Eredménytelenítés ideje
2018. 06. 15. 12:00
Eredménytelen árverés: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 06. 15. 12:00

Ismertető

Fagylaltgép

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Frigomat Titan 1. Fagylaltkészítő berendezés (működésképtelen)

Árverés kezdete
2018. 05. 31. | 12:00
Árverés vége
2018. 06. 15. | 12:00
Ügyszám
7. Fpk. 126
Becsérték150 000 Ft
Kikiáltási ár150 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Aldomor Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1146 Budapest, Thököly út 59.
Cégjegyzékszám
01-09-991758

Adós adatai

Cégnév
Szervíz-Ker Gelato Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
8315 Gyenesdiás, Jókai utca 12.
Cégjegyzékszám
20-09-074714

?rver?si K?zlem?ny

Eredm?nytelen a(z) 7. Fpk. 126 ?gysz?m? ?rver?s, a Aldomor Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-991758, sz?khely: 1146 Budapest, Th?k?ly ?t 59., levelez?si c?m: 1146 Budapest, Th?k?ly ?t 59.) felsz?mol? ?ltal a Szerv?z-Ker Gelato Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m/nyilv?ntart?si sz?m: 20-09-074714, sz?khely: 8315 Gyenesdi?s, J?kai utca 12.) ad?ssal szembeni felsz?mol?si elj?r?s sor?n.


Az eredm?nytelens?g indoka: nem ?rkezett aj?nlat
nem ?rkezett aj?nlat

Az ?rt?kes?t? az al?bbi t?j?koztat?st adja:
Megteszi az int?zked?seket a megism?telt ?rt?kes?t?s ?rdek?ben, az ?jabb ?rt?kes?t?si hirdetm?ny az el?z? hirdetm?ny ?gysz?m?n ker?l k?zz?t?telre.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 7. Fpk. 126 ügyszámú árverés 2018. június 15. 12 óra 00 perckor, a Aldomor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-991758, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59.) felszámoló által a Szervíz-Ker Gelato Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-09-074714, székhely: 8315 Gyenesdiás, Jókai utca 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 7. Fpk. 126 ügyszámú árverés 2018. május 31. 12 óra 00 perckor, a Aldomor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-991758, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59.) felszámoló által a Szervíz-Ker Gelato Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-074714, székhely: 8315 Gyenesdiás, Jókai utca 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A1019870.

Árverési Hirdetmény

A(z) Aldomor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-991758, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59.), mint a(z) Szervíz-Ker Gelato Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-074714, székhely: 8315 Gyenesdiás, Jókai utca 12.) Veszprémi Törvényszék 7. Fpk. 126/2015/20. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cstv. 49. $ (1) bekezdése szerinti

egyéb nyilvános értékesítés


keretében értékesíti kis értékű ingóságát.

Az egyéb nyilvános érékesítés jogalapja: a várható bevételek és az értékesítés költségei közötti különbség kevesebb, mint 100 000 Ft.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1019870)
Az árverés kezdete:
2018. május 31. 12 óra 00 perc
Az árverés vége:
2018. június 15. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
150 000 forint.
Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 7 500 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgyra az árverezhet, aki előlegként, a megvásárolni kívánt vagyontárgy kikiáltási árának 5 %-át, az árverési előleget átutalással megfizeti a felszámoló CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700581-69094943-51100005 számú számlájára oly módon, hogy az a megadott időpontig jóváírásra is kell, hogy kerüljön., a közlemény rovatban a Szervíz-Ker Gelato Kft f.a feltüntetésével

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Ha az árverési eljárás eredménytelen az árverési előleget a felszámoló visszautalja. Ha az eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes licitáló részére a vételárba beszámítja, a többi licitálónak pedig az árverési előleg visszautalásra kerül. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő licitáló az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. Továbbá ha a nyertes licitáló az EÉR rendszer üzemeltető részére az 1 %-ot kitevő üzemeltetési költséget nem fizeti meg.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Frigomat Titan 1. Fagylaltkészítő berendezés (működésképtelen)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 150 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Frigomat Titan 1.

Típus:
Ipari gép
Állapot:
Működésképtelen
Tehermentes:
nem NAV végrehajtási jog
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság előre egyeztetett helyszínen (Szombathelyen) és időpontban megtekinthető. A megtekintésre az időpontot előre egyeztetni kell a felszámoló szervezettel, ALDOMOR Kft Titkárság (telefonszám:(1) 450-0433.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes licitáló a vételárnak a megfizetett árverési előleg összegét meghaladó részét a szerződés aláírását követő 15 napon belül köteles az Eladó részére egy összegben átutalással megfizetni (részletfizetésre nincs lehetőség).

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésének lényeges feltétele annak igazolása, hogy az ingóság nettó vételárának 1 %-a összegű jutalék az EÉR működtetője részére megfizetésre került. Az Eladó és a nyertes licitáló között kötendő szerződésben az Eladó az ingóság tulajdonjogát átruházza a nyertes licitálóra azzal, hogy a tulajdonjog átruházásával kapcsolatos költségek megfizetése a nyertes licitálót terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes licitáló az ingóságot a teljes vételár kifizetését követő 8 napon belül köteles birtokba venni és a birtokátruházással egyidejűleg saját kockázatára és költségére maga köteles gondoskodni az ingóság elszállításáról. Az ingóság a kellékszavatosság kizárásával kerül értékesítésre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Ha az árverésen érvényes ajánlat nincs, a felszámoló az árverést eredménytelennek nyilvánítja. A
vagyontárgyakra a felszámoló újabb árverés tartásáról határoz, melynek során a vételárat
legfeljebb a jelenlegi becsérték feléig leszállíthatja. A nyilvános árverésre az 1991. évi XLIX tv.
(Cstv.) és a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló
17/2014(II.3.) Korm.rendelet előírásai szerint kerül sor. Elővásárlásra jogosultak jogaikat a véglegesen kialakult vételár ismeretében gyakorolhatják.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1019870/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 06. 15. | 12:00 || Az árverés véget ért.

2018. 05. 31. | 12:00 || Az árverés megkezdődött.