER DESK 3 GUSTI, Három csöves adagológép,
  - 1 db POLOSTICK 1000, Pálcikás jégkrém készítő és csomagoló gép,
  - 1 db FRUIT FEEDER FF20, Szilárd összetevőket bekeverő gép,
  - 1 db MIXWORKING 300 Gas ECO Pasztörizáló-homogenizáló-hűtő, gázkazánnal

  Valamennyi gép újszerű, a leállítás óta megfelelően konzervált.
  Minimális ideig üzemeltek.
  Zárt helyen tárolják.
  A gépsor hatósági igazolásokkal rendelkezik.
  A gépeket a TECHNOGEL olasz cég szállította 2016. 07. hóban. A gépsor mind poharas, mind pálcikás jégkrém gyártására alkalmas, természetesen annak komplett csomagolásával együtt.

  Az ingóság első alkalommal kerül meghirdetésre.
  Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 69 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 69 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: jégkrémgyártó és csomagoló gépsor

  Típus: Ipari gép
  Állapot: Újszerű
  Tehermentes: nem Zálogjog, jogosult MFB Zrt., 1051 Budapest, Nádor u. 31.
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 69 000 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingóság megtekintése 2021. július 19. napján 8 és 9 óra között 5321 Kunmadaras, Budai Nagy A. u. 14. sz. alatt lehetséges.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az ingóság értékesítése során az áfa az áfa tv. 142. § (1) bek. g pontja alapján, illetve 142. § (3) alapján kerül meghatározásra.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Elsődleges értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni a "BATA Kft. f.a." Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-95452999 számú pénzforgalmi számlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és elszállításáról.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ A pályázatnak tartalmaznia kell: – Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.- Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2344844/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - Pannon Gép Centrum Kft.„f.a.”

  Pécs belterületén, Házgyár utca (Salakhegyi útról megközelíthető) út

  Pályázat kezdete
  2021. 07. 09. | 08:44
  Pályázat vége
  2021. 07. 26. | 08:44
  Becsérték
  1 300 000 Ft
  Minimálár
  1 300 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22., levelezési cím: 8201 Veszprém, Rákóczi utca 5.), mint a(z) Pannon Gép Centrum Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-071379, székhely: 7627 Pécs, Rigóderalja utca 23.) Pécsi Törvényszék 5.Fpk.199/2019/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2358627
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 9. 08 óra 44 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 26. 08 óra 44 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 65 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: : Ajánlati biztosíték megfizetése átutalással felszámoló MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-10639871-49020024. sz. számlájára „Pannon Gép Centrum Kft. "f. a." pályázat ajánlati biztosíték” megjelöléssel oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jóváírásra kerüljön. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosítékösszege a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor ellenőrzi. Az érvényes pályázat feltétele az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték, az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. §. (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. . Ebben az esetben a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Pécs belterületén, Házgyár utca (Salakhegyi útról megközelíthető) 32/100-ad tulajdoni hányadát kitevő 370 négyzetméteres út

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 300 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 300 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett út

  Típus: Kivett út
  Területe: 1 157 m²
  Állapota: átlagos
  Közművesítettség foka: közművesítetlen
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 32/100
  Becsérték: 1 300 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Pécs
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 41292/7
  Ingatlan postai címe: 7630 Pécs, Házgyár utca
  Művelési ág: kivett
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett út
  Területnagyság: 1 157 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Pannon Gép Centrum Kft. "f.a.", 7627 Pécs, Rigóderalja u. 23.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 2007 és 2015 - Terheli a Pécs, belterület 41292/5, 41292/17 , 41292/18,41292/19 hrsz-okat illető víz- és szennyvízelvezetési szolgalmi jog.2015 - Terheli a Pécs, belterület 41292/5 hrz-t illető útszolgalmi jog.2007 - Vezetékjog távfűtővezeték létesítésére és karbantartására. Jog: PécsiHőszolgáltató Vállalat.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésére felszámolóval történt előzetes egyeztetés alapján van lehetőség. A 17/2014. (II.3.) Kormányrendelet 20. § (3) bekezdése értelmében felszámoló pályázóval (licitálóval) a licitálás lezárásáig kizárólag az értékesítési rendszeren keresztül érintkezik.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan feltüntetett irányára nettó irányár (az ÁFÁ-t nem tartalmazza). Az értékesítés áfa köteles, és az Áfa alany vevő 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-a (1) bekezdés g.) pontja értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem Áfa alany vevő tekintetében az általános szabályok szerint történik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, illetve kizárja az érvénytelen ajánlatokat. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázat bontásától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredményt az EÉR felületén közzétételre kerül.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás. Határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 nap

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 8 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető felé, a felszámoló által elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettségét az eredményhirdetést követő 8 napon belül teljesítse.A jutalék nem része a teljes vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokba vételéről vevő a saját költségén a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ajánlatok az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújthatók be. A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. A pályázó adatait a.) gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, képviselő neve, címe, 30 napnál nem régebbi hatályos, eredeti vagy másolatban a cégkivonat, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát; b.) magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, idő, személyi igazolvány-szám, adóazonosító jel, személyi szám; 2. vagyontárgy pontos megnevezését és a nettó vételár egyértelmű megjelölését; 3. ajánlott fizetési feltételeket; 4. ajánlati biztosíték befizetésének igazolását; 5. az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás) 5. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja; 6. nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról; 7. kötelezettségvállalói nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerében történt megjelenéstől számított 15 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően a pályázatban megajánlott, de legkésőbb a kiírásban megszabott határidőn belül átutalja; 8. kötelezettségvállalói nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetését követően a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül birtokba veszi; 9. tudomásvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a szerződésben foglalt fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladók elállnak a szerződéstől; 10. nyilatkozat annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződésnek elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, melynek költsége a vevőt terheli; 11. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi azt, hogy a megvásárolni kívánt vagyonelem tekintetében az eladó kizárja a kellékszavatossági és garanciális igény érvényesítésének jogát; 12. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem nyertes pályázat esetén az ajánlati biztosíték milyen bankszámlára kerüljön visszautalásra (bankszámla tulajdonos neve, bankszámla adatai). Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték, a nyertes pályázót terheli. Az ügyvédi munkadíj összege a vételár 2%-a, de minimum 50.000 Ft. Az ügyvédi munkadíj az Áfa összegét nem tartalmazza. A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy a pályázatokat csak abban az esetben tekinti érvényesnek, amennyiben a fenti elemeket hiánytalanul tartalmazza, ellenkező esetben a pályázatot a felszámoló érvénytelennek minősíti. A benyújtott pályázatokat és nyilatkozatokat aláírás nélkül a felszámoló szintén érvénytelennek tekinti. A beérkező ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Csődtörvény 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános elektronikus online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket Jelen hirdetményre a 237/2009. (X. 20.) Kormány rendelet és a 17/2014. (II.03.) Kormány rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Felszámolóbiztos tájékoztatja az érdeklődőket, hogy nyertes pályázó a teljes vételár megfizetésén felül a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerint a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot köteles megfizetni az EÉR működtetője részére. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik. A vagyonelem első alkalommal történő értékesítésére kerül sor. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. Jelen pályázati felhívásban az értékesíteni kívánt vagyonelem minimáláraként felszámoló a becsérték 100%-át állította be. A felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2358627/tetelek.pdf

  1 Tétel
 3. Pályázat - Zala-Baumeister Kft„f.a.”

  Gépjármű beálló

  Pályázat kezdete
  2021. 07. 09. | 15:00
  Pályázat vége
  2021. 07. 26. | 11:00
  Becsérték
  3 000 000 Ft
  Minimálár
  1 500 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27), mint a(z) Zala-Baumeister Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-194932, székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38. 3 em. 14) Fővárosi Törvényszék 52.Fpk.3171/2018/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2369182
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 9. 15 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 26. 11 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték befizetése a BIS Zrt. Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200120-18534630-00000000 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az legkésőbb 2021. 07. 25. napjának 18 órájáig a számlán jóváírásra kerüljön.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. A befizetett ajánlati biztosíték után sem a felszámoló, sem adós társaság kamatot nem fizet.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal ingatlan-nyilvántartásában, Nagykanizsa Belterület, 86/A/1 hrsz. alatt szereplő, 1220 m2 alapterületű, garázs megnevezésű ingatlan 114/3660 tulajdoni hányada.

  Az ingatlanhányadot keretbiztosítéki jelzálogjog, végrehajtási jog valamint elővásárlási jog terheli.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 500 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: garázs

  Típus: gépkocsi beálló
  Területe: 1 220 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 1 220 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): garázs

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekintésének időpontja: 2021. 07. 12. napja 12 óra helyszíne: Nagykanizsa, Kalmár u. 7. pinceszintKérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy megtekintési szándékukat az EÉR üzenőfalán, anonim módon, a megtekintés időpontját megelőző nap, déli 12 óráig, előre jelezni szíveskedjenek. Előzetes bejelentkezés nélkül az ingatlan megtekintésére nincs mód.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítést ÁFA fizetési kötelezettség terheli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 99%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 1%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A meghirdetett ingatlan birtokba vételére a teljes vételár kiegyenlítését követően kerülhet sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám)• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. (A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül. A felszámoló részletfizetést nem engedélyez.)• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja• a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi, hogy az ingatlan értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, arra sem adós társaság sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az ingatlan értékesítése vonatkozásában 100.000.- Ft + ÁFA összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére.• pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja az ingatlan kapcsán esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítását

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
  Az ingatlanhányad vonatkozásában a felszámolónak elővásárlásra jogosultról van tudomása.
  Az ingatlanhányadok vonatkozásában a felszámolónak környezeti teherről nincs tudomása.
  Nyilatkozzuk, hogy a jogosultak értesítése, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével, a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 2. §. (2) bekezdésében foglalt módon, megtörtént.

  Nyilatkozzuk, hogy minimálár leszállítása tekintetében fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei, a minimálár leszállítása a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 4. §. (2b) bekezdésében foglalt módon történt, amely esetben a minimálár, a becsérték 50%-a.
  Az ingatlanhányad harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.
  A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy minimálár alatti ajánlatot nem fogad el.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2369182/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - Zala-Baumeister Kft„f.a.”

  Gépjármű beálló

  Pályázat kezdete
  2021. 07. 09. | 15:00
  Pályázat vége
  2021. 07. 26. | 11:00
  Becsérték
  40 000 Ft
  Minimálár
  20 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27), mint a(z) Zala-Baumeister Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-194932, székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38. 3 em. 14) Fővárosi Törvényszék 52.Fpk.3171/2018/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2369176
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 9. 15 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 26. 11 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 2 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték befizetése a BIS Zrt. Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200120-18534630-00000000 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az legkésőbb 2021. 07. 25. napjának 18 órájáig a számlán jóváírásra kerüljön.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. A befizetett ajánlati biztosíték után sem a felszámoló, sem adós társaság kamatot nem fizet.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal ingatlan-nyilvántartásában, Nagykanizsa Belterület, 1839/91/A/1 hrsz. alatt szereplő, 331 m2 alapterületű, garázs megnevezésű ingatlan 1/663 tulajdoni hányada.

  Tájékoztatjuk a T. Pályázókat, hogy a Nagykanizsa Belterület 1839/91/A/1 hrsz-ú, 1/663 arányú tulajdoni hányad egy maradványszám mert a 663 m2 maradék nélkül nem osztható, azaz a tulajdoni hányad a mélygarázs 1 m2-ét testesíti meg.

  Az ingatlanhányadot végrehajtási jog terheli.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 40 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 20 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: garázs

  Típus: gépkocsi beálló
  Területe: 331 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 331 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): garázs

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekintésének időpontja: 2021. 07. 12. napja 11 óra helyszíne: Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 119/A. pinceszintKérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy megtekintési szándékukat az EÉR üzenőfalán, anonim módon, a megtekintés időpontját megelőző nap, déli 12 óráig, előre jelezni szíveskedjenek. Előzetes bejelentkezés nélkül az ingatlan megtekintésére nincs mód.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítést ÁFA fizetési kötelezettség terheli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 99%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 1%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A meghirdetett ingatlan birtokba vételére a teljes vételár kiegyenlítését követően kerülhet sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám)• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. (A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül. A felszámoló részletfizetést nem engedélyez.)• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja• a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi, hogy az ingatlan értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, arra sem adós társaság sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az ingatlan értékesítése vonatkozásában 100.000.- Ft + ÁFA összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére.• pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja az ingatlan kapcsán esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítását

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
  Az ingatlanhányad vonatkozásában a felszámolónak elővásárlásra jogosultról van tudomása.
  Az ingatlanhányadok vonatkozásában a felszámolónak környezeti teherről nincs tudomása.
  Nyilatkozzuk, hogy a jogosultak értesítése, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével, a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 2. §. (2) bekezdésében foglalt módon, megtörtént.

  Nyilatkozzuk, hogy minimálár leszállítása tekintetében fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei, a minimálár leszállítása a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 4. §. (2b) bekezdésében foglalt módon történt, amely esetben a minimálár, a becsérték 50%-a.
  Az ingatlanhányad harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.
  A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy minimálár alatti ajánlatot nem fogad el.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2369176/tetelek.pdf

  1 Tétel
 5. Pályázat - Zala-Baumeister Kft„f.a.”

  Gépjármű beálló

  Pályázat kezdete
  2021. 07. 09. | 15:00
  Pályázat vége
  2021. 07. 26. | 11:00
  Becsérték
  2 000 000 Ft
  Minimálár
  1 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27), mint a(z) Zala-Baumeister Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-194932, székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38. 3 em. 14) Fővárosi Törvényszék 52.Fpk.3171/2018/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2369170
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 9. 15 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 26. 11 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték befizetése a BIS Zrt. Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200120-18534630-00000000 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az legkésőbb 2021. 07. 25. napjának 18 órájáig a számlán jóváírásra kerüljön.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. A befizetett ajánlati biztosíték után sem a felszámoló, sem adós társaság kamatot nem fizet.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal ingatlan-nyilvántartásában, Nagykanizsa Belterület, 1847/37/A/1 hrsz. alatt szereplő, 669 m2 alapterületű, garázs megnevezésű ingatlan 1/44 tulajdoni hányada.

  Tájékoztatjuk a T. Érdeklődőket, hogy a 1847/37/A/1 hrsz.-ú 1/44 tulajdoni hányadot a felszámoló nem lelte fel, a garázsbeállók felosztási tervében minden hely foglalt az alaprajz és a méretek alapján nincs annyi autóbeálló ahány tulajdonos az ingatlan-nyilvántartásban szerepel. Ezen tény okán a Pályázónak kell vállalnia a tulajdonostársakkal valamint a Társasházzal történő esetleges jogviták rendezését.

  Az ingatlanhányadot végrehajtási jog terheli.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 000 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: garázs

  Típus: gépkocsi beálló
  Területe: 669 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 669 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): garázs

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekintésének időpontja: 2021. 07. 12. napja 11 óra 30 perc helyszíne: Nagykanizsa, Kisberki u. 30. pinceszint (Honvéd u. 57.)Kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy megtekintési szándékukat az EÉR üzenőfalán, anonim módon, a megtekintés időpontját megelőző nap, déli 12 óráig, előre jelezni szíveskedjenek. Előzetes bejelentkezés nélkül az ingatlan megtekintésére nincs mód.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítést ÁFA fizetési kötelezettség terheli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 99%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 1%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A meghirdetett ingatlan birtokba vételére a teljes vételár kiegyenlítését követően kerülhet sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám)• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. (A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül. A felszámoló részletfizetést nem engedélyez.)• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja• a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi, hogy az ingatlan értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, arra sem adós társaság sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az ingatlan értékesítése vonatkozásában 100.000.- Ft + ÁFA összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére.• pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja az ingatlan kapcsán esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítását

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
  Az ingatlanhányad vonatkozásában a felszámolónak elővásárlásra jogosultról van tudomása.
  Az ingatlanhányadok vonatkozásában a felszámolónak környezeti teherről nincs tudomása.
  Nyilatkozzuk, hogy a jogosultak értesítése, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével, a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 2. §. (2) bekezdésében foglalt módon, megtörtént.

  Nyilatkozzuk, hogy minimálár leszállítása tekintetében fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei, a minimálár leszállítása a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 4. §. (2b) bekezdésében foglalt módon történt, amely esetben a minimálár, a becsérték 50%-a.
  Az ingatlanhányad harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.
  A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy minimálár alatti ajánlatot nem fogad el.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2369170/tetelek.pdf

  1 Tétel
 6. Pályázat - Zala-Baumeister Kft„f.a.”

  Gépjármű beálló

  Pályázat kezdete
  2021. 07. 09. | 15:00
  Pályázat vége
  2021. 07. 26. | 11:00
  Becsérték
  2 500 000 Ft
  Minimálár
  1 250 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27), mint a(z) Zala-Baumeister Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-194932, székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38. 3 em. 14) Fővárosi Törvényszék 52.Fpk.3171/2018/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2369159
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 9. 15 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 26. 11 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 125 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték befizetése a BIS Zrt. Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200120-18534630-00000000 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az legkésőbb 2021. 07. 25. napjának 18 órájáig a számlán jóváírásra kerüljön.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. A befizetett ajánlati biztosíték után sem a felszámoló, sem adós társaság kamatot nem fizet.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal ingatlan-nyilvántartásában, Nagykanizsa Belterület, 1839/91/B/1 hrsz. alatt szereplő, 795 m2 alapterületű, garázs megnevezésű ingatlan 32/795 tulajdoni hányada.

  Az ingatlanhányadot keretbiztosítéki jelzálogjog, végrehajtási jog valamint elővásárlási jog terheli.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 500 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 250 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: garázs

  Típus: gépkocsi beálló
  Területe: 795 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 795 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): garázs

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekintésének időpontja: 2021. 07. 12. napja 11 óra helyszíne: Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 119/B. pinceszintKérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy megtekintési szándékukat az EÉR üzenőfalán, anonim módon, a megtekintés időpontját megelőző nap, déli 12 óráig, előre jelezni szíveskedjenek. Előzetes bejelentkezés nélkül az ingatlan megtekintésére nincs mód.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítést ÁFA fizetési kötelezettség terheli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 99%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 1%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A meghirdetett ingatlan birtokba vételére a teljes vételár kiegyenlítését követően kerülhet sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám)• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. (A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül. A felszámoló részletfizetést nem engedélyez.)• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja• a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi, hogy az ingatlan értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, arra sem adós társaság sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az ingatlan értékesítése vonatkozásában 100.000.- Ft + ÁFA összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére.• pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja az ingatlan kapcsán esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítását

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
  Az ingatlanhányad vonatkozásában a felszámolónak elővásárlásra jogosultról van tudomása.
  Az ingatlanhányadok vonatkozásában a felszámolónak környezeti teherről nincs tudomása.
  Nyilatkozzuk, hogy a jogosultak értesítése, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével, a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 2. §. (2) bekezdésében foglalt módon, megtörtént.

  Nyilatkozzuk, hogy minimálár leszállítása tekintetében fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei, a minimálár leszállítása a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 4. §. (2b) bekezdésében foglalt módon történt, amely esetben a minimálár, a becsérték 50%-a.
  Az ingatlanhányad harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.
  A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy minimálár alatti ajánlatot nem fogad el.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2369159/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Pályázat - Madarasi Kenyér Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”

  Kunmadarasi ingatlan és a hozzá tartozó termelőeszközök.

  Pályázat kezdete
  2021. 07. 10. | 10:00
  Pályázat vége
  2021. 07. 25. | 18:00
  Becsérték
  17 953 000 Ft
  Minimálár
  17 953 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705, levelezési cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705), mint a(z) Madarasi Kenyér Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-002204, székhely: 5321 Kundmadaras, Kálvin utca 11..) Szolnoki Törvényszék 5.Fpk.52/2020/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2320583
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 10. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 25. 18 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 738 590 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a Madarasi kenyér Kft. f.a. ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-94074840 számú bankszámlájára kell megfizetni a pályázat benyújtásáig (Közlemény rovatba: Madarasi kenyér Kft. "f. a." pályázat – ajánlati biztosíték”).

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  1651/1 hrsz. alatti, a valóságban 5321 Kunmadaras, Kálvin utca 11. szám alatti 1142 m2 alapterületű 1/1 tulajdoni hányadú, kivett ipartelep megnevezésű ingatlan és a hozzátartozó termelőeszközök külön lista szerint.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 17 953 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 17 953 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep

  Típus: ipari ingatlan
  Területe: 1 142 m²
  Állapota: közepes, avult
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 13 100 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Kunmadaras
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 1656/1
  Ingatlan postai címe: 5321 Kunmadaras, Kálvin utca 11-1.
  Művelési ág: Kivett ipartelep
  Területnagyság: 1 142 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett ipartelep

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan tartozékai: Sütőüzem és tároló épület

  Az épületnél jellemző sajátosságok: Sütőüzem: A hagyományos építésmódú, egyszintes, lapos, és nyeregtetős lefedésű építmény, az utcai telekmezsgyén áll, annak törtvonalát követi. Eredeti építési idejére nézve megbízható adat nincs, megállapítható, hogy legalább három építési ciklusban készült el, hasonló technológia alkalmazásával, a szerkezet, és az építésmód vizsgálata alapján az eredeti épület életkora mintegy 80-85 évben valószínűsíthető. A felépítmény alapszerkezete ép, de jellemzően erősen elhanyagolt, a keleti épülettraktus tetőszerkezete jelentős felújításon esett át. Az épület funkció szerint is hármas tagolású, az utcafront jobb oldalán lévő lapostetős épület egy utcai bejáratú üzlethelyiségnek ad teret, a középrész a péküzem fő és kiszolgáló helyiségeit foglal-ja magába, a keleti épületrészben raktárak találhatók, ez utóbbi alatt használaton kívüli pince is található. A szemle időpontjában az épület használaton kívül állt.Tároló épület:Hagyományos építésmódú, egyszintes, nyeregtetős lefedésű építmény, az északnyugati telekhatáron. Az épület rossz műszaki állapotú, huzamosabb ideje használaton kívül áll, eredeti építési idejére nézve megbízható adat nincs, az építésmód, és a szerkezet jellemzői alapján életkorát mintegy 60-70 évesre becsülöm. A telephelyen található másik ingatlan Kunmadaras Község Önkormányzatának tulajdonában áll.

  Ingatlan állapota: közepes, avult

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Termelő eszközök

  Típus: Üzleti berendezés
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 153 db
  Becsérték: 4 853 000 forint

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ciklotermikus kemence

  Típus: Ipari gép
  Tehermentes: nem NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó és Vámigazgatósága foglalási jegyzőkönyve alapján zálogjog
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 200 000 forint

  4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: MIXER/FOOD

  Típus: Ipari gép
  Tehermentes: nem NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- s Vámigazgatósága foglalási jegyzőkönyve alapján zálogjog.
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 50 000 forint

  5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: GYND-125/2 dagasztócsésze

  Típus: Ipari gép
  Tehermentes: nem NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- s Vámigazgatósága foglalási jegyzőkönyve alapján zálogjog.
  Mennyisége: 4 db
  Becsérték: 80 000 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgyak személyesen megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetést követően hétfői napokon 10.00-16.00 óra között (telefonszám: 06-20/553-7880)

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan vonatkozásában az Általános áfa fizetési kötelezettséget kell figyelembe venni. Az ingóságok vonatkozásában ÁFA fizetési kötelezettség van. (fordított áfa) A hirdetésben megjelölt összegek az áfát nem tartalmazzák.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. Az eljárásban a vagyontárgyak első alkalommal kerülnek meghirdetésre, a meghirdetett minimálár a becsérték 100 %-a. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A Madarasi kenyér Kft. f.a. ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-94074840 számú bankszámlájára kell megfizetni Madarasi Kenyér Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" közleménnyel. Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő (15) napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskötést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja. A birtokbavétel a vevő kockázata és feladata.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázati kiírásban szereplő egyes vagyontárgyak esetében meghatározott minimáláraktól lefelé eltérni nem lehet. A pályázat benyújtásakor az egyes tételekre vonatkozóan a vételárat külön-külön is megjelölni szükséges, azonban a tételek csak együttesen vásárolhatók meg. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Cégpatika Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A pályázatnak tartalmaznia kell: • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. • A megajánlott vételárat • A pályázó nyilatkozata arról, hogy ajánlata a pályázatban szereplő és ott részletesen ismertetett vagyontárgyakra és pályázati feltételekre vonatkozik, valamint tudomásul veszi, hogy a vagyontárgyak értékesítésére a megtekintett állapotban kerül sor, arra sem az adós társaság, sem a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal • A pályázó nyilatkozata a 90 napos ajánlati kötöttségről • Bánatpénz megfizetésének igazolása • Bankszámla közlése a fel nem használt bánatpénz visszautalására. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat vagy árverés kiírásáról döntsön.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A meghirdetett vagyontárgyakra kizárólag együttesen, vagyonösszességként lehet ajánlatot tenni, a vagyontárgyak külön- külön nem vásárolhatók meg, azonban a vagyontömegre történő ajánlattétel esetében is kérjük részletezni az egyes vagyontárgyakra vonatkozóan megajánlott vételárat, melyek esetében meghatározott minimáláraktól lefelé eltérni nem lehet. A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a nettó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni a felszámoló által kijelölt okiratot szerkesztő ügyvéd részére.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2320583/tetelek.pdf

  5 Tétel