1. Pályázat - NÁBRÁDI SZOC.SZÖV.„f.a.”

  Csomagológép

  Pályázat kezdete
  2017. 11. 03. | 12:00
  Eredménytelenítve
  2017. 11. 18. | 12:00
  Becsérték
  5 000 000 Ft
  Minimálár
  4 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 11.Fpk.15-16-000394 ügyszámú nyilvános pályázat, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6722 Szeged, Attila utca 11.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a NÁBRÁDI SZOC.SZÖV. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1502050774, székhely: 4911 NÁBRÁD, KOSSUTH tér 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  Nem érkezett ajánlat.

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 2. Pályázat - Építőanyag Szaktelep Kft.„f.a.”

  Zalaegerszeg kivett gazdasági épület, udvar

  Pályázat kezdete
  2017. 11. 03. | 08:00
  Pályázat vége
  2017. 11. 20. | 08:00
  Becsérték
  97 800 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 7.Fpk.189/2016/24 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 20. 08 óra 00 perckor, a Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85.., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..) felszámoló által a Építőanyag Szaktelep Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20 09 060845, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 2-4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel
 3. Pályázat - W-RESIN Kft.„f.a.”

  Szemcseválogató berendezés

  Pályázat kezdete
  2017. 11. 03. | 08:00
  Pályázat vége
  2017. 11. 20. | 08:00
  Becsérték
  6 500 000 Ft
  Minimálár
  3 250 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 1.Fpk.13-2014-000852 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 20. 08 óra 00 perckor, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5..) felszámoló által a W-RESIN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-203577, székhely: 1182 Budapest, Esze Tamás utca 19. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel
 4. Pályázat - Nádasdy-udvar Kft.„f.a.”

  külföldi követelések

  Pályázat kezdete
  2017. 12. 08. | 08:00
  Pályázat vége
  2017. 12. 23. | 12:00
  Becsérték
  48 500 000 Ft
  Minimálár
  24 250 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Aktív Mediátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736639, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői utca 86.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői utca 86..), mint a(z) Nádasdy-udvar Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06-15-000275/10, székhely: 6771 Szeged, Nefelejcs utca 29.) Szegedi Törvényszék 16. Fpk. 06-15-000275/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. november 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P915216
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2017. december 8. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2017. december 23. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 155 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az AKTÍV MEDIÁTOR Kft. mint felszámoló szervezet Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett elkülönített 68800109-11109361 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az adós cégnek egy szerb (43.200 E Ft) és egy koszovói (5.000 E Ft) céggel szembeni, kölcsönszerződés alapján fennálló, nyilvántartási értéken, összesen 48.500 E Ft összegű követelése áll fenn. A követelések érvénesítésére tett eddigi intézkedések eredményre nem vezettek. A két követelés kizárólag együttesen kerül értékesítésre.
  A követelések az ÁFA-t tartalmazzák.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 48 500 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 24 250 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: követelések

  A követelés összege:
  48 500 000
  Lejárati ideje:
  Lejárt (1 éven túl)
  Számviteli besorolása:
  Egyéb követelés
  A követelés kötelezettje:
  Más gazdálkodó
  A követelés biztosított-e:
  nem

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett követelések dokumentációja a felszámoló irodájában 2017. december 13. (szerda) 10-12 óra között, Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7. megtekinthető.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az AKTÍV MEDIÁTOR Kft. mint felszámoló szervezet Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett elkülönített 68800109-11109361 számú bankszámlájára kell megfizetni, a megjegyzési rovatba kerüljön feltüntetésre „Nádasdy – udvar Kft. „FA” vételár megfizetése”.
   Fizetési határidő:
  Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Így a vevő köteles megfizetni a szerződéskötés díját. A felszámolási eljárás specialitására tekintettel a pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg vállalja, hogy az adás-vételi szerződést az eladó által kijelölt ügyvéd készíti el. Így a vevő köteles megfizetni a szerződéskötés díját, ami mind két vagyonelem esetében 100.000 Ft + ÁFA.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a teljes vételár megfizetését követően lesz az engedményezett követelések jogosultja.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/
  A pályázatnak tartalmaznia kell:
  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
  Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
  • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.
  A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.
  A felszámolást elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. (Cstv. 49/C § (3) bekezdés)
  A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.
  Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P915216/tetelek.pdf

  1 Tétel
 5. Pályázat - Szénási és Társa Bt.„f.a.”

  Miskolci vendéglátó egység

  Pályázat kezdete
  2017. 11. 03. | 10:00
  Pályázat vége
  2017. 11. 19. | 18:00
  Becsérték
  7 500 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 6.Fpk.05-2015-000285 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 19. 18 óra 00 perckor, a CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1311 Budapest, Pf.: 18.) felszámoló által a Szénási és Társa Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05 06 012003, székhely: 3434 Mályi, Katona József utca 27..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel
 6. Pályázat - 3 P Kft.„f.a.”

  Vegyes összetételű késztermékek és célszerszámok

  Pályázat kezdete
  2017. 11. 03. | 10:00
  Pályázat vége
  2017. 11. 19. | 18:00
  Becsérték
  6 500 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 2.Fpk.13-2014-002335 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 19. 18 óra 00 perckor, a CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1311 Budapest, Pf.: 18.) felszámoló által a 3 P Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 086224, székhely: 2700 Cegléd, Külső-Kőrösi út 1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel
 7. Pályázat - TISZA-TRADE 94 Kft.„f.a.”

  Mezőgazdasági géptároló

  Pályázat kezdete
  2017. 11. 03. | 10:00
  Pályázat vége
  2017. 11. 19. | 18:00
  Becsérték
  15 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 13.Fpk.15-14-001025 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. november 19. 18 óra 00 perckor, a Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8.., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8..) felszámoló által a TISZA-TRADE 94 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 1509062578, székhely: 4834 Tiszakerecseny, Hajnal utca 16..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel