1. Pályázat - Neri-Földvár Kft.„f.a.”

  Italbolt, játékterem ingatlan Tiszaföldváron

  Pályázat kezdete
  2020. 08. 15. | 00:00
  Pályázat vége
  2020. 08. 31. | 12:00
  Becsérték
  14 000 000 Ft
  Minimálár
  10 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 28.Fpk.4370 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. augusztus 15. 00 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1395 Budapest, hrsz. Pf.: 402) felszámoló által a Neri-Földvár Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-193701, székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1986258.
  1 Tétel
 2. Pályázat - Design Doors Kft.„f.a.”

  üvegvágó asztal, csavarkompresszor és kompresszor tartály

  Pályázat kezdete
  2020. 08. 15. | 00:00
  Pályázat vége
  2020. 08. 31. | 12:00
  Becsérték
  4 300 000 Ft
  Minimálár
  4 300 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 39.Fpk.3948 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. augusztus 15. 00 óra 00 perckor, a CRAC-ORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a Design Doors Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-272373, székhely: 1135 Budapest, Mohács utca 8.. B. ép. 2. em. 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1988073.
  1 Tétel
 3. Pályázat - "Süveg" Kft„f.a.”

  Ingóság értékesítés

  Pályázat kezdete
  2020. 08. 29. | 08:00
  Pályázat vége
  2020. 09. 13. | 16:00
  Becsérték
  1 800 000 Ft
  Minimálár
  1 800 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Adó-Ötlet Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-063957, székhely: 4625 Záhony, Ady Endre út 15., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady Endre út 15.), mint a(z) "Süveg" Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 11 09 007768, székhely: 2911 Mocsa, Felszabadulás utca 17.) Tatabányai Törvényszék 8.Fpk.70.122/2017/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. augusztus 13. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P2006839
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2020. augusztus 29. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2020. szeptember 13. 16 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 90 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott vagyonelemek tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a pályázat benyújtása előtt be kell fizetni a felszámoló szervezet OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
  11744034-20065647 számú bankszámlájára.
  A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „"Süveg" Szerelő és Szigetelő Kft. „f. a.” ajánlati biztosíték”.

  Az ajánlati biztosíték vétel esetén a vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat esetén a pályázat elbírálásától számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
  Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat záró időpontját megelőző munkanap 16 óra 00 percig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§(4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén, az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.
  Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
  A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Mazda E2200 D FRK-962 1999
  Mazda B2500 HDR-491 2000
  Belorusz MTZ 820 YAW-214 1999

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 800 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 800 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: ingóságok

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  Mazda
  Gyártási idő:
  1999.
  Állapot:
  Sérült/hiányos
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: ingóságok

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  Mazda
  Gyártási idő:
  2000.
  Állapot:
  Sérült/hiányos
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: traktor

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  Belorusz MTZ820
  Gyártási idő:
  1999.
  Állapot:
  Sérült/hiányos
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámolóbiztossal (tel: +36/30/412-3747) történt előzetes egyeztetés alapján a gépjárművek megtekinthetők.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Áfa-ra vonatkozóan a hatályos jogszabályok az irányadók, a pályázati irányárak az Áfa-t nem tartalmazzák. A pályázat során a pályázók nettó értéken pályáznak.Áfa fizetésére vonatkozó szabályok: a minimál ár, illetve a vételi ajánlatok nettóban értendőek. A személygépjárművek értékesítése Áfa mentes. Teherautók eladásánál, ha a vevő adóalany, akkor az értékesítése a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142. § szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a meghirdetett teherautó értékesítését a mindenkori Áfa törvény szerinti adómérték terheli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényesnek nyilvánított pályázatok közül az a pályázat nyer, mely a vételár, a fizetés módja, és a fizetési határideje szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Ennek elbírálása során a vételár összegét súlyozottabban veszi figyelembe a felszámolóbiztos.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése csak átutalással történhet, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül, a felszámoló szervezet előzőekben megadott bankszámlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban, e-papíron, e-mailen értesíti a nyertes pályázót. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% -nak megfelelő mértékű jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt ingóságok birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított maximum 15 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. A felszámoló az ingóságok őrzéséért, tárolásáért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi, melynek összege minden megkezdett nap után 10. 000,- Ft + Áfa.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell:• A pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Jogi személy esetén: cég név, székhely, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya. Elektronikus elérhetőség és a telefonszám. Magánszemély esetén: név, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, lakcíme, továbbá a pályázó telefon - és faxszáma, e-mail elérhetősége. Cég esetén, csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó pályázatát személyesen írta alá.• Külföldi pályázó esetén a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását és magyar kézbesítési megbízott megjelölését kérjük. • Amennyiben pályázó meghatalmazott útján nyújtja be ajánlatát, a meghatalmazott igénybevételére vonatkozóan a Pp. (2016. évi CXXX. tv.) 64-70. § -ában foglalt jogszabályok az irányadók.• Külföldi szervezet esetén nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötésig az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges iratokat, így különösen az Inytv. (1997. évi CXLI. tv.) 36. és 37. §- ában foglaltak szerinti dokumentumokat átadja.• A megpályázott vagyontárgyakért felajánlott vételár összegét, a vételár megfizetésének módját, határidejét, amely nem lehet több, mint az adásvételi szerződés megkötését követő 30 naptári nap.• Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, továbbá nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen számlára kéri visszautalni a pályázó.• A pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalását.• Nyilatkozatot arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adásvételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.• Nyilatkozatot a kellékszavatosság, a garanciális igény érvényesíthetősége kizárásának tudomásul vételéről.• Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésben meghatározott kirázó feltételek.• Nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlára lehet a bánatpénzt visszautalni.• Nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, amelyet adjon meg.• Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a pályázó az adásvételi szerződés szerkesztésének és ellenjegyzésének ügyvédi költségét megtéríti. A szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége a bruttó vételár 1%-a +ÁFA, de minimum 30.000 Ft. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az KRÍZIS KONTROLL KFT. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan lehet megtenni.A pályázat benyújtásának kezdő időpontja a Cégközlönybeli közzétételtől számított 16. nap 8:00 óra.A pályázat benyújtásának záró időpontja a pályázat benyújtásának kezdő időpontját követő 15. nap 16:00 óra.A pályázatok kiértékelésére a pályázat benyújtásának záró időpontját követő 20 napon belül kerül sor.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján –elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
  A felszámoló a kellékszavatosságot és a garanciát teljes körűen kizárja.
  A felszámolóbiztos a gépjárművek törzskönyvével nem rendelkezik. A gépjárművek műszaki állapota felújítást igényel.
  Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli.
  A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról.
  Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X.20) Korm. rendelet 2. § -ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
  Elővásárlási jogosultak kizárólag a nyilvános pályázat időszakában, a lejárat napjáig jelenthetik be elővásárlási szándékukat.
  A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön.
  Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.
  Áfa fizetésére vonatkozó szabályok: a minimál ár, illetve a vételi ajánlatok nettóban értendőek. A személygépjárművek értékesítése Áfa mentes. Teherautók eladásánál, ha a vevő adóalany, akkor az értékesítése a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142. § szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a meghirdetett teherautó értékesítését a mindenkori Áfa törvény szerinti adómérték terheli.
  17/2014 (II.3.) Kormányrendeletet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:
  Jelen közlemény a meghirdetett vagyonelemek I. hirdetése (a minimál ár a becsérték 100%-a).
  A 237/ 2009. (X.20.) Korm. r. 2. § (2) bek. szerinti módon az értesítés megtörtént.
  A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását.
  A legmagasabb vételár az elsődleges értékesítési szempont.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2006839/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2006839#tenderfuzet

  3 Tétel
 4. Pályázat - DÚC-BAU Kft. „f.a.”

  Ingóság értékesítés

  Pályázat kezdete
  2020. 08. 29. | 08:00
  Pályázat vége
  2020. 09. 13. | 16:00
  Becsérték
  1 500 000 Ft
  Minimálár
  1 050 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Ady E. út 13., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady E. út 13.), mint a(z) DÚC-BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16 09 017866, székhely: 5082 Tiszatenyő, Dózsa György út 31.) Szolnoki Törvényszék 10.Fpk.179/2018. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. augusztus 13. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P2006828
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2020. augusztus 29. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2020. szeptember 13. 16 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 75 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott vagyonelem tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a pályázat benyújtása előtt be kell fizetnie, a felszámoló szervezet OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745066-20021434 számú bankszámlájára.
  A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „DÚC- BAU Kft. „f. a.” ajánlati biztosíték”.

  Az ajánlati biztosíték vétel esetén a vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat esetén a pályázat elbírálásától számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
  Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat záró időpontját megelőző munkanap 16 óra 00 percig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén, az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.
  Ha pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.
  Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
  A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  adós társaság tulajdonát képező alábbi gépjárművet.

  I.

  Típus Rendszám Gyártási éve
  TATRA 815 S3 AHA-722 1988

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 500 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 050 000 forint. (a becsérték 70%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: ingóságok

  Típus:
  Jármű
  Gyártmány:
  TATRA
  Gyártási idő:
  1988.
  Állapot:
  Sérült/hiányos
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépjármű megtekinthetőségét, az EÉR felületén történő egyeztetést követően tudjuk biztosítani.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Áfa-ra vonatkozóan a hatályos jogszabályok az irányadók, a pályázati irányárak az Áfa-t nem tartalmazzák. A pályázat során a pályázók nettó értéken pályáznak.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényesnek nyilvánított pályázatok közül az a pályázat nyer, mely a vételár, a fizetés módja, és a fizetési határideje szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Ennek elbírálása során a vételár összegét súlyozottabban veszi figyelembe a felszámolóbiztos.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése csak átutalással történhet, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban, e-papíron, e-mailen értesíti a nyertes pályázót. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% -nak megfelelő mértékű jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. Az adásvételi szer

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt ingóság birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított maximum 15 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. A felszámoló az ingóság őrzéséért, tárolásáért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi, melynek összege minden megkezdett nap után 10. 000,- Ft + ÁFA.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell:• A pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Jogi személy esetén: cég név, székhely, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya. Elektronikus elérhetőség és a telefonszám. Magánszemély esetén: név, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, lakcíme, továbbá a pályázó telefon - és faxszáma, e-mail elérhetősége. Cég esetén, csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó pályázatát személyesen írta alá.• Külföldi pályázó esetén a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását és magyar kézbesítési megbízott megjelölését kérjük. • Amennyiben pályázó meghatalmazott útján nyújtja be ajánlatát, a meghatalmazott igénybevételére vonatkozóan a Pp (2016. évi CXXX. tv.) 64-70. §-ában foglalt jogszabályok az irányadók.• Külföldi szervezet esetén nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötésig az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges iratokat, így különösen az Inytv. (1997. évi CXLI. tv.) 36. és 37. §-ában foglaltak szerinti dokumentumokat átadja.• A megpályázott vagyontárgyért felajánlott vételár összegét, a vételár megfizetésének módját, határidejét, amely nem lehet több mint az adásvételi szerződés megkötését követő 30 naptári nap.• Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, továbbá nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen számlára kéri visszautalni a pályázó.• A pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalását.• Nyilatkozatot arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.• Nyilatkozatot a kellékszavatosság, a garanciális igény érvényesíthetősége kizárásának tudomásul vételéről.• Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésben meghatározott kirázó feltételek.• Nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlára lehet a bánatpénzt visszautalni.• Nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, amelyet adjon meg.• Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a pályázó az adásvételi szerződés szerkesztésének és ellenjegyzésének ügyvédi költségét megtéríti. A szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége a bruttó vételár 1%-a + Áfa, de minimum 70.000 Ft. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az PRUDENS PROFIT CONTROLL Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságot által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan lehet megtenni.A pályázat benyújtásának kezdő időpontja a Cégközlönybeli közzétételtől számított 16. nap 8:00 óra.A pályázat benyújtásának záró időpontja a pályázat benyújtásának kezdő időpontját követő 15. nap 16:00 óra.A pályázatok kiértékelésére a pályázat benyújtásának záró időpontját követő 20 napon belül kerül sor.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az értékesítési hirdetményről előzetesen tájékoztatta.

  A minimálár csökkentését a 237/2009. (X.20) Korm. rendelet 4§ (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.
  A felszámoló a kellékszavatosságot és a garanciát teljes körűen kizárja.
  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján –elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
  A felszámolóbiztos a gépjármű törzskönyvével nem rendelkezik. A gépjármű műszaki állapota: felújítást igényel.
  Részletfizetési lehetőség nincs.
  A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról.
  Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [ 237/2009. (X.20) Korm. rendelet 2. § -ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
  Elővásárlási jogosultak kizárólag a nyilvános pályázat időszakában, a lejárat napjáig jelenthetik be elővásárlási szándékukat.
  A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön.
  Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.
  Az Áfa fizetésére vonatkozó szabályok: a minimál ár, illetve a vételi ajánlatok nettóban értendőek. A személygépjárművek értékesítése ÁFA mentes. Teherautók eladásánál, ha a vevő adóalany, akkor az értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142. § szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a meghirdetett teherautó értékesítését a mindenkori ÁFA törvény szerinti adómérték terheli.
  17/2014 (II.3.) Kormányrendeletet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: jelen közlemény a meghirdetett vagyonelemek 2. hirdetése (a minimál ár a becsértékkel 70%-a).
  A 237/ 2009. (X.20.) Korm. r. 2. § (2) bek. szerinti módon az értesítés megtörtént.
  A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül (EÉR), elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. A legmagasabb vételár az elsődleges értékesítési szempont.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2006828/tetelek.pdf

  A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2006828#tenderfuzet

  1 Tétel
 5. Pályázat - GSM Protect Kft„f.a.”

  Számítástechnikai eszközök

  Pályázat kezdete
  2020. 08. 14. | 15:00
  Pályázat vége
  2020. 08. 31. | 15:00
  Becsérték
  1 488 118 Ft
  Minimálár
  1 050 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 17.Fpk.985 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. augusztus 14. 15 óra 00 perckor, a Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.) felszámoló által a GSM Protect Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.13-09-198296, székhely: 2220 Vecsés, Dózsa György út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1968230.
  1 Tétel
 6. Pályázat - CITRO-MARKT Kft.„f.a.”

  Citroen Berlingo és Jumper tehergépjárművek hiányos állapotban

  Pályázat kezdete
  2020. 06. 26. | 00:00
  Érvénytelenítve
  2020. 08. 14. | 14:28
  Becsérték
  500 000 Ft
  Minimálár
  500 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvénytelen a 8.Fpk.47 ügyszámú nyilvános pályázat, a Advocatio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173976, székhely: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6. 3 em. 10, levelezési cím: 1250 Budapest, hrsz. Pf.: 25) felszámoló által a CITRO-MARKT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 007185, székhely: 3533 Miskolc, Andrássy utca 45.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
  A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság a felszámolóbiztost FNVH/2986/1/2020-MKI számú határozatával 2020. július 9. napján törölte a felszámolói névjegyzékből.Az Elektronikus Értékesítési Rendszer Felhasználói Szabályzatának 2.3.3 pontja alapján a felszámolóbiztos felhasználói fiókjának törlése esetén, az adott felszámolóbiztosnak az EÉR-ben meghirdetett és még le nem zárt értékesítési eljárásait a Működtető az értékesítő által írásban, haladéktalanul történő megkeresése alapján törli.
  2 Tétel
 7. Pályázat - TITO Hungary Kft.„f.a.”

  Szegedi belterületi lakás 1/2 tulajdoni hányada haszonélvezeti joggal terhelten

  Pályázat kezdete
  2020. 06. 26. | 00:00
  Érvénytelenítve
  2020. 08. 14. | 14:25
  Becsérték
  6 060 000 Ft
  Minimálár
  6 060 000 Ft
  Kikiáltási ár
  6 085 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvénytelen a 47.Fpk.2852 ügyszámú nyilvános pályázat, a Advocatio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173976, székhely: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6. 3 em. 10, levelezési cím: 1250 Budapest, hrsz. Pf.: 25) felszámoló által a TITO Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 277573, székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. 1 em. 10) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
  A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság a felszámolóbiztost FNVH/2986/1/2020-MKI számú határozatával 2020. július 9. napján törölte a felszámolói névjegyzékből.Az Elektronikus Értékesítési Rendszer Felhasználói Szabályzatának 2.3.3 pontja alapján a felszámolóbiztos felhasználói fiókjának törlése esetén, az adott felszámolóbiztosnak az EÉR-ben meghirdetett és még le nem zárt értékesítési eljárásait a Működtető az értékesítő által írásban, haladéktalanul történő megkeresése alapján törli.
  1 Tétel