Legmagasabb ajánlat
53 000 000 Ft
Érvénytelenítés ideje
2019. 06. 14. 15:24
Érvénytelen árverés: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült.További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve:2019. 06. 14. 15:24

Ismertető

bányajog

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

2014. március 17-én jogerőssé vált (a Makó külterület 0596/68. hrsz. ingatlant érintő) homok bányatelek megállapítása által keletkezett bányászati jog. A bányajog meghosszabbításra vonatkozó eljárás már folyamatban van, a meghosszabbítás térítési díját a vevőnek kell majd megfizetnie, az nem része a vételárnak. A bányászati joggal kapcsolatos részletes megállapításokat a mellékelt gyorsjelentés tartalmazza.

Jelentkezési határidő
2019. 04. 12. | 12:00
Árverés kezdete
2019. 04. 12. | 12:00
Árverés vége
2019. 04. 27. | 13:00
Ügyszám
16.Fpk.118
EÉR azonosító
A1622651
Becsérték
1 500 000 Ft
Kikiáltási ár
1 500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Georg-Invest Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 5
Cégjegyzékszám
01-09-967682

Adós adatai

Cégnév
BÁNYÁSZ-6 Külszíni Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
6721 Szeged, Lechner tér 4.. fszt. em. 1
Cégjegyzékszám
06 09 016743

Árverési Közlemény

Érvénytelen a 16.Fpk.118 ügyszámú árverés, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 5, levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 5) felszámoló által a BÁNYÁSZ-6 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06 09 016743, székhely: 6721 Szeged, Lechner tér 4.. fszt. em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
A felszámolóbiztos munkaviszonya 2019. május 15. napjával a felszámoló szervezetnél megszűnt. Az Elektronikus Értékesítési Rendszer Felhasználói Szabályzata 2.3.3 pontja alapján a felszámolóbiztos felhasználói fiókjának törlése esetén, az adott felszámolóbiztosnak az EÉR-ben meghirdetett és még le nem zárt értékesítési eljárásait a Működtető az értékesítő által írásban, haladéktalanul történő megkeresése alapján törli (érvényteleníti), mivel egy adott felszámolóbiztos által az EÉR felületén meghirdetett elektronikus értékesítési eljárást másik felszámolóbiztos nem folytathatja.

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 16.Fpk.118 ügyszámú árverés, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 5, levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 5) felszámoló által a BÁNYÁSZ-6 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06 09 016743, székhely: 6721 Szeged, Lechner tér 4.. fszt. em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 53 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A1622651F2
Szerződéskötés dátuma: A felszámoló arra irányuló felhívásának kézhezvételét követő 8 munkanap. Az adásvételi szerződés megkötésének lényeges feltétele annak igazolása, hogy az ingatlan vételárának 1%-a összegű jutalék az EÉR működtetője részére megfizetésre került.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 16.Fpk.118 ügyszámú árverés 2019. április 27. 13 óra 00 perckor, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 5, levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 5) felszámoló által a BÁNYÁSZ-6 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06 09 016743, székhely: 6721 Szeged, Lechner tér 4.. fszt. em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 16.Fpk.118 ügyszámú árverés 2019. április 12. 12 óra 00 perckor, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 5, levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 5) felszámoló által a BÁNYÁSZ-6 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06 09 016743, székhely: 6721 Szeged, Lechner tér 4.. fszt. em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A1622651.

Árverési Hirdetmény

A(z) Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 5, levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 5), mint a(z) BÁNYÁSZ-6 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06 09 016743, székhely: 6721 Szeged, Lechner tér 4.. fszt. em. 1) Szegedi Törvényszék 16.Fpk.118/2017/11. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. március 28. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1622651)
Az árverés kezdete:
2019. április 12. 12 óra 00 perc
Az árverés vége:
2019. április 27. 13 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
1 500 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 75 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az Ajánlattevőnek a fent rögzített összegű árverési előleget (forintban) „Bányász-6 Kft. f.a. árverési előleg” közleménnyel a Georg-Invest Holding Kft. Kiíró MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10627565-49020016 számú bankszámlájára átutalással meg kell fizetnie oly módon, hogy az összeg az árverés kezdetéig megérkezzen.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverező részére a felszámoló visszautalja. Ha az árverés eredményes, az árverési előleget az árverés nyertesénél a vételárba beszámításra kerül, a többi árverezőnek pedig az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül a felszámoló visszautalja. Ha azonban a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

2014. március 17-én jogerőssé vált (a Makó külterület 0596/68. hrsz. ingatlant érintő) homok bányatelek megállapítása által keletkezett bányászati jog. A bányajog meghosszabbításra vonatkozó eljárás már folyamatban van, a meghosszabbítás térítési díját a vevőnek kell majd megfizetnie, az nem része a vételárnak. A bányászati joggal kapcsolatos részletes megállapításokat a mellékelt gyorsjelentés tartalmazza.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 500 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: bányajog

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
1 500 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A rendelkezésre álló dokumentáció előzetes időpont egyeztetést követően a felszámoló irodájában megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § szerint fordított adózású.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevő a megfizetett árverési előlegen felüli összeget átutalással köteles megfizetni a felszámoló Georg-Invest Holding Kft. Kiíró MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10627565-49020016 számú bankszámlájára, oly módon, hogy az eladó azzal a szerződés aláírását követő 8. napon rendelkezzen.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló arra irányuló felhívásának kézhezvételét követő 8 munkanap. Az adásvételi szerződés megkötésének lényeges feltétele annak igazolása, hogy az ingatlan vételárának 1%-a összegű jutalék az EÉR működtetője részére megfizetésre került.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló a vagyoni értékű joghoz kapcsolódó dokumentumokat a vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül átadja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az Eladó és a nyertes Ajánlattevő között kötendő szerződésben az Eladó a bányajog tulajdonjogát átruházza a nyertes Ajánlattevőre azzal, hogy a tulajdonjog átruházásával kapcsolatos költségek megfizetése a nyertes Ajánlattevőt terheli.
A bányajog a kellékszavatosság kizárásával kerül értékesítésre.
A becsérték és a kikiáltási ár nettó összegben került meghatározásra.
A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1622651/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 06. 14. | 15:24 || Az árverés érvénytelenítve lett.

2019. 04. 27. | 13:00 || Az árverés véget ért.

2019. 04. 12. | 12:00 || A1622651F2 53 000 000 Ft licitet tett.

2019. 04. 12. | 12:00 || A1622651F1 1 500 000 Ft licitet tett.

2019. 04. 12. | 12:00 || Az árverés megkezdődött.