1. Pályázat - LAU-FEDERN Tollfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.„f.a.”

  Szarvas 3569/12/A/1 hrsz-ú raktár

  Pályázat kezdete
  2020. 10. 31. | 00:00
  Pályázat vége
  2020. 11. 16. | 12:00
  Becsérték
  18 000 000 Ft
  Minimálár
  12 600 000 Ft
  Nyertes ár
  20 100 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 20.Fpk.562 ügyszámú nyilvános pályázat, a CRAC-ORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a LAU-FEDERN Tollfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-926198, székhely: 1098 Budapest, Ecseri út 6.. 1. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 20 100 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2032022F1
  Szerződéskötés dátuma: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel
 2. Pályázat - LAU-FEDERN Tollfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.„f.a.”

  6 db jármű

  Pályázat kezdete
  2020. 10. 31. | 00:00
  Pályázat vége
  2020. 11. 16. | 12:00
  Becsérték
  4 000 000 Ft
  Minimálár
  2 000 000 Ft
  Nyertes ár
  3 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 20.Fpk.562 ügyszámú nyilvános pályázat, a CRAC-ORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a LAU-FEDERN Tollfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-926198, székhely: 1098 Budapest, Ecseri út 6.. 1.em. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 3 000 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2032044F2
  Szerződéskötés dátuma: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel
 3. Pályázat - Középgép Kft.„f.a.”

  Ipari ingatlan Monoron

  Pályázat kezdete
  2020. 11. 30. | 13:00
  Pályázat vége
  2020. 11. 30. | 18:00
  Becsérték
  80 000 000 Ft
  Minimálár
  40 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  53 100 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Ártárgyalást tart a(z) Portfolió Kft. (cégjegyzékszám: 14 09 000928, székhely: 7400 Kaposvár, Virág utca 21., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Virág utca 21.) felszámoló a(z) Középgép Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 073373 , székhely: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 226.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 1.Fpk.305 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

  Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P2060213

  Az ártárgyalás kezdete: 2020. november 30. 13 óra 00 perc
  Az ártárgyalás vége: 2020. november 30. 18 óra 00 perc

  Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

  1 Tétel
 4. Árverés - Persona Divat Kft.törölt cég

  13 kerületi padlástér

  Árverés kezdete
  2020. 11. 25. | 15:00
  Árverés vége
  2020. 12. 10. | 15:00
  Becsérték
  150 000 Ft
  Kikiáltási ár
  150 000 Ft

  Árverési Közlemény

  Megkezdődött a 4.Vpk.56 ügyszámú árverés 2020. november 25. 15 óra 00 perckor, a Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26., levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) vagyonrendező által a Persona Divat Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-911630, székhely: 1139 Budapest, Röppentyű utca 65-67.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


  Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2115070.
  1 Tétel
 5. Árverés - Persona Divat Kft.törölt cég

  13 kerületi padlástér

  Árverés kezdete
  2020. 11. 25. | 15:00
  Árverés vége
  2020. 12. 10. | 15:00
  Becsérték
  150 000 Ft
  Kikiáltási ár
  150 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26., levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88), mint a(z) Persona Divat Kft. törölt cég (cégjegyzékszám: 01-09-911630, székhely: 1139 Budapest, Röppentyű utca 65-67.) Fővárosi Törvényszék 4.Vpk.56/2020/8.. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cstv. 49. $ (1) bekezdése szerinti

  egyéb nyilvános értékesítés


  keretében értékesíti ingatlanát.

  Az egyéb nyilvános érékesítés jogalapja: a várható bevételek és az értékesítés költségei közötti különbség kevesebb, mint 100 000 Ft.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye:
  az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2115070)
  Az árverés kezdete:
  2020. november 25. 15 óra 00 perc
  Az árverés vége:
  2020. december 10. 15 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár):
  150 000 forint.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig:
  5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között:
  30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között:
  50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között:
  200 000 forint
  200 millió forint és afelett:
  500 000 forint

  Árverési előleg összege: 7 500 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése a Moreco Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00105937-00200007 számú bankszámlájára "Persona Kft. ajánlati biztosíték" közleménnyel legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – a vételárba beszámít. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok a pályázat benyújtásának határidejéig az előző bekezdésben megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  1139 Budapest, Röppentyű utca 69. tetőtér szám alatti, Budapest belterület 26189/1/A/15 hrsz-ú tulajdoni lap szerint 75 m2-es tároló megjelölésű ingatlan. Eszmei hányad: 786/10000. Az értékbecslő által végzett felmérés alapján a padlástér területe 180 m2, melyből 1,9 m feletti belmagasságú terület 54,5 m2. A padlástér a megközelíthetősége miatt tárolásra alkalmatlan.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 150 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: tároló

  Típus:
  padlástér
  Területe:
  75 m²
  Állapota:
  átlagos
  Közművesítettség foka:
  közművesítetlen
  Tehermentes:
  igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1
  Becsérték:
  150 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Budapest
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  26189/1/A/15
  Ingatlan postai címe:
  1139 Budapest, Röppentyű utca 69. tetőtér em.
  Területnagyság:
  75 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  tároló

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Persona Lábbeli Kft.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésével kapcsolatban az eer.gov.hu rendszeren ad tájékoztatást a vagyonrendező.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés mentes az általános forgalmi adó alól.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötéséig kell megfizetni a Moreco Kft. letéti számlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetést követő 15 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötését követően kerül sor az ingatlan birtokba adására.

  A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Tájékoztatás a vagyonelemekről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. Ezen pályázati felhívás a vagyonrendező részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kötelező tartalmi eleme: - a pályázó által minden oldalon cégszerűen aláírt ajánlat, melyben nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy megnevezésével megjelöli, - 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása, magánszemély pályázó esetén név, születési név, lakcím, anyja neve, e-mail cím és telefonszám megjelölése, - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő az üzletrészt megismerte, tudomásul veszi, hogy eladó a kellékszavatosságot kizárja, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását - nyilatkozat arról, hogy a tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos költségeket, továbbá az irányár 1,5 %-a +áfa, de minimum 50.000,- Ft+ ÁFA ügyvédi költség megfizetését az adós társaság jogi képviselője részére a szerződés megkötésével egyidejűleg vállalja, tudomásul veszi és elfogadja az eladó megbízásából készült üzletrész adásvételi szerződést, - az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló banki bizonylat csatolása. Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.
  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el:

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2115070/tetelek.pdf

  1 Tétel
 6. Árverés - Üzemzavar Kft.„f.a.”

  üzletrész a ZO-MA-KER Kft.-ben

  Árverés kezdete
  2020. 12. 03. | 08:01
  Árverés vége
  2020. 12. 17. | 08:01
  Becsérték
  100 000 Ft
  Kikiáltási ár
  100 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 178), mint a(z) Üzemzavar Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-971362, székhely: 1097 Budapest, Víztorony köz 14.) Fővárosi Törvényszék 39. Fpk. 3.339/2018.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cstv. 49. $ (1) bekezdése szerinti

  egyéb nyilvános értékesítés


  keretében értékesíti üzletrészét.

  Az egyéb nyilvános érékesítés jogalapja: a várható bevételek és az értékesítés költségei közötti különbség kevesebb, mint 100 000 Ft.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye:
  az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2114649)
  Az árverés kezdete:
  2020. december 3. 08 óra 01 perc
  Az árverés vége:
  2020. december 17. 08 óra 01 perc
  Kikiáltási ár (minimálár):
  100 000 forint.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig:
  15 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között:
  30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között:
  50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között:
  200 000 forint
  200 millió forint és afelett:
  500 000 forint

  Árverési előleg összege: 5 000 forint.

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással kell megfizetnie a felszámoló 10918001-00000038-80860032. számú bankszámlájára a licitálásáig. Közleménybe kérjük rögzíteni: Üzemzavar Kft. - árverési előleg)

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: A léicitálás érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha az eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes licitálónál a vételárba beszámít, míg a többi licitálónál az ajánlati biztosíték teljes összege a licitálási határidőt követő 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, akkor az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  100%-os üzletrész a ZO-MA-KER Kft. (1091 Budapest, Töltés köz 10., Cg.: ZO-MA-KER Kft, adósz.: 22930888-2-43, alakulásának éve: 2010.) cégben.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 100 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: 100%-os üzletrész

  Cég neve:
  ZO-MA-KER Kft
  Cégjegyzékszáma:
  01-09-945246
  Cég főtevékenysége:
  TEÁOR 68 Ingatlanügyletek
  Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
  Kizárólagos tulajdon
  Tehermentes:
  igen
  Szavazati jog:
  100%

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonról készült tenderfüzet bruttó 12700,- Ft-ért az EÉR-ből letölthető.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: áfa mentes értékesítés.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Üzletrész adásvételiszerződés megkötését követő 8 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Licitálás lezárását követő 10 napon belül.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Felszámolóbiztos tájékoztatja az érdeklődőket, hogy nyertes a teljes vételár megfizetésén felül a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerint a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot köteles megfizetni az EÉR működtetője részére.

  A felszámoló a beszámítás lehetőségét az 1991. évi XLIX. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.

  Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése].

  Azon személyek nem vehetnek részt a licitálási eljáráson, akikkel szemben fenn állnak a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2114649/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/arveres/A2114649#tenderfuzet

  1 Tétel
 7. Pályázat - Tatai Vízgazdálkodási Társulat "f.a."törölt cég

  Kivett árok

  Pályázat kezdete
  2020. 11. 09. | 09:00
  Eredménytelenítve
  2020. 11. 25. | 10:00
  Becsérték
  6 200 000 Ft
  Minimálár
  6 200 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 4.Vpk.2/2020 ügyszámú nyilvános pályázat, a Borex Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049592, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 105) vagyonrendező által a Tatai Vízgazdálkodási Társulat "f.a." törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 2159-7, székhely: 2890 Tata, Fazekas utca 11..) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel