Eredménytelenítés ideje
2020. 04. 02. 17:00
Eredménytelen árverés: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2020. 04. 02. 17:00

Ismertető

Ingóságok (nemesfém tartalmú ékszerek, órák, drágakövek, műtárgyak)

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Ingóságok (nemesfém tartalmú ékszerek, órák, drágakövek, műtárgyak) A vagyonelemek gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékűek: nem. Meghirdetésre kerülnek mintegy 4457 db nemesfém tartalmú ékszerek, órák, drágakövek, műtárgyak, amely vagyonelemeket igazságügyi szakértő megvizsgált. Az ömlesztett, illetve ékszerekbe foglalt drágakövek száma hozzávetőleg 10 ezer db. Értékesítő nem szavatolja, hogy az Ingóságok rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Az Ingóságok a jelenlegi fizikai állapotukban kerülnek értékesítésre. Felszámoló, illetve Értékesítő az Ingóságok használhatóságáért felelősséget, szavatosságot, garanciát nem vállal, a vagyontárgyakkal kapcsolatos szavatossági helytállását, illetve kártérítési felelősségét teljes körűen kizárja. Az árverési hirdetményben szereplő árak nettó árak. Jelen hirdetés útján a vagyonelem első alkalommal történő hirdetésére kerül sor. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) és a 4. § (2a-2b) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

Árverés kezdete
2020. 03. 13. | 08:00
Árverés vége
2020. 04. 02. | 17:00
Ügyszám
2.Fpk.01-15-002012
Becsérték
132 068 040 Ft
Kikiáltási ár
132 070 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév
KÉZIZÁLOG Pénzügyi Szolgáltató Zrt.„f.a.”
Székhely
1093 Budapest, Lónyai utca 18.. A. ép.
Cégjegyzékszám
01-10-043850

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 2.Fpk.01-15-002012 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a KÉZIZÁLOG Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-043850, székhely: 1093 Budapest, Lónyai utca 18.. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A licitek benyújtására megadott határidő lejártáig nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 2.Fpk.01-15-002012 ügyszámú árverés 2020. április 2. 17 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a KÉZIZÁLOG Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-043850, székhely: 1093 Budapest, Lónyai utca 18.. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.01-15-002012 ügyszámú árverés 2020. március 13. 08 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a KÉZIZÁLOG Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-043850, székhely: 1093 Budapest, Lónyai utca 18.. A. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A1875554.

Árverési Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) KÉZIZÁLOG Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-043850, székhely: 1093 Budapest, Lónyai utca 18.. A. ép.) Fővárosi Törvényszék 2.Fpk.01-15-002012/4. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. február 27. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1875554)
Az árverés kezdete:
2020. március 13. 08 óra 00 perc
Az árverés vége:
2020. április 2. 14 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
132 070 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig:
30 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
50 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
200 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
500 000 forint
200 millió forint és afelett:
2 millió forint

Árverési előleg összege: 4 100 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen az licitálhat, aki az árverési hirdetményben meghatározott összegű árverési előleget legkésőbb az árverés megkezdése előtt banki átutalás útján megfizeti átutalással a KÉZIZÁLOG Zrt. „f.a.” MKB Zrt-nél vezetett 10300002-10640681-49020018 számú bankszámlájára. Az árverési előleg fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverés kezdő időpontjáig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. (Megj.: A Cstv. 49/B. § (4) bek. szerint az árverési előleget az árverés megkezdése előtt kell megfizetni.) Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverést kiíró felszámoló az árverési előleg átutalása kapcsán esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni. A bizonylat feltöltésének hiányában az árverésen való részvételre nincs lehetőség. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. Az Eladó az árverési előleg megfizetését az eredmény megállapítása érdekében, az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, felszámoló az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverező részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg összegét a Felszámoló a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése szerint kezeli.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Ingóságok (nemesfém tartalmú ékszerek, órák, drágakövek, műtárgyak)

A vagyonelemek gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékűek: nem.


Meghirdetésre kerülnek mintegy 4457 db nemesfém tartalmú ékszerek, órák, drágakövek, műtárgyak, amely vagyonelemeket igazságügyi szakértő megvizsgált. Az ömlesztett, illetve ékszerekbe foglalt drágakövek száma hozzávetőleg 10 ezer db.
Értékesítő nem szavatolja, hogy az Ingóságok rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Az Ingóságok a jelenlegi fizikai állapotukban kerülnek értékesítésre. Felszámoló, illetve Értékesítő az Ingóságok használhatóságáért felelősséget, szavatosságot, garanciát nem vállal, a vagyontárgyakkal kapcsolatos szavatossági helytállását, illetve kártérítési felelősségét teljes körűen kizárja.

Az árverési hirdetményben szereplő árak nettó árak.

Jelen hirdetés útján a vagyonelem első alkalommal történő hirdetésére kerül sor.

A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) és a 4. § (2a-2b) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 132 068 040 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ingóságok (nemesfém tartalmú ékszerek, órák, drágakövek, műtárgyak)

Típus:
Ékszer, értéktárgy
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
4 457 db
Becsérték:
132 068 040 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítendő vagyontárgyak közvetlen megtekintésére nincs mód, mert a vagyontárgyak – szobrok, műtárgyak kivételével - értéktárban, biztonsági tasakokban vannak őrizve. A vagyontárgyakat igazságügyi szakértő megvizsgálta. A vizsgálatról készült értékbecslés a felszámoló székhelyén előzetes egyeztetést követően megtekinthető.Időpontegyeztetés az info@psfn.hu e-mail címen kezdeményezhető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyonelem vonatkozásában az értékesítés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§- ban foglaltak alapján alakul.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában a vételárat a KÉZIZÁLOG Zrt. „f.a.” MKB Zrt-nél vezetett 10300002-10640681-49020018 számú bankszámlájára történő átutalással kell megfizetni legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül.

A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az árverési előleg összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor.A szerződéskötés feltétele,hogy az EÉR rendszert üzemeltető számára történő és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség–8napon belül történő-teljesítése,nem része a teljes vételárnak.A szerződéskötés további feltétele,hogy a licitáló honossága szerinti ország hatósága felé bejelentett nemesfém kereskedelmi tevékenységet végezhessen.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelemek birtokbaadása a teljes vételár megfizetésének napját követő 15 munkanapon belül megtörténik átvételi jegyzőkönyv aláírásával.
Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyonelem tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére.
A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha az árverési hirdetményben, az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A nyilvános árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályainak betartását.

Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Árverési Hirdetményt az ajánlatok beérkezése előtt visszavonja, az árverést - megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.

A vagyonelemek feltüntetett irányára nettó irányár (az ÁFA-t nem tartalmazza).

Az árverésre tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen résztvevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség.

Az Eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

A jelen árverési hirdetmény az Eladó számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható.

Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg határidőben történő teljesítése, illetve, hogy a licitáló honossága szerinti ország hatósága felé bejelentett nemesfém kereskedelmi tevékenységet végezhessen.

Az elővásárlási joggal rendelkezők az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a jogszabály, vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

Elővásárlási jogosultról nincs tudomása az értékesítőnek.

A felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el.

Az Eladó és a Felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik.

Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai, és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1875554/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 04. 02. | 17:00 || Az árverés véget ért.

2020. 03. 20. | 09:45 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 3 órával.

2020. 03. 13. | 08:00 || Az árverés megkezdődött.