Legmagasabb ajánlat
3 000 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2019. 02. 18. 20:00
Eredménytelen árverés: a szerződéskötés egyéb okból meghiúsult.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2019. 02. 18. 20:00

Ismertető

4 db gépjármű együttes értékesítése

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Mercedes-Benz 203 K, Suzuki Swift 1,0 GL, Citroen Jumper és Fiat Punto VAN tipusú gépjárművek együttes értékesítése

Jelentkezési határidő
2019. 02. 01. | 08:00
Árverés kezdete
2019. 02. 01. | 08:00
Árverés vége
2019. 02. 18. | 20:00
Ügyszám
27 Fpk. 3733
EÉR azonosító
A1440718
Becsérték
399 000 Ft
Kikiáltási ár
400 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Havlin Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2013 Pomáz, József Attila utca 17. 2 em.
Cégjegyzékszám
13-09-186206

Adós adatai

Cégnév
GÉPHÍR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
1141 Budapest, Szugló utca 82.
Cégjegyzékszám
09 979478

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 27 Fpk. 3733 ügyszámú árverés, a Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 2013 Pomáz, József Attila utca 17. 2 em., levelezési cím: 1593 Budapest, hrsz. Pf.: 732) felszámoló által a GÉPHÍR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09 979478, székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: a szerződéskötés egyéb okból meghiúsult
A nyertes licitáló elektronikus levélben közölte, hogy a gépkocsik megvásárlásától visszalép, nem kíván szerződést kötni.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 27 Fpk. 3733 ügyszámú árverés, a Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 2013 Pomáz, József Attila utca 17. 2 em., levelezési cím: 1593 Budapest, hrsz. Pf.: 732) felszámoló által a GÉPHÍR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09 979478, székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A1440718F4
Szerződéskötés dátuma: A szerződést az eredményhirdetéstől számított 20 napon belül kell megkötni. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára a vételár 1% -át kitevő üzemeltetési költség megfizetése, mely nem része a vételárnak.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 27 Fpk. 3733 ügyszámú árverés 2019. február 18. 20 óra 00 perckor, a Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 2013 Pomáz, József Attila utca 17. 2 em., levelezési cím: 1593 Budapest, hrsz. Pf.: 732) felszámoló által a GÉPHÍR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09 979478, székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 27 Fpk. 3733 ügyszámú árverés 2019. február 1. 08 óra 00 perckor, a Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 2013 Pomáz, József Attila utca 17. 2 em., levelezési cím: 1593 Budapest, hrsz. Pf.: 732) felszámoló által a GÉPHÍR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09 979478, székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A1440718.

Árverési Hirdetmény

A(z) Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 2013 Pomáz, József Attila utca 17. 2 em., levelezési cím: 1593 Budapest, hrsz. Pf.: 732), mint a(z) GÉPHÍR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09 979478, székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) Fővárosi Törvényszék 27 Fpk. 3733/2016/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. január 17. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1440718)
Az árverés kezdete:
2019. február 1. 08 óra 00 perc
Az árverés vége:
2019. február 18. 20 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
400 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig:
10 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 19 950 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (árverési előleg) befizetése a felszámoló B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73609155-10227660-00000000 számú elkülönített bankszámlájára „Géphír árverési előleg" közleménnyel az árverési regisztráció során úgy, hogy az ajánlattételt megelőzően a számlán jóváírásra kerüljön.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Ha az árverés eredményes a felszámoló az árverési előleget a nyertes árverezőnek a vételárba beszámítja. A felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az árverést eredménytelennek nyilvánítja. Eredménytelen árverezőnek vagy az árverés bármilyen okból történő eredménytelensége esetén az árverési előleg az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Nem jár vissza árverési előleg, ha a szerződés a nyertes érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Mercedes-Benz 203 K, Suzuki Swift 1,0 GL, Citroen Jumper és Fiat Punto VAN tipusú gépjárművek együttes értékesítése

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 399 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mercedes-Benz 203 K gépjármű

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Mercedes
Gyártási idő:
2005.
Állapot:
Működésképtelen
Tehermentes:
nem NAV foglalás
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
245 000 forint

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Suzuki Swift 1,0 GL tip. gépjármű

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Suzuki
Gyártási idő:
2003.
Állapot:
Működésképtelen
Tehermentes:
nem NAV foglalás
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
42 000 forint

3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Citroen Jumper tip. gépjármű

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Citroen
Gyártási idő:
2003.
Állapot:
Működésképtelen
Tehermentes:
nem NAV foglalás
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
84 000 forint

4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Fiat Punto VAN 55 tip. gépjármű

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Fiat
Gyártási idő:
1997.
Állapot:
Működésképtelen
Tehermentes:
nem NAV foglalás
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
28 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépjárművek az árverés megkezdését követő keddi munkanapokon 10 és 13 óra között Salgótarján, Rákóczi út 131. (SUZUKI kereskedés) címen tekinthetők meg. A belépési engedély miatt legalább 1 nappal a megtekintést megelőzően az EÉR-en vagy telefonon (tel.: +36-1-219-0473) előzetes bejelentkezést kérünk az érdeklődőtől.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az árverésen a nettó árat kell megjelölni. A Mercedes és Suzuki személygépjárművek ÁFA mentesek. A Citroen és Fiat gépjárművek esetében a nettó vételáron felül még a nyertesnek a 27 % ÁFA-t az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa tv.) foglaltaknak megfelelően kell megfizetni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az árverési vételárat készpénzben vagy a felszámoló B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73609155-10227660-00000000 számú elkülönített bankszámlájára történő átutalással kell megfizetni a szerződéskötés napján. A hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződést az eredményhirdetéstől számított 20 napon belül kell megkötni. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára a vételár 1% -át kitevő üzemeltetési költség megfizetése, mely nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevőnek az ingóságot a vételár kifizetését követő 5 munkanapon belül kell átvenni és saját költségén elszállítani jelenlegi tárolási helyéről (Salgótarján, Rákóczi út 131. SUZUKI kereskedés) . Amennyiben vevő ennek nem tesz eleget a tárolási költségeket (naponta gépjárművenként 1000 Ft+ ÁFA) meg kell térítenie eladó részére.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vevő a gépjárműveket kizárólag együttesen, megtekintett állapotban vásárolja meg. Eladó a gépjárművek tulajdonságaiért, használhatóságáért, (jogszabályoknak megfelelő) állapotáért a kellékszavatossági felelősségét kizárja. A vevő ezen tények tudomásul vételével teszi meg árverési ajánlatát. Az árverésen nem vehetnek részt azok, akik a Cstv. alapján a vásárlási lehetőségből kizártak körébe (Cstv. 49. § (3) bek., (3b) bek.) tartoznak. A felszámoló azokat az ajánlattevőket is kizárja az árverésből, akik az elektronikus értékesítés szabályait, az eljárás eredményét csalárd módon befolyásolják, vagy hamis adatszolgáltatással vettek benne részt, illetve ezeket megkísérelték. Jelen hirdetmény az első értékesítés.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1440718/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 02. 18. | 20:00 || Az árverés véget ért.

2019. 02. 16. | 11:41 || A1440718F4 3 000 000 Ft licitet tett.

2019. 02. 16. | 11:41 || A1440718F5 500 000 Ft licitet tett.

2019. 02. 16. | 09:36 || A1440718F2 490 000 Ft licitet tett.

2019. 02. 14. | 21:08 || A1440718F1 480 000 Ft licitet tett.

2019. 02. 14. | 20:40 || A1440718F2 470 000 Ft licitet tett.

2019. 02. 14. | 20:15 || A1440718F1 460 000 Ft licitet tett.

2019. 02. 11. | 13:20 || A1440718F2 440 000 Ft licitet tett.

2019. 02. 11. | 13:10 || A1440718F1 430 000 Ft licitet tett.

2019. 02. 10. | 17:42 || A1440718F2 420 000 Ft licitet tett.

2019. 02. 10. | 17:27 || A1440718F1 410 000 Ft licitet tett.

2019. 02. 10. | 15:15 || A1440718F2 400 000 Ft licitet tett.

2019. 02. 01. | 08:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || A1440718F1 kommentje:

    Tisztelt felszámolò A merci tipusa nem lett elirva?

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Az értékbecslésben ez a típus megjelölés szerepel. A felszámoló nem gépjármű szakértő, ezért bíz meg szakembert. A felszámolást megelőzően a NAV végrehajtási eljárásban lefoglalta a gépjárműveket, a forgalmi engedély jelenleg is náluk van letétben. A foglalási jkv-ben ez a típus megjelölés van. A szakértőt megkérdeztük, a gépjármű adatai innen származnak. Tisztelettel: Felszámoló