Eddigi legmagasabb licit
4 900 000 Ft
Legmagasabb licitet tette
A1145021F4
Licitlépcső
30 000 Ft
Az árverés véget ér: 3 nap, 17 óra és 07:56

Ismertető

27 négyzetméteres üzlethelyiség és parkolóházban parkolóhely

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Üzlethelyiség és gépjármű parkoló

Árverés kezdete
2018. 09. 14. | 18:00
Árverés vége
2018. 09. 29. | 19:00
Ügyszám
15.Fpk.211
Becsérték7 000 000 Ft
Kikiáltási ár4 900 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Hardeco Pénzügyi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2142 Nagytarcsa, Szilfa utca 28.
Cégjegyzékszám
13-09-160314

Adós adatai

Cégnév
Pető-ÉK Kft„f.a.”
Székhely
2310 Szigetszentmiklós, Damjanich utca 4.
Cégjegyzékszám
13-09-069544

?rver?si K?zlem?ny

Megkezd?d?tt a 15.Fpk.211 ?gysz?m? ?rver?s 2018. szeptember 14. 18 ?ra 00 perckor, a Hardeco Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 13-09-160314, sz?khely: 2142 Nagytarcsa, Szilfa utca 28., levelez?si c?m: 1132 Budapest, Alig utca 14.) felsz?mol? ?ltal a Pet?-?K Kft ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m/nyilv?ntart?si sz?m: 13-09-069544, sz?khely: 2310 Szigetszentmikl?s, Damjanich utca 4.) ad?ssal szembeni felsz?mol?si elj?r?s sor?n.


Aj?nlat?t megteheti az ?rver?s oldal?n: https://eer.gov.hu/arveres/A1145021.

Árverési Hirdetmény

A(z) Hardeco Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160314, székhely: 2142 Nagytarcsa, Szilfa utca 28., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14.), mint a(z) Pető-ÉK Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-069544, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Damjanich utca 4.) Budapest Környéki Törvényszék 15.Fpk.211/2017. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. augusztus 30. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1145021)
Az árverés kezdete:
2018. szeptember 14. 18 óra 00 perc
Az árverés vége:
2018. szeptember 29. 19 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
4 900 000 forint. (a becsérték 70%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 245 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleg összegét a Hardeco Kft. Gránit Bank Zrt.-nél vezetett 12100011-10158960 számú bankszámlájára "Pető-ÉK Kft fa ajánlati biztosíték” közleményi megjegyzés feltüntetésével kell átutalni. Határideje 2018. szeptember 14.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: A Cstv. és az ÉRT. Rendelet szerinti árverési előleg befizetését az értékesítő az eredmény megállapítása érdekében az árverés végén ellenőrzi. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére vissza kell utalni. Ha az árverés eredményes, a megfizetett árverési előleget a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az elektronikus értékesítési eljárás során a pályázó az árverési előleget elveszíti, és a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el, amennyiben a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Üzlethelyiség és gépjármű parkoló

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 7 000 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlet

Típus:
iroda
Területe:
27 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
5 740 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
35931/0/A/7
Ingatlan postai címe:
1087 Budapest, Orczy tér 4. A ép. fszt. em. D/1
Művelési ág:
üzlet
Területnagyság:
27 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzlet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pető-ÉK Kft. "fa"

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jogok.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: garázs

Típus:
garázs
Területe:
12 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
1 260 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
35931/0/B/1
Ingatlan postai címe:
1087 Budapest, Orczy tér 4. B ép. fszt. em. 1
Művelési ág:
parkolóház
Területnagyság:
12 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
garázs

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pető-ÉK Kft. "fa"

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az üzlethelyiségnél 2018. szeptember 6. 10.00 órakor, az EÉR felületén a felszámolóbiztossal legkésőbb a megtekintést megelőző munkanapon, előre egyeztetetten.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlanok irányára nettó összegben került megjelölésre. Az irányár az ÁFA törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja szerint mentes az adó alól.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A felszámoló által elfogadott vételárat a vevőnek legkésőbb az adásvételi szerződés aláírását követő nyolc (8) napon belül banki átutalással kell maradéktalanul megfizetnie.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az elfogadott ajánlatot tevő az adásvételi szerződést a vételi ajánlat elfogadásától (az eredményhirdetés) számított tizenöt (15) napon belül köteles megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelem tulajdonba és birtokba adására a teljes vételár megfizetése esetén kerül sor okiratba foglalt tulajdonjog és bírtok átruházó nyilatkozat alapján. A megvásárolt vagyonelemeket a vevő a teljes vételár megfizetését követő nyolc (8) napon belül köteles birtokba venni. Késedelmes birtokbavétel esetén vevő napi 20.000,- Ft kötbért köteles fizetni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a jelen értékesítési hirdetmény tervezetéről az érintetteket, a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-ának (2) bekezdése szerinti módon értesítette. A meghirdetett vagyonelemek második értékesítésére kerül sor. Az EÉR felületén megtekinthető az értékesítendő vagyontárgyat bemutató képfelvételt is.
Az ingatlan vételára az ÁFA törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja szerint mentes az adó alól.
Vevő általi pénzfizetések (banki átutalások) azon a napon minősülnek teljesítettnek, amely
napon az Eladó javára átutalt összegeket a számlát vezető pénzintézet jóváírja, továbbá
amennyiben Vevő a fizetési kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget az előírt határidőn belül, a késedelmes fizetés esetén évi 20 %-os mértékű késedelmi kamatot köteles Eladónak megfizetni, továbbá - amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget az előírt határidőn belül, a késedelem 5. napjától kezdődően az Eladót elállási jog illeti meg, továbbá az Eladói elállási jog érvényesítése esetén a Vevő az ajánlati biztosítékként előzetesen letett összeget elveszti, - a vagyonértékesítéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő mindennemű illetékek, átírási és egyéb költséget továbbá az ingatlan vételárának 1,5 % + ÁFA, de minimum 100.000,-Ft + Áfa ügyvédi munkadíjat köteles a Vevő a vételáron felül megfizetni, továbbá a vételi ajánlatot az Eladó úgy tekinti, hogy a Cégközlönyben megjelen�� Értékesítési Hirdetményben és az Elektronikus Értékesítési Rendszerben (EÉR) jelölt értékesítési feltételeket továbbá a vételi ajánlatra vonatkozó feltételeket a vevő teljes körűen megértette, tudomásul vette, elfogadta és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető
sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A
nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja
szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást,
amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog
jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm rendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról nem
rendelkezhet.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1145021/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 09. 17. | 16:57 || A1145021F4 4 900 000 Ft licitet tett.

2018. 09. 14. | 18:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok


 • || A1145021F6 kommentje:

  T.Felszámoló! A korábbi pályázatra ajánlatot adtunk be, de azt visszavonták. Most licitálni szeretnénk, de csak most a pályázat benyújtása során vettük észre, hogy a pályázati szöveg szerint az előleget IX.14-ig kellett volna befizetnünk. Kérdésünk, ha egy árverésnek a határideje IX.29. és minden elektronikusan zajlik, akkor miért kell (magában a a pályázatban elrejtett módon) két héttel korábban az előleget befizetni. Mert esetünkben ez nyilván érvénytelenítést jelentene, azaz szűkítené a versenyt, ami -tekintettel a hitelezői érdekekre- nem illeszkedik a cstv.-ben megfogalmazott deklarált célokhoz. Válaszát és a részvétel lehetőségét kérve/várva, tisztelettel ex Pályázó

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt ex Pályázó! 1. Az előző pályázati kiírás nem lett visszavonva, az érvénytelen volt, mert nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat. 2. Kérem, hogy ezen a felületen az árveréssel és az ingatlannal kapcsolatos kérdéseit tegye fel – lásd korábbi kommentelők. Jogszabályi vitákat kérem a jogalkotókkal folytasson. Egyéb irreleváns, félrevezető, hamis megjegyzéseit kérem szépen mellőzze. 3. Igen, a hatályos jogszabályok (kiemelten az 1991. évi XLIX. tv.) alapján az Ön ajánlata érvénytelen lesz. 4. A minden jogszabálynak megfelelő, cégközlönyben megjelent, ezen a felületen pedig 3 hete olvasható nyilvános árverési hirdetményt nem nevezném rejtett módnak. Ismét a jogalkotókkal történő vitát és egy másik fórumot javaslok. Tisztelettel: Szabó Árpád

 • || A1145021F5 kommentje:

  ,

 • || A1145021F4 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló Úr! Ezúton jelzem Önök felé, hogy kívánok élni elővásárlási jogommal. Tisztelettel: jogosult

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt "jogosult"! Kérem, hogy az elővásárlási jogot igazoló dokumentumot legkésőbb az árverés végéig megküldeni szíveskedjen. Amennyiben az elővásárlási jogát hitelt érdemlően igazolja, úgy az árverés végét követően az elővásárlási jogával élhet. Tisztelettel

 • || A1145021F3 kommentje:

  Tisztelt Felszámolóbiztos ! Szeretnék résztvenni a szeptember 6-i 12 órai megtekintésen.

 • || Értékesítő kommentje:

  Rendben.

 • || A1145021F2 kommentje:

  Elfogadom a módosított időpontot, köszönöm.

 • || A1145021F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámolóbiztos! Részt vennék a szeptember 6.-án 10 órakor tartott megtekintési lehetőségen. Kérem jelezzen vissza, hogy meg lesz-e tartva. Köszönettel!

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődők! Sajnos szeptember 6-án 9:30-ra idézést kaptam a Fővárosi Törvényszékre, ahol meg kell jelennem. Amennyiben Önöknek megfelel, 12 órára módosítanám a megtekintést, addigra biztosan oda tudok érni. Amennyiben nem fogadják el a későbbi időpontot, úgy igyekszem helyettesítőt találni. Köszönettel, Szabó Árpád Felszámolóbiztos

 • || A1145021F1 kommentje:

  Mikor lehet megtekinteni?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Javaslom a Hirdetmény áttanulmányozását, melyben szerepel a megtekintés módja. A Hirdetménytől eltérően javaslatot tettem a 12. órakor kezdődő megtekintésre, amelyre várom visszajelzésüket. Köszönettel, Szabó Árpád Felszámolóbiztos