1. Árverés - Tyre Trade Bt. „f.a.”

  Gépkocsi alkatrészek

  Árverés kezdete
  2016. 09. 02. | 11:36
  Árverés vége
  2016. 09. 19. | 14:00
  Becsérték
  700 000 Ft
  Kikiáltási ár
  400 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Liquid-L Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-034052, székhely: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5.., levelezési cím: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5..), mint a(z) Tyre Trade Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-06-011233, székhely: 3700 Kazincbarcika, Hadak útja 6.) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.05-15-000458. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. augusztus 18. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye:
  az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A503212)
  Az árverés kezdete:
  2016. szeptember 2. 11 óra 36 perc
  Az árverés vége:
  2016. szeptember 19. 14 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár):
  400 000 forint.
  Licitlépcső:
  1 millió forintig:
  10 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között:
  30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között:
  50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között:
  200 000 forint
  200 millió forint és afelett:
  500 000 forint

  Árverési előleg összege: 20 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleget a Liquid-L Kft. OTP Banknál vezetett 11739023-20023151 számú alszámlájára kell átutalni az árverésre való regisztráció során.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat feltöltésének hiányában az árverésen való részvételre nincs lehetőség.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  269 tételből álló különféle autóalkatrész.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 700 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépkocsialkatrészek

  Típus:
  Árukészlet
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  269 tétel

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő eszközök megtekintését biztosítja, előzetes egyeztetés után: Czagány Mihály felszámolóbiztos. (06/30-326-2760).

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a Liquid-L Kft. OTP Banknál vezetett 11739023-20023151 számú alszámlájára történő átutalással kell megfizetni a szerződéskötést követő 30 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az EÉR rendszerben közzétett, az árverés elbírálásáról szóló értékesítési közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül szerződéskötésre kerül sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokbaadás napja a vételár teljes kiegyenlítését követő 5 munkanapon belül.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ártárgyalás érvényességének feltétele az árverési előleg megfizetése. Eredménytelen licitálás esetén az árverési előleg, az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Eredményes licitálás esetén az ártárgyalási előleg a vételárba beszámításra kerül. Az ártárgyalási előleget abban az esetben veszíti el a licitáló, ha a szerződéskötés a nyertes licitálóval az árverés érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat határidőben nem fizeti meg, vagy licitálástól visszalép.
  A vételár megfizetése átutalással történhet a Liquid-L Kft. alszámlájára, a szerződéskötést követő 8 napon belül. Az árverés elektronikusan az EÉR rendszerben történik.
  Az árveréskor a licitálónak az alábbiakat kell feltöltenie:
  - A licitáló azonosító adatait (gazdasági társaság, jogi személy licitáló esetében: 30 napnál nem régebbi, hatályos, hiteles cégkivonatát, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám,
  KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámla-szám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldányát; magánszemély licitáló esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, idő, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jel, személyi szám).
  - A licitálás során eljárásra jogosult személy meghatalmazását.
  - Az árverési előleg befizetéséről szóló bizonylatot.
  Az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról, vagy érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról a felszámoló közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén, az eredménytelenség indoklásával, illetve a nyertes licitáló összegével, a nyertes ajánlattevő azonosító számával, amely az árverésben résztvevők által az EÉR felületén megtekinthető.
  Az árverés értékelése az ajánlott vételár nagyságrendje alapján történik.
  Amennyiben a vagyontárgyra több - a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő - árajánlat érkezik, a felszámoló egy újabb licitálást tart az EÉR rendszerének igénybevételével.
  Az érdekelt feleket az EÉR online felületén értesíti üzenet formájában az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.
  Elővásárlásra jogosultak a véglegesen kialakult elővásárlási jogukat a vételár ismeretében gyakorolhatják oly módon, hogy szándékukat az eljárás keretében nyilatkozatban bejelentik a felszámolóbiztos felé.
  A felszámoló az ártárgyalást eredménytelenné nyilvánítja:
  - ha nem érkezett licit,
  - ha a licitáló a kiírásban meghatározott feltételeknek nem felelt meg.
  A felszámoló kizárja az ártárgyalásból azokat, akik az elektronikus értékesítés szabályait, az eljárás eredményét csalárd módon befolyásolják, vagy hamis adatszolgáltatással vettek benne részt, illetve az említetteteket megkísérelték.
  A nyertes licitáló a nettó vételár 1%-ának megfelelő jutalékot köteles megfizetni az EÉR működtetője részére, a 17/2014. (II.3.) Korm.rendelet, illetve az EÉR Felhasználói Szabályzata rendelkezései szerint. A szerződés megkötésének feltétele a jutalék megfizetésének igazolása.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A503212/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Árverés - A-"Fiatalok-Háza" Kft. „f.a.”

  Eladó Miskolc frekventált helyén 69 lakásos társasház

  Árverés kezdete
  2016. 07. 11. | 09:00
  Eredménytelenítve
  2016. 07. 31. | 14:00
  Becsérték
  250 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  250 000 000 Ft

  Árverési Közlemény

  Eredménytelen a(z) 5.Fpk.05-14-000861 ügyszámú árverés, a Liquid-L Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-034052, székhely: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5.., levelezési cím: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5..) felszámoló által a A-"Fiatalok-Háza" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-0103323, székhely: 3700 Kazincbarcika, FŐ tér 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  Nem érkezett ajánlat.

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  3 Tétel
 3. Pályázat - Rudagipsz-Mix Zrt. „f.a.”

  A felszámoló értékesíteni kívánja a felszámolás alatt lévő társaság az alábbi becsült mennyiségű ásványi anyagokat. Limonit ~ 32 999 tonna

  Pályázat kezdete
  2016. 07. 29. | 12:00
  Eredménytelenítve
  2016. 08. 16. | 12:00
  Irányár
  34 300 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 11.Fpk.01-2011-011507 ügyszámú nyilvános pályázat, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a Rudagipsz-Mix Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-046237, székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 78/f. 1 ép. 1 lh. 1 em. 6) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 4. Pályázat - Rudagipsz-Mix Zrt. „f.a.”

  A felszámoló értékesíteni kívánja a felszámolás alatt lévő társaság az alábbi becsült mennyiségű ásványi anyagokat. Baritmix ~ 250.740 tonna

  Pályázat kezdete
  2016. 07. 29. | 12:00
  Eredménytelenítve
  2016. 08. 16. | 12:00
  Irányár
  171 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 11.Fpk.01-2011-011507 ügyszámú nyilvános pályázat, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a Rudagipsz-Mix Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-046237, székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 78/f. 1 ép. 1 lh. 1 em. 6) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 5. Pályázat - Rudagipsz-Mix Zrt. „f.a.”

  A felszámoló értékesíteni kívánja a felszámolás alatt lévő társaság az alábbi becsült mennyiségű ásványi anyagokat. Zeolit ~ 84,96 tonna

  Pályázat kezdete
  2016. 07. 29. | 12:00
  Eredménytelenítve
  2016. 08. 16. | 12:00
  Irányár
  294 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 11.Fpk.01-2011-011507 ügyszámú nyilvános pályázat, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a Rudagipsz-Mix Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-046237, székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 78/f. 1 ép. 1 lh. 1 em. 6) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 6. Pályázat - AROT KER kft. „f.a.”

  Dekorációs készlet

  Pályázat kezdete
  2016. 09. 08. | 12:00
  Pályázat vége
  2016. 09. 23. | 12:00
  Irányár
  600 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Portfolió Kft. (cégjegyzékszám: 14-09-000928, székhely: 7400 Kaposvár, Virág utca 21.., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Virág utca 21..), mint a(z) AROT KER kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08 09 008997, székhely: 9026 Győr, Dózsa György rakpart 15.) Győri Törvényszék 5.Fpk.08-10-000780/14. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. szeptember 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P519761
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2016. szeptember 8. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2016. szeptember 23. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 30 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásának határidejéig a kikötött bánatpénzt Dr. Gálosi Vera ügyvéd Unicredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000061-53350018számú ügyvédi letéti számlájára kell átutalni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás bizonylatát a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Elveszti a bánatpénzt az a pályázó is, aki a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az adós társaság árukészlete, mely többségében trópusi országok fonott tengerifű és fém, bambusz és fa kisbútoraiból, ajándéktárgyakból ( fényképalbum, gyertya,váza) és dekorációs kiegészítőkből áll. A készlet vegyes összetételű, a tárolás és szállítás során részben károsodott. A bemutatott készlet a megtekintett állapotban egyben kerül értékesítésre.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 600 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dekorációs kiegészítők

  Típus:
  Bútor
  Állapot:
  Sérült/hiányos
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  100 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Megtekintés előzetesen egyeztetett időpontban, a Fonyód területén található raktárban lehetséges. További információk, a pontos cím valamint a készletlista beszerezhetők Koncz Ádám felszámolóbiztostól, a 20/472-5618-as számú telefonon és az iroda@portfoliokft.hu e-mail címen.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat Dr. Gálosi Vera ügyvéd Unicredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000061-53350018 számú ügyvédi letéti számlájára kell átutalni. Részletfizetés nem lehetséges.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül köti meg a felszámoló. A teljes vételárat a szerződéskötés napján kell megfizetni. A birtokbaadásra a teljes vételár kifizetésével egyidejűleg kerülhet sor azzal, hogy vevő a készletet azonnal elszállítani köteles.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatban legalább 20 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni A pályázat nyertese kizárólag a megajánlott vételár nagysága alapján kerül kiválasztásra. A pályázatból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre a 2007 évi CXXVII tv. (Áfa tv) 142.§(1) g) pontja az irányadó( un. fordított adózás, az adót a termék beszerzője fizeti).
  Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.
  Elővásárlásra jogosult jogait a pályázat keretein belül gyakorolhatja.
  A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P519761/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Pályázat - Vitamór Kft. „f.a.”

  Móri üzem, kút, terület, vízmű

  Pályázat kezdete
  2016. 04. 15. | 11:20
  Pályázat vége
  2016. 05. 02. | 11:20
  Irányár
  38 622 000 Ft
  Kikiáltási ár
  15 025 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 1.Fpk.07-13-000798 ügyszámú nyilvános pályázat, a F1 Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160969, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1.., levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1..) felszámoló által a Vitamór Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07 09 021317, székhely: 8060 Mór, Major utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 15 000 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P353864F2
  Szerződéskötés dátuma: A pályázat nyertese számára a szerződéskötési határidő legkésőbb az értesítéstől számított 30. nap. Ha az értesítésétől számított 30. nap az ajánlati kötöttség időpontját követő időpontra esik, úgy a kiíró jogosult felhívni az ajánlattevőt nyilatkozattételre, hogy ajánlati kötöttségét a kiíró által a szerződéskötésre megjelölt határidőig fenntartja-e, melyre ezen időpontig - úgy hogy arról a kiíró tudomást is szerezzen - köteles az ajánlattevő nyilatkozni.
  A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  8 Tétel