1. Pályázat - KÖRÖS-PHARMA Kft.„f.a.”

  Cserkeszőlő lakóház, udvar, gazdasági épület

  Pályázat kezdete
  2021. 05. 21. | 00:00
  Pályázat vége
  2021. 06. 07. | 12:00
  Becsérték
  14 300 000 Ft
  Minimálár
  14 300 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35., levelezési cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.), mint a(z) KÖRÖS-PHARMA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-010693, székhely: 5440 Kunszentmárton, Alkotmány utca 4/2..) Szolnoki Törvényszék 29.Fpk.190/2020/12.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. május 6. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2313630
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. május 21. 00 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. június 7. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 629 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10.000 eFt alatt 5 %-át, 10.000 eFt felett további 3 %-át) Credit Plusz Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-56501117 számú letéti számlájára KÖRÖS-PHARMA Kft. „f.a.” pályázata közleménnyel ajánlati biztosítékként átutalni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredményes eljárás esetén a megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba. A többi pályázónak, eredménytelen eljárás esetén valamennyi pályázónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.

  A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben az adás-vételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  5465 Cserkeszőlő, Petőfi utca 14. szám alatti, 22 hrsz-ú lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 14 300 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 14 300 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóház, udvar, gazdasági épület

  Típus: lakóház, udvar, gazdasági épület
  Területe: 114,96 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 114,96 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakóház, udvar, gazdasági épület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Jelzálogjog 38.395.199,- Ft hitelösszeg erejéig. 3A Takarékszövetkezet. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.- Elidegenítési tilalom a jelzálogjog biztosítására. 3A Takarékszövetkezet. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.- Végrehajtási jog 4.000.000,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. 1139 Budapest, Váci út 73/A.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az egyes vagyontárgy megtekintésének időpont egyeztetése kérhető munkanapokon 9-14 óráig elektronikus úton az info@creditplusz.com email címen. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az elektronikus értékesítési rendszeren érhető el.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján az értékesítés mentes az adó alól.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre.Több megfelelő, azonos értékű (a legjobb ajánlati ártól 10 %-kal eltérő sávban) árat ajánlók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontját és feltételeit az ártárgyalást megelőzően az érintettekkel a felszámoló közli.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetés a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással a CREDIT PLUSZ Kft. 10404601-49515349-56501038 számú számlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 30. nap. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj vevőt terheli, amely a vételár 1%-a, de minimum 50 000 Ft/szerződés.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő a vagyonelem birtokba vételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a szerződésben erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell magánszemély ajánlattevő esetében a pályázó nevét, címét, az azonosítására alkalmas további adatait, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.Vállalkozás, illetve társaság ajánlattevő esetén a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállaló nyilatkozatát.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A megvásárlásra felkínált vagyonelemekért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.

  Jelen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot hiányos, nem megfelelő ajánlatok esetében a pályázót kizárhatja vagy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2313630/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - KÖRÖS-PHARMA Kft.„f.a.”

  Kunszentmárton üzlethelyiség

  Pályázat kezdete
  2021. 05. 21. | 00:00
  Pályázat vége
  2021. 06. 07. | 12:00
  Becsérték
  18 400 000 Ft
  Minimálár
  18 400 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35., levelezési cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.), mint a(z) KÖRÖS-PHARMA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-010693, székhely: 5440 Kunszentmárton, Alkotmány utca 4/2..) Szolnoki Törvényszék 29.Fpk.190/2020/12.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. május 6. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2313629
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. május 21. 00 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. június 7. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 752 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10.000 eFt alatt 5 %-át, 10.000 eFt felett további 3 %-át) Credit Plusz Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-56501117 számú letéti számlájára KÖRÖS-PHARMA Kft. „f.a.” pályázata közleménnyel ajánlati biztosítékként átutalni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredményes eljárás esetén a megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba. A többi pályázónak, eredménytelen eljárás esetén valamennyi pályázónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.

  A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben az adás-vételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  5400 Kunszentmárton, Alkotmány utca 4. fszt. 2. szám alatti, 2032/A/2 hrsz-ú, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 18 400 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 18 400 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség

  Típus: üzlethelyiség
  Területe: 87 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 87 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): üzlethelyiség

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Jelzálogjog 22.000.000,- Ft és járulékai erejéig. 3A Takarékszövetkezet. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.- Elidegenítési tilalom a jelzálogjog biztosítására. 3A Takarékszövetkezet. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.- Végrehajtási jog 4.000.000,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. 1139 Budapest, Váci út 73/A.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az egyes vagyontárgy megtekintésének időpont egyeztetése kérhető munkanapokon 9-14 óráig elektronikus úton az info@creditplusz.com email címen. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az elektronikus értékesítési rendszeren érhető el.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján az értékesítés mentes az adó alól.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre.Több megfelelő, azonos értékű (a legjobb ajánlati ártól 10 %-kal eltérő sávban) árat ajánlók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontját és feltételeit az ártárgyalást megelőzően az érintettekkel a felszámoló közli.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetés a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással a CREDIT PLUSZ Kft. 10404601-49515349-56501038 számú számlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 30. nap. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj vevőt terheli, amely a vételár 1%-a, de minimum 50 000 Ft/szerződés.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő a vagyonelem birtokba vételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a szerződésben erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell magánszemély ajánlattevő esetében a pályázó nevét, címét, az azonosítására alkalmas további adatait, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.Vállalkozás, illetve társaság ajánlattevő esetén a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállaló nyilatkozatát.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A megvásárlásra felkínált vagyonelemekért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.

  Jelen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot hiányos, nem megfelelő ajánlatok esetében a pályázót kizárhatja vagy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2313629/tetelek.pdf

  1 Tétel
 3. Pályázat - XL YACHTS Kft.törölt cég

  Berhidai kivett ipartelep

  Pályázat kezdete
  2021. 05. 07. | 11:00
  Pályázat vége
  2021. 05. 07. | 16:36
  Becsérték
  1 500 000 Ft
  Minimálár
  1 500 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  A(z) CORABIL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20) vagyonrendező által a XL YACHTS Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 169745, székhely: 1081 Budapest, Népszínház utca 25.. 2. em. 3/A) szembeni, 32.Vpk.120 ügyszámú vagyonrendezési eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

  1 Tétel
 4. Pályázat - LAK TRANS Kft.„f.a.”

  Gépjármű vagyonösszesség

  Pályázat kezdete
  2021. 05. 21. | 12:00
  Pályázat vége
  2021. 06. 05. | 12:00
  Becsérték
  2 000 000 Ft
  Minimálár
  2 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Modulig Kft (cégjegyzékszám: 05-09-016783, székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26., levelezési cím: 1253 Budapest, hrsz. Pf.: 18), mint a(z) LAK TRANS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-129947, székhely: 6400 Kiskunhalas, Erdeti tér 6. F lh. 3 em. 81) Kecskeméti Törvényszék 2. Fpk. 301/2018/17.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. május 6. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2313791
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. május 21. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. június 5. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: a meghirdetett vagyonösszességre az pályázhat, aki a pályázat benyújtását megelőzően az ajánlati biztosítékot átutalja. A pályázaton történő részvétel feltétele a megjelölt összegű ajánlati biztosítéknak a LAK TRANS Kft. „f.a.” adós társaságnak a K&H Bank Zrt-nél vezetett 1040 1976 5052 6976 5290 1009 számú bankszámlájára történő befizetése, és az erről szóló igazolásnak a pályázathoz történő csatolása. Fizetéskor vagy átutaláskor a bizonylatra rá kell írni közleményként: „LAK TRANS Kft. f.a. pályázati ajánlati biztosíték”. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot elveszíti. Az ajánlati biztosítékra a Cstv-ben, valamint a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben leírtak az irányadók.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
  A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár. A nem nyertes pályázók részére a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni az ajánlati biztosítékokat. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  A pályázatban szereplő vagyonösszességbe tartozó, az eladó 1/1 tulajdonát képező vagyontárgyak:

  1.Gépjármű
  Gyártmány: OPEL
  Típus: COMBO-C VAN
  Fajta: tehergépkocsi
  Gyártási év: 2005
  Forgalmi rendszám: MYA-151
  Futott km: 249 033 km
  A jármű hosszú ideje szabadban tárolva áll, hibái: kuplung cserére szorul csúszás miatt, zörgő kormánymű, akkumulátor lemerült állapotú, kopott nyári gumik, fékbetétek cseréje.
  Becsérték (nettó): 400.000,- Ft

  2. Gépjármű
  Gyártmány: SCHMITZ
  Típus: S01
  Fajta: pótkocsi
  Gyártási év: 2011.
  Forgalmi rendszám: WBL-768
  A jármű hibái: kopott gumik, fékek, légrugók és lengéscsillapítók cserére szorulnak, tetőemelő hidraulika hibás, ABS modulátor nem kommunikál a vontatóval, kopott padozat, felvágott ponyva.
  Becsérték (nettó): 1.600.000,- Ft

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 000 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: OPEL Combo C-Van tehergépkocsi

  Típus: Jármű
  Márka: Opel
  Modell: Combo C-Van
  Kilométeróra állása: 249 033
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 400 000 forint

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pótkocsi

  Típus: Jármű
  Modell: SCHMITZ S01
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 1 600 000 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: a vagyontárgyakat az EÉR-en keresztül előzetesen egyeztetett időpontban lehet megtekinteni. Az értékesítési eljárás során a felszámoló összesen egy megtekintési alkalmat biztosít. A pályázattal kapcsolatban további információ kizárólag az EÉR-en keresztül kérhető és adható.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: az értékesítés az áfatörvény 142. § alapján az áfa alany vevő részére fordított adózással, míg a nem áfa alany vevők részére normál áfa fizetéssel történik. A feltüntetett becsérték és minimálár nettó ár.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: : a felszámoló a pályázatok értékelésénél a megajánlott vételár nagysága alapján dönt. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a legmagasabb vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet – a pályázat bontásától számított 20 napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél értékelési szempont a vételár nagysága.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: a vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg készpénzben, vagy a K&H Bank Zrt-nél vezetett 1040 1976 5052 6976 5290 1009 számú számlára átutalással kell megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: a pályázat elbírálását követő 15 napon belül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot elveszíti.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a tulajdonba, birtokba adás – az adásvételi szerződésben a felek által elfogadott egyéb szerződéses kikötés hiányában – a teljes vételár megfizetését követően történik meg.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, mely a felszámoló által feltöltött hirdetmény alapján, kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.A pályázat alapfeltételei:1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt.2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.3. A pályázatnak tartalmaznia kell:– a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát,– magánszemély esetén személyi igazolványának, lakcímkártyájának, adókártyájának másolatát,– kapcsolattartó személyt (név, cím, telefonszám, e-mail-cím),– a megajánlott vételárat és a fizetés módját, ütemezését,– azon bankszámla megjelölését, amelyre a felszámoló visszautalja a vesztes, vagy sikertelenné nyilvánított pályázó által befizetett pályázati biztosítékot,– a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló, valamint a titoktartási nyilatkozatotA pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:– a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni,– az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyonért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF),– egy hónapnál nem régebbi cégkivonat gazdasági társaság esetén, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát,– minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása,– kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adott felszámolási eljárásban a vagyontárgy első alkalommal történő értékesítésére kerül sor.
  Az adós társaság esetében 2012. április 13. előtt nem került sor pályázat közzétételére, így arra a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.
  A felszámoló kijelenti, hogy a pályázati eljárásban a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.
  A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázónak csatolnia kell mellékletként az ajánlott vételár és a már megfizetett ajánlati biztosíték különbözetére vonatkozó banki fedezetigazolást, vagy bankgaranciát.
  Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják.
  A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti feltétel fenn áll.
  A pályázatok benyújtásakor is nettó árat kérünk megjelölni.
  A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy kizárólag a vagyonösszességre együttesen lehet pályázatot benyújtani!

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2313791/tetelek.pdf

  2 Tétel
 5. Pályázat - "ARLE" Kft. „f.a.”

  Nyíregyháza, Matróz utca 1/A. szám alatt található telephely, berendezések, gépek együtt, önálló termelő egységhez kapcsolódó vagyontárgyainak egésze

  Pályázat kezdete
  2021. 05. 08. | 08:00
  Pályázat vége
  2021. 05. 24. | 08:00
  Becsérték
  169 518 344 Ft
  Minimálár
  118 662 841 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Aktív Mediátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736639, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.), mint a(z) "ARLE" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-060935, székhely: 4400 Nyíregyháza, Matróz utca 1/A..) Nyíregyházi Törvényszék 13.Fpk.284/2020/18.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. április 22. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2314605
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. május 8. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 24. 08 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 3 759 885 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot az „ARLE” Kft. „FA” Takarékbank Zrt-nél vezetett 68800109-11048534 számú bankszámlájára, átutalással kell teljesíteni.

  Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 napon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  I. 4400 Nyíregyháza, Matróz u. 1/A. sz., 01583/90-01583/91-01583/92. hrsz. saját használatú út, kivett telephely, alapanyagraktár, nyomda, papírfeldolgozó üzem, nyomda, porta és telephely.

  II. Papíripari gépek, eszközök, termékek, szerszámok, alapanyagok


  A pályázati felhívásban szereplő I. és II. pontokban felsorolt vagyonösszesség:
  Becsérték: 169.518.344,-Ft
  Minimálár: 118.662.840,-Ft (70%)
  Bánatpénz: 3.759.885,-Ft.

  Pályázni az I. és a II. tételre csak egyben lehet.


  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 169 518 344 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 118 662 841 forint. (a becsérték 70%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út (01583/90)

  Típus: kivett saját használatú út (01583/90)
  Területe: 3 727 m²
  Állapota: szilárd burkolatú, jó műszaki állapotú
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan fekvése: külterület
  Helyrajzi szám: 01583/90.
  Művelési ág: kivett saját használatú út
  Területnagyság: 3 727 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út (01583/90)

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: ARLE Kft. "f.a." (4400 Nyíregyháza, Matróz u. 1/A

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - önálló szöveges bejegyzés az 01583/68. helyrajzi számú ingatlan megosztva 01583/69 – 01583/71. helyrajzi számú ingatlanokra.- önálló szöveges bejegyzés az 01583/70. helyrajzi számú ingatlan megosztva 01583/90, 01583/91, 01583/92. hrsz-re.- vezetékjog bejegyzése a 22 kV-os közcélú légvezetékre: 507 m2 területnagyságra vonatkozik. Jogosult: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Kft.- vezetékjog bejegyzése a 22 kV-os közcélú légvezetékre: 606 m2 területnagyságra vonatkozik. Jogosult: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Kft.- jelzálogjog bejegyzése 115.000.000,-Ft keretösszeg erejéig a CIB Bank Zrt. javára.- elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására bejegyzése a CIB Bank Zrt. javára.- jelzálogjog bejegyzése 25.000.000,-Ft keretösszeg erejéig a CIB Bank Zrt. javára.- elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására bejegyzése a CIB Bank Zrt. javára.- egyetemleges jelzálogjog 50.000.000,-Ft keretösszeg erejéig a CIB Bank Zrt. javára.- elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálogjog biztosítására a CIB Bank Zrt. javára.

  Ingatlan állapota: szilárd burkolatú, jó műszaki állapotú

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely és alapanyagraktár, nyomda, papírfeldolgozó üzem nyomda, porta (01583/91.)

  Típus: kivett telephely és alapanyagraktár, nyomda, papírfeldolgozó üzem nyomda, porta (01583/91.)
  Területe: 25 336 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Nyíregyháza
  Ingatlan fekvése: külterület
  Helyrajzi szám: 01583/91.
  Ingatlan postai címe: 4400 Nyíregyháza, Matróz utca 1/a..
  Területnagyság: 25 336 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett telephely és alapanyagraktár, nyomda, papírfeldolgozó üzem nyomda, porta (01583/91.)

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: ARLE Kft. "f.a." (4400 Nyíregyháza, Matróz u. 1/A.)

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - önálló szöveges bejegyzés az 01583/68. helyrajzi számú ingatlan megosztva 01583/69 – 01583/71. helyrajzi számú ingatlanokra.- önálló szöveges bejegyzés az 01583/70. helyrajzi számú ingatlan megosztva 01583/90, 01583/91, 01583/92. hrsz-re.- vezetékjog bejegyzése a 22 kV-os közcélú légvezetékre: 1038 m2 területnagyságra vonatkozik. Jogosult: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Kft.- vezetékjog bejegyzése a 22 kV-os közcélú légvezetékre: 2434 m2 területnagyságra vonatkozik. Jogosult: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Kft.- vezetékjog bejegyzése a 0,4 kV-os közcélú légvezetékre és földkábelre: 243 m2-re. Jogosult: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Kft- jelzálogjog bejegyzése 115.000.000,-Ft keretösszeg erejéig a CIB Bank Zrt. javára.- elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására bejegyzése a CIB Bank Zrt. javára.- jelzálogjog bejegyzése 25.000.000,-Ft keretösszeg erejéig a CIB Bank Zrt. javára.- elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására bejegyzése a CIB Bank Zrt. javára.- egyetemleges jelzálogjog 50.000.000,-Ft keretösszeg erejéig a CIB Bank Zrt. javára.- elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálogjog biztosítására a CIB Bank Zrt. javára.

  Ingatlan állapota: átlagos

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely (01583/92)

  Típus: kivett telephely (01583/92)
  Területe: 9 477 m²
  Állapota: átlagos, 1 db bontandó épülettel
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Ingatlan fekvése: külterület
  Helyrajzi szám: 01583/92.
  Területnagyság: 9 477 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett telephely (01583/92)

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: ARLE Kft. "f.a." (4400 Nyíregyháza, Matróz u. 1/A.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - önálló szöveges bejegyzés az 01583/68. helyrajzi számú ingatlan megosztva 01583/69 – 01583/71. helyrajzi számú ingatlanokra.- önálló szöveges bejegyzés az 01583/70. helyrajzi számú ingatlan megosztva 01583/90, 01583/91, 01583/92. hrsz-re.- vezetékjog bejegyzése a 22 kV-os közcélú légvezetékre: 361 m2 területnagyságra vonatkozik. Jogosult: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Kft.- jelzálogjog bejegyzése 115.000.000,-Ft keretösszeg erejéig a CIB Bank Zrt. javára.- elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására bejegyzése a CIB Bank Zrt. javára.- jelzálogjog bejegyzése 25.000.000,-Ft keretösszeg erejéig a CIB Bank Zrt. javára.- elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására bejegyzése a CIB Bank Zrt. javára.- egyetemleges jelzálogjog 50.000.000,-Ft keretösszeg erejéig a CIB Bank Zrt. javára.- elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálogjog biztosítására a CIB Bank Zrt. javára.

  Ingatlan állapota: átlagos, 1 db bontandó épülettel

  4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: papíripari kimetsző szerszámok

  Típus: Egyéb
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 200 db
  Becsérték: 1 000 000 forint

  5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Papírfeldolgozó Üzemi gépek

  Típus: Egyéb
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 12 db
  Becsérték: 11 310 000 forint

  6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Papírfeldolgozó Üzemi gépek (II/3)

  Típus: Egyéb
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 3 db
  Becsérték: 2 300 000 forint

  7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: NOBATECH SHEET laminálógép

  Típus: Egyéb
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 6 000 000 forint

  8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Papíripari alapanyagok (II/5)

  Típus: Egyéb
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 4 db
  Becsérték: 868 219 forint

  9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Papíripari Késztermékek (II/6)

  Típus: Egyéb
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 2 db
  Becsérték: 2 640 125 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan 2021. május 12. és május 19. napján 10-15. óra között tekinthető meg. A megtekintéssel kapcsolatban bővebb információ a felszámoló irodában kérhető telefonon vagy elektronikus levélben (info@aktivmediator.hu).

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Ingatlanok esetében: a hatályos ÁFA törvény 86. § (1) bekezdés j. pont alapján.Papíripari gépek, eszközök, termékek, szerszámok, alapanyagok esetében: a hatályos ÁFA törvény 142. § alapján.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 15 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási minimálárat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az ARLE” Kft. „FA” Takarékbank Zrt-nél vezetett 68800109-11048534 számú bankszámlájára kell megfizetni a szerződés megkötését követő 30 napon belül.

  Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelenrendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap. Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

  A szerződéskötés költsége 850.000,-Ft, valamint a földhivatali eljárási illeték 6.600,-Ft/ingatlan. Ezen költségek fizetésére a vevő a kötelezett. A felszámolási értékesítés speciális szabályai miatt az adásvételi szerződés megkötéséhez az ügyvédet az eladó biztosítja.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy az adós cégnek az ingatlanban található egyéb, ezen pályázati kiírásban nem szerepelő gépeit, azok értékesítésének időpontjáig, de legkésőbb 2021.07.31. napjáig díjmentesen őrzi és tárolja azokban az ingatlanokban és ugyanazon a helyeken, ahol a gépek megtalálhatóak.

  Természetben az épületek által lefedett földterület nem azonos a földhivatali nyilvántartásban rögzítettekkel. Jogi rendezést igényel ennek a földhivatali rendezése, ami kizárólag a vevő feladata.
  A vevőnek vállalnia kell, hogy az ingatlanban található irodabútorokat és számítástechnikai eszközöket 200.000,-Ft vételáron megvásárolja.

  Az ingatlan a vízhálózatról jelenleg ki van kapcsolva, mert valahol az ingatlanon csőtörés van. Ennek elhárítása szintén a vevő feladata.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: - Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. - Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. - A megajánlott vételárat a pályázatban is meg kell jelölni betűvel és számmal kiírva. Az írásos pályázat scannelt (PDF-fájl) módon való feltöltésének elmulasztása esetén a pályázó a pályázatból kizárásra kerül. - Bánatpénz megfizetésének igazolása.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámolónak nincs tudomása környezeti károkról, teherről.

  A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4a) pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 2. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével értesítettem a zálogjogosultakat.

  A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy amennyiben a minimálár a becsérték alatt van, a minimálár csökkentését a 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2314605/tetelek.pdf

  9 Tétel
 6. Pályázat - KALOTHERM Építőipari Zrt.„f.a.”

  Mercedes Sprinter típusú tehergépkocsi

  Pályázat kezdete
  2021. 05. 07. | 13:01
  Pályázat vége
  2021. 05. 25. | 13:01
  Becsérték
  1 396 800 Ft
  Minimálár
  977 760 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 30.Fpk. 33685 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. május 7. 13 óra 01 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A) felszámoló által a KALOTHERM Építőipari Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-043798, székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2298518.
  1 Tétel
 7. Pályázat - Olcsó Gyors Nyomda Kft. „f.a.”

  Nagy teljesítményű nyomda/másológép

  Pályázat kezdete
  2021. 05. 07. | 12:45
  Pályázat vége
  2021. 05. 22. | 12:46
  Becsérték
  18 000 000 Ft
  Minimálár
  18 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 10. Fpk. 723 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. május 7. 12 óra 45 perckor, a EC-CONT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359324, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3., levelezési cím: 1525 Budapest, Egyetem utca 9.) felszámoló által a Olcsó Gyors Nyomda Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-160923, székhely: 2116 Csomád , Kossuth Lajos utca 79.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2280660.
  1 Tétel