1. Pályázat - CSA INVEST & PROPERTY Kft.„f.a.”

  pince helyiség

  Pályázat kezdete
  2022. 06. 10. | 10:00
  Pályázat vége
  2022. 06. 27. | 14:00
  Becsérték
  12 000 000 Ft
  Minimálár
  8 400 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269376, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5., levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.), mint a(z) CSA INVEST & PROPERTY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-172949, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. I em. 1) Fővárosi Törvényszék 54.Fpk.1984/2021/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2673300
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. június 10. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 27. 14 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 360 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a SONTEN Kft. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000129-07610048 számú elkülönített felszámolói letéti számlájára kell átutalni és a közlemény rovatban fel kell tüntetni az értékesítés EÉR azonosító számát , „Pályázati ajánlati biztosíték” megjegyzéssel.
  A licitáló az értékesítésen akkor tud részt venni, ha az értékesítési hirdetményben meghatározott feltétel szerint a pályázati ajánlati biztosítékot az értékesítő részére átutalással 2022. június 8.-án 14 óráig megfizeti. A pályázati ajánlati biztosítéknak a jelzett időpontig meg kell érkeznie az értékesítési hirdetményben szereplő pénzforgalmi jelzőszámra és a pályázónak az elektronikus értékesítési rendszeren jelentkeznie kell a pályázatra.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati ajánlati biztosíték befizetésére adott határidő leteltét követően, 24 órán belül az értékesítő ellenőrzi a bankszámlaszámra érkezett befizetéseket és az elektronikus értékesítési rendszeren engedélyezi a licitáló részére az értékesítésen történő részvételt. A szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelenül zárul, az ajánlati biztosítékot a felszámoló a befizető részére 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázó részére az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása. A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  egyéb pince helyiség

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 12 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 8 400 000 forint. (a becsérték 70%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: egyéb helyiség

  Típus: alagsor
  Területe: 41 m²
  Állapota: felújítandó
  Közművesítettség foka: közművesítetlen
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 12 000 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 36978/0/A/26
  Ingatlan postai címe: 1092 Budapest, Ráday utca 25.
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: egyéb helyiség
  Területnagyság: 41 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): egyéb helyiség

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: CSA INVEST & PROPERTY Kft. "f.a."

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan megtekintését biztosítja: Előzetes egyeztetés alapján Czagány Mihály felszámolóbiztos. (06/30-326-2760).

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az áfára a vonatkozó jogszabályok az irányadóak, az értékesített vagyontárgy ÁFA mentes értékesítés hatálya alá tartozik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb – minimál árat legalább elérő - vételi ajánlatot tevő pályázó ajánlatát fogadja el.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat SONTEN Kft. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000129-07610048 számú elkülönített felszámolói letéti számlájára történő átutalással kell megfizetni „Pályázat vételár” megjegyzéssel a szerződéskötést követő 15 napon belül.
  Részletfizetési lehetőség: nincs.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor, előre egyeztetett időpontban.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, a megajánlott tételes vételárat, a vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 30 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 30 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan, a társasház 269/10000 eszmei hányada

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2673300/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - CSA INVEST & PROPERTY Kft.„f.a.”

  lakóház ingatlan

  Pályázat kezdete
  2022. 06. 10. | 10:00
  Pályázat vége
  2022. 06. 27. | 14:00
  Becsérték
  13 415 000 Ft
  Minimálár
  9 400 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269376, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5., levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.), mint a(z) CSA INVEST & PROPERTY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-172949, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. I em. 1) Fővárosi Törvényszék 54.Fpk.1984/2021/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2673306
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. június 10. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 27. 14 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 402 450 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a SONTEN Kft. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000129-07610048 számú elkülönített felszámolói letéti számlájára kell átutalni és a közlemény rovatban fel kell tüntetni az értékesítés EÉR azonosító számát (P2621309) , „Pályázati ajánlati biztosíték” megjegyzéssel.
  A licitáló az értékesítésen akkor tud részt venni, ha az értékesítési hirdetményben meghatározott feltétel szerint a pályázati ajánlati biztosítékot az értékesítő részére átutalással 2022. június 8.-án 14 óráig megfizeti. A pályázati ajánlati biztosítéknak a jelzett időpontig meg kell érkeznie az értékesítési hirdetményben szereplő pénzforgalmi jelzőszámra és a pályázónak az elektronikus értékesítési rendszeren jelentkeznie kell a pályázatra.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati ajánlati biztosíték befizetésére adott határidő leteltét követően, 24 órán belül az értékesítő ellenőrzi a bankszámlaszámra érkezett befizetéseket és az elektronikus értékesítési rendszeren engedélyezi a licitáló részére az értékesítésen történő részvételt. A szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelenül zárul, az ajánlati biztosítékot a felszámoló a befizető részére 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázó részére az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása. A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Székesfehérvár belterület 816 hrsz. , valóságban 8000 Székesfehérvár Martinovics u. 7. ingatlan 1/10 tulajdoni hányada.
  kivett lakóház, udvar, gépkocsitároló 482 m2

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 13 415 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 9 400 000 forint. (a becsérték 70%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóház, udvar

  Típus: lakóépület
  Területe: 482 m²
  Állapota: felújított
  Közművesítettség foka: teljesen közművesített
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/10
  Becsérték: 13 415 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Székesfehérvár
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 816
  Ingatlan postai címe: 8000 Székesfehérvár, Martinovics utca 7.
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: lakóház, udvar, gépkocsitároló
  Területnagyság: 482 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakóház, udvar

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: CSA INVEST & PROPERTY Kft. "f.a."

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - jelzálogjog 389.150 EUR erejéig, jogosult: DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. "f.a."- keretbiztosítéki jelzálogjog 50.000.000 Ft. jogosult: Detre László- használati jog 17,57 nm-re 2026.05.25.-ig, jogosult: EXTRÉM-VARIA Kft.- végrehajtási jog 1.000.000 Ft erejéig, jogosult: DELTA FAKTOR Zrt.- elővásárlási jog, jogosult: Deli Attila- jelzálogjog 79.117.239 Ft erejéig jogosult: HUNGARIAN REAL ESTATE FINANCING Zrt.

  A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználat jogcíme, időtartama (ha van): szerződés alapján 10 év határozott időre

  Az épületnél jellemző sajátosságok: lakott ingatlan

  Ingatlan állapota: felújított

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekintését biztosítja: Előzetes egyeztetés alapján Czagány Mihály felszámolóbiztos. (06/30-326-2760).

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az áfára a vonatkozó jogszabályok az irányadóak, az értékesített vagyontárgy ÁFA mentes értékesítés hatálya alá tartozik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb – minimál árat legalább elérő - vételi ajánlatot tevő pályázó ajánlatát fogadja el.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat SONTEN Kft. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000129-07610048 számú elkülönített felszámolói letéti számlájára történő átutalással kell megfizetni „Pályázat vételár” megjegyzéssel a szerződéskötést követő 15 napon belül.
  Részletfizetési lehetőség: nincs.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor, előre egyeztetett időpontban.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, a megajánlott tételes vételárat, a vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 30 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 30 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló nyilatkozik, hogy a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei fenn állnak.
  Az ingatlanra bejegyzett jogok, terhek:
  - jelzálogjog 389.150 EUR erejéig, jogosult: DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. "f.a."
  - keretbiztosítéki jelzálogjog 50.000.000 Ft. jogosult: Detre László
  - használati jog 17,57 nm-re 2026.05.25.-ig, jogosult: EXTRÉM-VARIA Kft.
  - végrehajtási jog 1.000.000 Ft erejéig, jogosult: DELTA FAKTOR Zrt.
  - elővásárlási jog, jogosult: Deli Attila
  - jelzálogjog 79.117.239 Ft erejéig jogosult: HUNGARIAN REAL ESTATE FINANCING Zrt.
  A felszámoló nyilatkozik, hogy a vagyonelem első értékesítésére kerül sor.
  Az áfára a vonatkozó jogszabályok az irányadóak, az értékesített vagyontárgy ÁFA mentes értékesítés hatálya alá tartozik.
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.
  A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.
  Az értékesítésre kerülő vagyontárgy után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
  A szerződéskötés feltétele az is, hogy a nyertes licitáló a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot a
  szerződés megkötését megelőzően megfizeti az EÉR működtetője részére.
  Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága.
  A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy
  szervezet.
  A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb
  10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2673306/tetelek.pdf

  1 Tétel
 3. Árverés - APLOGISTIC Kft.„f.a.”

  100%-os üzletrész a B.T. Szépségstúdió Szolgáltató Kft.-ben.

  Árverés kezdete
  2022. 06. 10. | 12:01
  Árverés vége
  2022. 06. 28. | 08:01
  Becsérték
  50 000 Ft
  Kikiáltási ár
  5 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 178), mint a(z) APLOGISTIC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-950995, székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 13.) Fővárosi Törvényszék 50. Fpk. 2.761/2021.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cstv. 49. $ (1) bekezdése szerinti

  egyéb nyilvános értékesítés


  keretében értékesíti üzletrészét.

  Az egyéb nyilvános érékesítés jogalapja: a várható bevételek és az értékesítés költségei közötti különbség kevesebb, mint 100 000 Ft.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2737039)
  Az árverés kezdete: 2022. június 10. 12 óra 01 perc
  Az árverés vége: 2022. június 28. 08 óra 01 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 5 000 forint. (a becsérték 10%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 2 500 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A licitálónak a megjelölt összegű árverési előleget (forintban) átutalással kell megfizetnie felszámoló Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000038-80860063 számú számlájára az árverés kezdő időpontját megelőző nap 12 óráig. Közleménybe kérjük rögzíteni: APLOGISTIC - árverési előleg. Az árverésen való részvételhez ezen igazolást ugyanezen határidőben az EÉR-ben regisztrálni szükséges.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat érvényességének feltétele az árverési előleg megfizetése. Ha a kiírás eredményes, az árverési előleg a nyertes licitálónál a vételárba beszámít, míg a résztvevőnél az árverési előleg teljes összege az árverés eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, akkor az árverési előleget elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  100%-os üzletrész a B.T. Szépségstúdió Szolgáltató Kft.-ben. (1066 Budapest, Dessewffy utca 13.; cjsz.:01 09 962194; asz.:23366095-2-42) A társaságnak 2016 év óta árbevétele nem volt, eszköz vagyonnal nem rendelkezik. A társaság jegyzett tőkéje 3.000.000,- Ft., a társaság 2011-ben alakult.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 50 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: 100%-os üzletrész a B.T. Szépségstúdió Szolgáltató Kft.-ben

  Cég neve: B.T. Szépségstúdió Szolgáltató Kft.
  Cégjegyzékszáma: 01-09-962194
  Cég főtevékenysége: Egyéb
  Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kizárólagos tulajdon
  Tehermentes: igen
  Becsérték: 50 000 forint

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA mentes értékesítés.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással történik, szerződéskötést követő 3 napon belül, egy összegben.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az árverés értékelését követő 30 napon belül

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Minimál ár a becsérték 10%-ával megegyező összegű. Jelen hirdetés a meghirdetett üzletrész 2. értékesítési hirdetménye. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban az APLOGISTIC Kft. hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri benyújtani. Az ajánlatok értékel��sére a benyújtási határidőt követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a licitbenyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2737039/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/arveres/A2737039#tenderfuzet

  1 Tétel
 4. Pályázat - Techno-System Zrt.„f.a.”

  LAMBORGHINI traktor

  Pályázat kezdete
  -
  Pályázat vége
  -
  Becsérték
  3 550 000 Ft
  Minimálár
  3 550 000 Ft
  Nyertes ár
  5 511 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 16.Fpk.64/2021/15 ügyszámú nyilvános pályázat, a FALLIMENTO Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-031970, székhely: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 15., levelezési cím: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 15.) felszámoló által a Techno-System Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 10 001651, székhely: 5931 Nagyszénás, Szent István út 30.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 5 511 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2639614F2783
  Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2639614L3361
  Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel
 5. Pályázat - Techno-System Zrt.„f.a.”

  FORD MONDEO személygépkocsi

  Pályázat kezdete
  -
  Pályázat vége
  -
  Becsérték
  420 000 Ft
  Minimálár
  420 000 Ft
  Nyertes ár
  560 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 16.Fpk.64/2021/15 ügyszámú nyilvános pályázat, a FALLIMENTO Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-031970, székhely: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 15., levelezési cím: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 15.) felszámoló által a Techno-System Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 10 001651, székhely: 5931 Nagyszénás, Szent István út 30.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 560 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2639593F5588
  Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2639593L6299
  Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel
 6. Pályázat - Techno-System Zrt.„f.a.”

  FORD TRANSIT Kombi kisteherautó

  Pályázat kezdete
  2022. 05. 26. | 09:00
  Pályázat vége
  2022. 05. 26. | 14:00
  Becsérték
  455 000 Ft
  Minimálár
  455 000 Ft
  Kikiáltási ár
  570 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Ártárgyalást tart a(z) FALLIMENTO Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-031970, székhely: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 15., levelezési cím: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 15.) felszámoló a(z) Techno-System Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 10 001651, székhely: 5931 Nagyszénás, Szent István út 30.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 16.Fpk.64/2021/15 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

  Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P2639585

  Az ártárgyalás kezdete: 2022. május 26. 09 óra 00 perc
  Az ártárgyalás vége: 2022. május 26. 14 óra 00 perc

  Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

  1 Tétel
 7. Pályázat - Hunland Food Kft.„f.a.”

  szállítószalag, gabona tolólap, magtisztító

  Pályázat kezdete
  -
  Pályázat vége
  -
  Becsérték
  690 000 Ft
  Minimálár
  552 000 Ft
  Nyertes ár
  980 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 6. Fpk. 94128 ügyszámú nyilvános pályázat, a Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-197689, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 157) felszámoló által a Hunland Food Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-021004, székhely: 3894 Göncruszka, Szabadság utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 980 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2693166F5809
  Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2693166L1119
  Szerződéskötés dátuma: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  3 Tétel