1. Pályázat - ÉRB Bank Zrt.„f.a.”

  Ingóság (Irattári polcrendszer)

  Pályázat kezdete
  2019. 06. 21. | 08:00
  Pályázat vége
  2019. 07. 11. | 08:00
  Becsérték
  2 514 600 Ft
  Minimálár
  2 514 600 Ft
  Nyertes ár
  2 600 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 32.Fpk.01-15-000887 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a ÉRB Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-10-000518, székhely: 3534 Miskolc, Andrássy Gyula utca 96.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 2 600 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1673547F1
  Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálása után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, a felmerülő ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel
 2. Pályázat - SOCOTEX Kft.„f.a.”

  Halászteleki bekötő út 1/6 tulajdoni hányada

  Pályázat kezdete
  2019. 07. 05. | 14:00
  Eredménytelenítve
  2019. 07. 22. | 14:00
  Becsérték
  391 660 Ft
  Minimálár
  196 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 47. Fpk.1355 ügyszámú nyilvános pályázat, a Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.) felszámoló által a SOCOTEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-724480, székhely: 1084 Budapest, Bérkocsis utca 3..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 3. Pályázat - MEDEXPERT Kft„f.a.”

  Orvosi műszerek és kiegészítők

  Pályázat kezdete
  2019. 07. 05. | 15:00
  Eredménytelenítve
  2019. 07. 22. | 15:00
  Becsérték
  8 700 000 Ft
  Minimálár
  3 045 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 29.Fpk.2248/2017 ügyszámú nyilvános pályázat, a Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.) felszámoló által a MEDEXPERT Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-067161, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 4. Pályázat - Yani B.S. Kft.„f.a.”

  raktár(alagsori)

  Pályázat kezdete
  2019. 07. 23. | 13:00
  Pályázat vége
  2019. 07. 23. | 18:00
  Becsérték
  600 000 Ft
  Minimálár
  600 000 Ft
  Kikiáltási ár
  705 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  A(z) WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Yani B.S. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 714174, székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) adóssal szembeni, 48.Fpk.2.124 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

  1 Tétel
 5. Pályázat - Europe Longlife Kft.törölt cég

  zártkerti ingatlan

  Pályázat kezdete
  2019. 07. 23. | 13:00
  Pályázat vége
  2019. 07. 23. | 18:00
  Becsérték
  1 350 000 Ft
  Minimálár
  1 350 000 Ft
  Kikiáltási ár
  1 715 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  A(z) WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) vagyonrendező által a Europe Longlife Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20 09 063167, székhely: 8353 Zalaszántó, Világosvár dűlő 685.) szembeni, 10.Vpk.19 ügyszámú vagyonrendezési eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

  1 Tétel
 6. Pályázat - Kemenesmagasi Agrár Zrt.„f.a.”

  Adós üzletrésze a Zalaszentbalázsi - Olajos Növények Termékcsoport Kft.-ben

  Pályázat kezdete
  2019. 07. 26. | 12:00
  Pályázat vége
  2019. 08. 11. | 12:00
  Becsérték
  800 000 Ft
  Minimálár
  800 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Portfolió Kft. (cégjegyzékszám: 14 09 000928, székhely: 7400 Kaposvár, Virág utca 21., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Virág utca 21.), mint a(z) Kemenesmagasi Agrár Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 20 10 040327, székhely: 8900 Zalaszentbalázs, Ady Endre utca 4. C lház lh. 2. em em. 5.) Zalaegerszegi Törvényszék 9.Fpk.30/2016/29. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. július 11. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1715917
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2019. július 26. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2019. augusztus 11. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 40 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásának határidejéig a kikötött bánatpénz a Kemenesmagasi Agrár Zrt. „f.a.” által az Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12095003-00226566-00100006 számú számlájára meg kell érkezzen.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás bizonylatát a benyújtott pályázathoz kell mellékelni. A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az adós tulajdonában álló Zalaszentbalázsi - Olajos Növények Termékcsoport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8772 Zalaszentbalázs, 082/22 hrsz., Adószáma: 13157731-2-20) társaságban 800.000,- Ft névértékű, 80 db szavazatot biztosító, 3,18%-os üzletrésze.

  Becsérték: 800.000,- Ft (első értékesítési kísérlet)

  A felszámoló nyilatkozik, hogy a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. A minimálár megállapítása a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) pontja szerint történt, melyet a Korm. rendelet (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem elleneztek.

  A pályázatban szereplő vagyonelem minimálára: 800.000 Ft

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 800 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 800 000 forint. (a becsérték 100%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzletrész

  Cég neve:
  Zalaszentbalázsi Olajos Növények Termékcsoport Kft
  Cégjegyzékszáma:
  20-09-066077
  Cég főtevékenysége:
  Egyéb
  Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
  Kisebbségi tulajdon 3,18%
  Tehermentes:
  igen
  Becsérték:
  800 000 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló felhívja a figyelmet arra, hogy a Kft hatályos társasági szerződésének 4. pontja szerint a TCS rendelet 2.§ (1) bekezdés alapján a Kft tagja csak olyan mezőgazdasági, erdészeti vagy halászati alaptevékenységet folytató természetese személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélkül gazdasági társaság lehet, akik a piaci vagy feldolgozó ipari értékesítésre szánt terméket termelnek és a mezőgazdasági termék agrártámogatásának igénybevételével összefüggő adatszolgáltatási és nyilvántartásba vételről szóló 236/1998 (XII.30.) Korm. rendelet, illetve a hegyközségek adatszolgáltatási rendjéről szóló 34/1997.(V.9.) FM. rendeletbe foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tettek és őket nyilvántartásba vették.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés áfa mentes.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló, a pályázati elbírálás elsődleges szempontjaként, a legmagasabb megajánlott vételárat veszi figyelembe.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A bánatpénzen felüli vételárat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kell az üzletrész átruházási szerződésben rögzített módon rendezni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést a felszámoló a nyilvános eredményhirdetéstől számított 15 napon belül köti meg. A felszámoló által felkért ügyvéd munkadíja 60.000,- Ft, mely a vevőt terheli. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az üzletrész adás-vételi szerződés megkötését követően az üzletrész tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges intézkedések megtétele, valamint az azzal járó minden költség a vevő terhe. Amennyiben az üzletrész bejegyzése a vevőnek fel nem róható okból az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 45 napon belül nem nem történik meg, úgy a vevő kérésére a felek a szerződést felbontják és a felszámoló a vételárat a vevőnek visszafizeti.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott vételárat, valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatban legalább 80 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni A pályázat nyertese kizárólag a megajánlott vételár nagysága alapján kerül kiválasztásra. A pályázatból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a pályázat keretein belül gyakorolhatják. Elővásárlásra jogosultak a Kft társasági szerződésének 13. pontja szerint a társaság bejegyzett tagjai, a társaság, valamint a taggyűlés által erre kijelölt személy lehet.
  Az elővásárlásra jogosultak -a társaság tagjainak magas számára való tekintettel- e jogukat 2019.08.14.-én 11:00 órakor a Portfólió Kft. 1054 Budapest, Tüköry u. 3. szám alatti földszinti tárgyalótermében megtartott nyilvános eredményhirdetés során gyakorolhatják azzal a feltétellel, hogy a pályázati kiírás feltételeit, a nyertes ajánlat teljesítése mellett vállalja. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1715917/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Pályázat - "PELIKÁN" Kis- és Nagykereskedelmi Bt.„f.a.”

  Opel Vivaro LDL 297 forgalmi rendszámú gépjármű

  Pályázat kezdete
  2019. 07. 08. | 11:02
  Pályázat vége
  2019. 07. 23. | 12:02
  Becsérték
  600 000 Ft
  Minimálár
  600 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Lezárult a(z) 4.Fpk.129/2017/3. ügyszámú nyilvános pályázat 2019. július 23. 12 óra 02 perckor, a Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20) felszámoló által a "PELIKÁN" Kis- és Nagykereskedelmi Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 17 06 001395, székhely: 7030 Paks, Virág utca 105.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel