1. Árverés - KON-HITECH Kft.„f.a.”

  Működésképtelen Opel Vectra szgk

  Árverés kezdete
  2019. 03. 07. | 08:00
  Árverés vége
  2019. 03. 22. | 20:00
  Becsérték
  40 000 Ft
  Kikiáltási ár
  40 000 Ft

  Árverés lezárult

  Lezárult a(z) 23.Fpk.227 ügyszámú árverés 2019. március 22. 20 óra 00 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A) felszámoló által a KON-HITECH Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03 09 119608, székhely: 6041 Kerekegyháza, Falu dűlő 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

  1 Tétel
 2. Pályázat - Levendula-Farm Kft.„f.a.”

  hőgyészi ház és telek

  Pályázat kezdete
  2019. 03. 22. | 15:31
  Pályázat vége
  2019. 04. 09. | 15:31
  Becsérték
  1 756 000 Ft
  Minimálár
  1 230 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 13. Fpk. 61 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. március 22. 15 óra 31 perckor, a Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-197689, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 157) felszámoló által a Levendula-Farm Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-09-007586, székhely: 7191 Hőgyész, Fő út 144.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1612553.
  2 Tétel
 3. Pályázat - ELSŐ MAGYAR BIOENERGETIKAI Kft. „f.a.”

  Szeghalom kivett építési terület

  Pályázat kezdete
  2019. 04. 05. | 00:00
  Pályázat vége
  2019. 04. 23. | 12:00
  Becsérték
  29 100 000 Ft
  Minimálár
  29 100 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35., levelezési cím: 7102 Szekszárd, hrsz. Pf.: 523), mint a(z) ELSŐ MAGYAR BIOENERGETIKAI Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-990917, székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 37. B/2 ép.) Fővárosi Törvényszék 51.Fpk.2.226/2018/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. március 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1627754
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2019. április 5. 00 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2019. április 23. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 073 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10.000 eFt alatt 5 %-át, 10.000 eFt felett további 3 %-át) Credit Plusz Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-56501117 számú letéti számlájára ELSŐ MAGYAR BIOENERGETIKAI Kft. „f.a.” pályázata” közleménnyel ajánlati biztosítékként (bánatpénzként) át-utalni, illetve készpénzben befizetni és annak igazolását a pályázathoz mellékelni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredményes eljárás esetén a megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba. A többi pályázónak, eredménytelen eljárás esetén valamennyi pályázónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.

  A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben az adás-vételi szerződés a nyertes pá-lyázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határ-időben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Szeghalom Belterület 962/23 hrsz-ú kivett építési terület (területe 62.000 m2)

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 29 100 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 29 100 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: belterületi beépítetlen terület

  Típus:
  beépítetlen terület
  Területe:
  62 000 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  62 000 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  belterületi beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Vezetékjog, a 33620/2010 ikt. számú ügyirat szerint. Jogosult: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Debrecen , - Vezetékjog, a 31203/2011 ikt. számú ügyirat szerint Jogosult: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Debrecen - Végrehajtási jog 18.715.174,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. - Jelzálogjog 130.000 Euro és járulékai erejéig. Jogosult: magánszemély

  Ingatlan állapota: átlagos

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján az értékesítés mentes az adó alól.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembe vételre.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetés a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással készpénzben vagy egyéb a CREDIT PLUSZ Kft. 10404601-49515349-56501038 számú számlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje:  A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 30. nap.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1627754/tetelek.pdf

  1 Tétel
 4. Pályázat - ELSŐ MAGYAR BIOENERGETIKAI Kft. „f.a.”

  Szeghalom kivett építési terület

  Pályázat kezdete
  2019. 04. 05. | 00:00
  Pályázat vége
  2019. 04. 23. | 12:00
  Becsérték
  23 700 000 Ft
  Minimálár
  23 700 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35., levelezési cím: 7102 Szekszárd, hrsz. Pf.: 523), mint a(z) ELSŐ MAGYAR BIOENERGETIKAI Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-990917, székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 37. B/2 ép.) Fővárosi Törvényszék 51.Fpk.2.226/2018/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. március 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1627683
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2019. április 5. 00 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2019. április 23. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 911 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10.000 eFt alatt 5 %-át, 10.000 eFt felett további 3 %-át) Credit Plusz Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-56501117 számú letéti számlájára ELSŐ MAGYAR BIOENERGETIKAI Kft. „f.a.” pályázata” közleménnyel ajánlati biztosítékként (bánatpénzként) át-utalni, illetve készpénzben befizetni és annak igazolását a pályázathoz mellékelni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredményes eljárás esetén a megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba. A többi pályázónak, eredménytelen eljárás esetén valamennyi pályázónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.

  A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben az adás-vételi szerződés a nyertes pá-lyázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határ-időben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Szeghalom Belterület 7201 hrsz-ú kivett építési terület (területe 50.610 m2)

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 23 700 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 23 700 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: belterületi beépítetlen terület

  Típus:
  beépítetlen terület
  Területe:
  50 610 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  50 610 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  belterületi beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Vezetékjog, a 33620/2010 ikt. számú ügyirat szerint. Jogosult: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Debrecen - Végrehajtási jog 18.715.174,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. - Jelzálogjog 130.000 Euro és járulékai erejéig. Jogosult: Magánszemély

  Ingatlan állapota: átlagos

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján az értékesítés mentes az adó alól.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembe vételre.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetés a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással készpénzben vagy egyéb a CREDIT PLUSZ Kft. 10404601-49515349-56501038 számú számlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje:  A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 30. nap.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1627683/tetelek.pdf

  1 Tétel
 5. Árverés - Kiskunsági Nonprofit Kft. „f.a.”

  Igar, külterület 0181 Hrsz alatti, „ kivett major „ megnevezésű ingatlan, ún. Strasszer-Zichy kastély

  Árverés kezdete
  2018. 07. 27. | 08:00
  Eredménytelenítve
  2018. 08. 13. | 11:00
  Becsérték
  6 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  4 200 000 Ft

  Árverési Közlemény

  Eredménytelen a(z) 7.Fpk.03-14-000432 ügyszámú árverés, a FREGAT CONSULT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-680225, székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14.) felszámoló által a Kiskunsági Nonprofit Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-118408, székhely: 6085 Fülöpszállás, Kurjantó puszta 2. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: a szerződéskötés egyéb okból meghiúsult
  A pályázati eljárás alatt véglegessé vált a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának határozatában foglaltakat a nyertes pályázatot tevő nem vállalta.

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 6. Pályázat - ELSŐ MAGYAR BIOENERGETIKAI Kft. „f.a.”

  Orosháza beépítetlen terület

  Pályázat kezdete
  2019. 04. 05. | 00:00
  Pályázat vége
  2019. 04. 23. | 12:00
  Becsérték
  35 500 000 Ft
  Minimálár
  35 500 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35., levelezési cím: 7102 Szekszárd, hrsz. Pf.: 523), mint a(z) ELSŐ MAGYAR BIOENERGETIKAI Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-990917, székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 37. B/2 ép.) Fővárosi Törvényszék 51.Fpk.2.226/2018/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. március 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1627681
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2019. április 5. 00 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2019. április 23. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 1 265 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10.000 eFt alatt 5 %-át, 10.000 eFt felett további 3 %-át) Credit Plusz Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-56501117 számú letéti számlájára ELSŐ MAGYAR BIOENERGETIKAI Kft. „f.a.” pályázata” közleménnyel ajánlati biztosítékként (bánatpénzként) át-utalni, illetve készpénzben befizetni és annak igazolását a pályázathoz mellékelni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredményes eljárás esetén a megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba. A többi pályázónak, eredménytelen eljárás esetén valamennyi pályázónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.

  A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben az adás-vételi szerződés a nyertes pá-lyázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határ-időben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Orosháza Belterület 5050/7 hrsz-ú beépítetlen terület

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 35 500 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 35 500 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: belterületi beépítetlen terület

  Típus:
  beépítetlen terület
  Területe:
  92 992 m²
  Állapota:
  átlagos
  Tehermentes:
  nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
  1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság:
  92 992 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
  belterületi beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Terheli az Orosháza, belterület 5049/2 hrsz-t illető vízvezetési szolgalmi a mindenkori tulajdonos javára. - Az 5050/2 – 5050/6 hrsz-ok ide olvasztva. - Bányaszolgalmi jog. Jogosult: Hungária Float-Üveg Kft. Orosháza, - Bányaszolgalmi jog 574 m2 területre, Jogosult: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt., Győr- Vezetékjog 1.364 m2 területre Jogosult: NKM Áramhálózat Kft. Szeged- Végrehajtási jog 18.715.174,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. - Keretbiztosítéki jelzálogjog 658.000.000,- Ft erejéig engedményezés jogcímén. Jogosult: DENK Kft., Budapest, - Jelzálogjog 130.000 Euro és járulékai erejéig. Jogosult: magánszemély

  Ingatlan állapota: átlagos

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján az értékesítés mentes az adó alól.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembe vételre.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetés a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással készpénzben vagy egyéb a CREDIT PLUSZ Kft. 10404601-49515349-56501038 számú számlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje:  A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 30. nap.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1627681/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Pályázat - WINDOOR STÚDIÓ Kft. „f.a.”

  IVECO

  Pályázat kezdete
  2019. 04. 05. | 00:00
  Pályázat vége
  2019. 04. 23. | 12:00
  Becsérték
  3 900 000 Ft
  Minimálár
  3 900 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35., levelezési cím: 7102 Szekszárd, hrsz. Pf.: 523), mint a(z) WINDOOR STÚDIÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-0-0286270, székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1 em. 2) Debreceni Törvényszék 4.Fpk.400/2016/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. március 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
  https://eer.gov.hu/palyazat/P1627674
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
  2019. április 5. 00 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje:
  2019. április 23. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 195 000 forint.

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:  A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10.000 eFt alatt 5 %-át, 10.000 eFt felett további 3 %-át) Credit Plusz Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-56501117 számú letéti számlájára WINDOOR STÚDIÓ Kft., „f.a.” pályázata” közleménnyel ajánlati biztosítékként (bánatpénzként) átutalni, illetve készpénzben befizetni és annak igazolását a pályázathoz mellékelni.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredményes eljárás esetén a megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba. A többi pályázónak, eredménytelen eljárás esetén valamennyi pályázónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.

  A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben az adás-vételi szerződés a nyertes pá-lyázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határ-időben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  MSD-081 frsz-ú IVECO 50C/35 gépjármű 2998 m3,

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 900 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 900 000 forint.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: IVECO

  Típus:
  Jármű
  Állapot:
  váltó és motorhiba
  Tehermentes:
  igen
  Mennyisége:
  1 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az egyes vagyontárgy megtekintésének időpont egyeztetése kérhető munkanapokon 9-14 óráig elektronikus úton az info@creditplusz.com email címen. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az elektronikus értékesítési rendszeren érhető el.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés 2007. évi CXXVII. törvény 87. §. b.) pontja alapján mentes az adó alól.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetés a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással a CREDIT PLUSZ Kft. 10404601-49515349-56501038 számú számlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 30. nap.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1627674/tetelek.pdf

  1 Tétel