Eredménytelenítés ideje
2019. 01. 07. 20:00
Eredménytelen árverés: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2019. 01. 07. 20:00

Ismertető

Motorkerékpár alkatrészek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Motorkerékpár alkatrész készlet

Árverés kezdete
2018. 12. 21. | 08:00
Árverés vége
2019. 01. 07. | 20:00
Ügyszám
39.Fpk.01-13-006407
Megnézem az előző kiírást
Becsérték7 500 000 Ft
Kikiáltási ár5 250 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 9/A
Cégjegyzékszám
01-09-887338

Adós adatai

Cégnév
FULL-GAS HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.”
Székhely
1112 Budapest, Budaörsi út 160..
Cégjegyzékszám
01-09-737783

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 39.Fpk.01-13-006407 ügyszámú árverés, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 9/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 9/A) felszámoló által a FULL-GAS HUNGARY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-737783, székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 160..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 39.Fpk.01-13-006407 ügyszámú árverés 2019. január 7. 20 óra 00 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 9/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 9/A) felszámoló által a FULL-GAS HUNGARY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-737783, székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 160..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 39.Fpk.01-13-006407 ügyszámú árverés 2018. december 21. 08 óra 00 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 9/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 9/A) felszámoló által a FULL-GAS HUNGARY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-737783, székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 160..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A1452885.

Árverési Hirdetmény

A(z) Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 9/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 9/A), mint a(z) FULL-GAS HUNGARY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-737783, székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 160..) Fővárosi Törvényszék 39.Fpk.01-13-006407/17.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. december 6. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1452885)
Az árverés kezdete:
2018. december 21. 08 óra 00 perc
Az árverés vége:
2019. január 7. 20 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
5 250 000 forint. (a becsérték 70%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
100 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 375 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg befizetése az eladó (FULL-GAS HUNGARY Kft. f.a.) B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73600149-11130008-00000000 számú bankszámlájára „Készlet árverési előleg" közleménnyel az árverési regisztráció során úgy, hogy az az ajánlattételt megelőzően a számlán jóváírásra kerüljön.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Ha az árverés eredményes a felszámoló az árverési előleget a nyertes árverezőnél a vételárba beszámítja. A felszámoló - megfelelő ajánlat hiányában - az árverést eredménytelenné nyilvánítja és új árverést ír ki. Az árverésen nem vehetnek részt azok, akik a Cstv. alapján a vásárlási lehetőségből kizártak körébe (Cstv. 49. § (3) bek., (3b) bek.) tartoznak. A felszámoló azokat az ajánlattevőket is kizárja az árverésből, akik az elektronikus értékesítés szabályait, az eljárás eredményét csalárd módon befolyásolják, vagy hamis adatszolgáltatással vettek benne részt, illetve ezeket megkísérelték. Eredménytelen árverezőnek vagy az árverés bármilyen okból történő eredménytelensége esetén az árverési előleg az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Nem jár vissza árverési előleg, ha a szerződés a nyertes érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Motorkerékpár alkatrész készlet

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 7 500 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Alkatrész készlet

Típus:
Műszaki cikk
Állapot:
használhatóságról nincs információ
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
3 506 db
Becsérték:
7 500 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok 2018. január 3-án 10 és 14 óra között (Miskolc, Zsigmondy Vilmos u., szerviz ) tekinthetők meg, előzetes EÉR-en vagy telefonon történő időpont egyeztetést követően (tel.: +36-1-219 0473)

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az árverési vételárat (nettó ár) 27 % ÁFA terheli, melyet a nyertesnek a nettó vételáron felül az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kell megfizetnie.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverési előlegen felül fennmaradó vételárat az eladó B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73600149-11130008-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással kell megfizetni az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül. A hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződést az eredményhirdetéstől számított 20 napon belül kell megkötni. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára a vételár 1% -át kitevő üzemeltetési költség megfizetése, mely nem része a vételárnak. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóságokat a teljes vételár kifizetését követő 8 napon belül kell a vevőnek a saját költségén elszállítani. Amennyiben a megadott határidőn belül ez nem történik meg a tárolási költség (1000 Ft/nap +ÁFA) a vevőt terheli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen hirdetmény a készlet (ingóságok) második nyilvános értékesítése. A minimálár csökkentésére a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet 4. § (2a) bekezdés alapján került sor. A készlet az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Az alkatrészek használhatóságáról a felszámolónak nincs információja. Az értékesítésre kerülő ingóságok listája az adós leltára alapján lett meghatározva, tételes ellenőrzés az alkatrészek nagy száma miatt nem történt. Az árverezőnek ezen körülmények tudomásul vétele mellett kell ajánlatát megtennie.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1452885/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 01. 07. | 20:00 || Az árverés véget ért.

2018. 12. 21. | 08:00 || Az árverés megkezdődött.