A nyertes ár
1 500 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Eredményes árverés, kihirdetve: 2019. 11. 09. 10:00

Ismertető

Építési telek Ráckeresztúr

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Ráckeresztúr belterület Vajda János utca 1068/2 hrsz. kivett 1025 m2 beépítetlen terület

Árverés kezdete
2019. 10. 25. | 10:00
Árverés vége
2019. 11. 09. | 10:00
Ügyszám
16.Fpk.898
Becsérték2 050 000 Ft
Kikiáltási ár1 500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
SC Invest Arrabona Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép.
Cégjegyzékszám
13-09-164809

Adós adatai

Cégnév
FÖL-DOB Kft„f.a.”
Székhely
2030 Érd, Csóka utca 2. B. ép.
Cégjegyzékszám
13-09-097767

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 16.Fpk.898 ügyszámú árverés, a SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112) felszámoló által a FÖL-DOB Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-097767, székhely: 2030 Érd, Csóka utca 2. B. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A1779553F2
Szerződéskötés dátuma: A legmagasabb ajánlatot tett árverezővel a felszámoló az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldését követően annak átvételétől számított 20 napon belül az adásvételi szerződést megköti. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, munkadíj, illeték a nyertest terheli.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 16.Fpk.898 ügyszámú árverés 2019. november 9. 10 óra 00 perckor, a SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112) felszámoló által a FÖL-DOB Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-097767, székhely: 2030 Érd, Csóka utca 2. B. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 16.Fpk.898 ügyszámú árverés 2019. október 25. 10 óra 00 perckor, a SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112) felszámoló által a FÖL-DOB Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-097767, székhely: 2030 Érd, Csóka utca 2. B. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A1779553.

Árverési Hirdetmény

A(z) SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112), mint a(z) FÖL-DOB Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-097767, székhely: 2030 Érd, Csóka utca 2. B. ép.) Budapest Környéki Törvényszék 16.Fpk.898/2018/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. október 10. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1779553)
Az árverés kezdete:
2019. október 25. 10 óra 00 perc
Az árverés vége:
2019. november 9. 10 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
1 500 000 forint. (a becsérték 73%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 75 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleget átutalással a felszámoló SC Invest Arrabona Kft Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 számú bankszámlájára "FÖL-DOB telek árverési előleg” megjegyzéssel kell teljesíteni.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületére fel kell tölteni. A felszámoló az árverési előleg után kamatot nem fizet, kezelési, illetőleg bankköltséget nem számít fel. A nyertes árverező ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi árverező részére az árverési előleg a nyertes kihirdetését követő 8 napon belül visszautalásra kerül

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Ráckeresztúr belterület Vajda János utca 1068/2 hrsz. kivett 1025 m2 beépítetlen terület

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 050 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
1 025 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
hiányosan közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
2 050 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Ráckeresztúr
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1068/2
Ingatlan postai címe:
2465 Ráckeresztúr, hrsz. 1068/2
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
1 025 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
FÖL-DOB KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT "FA" 2030 ÉRD Csóka utca 2/b

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintését az érdeklődők bármikor megtehetik, felelhetősége a szakértői szakvéleményben a dokumentumok között megtalálható.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 142 § (1) g) pontja értelmében, ha a vevő adófizetésre kötelezett, ebben az esetben az általános forgalmi adót az adóhivatal részére a vevő fizeti meg, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül (fordított adózás). Amennyiben az ajánlattevő nem adófizetésre kötelezett, a nettó vételárat terhelő 27%-os forgalmi adót a vevő az eladó felé teljesíti.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló SC Invest Arrabona Kft Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 a számú bankszámlájára "FÖL-DOB telek VÉTELÁR" megjegyzéssel és átutalással kell megfizetni a szerződéskötést követő 15 napon belül. Hitelből történő fizetés esetén a felszámoló további 30 nap fizetési haladékot adhat. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A legmagasabb ajánlatot tett árverezővel a felszámoló az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldését követően annak átvételétől számított 20 napon belül az adásvételi szerződést megköti. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, munkadíj, illeték a nyertest terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes kiegyenlítését követően 10 napon belül az értékesítésre kerülő ingatlan vevő részére történő birtokba adása megtörténik, melyről felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen felhívás a felszámoló számára csak a minimál árat elérő ajánlat esetében jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A meghirdetett ingatlant a felszámoló a második alkalommal hirdeti meg. Az elővásárlási jog jogosultja a felszámoló felhívására gyakorolhatja elővásárlási jogát oly módon, hogy a véglegesen kialkudott vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs tudomása. A FÖL-DOB Kft "fa" felszámolási eljárásában hitelezői választmány, (hitelezői képviselő) nincs. Zálogjoggal, VH. joggal rendelkező hitelező nincs, az ingatlan tehermentes, a NAV VH joga 2019.01.03. napján 65423/2018.12.19. sz. földhivatali határozattal törlésre került. A minimálár a becsérték 73%-a. A minimálár meghatározására a 237/2009 Korm. rendelet 4.§.(2a) bekezdésben foglaltak alapján került sor. A FÖL-DOB Kft "fa" felszámolásának kezdő napja 2018.11.21.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1779553/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 11. 09. | 10:00 || Az árverés véget ért.

2019. 11. 09. | 09:11 || A1779553F2 1 500 000 Ft licitet tett.

2019. 10. 25. | 10:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || A1779553F1 kommentje:

    .

  • || Értékesítő kommentje:

    .