1. Árverés - Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet végelszámolás alatttörölt cég

  Dunakeszi, kivett út, 2186 m2

  Árverés kezdete
  2022. 07. 12. | 10:00
  Árverés vége
  2022. 07. 12. | 14:00
  Becsérték
  60 000 Ft
  Kikiáltási ár
  60 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Felszámoló-REORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211), mint a(z) Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet végelszámolás alatt törölt cég (cégjegyzékszám: 13 02 050027, székhely: 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós utca 33..) Budapest Környéki Törvényszék 8.Vpk.5/2019/8. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cstv. 49. $ (1) bekezdése szerinti

  egyéb nyilvános értékesítés


  keretében értékesíti ingatlanát.

  Az egyéb nyilvános érékesítés jogalapja: a várható bevételek és az értékesítés költségei közötti különbség kevesebb, mint 100 000 Ft.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2780874)
  Az árverés kezdete: 2022. július 12. 10 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2022. július 12. 14 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 60 000 forint. (a becsérték 100%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 3 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában árverési előleget kell letétbe megfizetnie átutalással „Gödi Dunamenti VA pályázat” közleménnyel a Felszámoló-REORG ZRT Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01189590-00400007 számú számlájára.
  Az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet módosított 13. §-ának megfelelően az árverési előleg megfizetését és a fizetés vagyonrendező általi ellenőrzését az árverési hirdetményben megjelölt kezdő időpontot megelőző 24.00 óráig kell teljesíteni. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. Az értékesítő akkor aktiválja az EÉR használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg a meghatározott időpontig megfizetésre kerül.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Ha az árverési eljárás eredménytelen, az árverési előleget a vagyonrendező 8 munkanapon belül visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a vagyonrendező az árverési előleget nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az árverési előleg az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az árverési előleget az árverésen résztvevő abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  Pest Megyei Kormányhivatal által Dunakeszi külterület 016/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett saját használatú út megnevezésű, 2186 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni aránya.

  A vagyonrendező a vagyonrendezési eljárás során negyedik alkalommal hirdeti meg a hirdetményben nevezett vagyontárgyat. (237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja)

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 60 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

  Típus: kivett saját használatú út
  Területe: 2 186 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 60 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Dunakeszi
  Ingatlan fekvése: külterület
  Helyrajzi szám: 016/2
  Ingatlan postai címe: Dunakeszi, hrsz. 016/2 Hrsz
  Területnagyság: 2 186 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Elővásárlási jog Dunakeszi Város Önkormányzata jogosult javára

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Az időpontot előre egyeztetni kell a Felszámoló-REORG ZRT székhelyén (Tel: 06 1 8038-777, Somogyi Szabolcs vagyonrendező). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. Egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés mentes az adó alól, tekintettel arra, hogy az Eladó törölt gazdasági társaság.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az elbírálást követő 30 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a vagyonrendező által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 % + Áfát tartalmazó összeg, minimum 70.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet a nyertes vevő köteles megfizetni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

  A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A vagyonrendező a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az árverési hirdetményről előzetesen tájékoztatta.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2780874/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - Top Design Bau Kft.„f.a.”

  Üzlethelyiség Barcson

  Pályázat kezdete
  2022. 06. 17. | 08:00
  Pályázat vége
  2022. 07. 04. | 12:00
  Becsérték
  680 000 Ft
  Minimálár
  680 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 15..Fpk.3/2022/11 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. július 4. 12 óra 00 perckor, a ARBOLUS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-358889, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em.) felszámoló által a Top Design Bau Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02 09 072004, székhely: 7631 Pécs, Tanító utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel
 3. Pályázat - Savaria Logistic Kft.„f.a.”

  Szombathely belterületi ipartelep és út

  Pályázat kezdete
  2022. 06. 17. | 08:00
  Pályázat vége
  2022. 07. 04. | 12:00
  Becsérték
  202 289 600 Ft
  Minimálár
  354 006 800 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 21.Fpk.3.311/2019/54 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. július 4. 12 óra 00 perckor, a LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1725 Budapest, hrsz. Pf.: 191) felszámoló által a Savaria Logistic Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 18 09 114052, székhely: 9700 Szombathely, Söptei út 67.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  2 Tétel
 4. Árverés - AgroMaSols Kft. „f.a.”

  Ford Transit Van FT 80 tehergépjármű

  Árverés kezdete
  2022. 06. 18. | 00:00
  Árverés vége
  2022. 07. 04. | 12:00
  Becsérték
  200 000 Ft
  Kikiáltási ár
  140 000 Ft

  Árverés lezárult

  Lezárult a(z) 25.Fpk.1963 ügyszámú árverés 2022. július 4. 12 óra 00 perckor, a ECONOMARKET Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-860630, székhely: 1119 Budapest, Nándorfehérvári út 33., levelezési cím: 1119 Budapest, Nándorfehérvári út 33.) felszámoló által a AgroMaSols Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-372858, székhely: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel
 5. Árverés - Yozzy Global Trade KFT "felszámolás alatt"„f.a.”

  Lézervágó gép, Maróasztal, Vasalógép , Vákumformázó

  Árverés kezdete
  2022. 06. 17. | 10:00
  Árverés vége
  2022. 07. 04. | 10:00
  Becsérték
  3 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  2 100 000 Ft

  Árverés lezárult

  Lezárult a(z) 39.Fpk.3637 ügyszámú árverés 2022. július 4. 10 óra 00 perckor, a ASYLUM Vagyonkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359620, székhely: 1091 Budapest, Mihálkovics utca 10., levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 121) felszámoló által a Yozzy Global Trade KFT "felszámolás alatt" „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 960993, székhely: 1122 Budapest, Gyár utca 15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  4 Tétel
 6. Pályázat - KAAT-INC Kft.„f.a.”

  6055 Felsőlajos közös 101. Kivett telephely, 3 gazdasági épület

  Pályázat kezdete
  -
  Pályázat vége
  -
  Becsérték
  72 120 000 Ft
  Minimálár
  57 696 000 Ft
  Nyertes ár
  57 697 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 9.Fpk.50 ügyszámú nyilvános pályázat, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. IV em., levelezési cím: 1431 Budapest, Pf. 185) felszámoló által a KAAT-INC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-123688, székhely: 6050 Lajosmizse, Bene tanya 353.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 57 697 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2737876F9162
  Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2737876L2175
  Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő nyolc munkanapon belül a kiíró kamatmentesen visszafizeti.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel
 7. Pályázat - 4x4 Service Management Kft„f.a.”

  Autóalkatrész készlet

  Pályázat kezdete
  2022. 07. 19. | 08:00
  Pályázat vége
  2022. 08. 04. | 08:00
  Becsérték
  5 000 000 Ft
  Minimálár
  2 500 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) DUNA LIBRA Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em., levelezési cím: 1393 Budapest, hrsz. Pf.: 347), mint a(z) 4x4 Service Management Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-325895, székhely: 1133 Budapest, Árboc utca 6. II. em.) Fővárosi Törvényszék 6.Fpk.3061/2020. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. június 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2742961
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. július 19. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. augusztus 4. 08 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 250 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat érvényességének feltétele:fentiekben meghatározott összegű ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a Duna Libra Zrt MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlájára a pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig,a közleményben fel kell tüntetni a pályázati eljárás EÉR azonosító számát,a jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosítót, valamint „4x4 Service Kft fa” cégnevet.A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt.A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót,ha a pályázati biztosíték a bankszámlára pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig megfizetésre kerül. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel,árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel,hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, illetve érvénytelen/eredménytelen pályázat esetén a pályázó részére visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők javára nem kamatozik.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Autóalkatrész készlet. 25-30 éve gyártott és forgalomba helyezett gépjárművek javításához, alkatrész utánpótlásához alkalmas.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 5 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 500 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Autóalkatrész készlet

  Típus: Alkatrész
  Állapot: utángyártott
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 4 500 db
  Becsérték: 5 000 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság a 0620/2663603 telefonszámon vagy az info@dunalibra.hu email címen történt előzetes időpont egyeztetést követően tekinthetők meg.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA törvény 2007.évi CXXVII tv. 142.§ (1) bekezdés g) pontja alapján a vagyontárgyak értékesítésére a fordított adózás szabályai vonatkoznak, így az ÁFA törvény ide vonatkozó rendelkezései alapján magánszemély és nem ÁFA adóalany vásárló esetén a Vevőt a nettó irányár 27% ÁFA-val megnövelt összegű fizetési kötelezettség terheli Eladó felé.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés határidő a szerződéskötéstől számított 8 nap. A vételárat átutalással kell megfizetni a Duna Libra Zrt. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlára. A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor a fenti bankszámláján jóváírásra kerül. A Cstv. 49.§ (4) pontja szerint beszámítás lehetősége kizárt.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott határidő a pályázat ajánlattételi határidejének lejártát követő naptól számított 60 nap, ezen határidőn belül a szerződést a felszámoló által megküldött szerződéstervezet átvételétől számított 15 napon belül kell a nyertes pályázónak megkötnie. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló jelöli ki.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt ingóság birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított 8 napon belül saját költségén gondoskodni köteles.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elektronikusan nyújtható be az EÉR rendszerben. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: 1. a nettó vételi ajánlatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában (Pp.325.§ (1) bek szerint) szükséges benyújtani 2. gazdasági társaság esetében az ajánlattevő azonosíthatóságát (cégnév, székhely, telefon, e-mail és faxszám) - 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot, azon nyilatkozatot, hogy a cégkivonat adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt, a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, 3- természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő azonosíthatóságát (név, lakcím, telefon, e-mail és faxszám),- személyi igazolvány, lakcím igazolvány másolatot, 4 külföldi ajánlattevő esetében a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását (itt a személyi igazolvány helyett az útlevél másolat kell) 5. Amennyiben a pályázót magánszemély meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott személyi igazolvány, lakcímkártya másolatot 6. konzorcium pályázati ajánlata esetén a konzorciumi tagoknak a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon történő azonosítását, a konzorcium képviselőjének a megnevezését, címét, telefonszámát, meghatalmazását, valamint nyilatkozatot arról, hogy a konzorcium tagjainak felelőssége a pályázati eljárásban és az adásvételi szerződés teljesítésében egyetemleges 7. A pályázati ajánlatban az ajánlatra nyitva álló határidő lejártától számított 150 (egy-százötven) napos ajánlati kötöttséget kell a pályázónak vállalnia. 8. nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják, 9. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv.49§(3) és (3b) bek. szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben 10. az ajánlati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jogosultságukat, valamint azt, hogy e jogukkal élni kívánnak-e a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkező(k)nek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak (szándéknyilatkozat formájában): kívánják-e gyakorolni elővásárlási jogukat. Az értékesítés során - kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását - nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, aki, vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az ártárgyalás során a licitlépcső a legmagasabb érvényes ajánlattól függően az alábbi: a 1 millió forintig terjedő legmagasabb érvényes ajánlat esetén15.000,-Ft, b) 1 000 000 forint és 5 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 40.000,-Ft, c) 5 000 000 forint és 20 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 125.000,-Ft, d)20 000 000 forint és 200 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén300.000,-Ft, e) 200.000.000,-Ft és afeletti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 1.250.000,-Ft. A vagyontárgyak tekintetében a minimálár összegét elérő, vagy azt meghaladó ajánlat az eredményes pályázat feltétele. Jelen értékesítési hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló - megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. A felszámoló e döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A hirdetményben szereplő vagyontárgy harmadik alkalommal kerül meghirdetésre. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a jogosultak, és hitelezők kiértesítése megtörtént és a felszámoló tájékoztatásul közzétette az internetes adatbázisában. A felszámoló az értékesítési eljárásban közzétett értékesítési hirdetményben a minimálárat a becsérték 50%-ban állapítja meg. Az értékesítésre felkínált vagyontárgyra kellékszavatosságot, garanciát, egyéb jótállást nem vállalunk. A befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésén kívül a felszámolóval és az adóssal szemben semmilyen más igény, így kártérítési követelés nem keletkezik. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár a pályázati kiírásban meghatározott értékesítési feltétel egyike. A minimálárat el nem érő vételi ajánlat érvénytelennek minősül. Jelen pályázati felhívás, illetve minimálárat elérő vagy azt meghaladó összegű ajánlat a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló eredménytelennek nyilváníthatja. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a+ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2742961/tetelek.pdf

  1 Tétel