A nyertes ár
810 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Az árverés véget ért: 2018. 11. 26. 15:02

Ismertető

Dömös telkek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

2027 Dömös kivett beépítetlen területű, 352 hrsz.-ú (222 m2 területű), 380 hrsz.-ú (334 m2 területű) és 381 hrsz.-ú (75 m2 területű) építési telkek. Közművek az utcában elérhetők. A 381 hrsz.-ú ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:– Jelzálogjog 21.100.00 Ft kölcsön és járulékai erejéig Jogosult: Forrás Takarékszövetkezet– Végrehajtási jog 926.000 Ft és járulékai erejéig Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal A 380 hrsz.-ú ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:– Jelzálogjog 21.100.00 Ft kölcsön és járulékai erejéig Jogosult: Forrás Takarékszövetkezet– Végrehajtási jog 926.000 Ft és járulékai erejéigJogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal A 352 hrsz.-ú ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:– Jelzálogjog 21.100.00 Ft kölcsön és járulékai erejéig Jogosult: Forrás Takarékszövetkezet– Végrehajtási jog 926.000 Ft és járulékai erejéig Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Az áfa törvény 86§(1)bek. j. pontja alapján az értékesítés mentes az adó alól. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

Árverés kezdete
2018. 11. 10. | 14:00
Árverés vége
2018. 11. 26. | 15:02
Ügyszám
8.Fpk.12-13-000165
Megnézem az előző kiírást
Becsérték1 300 000 Ft
Kikiáltási ár650 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
RATIS Pénzügyi, Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1107 Budapest, Mázsa utca 9.
Cégjegyzékszám
01-09-668454

Adós adatai

Cégnév
Szuha Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
3154 Szuha, Kossuth út 32.
Cégjegyzékszám
12 09 005277

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 8.Fpk.12-13-000165 ügyszámú árverés, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a Szuha Ingatlanforgalmazó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12 09 005277 , székhely: 3154 Szuha, Kossuth út 32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 810 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A1306043F1
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes árverési kiírásban foglaltak szerint.A szerződéskötés feltétele EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak. A felszámoló által megjelölt ügyvéd munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1,5 %+áfa, de legalább 80.000 Ft + áfa, melynek költségét a vevő viseli.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 8.Fpk.12-13-000165 ügyszámú árverés 2018. november 26. 15 óra 02 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a Szuha Ingatlanforgalmazó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 12 09 005277 , székhely: 3154 Szuha, Kossuth út 32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.12-13-000165 ügyszámú árverés 2018. november 10. 14 óra 00 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a Szuha Ingatlanforgalmazó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12 09 005277 , székhely: 3154 Szuha, Kossuth út 32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A1306043.

Árverési Hirdetmény

A(z) Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.), mint a(z) Szuha Ingatlanforgalmazó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 12 09 005277 , székhely: 3154 Szuha, Kossuth út 32.) Nógrád Megyei Bíróság 8.Fpk.12-13-000165/11. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. október 25. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1306043)
Az árverés kezdete:
2018. november 10. 14 óra 00 perc
Az árverés vége:
2018. november 26. 14 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
650 000 forint. (a becsérték 50%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 50 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással a Ratis Kft. Otp Banknál vezetett 11712004-20349802 számú letéti bankszámlájára „Szuha Kft. „f.a” közlemény megjelöléssel. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdő időpontjáig (2018.11.10-ig) az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetését a felszámoló az árverés lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró licitálót az eljárásból kizárja, az átutalt árverési előleget visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg megfizetése a kikiáltási ár megadását is jelenti egyben. Ettől kezdve az ajánlattevőnek ajánlati kötöttsége van.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

2027 Dömös kivett beépítetlen területű, 352 hrsz.-ú (222 m2 területű), 380 hrsz.-ú (334 m2 területű) és 381 hrsz.-ú (75 m2 területű) építési telkek. Közművek az utcában elérhetők.

A 381 hrsz.-ú ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:– Jelzálogjog 21.100.00 Ft kölcsön és járulékai erejéig Jogosult: Forrás Takarékszövetkezet– Végrehajtási jog 926.000 Ft és járulékai erejéig Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A 380 hrsz.-ú ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:– Jelzálogjog 21.100.00 Ft kölcsön és járulékai erejéig Jogosult: Forrás Takarékszövetkezet– Végrehajtási jog 926.000 Ft és járulékai erejéigJogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A 352 hrsz.-ú ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:– Jelzálogjog 21.100.00 Ft kölcsön és járulékai erejéig Jogosult: Forrás Takarékszövetkezet– Végrehajtási jog 926.000 Ft és járulékai erejéig Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az áfa törvény 86§(1)bek. j. pontja alapján az értékesítés mentes az adó alól.
A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 300 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
631 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
631 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A telkek a 06709356493 telefonszámon előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az áfa törvény 86§(1)bek. j. pontja alapján az értékesítés mentes az adó alól.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással az Otp Banknál vezetett 11712004-20349802 számú letéti számlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén a felszámoló írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes árverési kiírásban foglaltak szerint.A szerződéskötés feltétele EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak. A felszámoló által megjelölt ügyvéd munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1,5 %+áfa, de legalább 80.000 Ft + áfa, melynek költségét a vevő viseli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha az árverési hirdetményben vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban hatodik alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Licitáló köteles az árverésre bocsátott ingatlannal kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlat megtételéhez és az ingatlan vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Licitáló tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. Az ingatlanra bejegyzett terhek vonatkozásában a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. XLIX. tv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak irányadóak, amely alapján az ingatlanon fennálló végrehajtási jogok a felszámolási eljárás kezdő időpontjában megszűnnek, ezért az ingatlan értékesítésével a végrehajtási jogok az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerülnek. Az ajánlatok értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat esetén nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az ingatlan az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Környezetszennyezésről a felszámolónak nincs tudomása. Az értékesítést követően esetlegesen feltárt környezeti teherrel kapcsolatos felelősségét az eladó kizárja. A felszámolónak elővásárlási jogosultról nincs tudomása. Az értékesített vagyonelem minimál ára összesen: 1.000.000,- Ft, amely a becsérték 75 %-a. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1306043/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 11. 26. | 15:02 || Az árverés véget ért.

2018. 11. 26. | 14:47 || A1306043F1 810 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 14:44 || A1306043F3 805 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 14:44 || A1306043F1 800 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 14:44 || A1306043F3 795 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 14:39 || A1306043F1 790 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 14:39 || A1306043F3 785 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 14:38 || A1306043F1 780 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 14:38 || A1306043F3 775 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 14:30 || A1306043F1 770 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 14:28 || A1306043F3 765 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 14:24 || A1306043F1 760 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 14:13 || A1306043F3 755 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 14:05 || A1306043F1 750 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 14:03 || A1306043F3 705 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 14:03 || A1306043F1 700 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 14:03 || A1306043F3 695 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 14:03 || A1306043F1 690 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 14:03 || A1306043F3 685 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 13:55 || A1306043F1 680 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 13:55 || A1306043F3 675 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 13:54 || A1306043F1 670 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 13:54 || A1306043F3 665 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 13:44 || A1306043F1 660 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 26. | 13:36 || A1306043F3 655 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 22. | 15:41 || A1306043F2 650 000 Ft licitet tett.

2018. 11. 10. | 14:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || A1306043F4 kommentje:

    Kedves F3! Írj be egy valós összeget! :-)))