1. Pályázat - Oakenland Kft. „f.a.”

  Ipari ingatlan - Veszprém

  Pályázat kezdete
  2017. 02. 03. | 12:00
  Pályázat vége
  2017. 02. 18. | 12:00
  Irányár
  450 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  450 250 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 3.Fpk.01-14-008869 ügyszámú nyilvános pályázat, a Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..) felszámoló által a Oakenland Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 883156, székhely: 1134 Budapest, Váci út 19..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 450 000 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P663116F1
  Szerződéskötés dátuma: A felszámoló által történő értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel
 2. Pályázat - EURO-SISTEMA Kft. „f.a.”

  Iparterület, épületekkel

  Pályázat kezdete
  -
  Érvénytelenítve
  2017. 02. 23. | 10:08
  Irányár
  84 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvénytelen a 1.Fpk.20-15-020161 ügyszámú nyilvános pályázat, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..) felszámoló által a EURO-SISTEMA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20 09 061599, székhely: 8878 Lovászi, MOL Rt. Kutatás-Termelési Ágazat Nagykanizsai Üzem telep 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
  A Cégközlönyben megjelent hirdetmény eltér az eer-en megjelent pályázati kiírástól.
  1 Tétel
 3. Pályázat - Simontowern Kft. „f.a.”

  ingatlan

  Pályázat kezdete
  2017. 01. 21. | 11:00
  Eredménytelenítve
  2017. 02. 06. | 11:00
  Irányár
  3 400 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 47.Fpk.1141 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agenor Cosulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-669442, székhely: 1191 Budapest, Üllői út 241.., levelezési cím: 1191 Budapest, Üllői út 241..) felszámoló által a Simontowern Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109988425, székhely: 1085 Budapest, József körút 69.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  Nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 4. Pályázat - Pongrácz Pékség Kft. „f.a.”

  Eladó kemencék Emődön!

  Pályázat kezdete
  2017. 03. 10. | 12:00
  Pályázat vége
  2017. 03. 27. | 12:00
  Irányár
  500 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Gemini Censor Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-032447, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9.., levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9..), mint a(z) Pongrácz Pékség Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 007409, székhely: 3432 Emőd, Kossuth Lajos utca 115..) Miskolci Törvényszék 7.Fpk.367/2015/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. február 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P686320
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2017. március 10. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2017. március 27. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 25 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az 25 000,- Ft összegű ajánlati biztosíték befizetése a Pongrácz Pékség Kft. "f. a." ERSTE Bank Hungary Zrt. által vezetett 11600006-00000000-77559454 számú számlájára "Pongrácz Pékség Kft. "fa" ajánlati biztosíték " megjelöléssel 2017. március 27. 12.00 óráig.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A közleménybe kérjük feltüntetni "Pongrácz Pékség Kft. "fa" - ajánlati biztosíték. Az átutalási bizonylatot kérjük a benyújtott pályázathoz mellékelni. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszautalja.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Az adós tulajdonában lévő sütőipari berendezések.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 500 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Winkler forgó kemence

  Típus:
  Egyéb
  Tehermentes:
  nem NAV - végrehajtási jog
  Mennyisége:
  1 db

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Matador lapátos kemence (4 polcos)

  Típus:
  Egyéb
  Tehermentes:
  nem NAV - végrehajtási jog
  Mennyisége:
  1 db

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Matador lapátos felújított kemence (5 polcos)

  Típus:
  Egyéb
  Tehermentes:
  nem NAV - végrehajtási jog
  Mennyisége:
  1 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok megtekintésére 2017. március 14. napján 11,00-12,00-ig 3432 Emőd, Kossuth u. 115. szám alatt kerül sor.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat átutalással kell megfizetni, az adásvételi szerződésben foglaltak szerint, a megkötését követő 15 napon belül. Ennek elmaradása esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 20 napon belül kerül sor.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt gépek birtokbavételéről a szerződéskötéstől számított 15. napon belül gondoskodni köteles. A felszámoló a vagyontárgyak őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi, melynek összege minden megkezdett nap után 20.000,- Ft + 27% ÁFA.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló biztos az ajánlati árak alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a berendezéseket kizárólag egyben kívánja értékesíteni. Az ajánlati biztosíték összege, és az irányár összege nettó összegben került megadásra. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A pályázatnak tartalmaznia kell: • A pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Jogi személy esetén: cégnév, székhely, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya. Magánszemély esetén: név, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jele, személyazonosító igazolványának, lakcímkártyájának és adókártyájának pályázó által aláírt másolatát, továbbá a pályázó telefon, e-mail elérhetősége. Cég esetén, csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó pályázatát személyesen írta alá. • Amennyiben a pályázó képviselője útján nyújtja be vételi ajánlatát, teljes bizonyító erejű (két tanúval ellátott) magánokiratba, vagy közokiratba foglalt meghatalmazást köteles csatolni. A megpályázott vagyontárgyért felajánlott vételár összegét, a vételár megfizetésének módját, határidejét. Nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról. Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a jogi eljárás költségét megfizetni vállalja. A magánszemély által benyújtott pályázat esetében a nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, továbbá nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen számlára kéri visszautalni a pályázó. A pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalását. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli. A felszámoló több, megfelelő, azonos értékű (az ajánlott vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeiről az ártárgyalást megelőzően ad tájékoztatást a felszámoló az érdekelteknek. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön. A felszámoló beszámítást nem fogad el. A felszámoló biztos felhívja az elővásárlásra jogosult(ak)at, hogy vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolják oly módon, hogy a véglegesen kialkudott vételár ismeretében a vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében kéri a kiíró az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, a tudomásszerzéstől számított 10 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár. Az adózás a hatályos ÁFA törvényben meghatározottak szerint történik.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P686320/tetelek.pdf

  3 Tétel
 5. Pályázat - Montivo Magyarország Kft. „f.a.”

  Követelések értékesítése

  Pályázat kezdete
  2017. 03. 10. | 08:00
  Pályázat vége
  2017. 03. 27. | 10:00
  Irányár
  447 180 746 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3.., levelezési cím: 1115 Budapest, Keveháza utca 3..), mint a(z) Montivo Magyarország Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-118161, székhely: 6000 Kecskemét, István király körút 24.) Kecskeméti Törvényszék 16.Fpk.03-12-001614/18. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. február 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P693411
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2017. március 10. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2017. március 27. 10 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 13 415 400 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig a Montivo Magyarország Kft. "f.a." 65100118-11382841-00000000 számú bankszámlájára "bánatpénz" megjelöléssel, oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jóváírásra kerüljön.
  Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el és felelősséget nem vállal.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja.
  Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – az 1991. évi XLIX. tv. (a továbbiakban: Cstv.) Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  A pályázat tárgyát az adós jogi személy követelései és a megjelölt követelések után felszámított járulékok (kamat, késedelmi kamat, költségek) képezik.
  A követeléseket kizárólag együttesen kívánja értékesíteni a felszámoló.
  A meghirdetett követelések érvényesíthetősége és behajthatósága bizonytalan, az adós jogi személy vagy a felszámoló a követelések behajthatóságáért semmilyen szavatosságot és
  felelősséget nem vállal.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 447 180 746 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követelés I.

  A követelés összege:
  428 907 534
  Lejárati ideje:
  Lejárt (1 éven túl)
  Számviteli besorolása:
  Egyéb követelés
  A követelés kötelezettje:
  Más gazdálkodó
  A követelés biztosított-e:
  nem
  Becsértéke:
  428 907 534 forint

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követelés II.

  A követelés összege:
  18 273 212
  Lejárati ideje:
  Lejárt (1 éven túl)
  Számviteli besorolása:
  Egyéb követelés
  A követelés kötelezettje:
  Más gazdálkodó
  A követelés biztosított-e:
  igen Más megtérítésre kötelezet jogi személlyel szembeni végrehajtás.
  Becsértéke:
  18 273 212 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A Követeléseket megalapozó dokumentumok a pályázatok benyújtásának kezdő időpontját követő 2. munkanaptól az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárát megelőző munkanapig tekinthetőek meg munkanapokon 10:00 és 13:00 óra közötti időpontban, a Kvantál Kft. székhelyén, a 1115 Budapest, Keveháza utca 3. szám I. emeletén. Az időpontot három munkanappal előzetesen egyeztetni kell a Kvantál Kft. titkárságán (06-1/445-1250). A Követelésekre vonatkozó Dokumentációt egyszerre egy ajánlattevő vagy meghatalmazással rendelkező képviselője tekintheti meg, amennyiben a titoktartási nyilatkozatot aláírta. Az ajánlattevők az iratanyagról másolatot nem készíthetnek. A Dokumentáció megtekintése ingyenes, annak egyetlen feltétele a titoktartási nyilatkozat aláírása.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat az engedményezési szerződésben meghatározottak szerint átutalással, az aláírástól számított maximum 30 napon belül megfizetni a Montivo Magyarország Kft. "f.a." 65100118-11382841-00000000 bankszámlájára. Ha ezt a vevő elmulasztja, az ajánlati biztosíték összegét elveszti. Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot
  tesznek.
  A szerződés lényeges feltétele a – foglalót meghaladó – teljes vételárnak egy összegben legkésőbb az ajánlat elfogadásától számított 30 napon belül történő kifizetése. A szerződésben meghatározottaktól eltérni csak a felek egyező akarata alapján lehetséges.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kerül sor. A felszámoló felhívására a nyertes ajánlattevő köteles a szerződést megkötni. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a Felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az Engedményező a Ptk. 6:196. §-ban foglalt kötelezettségének eleget téve, a Követeléshez kapcsolódó valamennyi rendelkezésére álló dokumentumot, valamint a Követelés átruházásának megtörténtét rögzítő engedményezési okiratot és teljesítési utasítást, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján Engedményes részére a teljes vételár kiegyenlítését követő 3 (három) munkanapon belül átadja.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés l) pontja szerint pénzügyi szolgáltatásnak minősül a követelésvásárlási tevékenység üzletszerű végzése. A Hpt. 3. § (3) bekezdése értelmében pénzügyi szolgáltatás csak a Magyar Nemzeti Bank mint Felügyelet engedélye alapján végezhető. A követelésvásárlás definícióját a Hpt. 6. § (1) bekezdés 60. pontja határozza meg a követelésvásárlási tevékenység, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 116. pontja pedig az üzletszerű tevékenység fogalmát. Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, • a gazdálkodó szervezet cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • a Magyar Nemzeti Bank mint Felügyelet engedélyének másolatát, • az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap, • kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül az EÉR rendszer üzemeltetője felé 1% mértékű díjat megfizeti és ugyanezen határidőn belül az adásvételi szerződést megköti, valamint a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja, • nyilatkozatot, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a megfizetésre kerülő ajánlati biztosíték összegét – annak visszautalása esetén – milyen számlára kéri visszautalni (számlaszám, IBAN szám és SWIFT-kód feltüntetésével), • nyilatkozatot arról, hogy a pályázóval szemben a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdései szerinti kizáró okok nem állnak fenn. A fentiekre tekintettel az ajánlattétel feltétele, hogy ajánlatot kizárólag a fentieknek megfelelő, jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadóak.
  A pályázat lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó.
  Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
  A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat elmaradása vagy határidőn túli megtétele esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak.
  Az engedményezési szerződést a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében (a vételár 0,5 %-a, minimum 500.000 Ft), amelyet az ajánlattevő köteles viselni.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P693411/tetelek.pdf

  2 Tétel
 6. Pályázat - EKS-GRÁNIT „f.a.”

  ingatlan

  Pályázat kezdete
  2017. 01. 21. | 10:00
  Eredménytelenítve
  2017. 02. 06. | 10:00
  Irányár
  5 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 3.Fpk.07-15-000612 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agenor Cosulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-669442, székhely: 1191 Budapest, Üllői út 241.., levelezési cím: 1191 Budapest, Üllői út 241..) felszámoló által a EKS-GRÁNIT „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-021767, székhely: 2481 Velence, Csermely utca 19.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  Nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 7. Pályázat - Sárrét Grébo Kft. „f.a.”

  Vésztői ingatlan eladó

  Pályázat kezdete
  2017. 03. 10. | 08:00
  Pályázat vége
  2017. 03. 27. | 11:00
  Irányár
  3 500 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 83.., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 83..), mint a(z) Sárrét Grébo Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 04-09-010127, székhely: 5530 Vésztő, Wesselényi utca 9.) Gyulai Törvényszék 9.Fpk.04-15-000299/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. február 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P693477
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2017. március 10. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2017. március 27. 11 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 105 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig a Georg-Invest Holding Kft 10300002-10627565-49020016 számú bankszámlájára, "Sárrét Grébo Kft. f.a. bánatpénz" megjelöléssel, oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jóváírásra kerüljön.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, az eredménytelenség megállapításától számított 8 (nyolc) munkanapon belül a felszámoló kamatmentesen visszautalja az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Vésztő belterületén található, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 500 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóház

  Típus:
  ház
  Területe:
  822 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1
  Becsérték:
  7 800 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
  Vésztő
  Ingatlan fekvése:
  belterület
  Helyrajzi szám:
  48
  Ingatlan postai címe:
  5530 Vésztő, Wesselényi utca 9.
  Területnagyság:
  822 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  lakóház

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe:
  Sárrét Grébo Kft. "f.a." 5530 Vésztő, Wesselényi u. 9.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Tulajdoni lap szerint jelzálogjog került bejegyzésre 2.000.000 Ft kölcsön és járulékai erejéig a MIFIN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 135.) részére, továbbá vezetékjog terheli a 32287/2012. ikt. számú ügyirat mellékletét képező vázrajz és területkimutatás szerint 17 nm területre az EDF DÉMÁSZ Partner Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66.) részére, valamint végrehajtási jog került bejegyzésre 1.757.869 Ft főkövetelés és járulékai erejéig a MIFIN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 135.) javára, továbbá 473.000 Ft adótartozás és járulékai erejéig, valamint 3.198.600 Ft adótartozás és járulékai erejéig a NAV Békés Megyei Adóigazgatósága (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1.) által képviselt Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) javára, továbbá 18.000.000 Ft és járulékai erejéig az MKK Magyar Követeléskezelő (1138 Budapest, Tomori u. 34.) javára.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintése kizárólag előzetes, 2017. március 13. 16:00-ig történt egyeztetés alapján március 14-én 11:00 és 11:30 óra között lehetséges. A tulajdoni lap alapján jogszabályon alapuló elővásárlási jogosultja nincsen az ingatlannak. További elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs ismerete. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak a nyertes pályázat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig elővásárlási jogukat nem gyakorolják, a felszámoló úgy tekinti, hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló intézkedik újabb értékesítés kiírásáról. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A vételár megfizetése a felszámoló Georg-Invest Holding Kft. 10300002-10627565-49020016 számú bankszámlájára történő utalással történik, a szerződéskötést követő 30 napon belül. Ha a vételár szerződés szerinti megfizetését a vevő elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül köteles megkötni a pályázó.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerződés szerinti megfizetése esetén kerül sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, • gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap, • kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül az EÉR rendszer üzemeltetője felé 1% mértékű díjat megfizeti és ugyanezen határidőn belül az adásvételi szerződést megköti, valamint a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja, • nyilatkozatot, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Másodlagos elbírálási szempont a vételár teljesítésére vállalt határidő. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 munkanapon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében (a vételár 1,5 %-a, de minimum 125.000 Ft), amelyet az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő köteles továbbá viselni valamennyi, a tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével felmerülő költséget.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P693477/tetelek.pdf

  1 Tétel