A nyertes ár
300 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Eredményes árverés, kihirdetve: 2020. 03. 26. 13:00

Ismertető

OPEL MOVANO tipusú személyszállító gépjármű

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

OPEL MOVANO tipusú személyszállító gépjármű (M1, 9 személyes), forgalmi engedély és törzskönyv, valamint egy kulcs rendelkezésre áll. 2003 gyártási évű és első mo.-i forgalomba helyezésű gépjármű. 2463 cm3 diesel üzemű, frsz: MCK624, műszaki vizsga érvényes: 2020.07.23. A jármű hosszabb ideje történt foglalása miatt akku rásegítéssel sem volt indítható, de nem hiányos.

Árverés kezdete
2020. 03. 20. | 08:00
Árverés vége
2020. 03. 26. | 13:00
Ügyszám
1.Fpk.596/2019
Becsérték300 000 Ft
Kikiáltási ár300 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
AGRO-ALBA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1055 Budapest, Falk Miksa utca 4. 4 em. 1b
Cégjegyzékszám
01-10-046981

Adós adatai

Cégnév
GS 400 Kft.„f.a.”
Székhely
2377 Örkény, Fő út 134..
Cégjegyzékszám
13-09-161204

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 1.Fpk.596/2019 ügyszámú árverés, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 4. 4 em. 1b, levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 4. 4 em. 1b) felszámoló által a GS 400 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-161204, székhely: 2377 Örkény, Fő út 134..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 300 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A1880319F1
Szerződéskötés dátuma: A nyertes ajánlatot a felszámoló az elővásárlási joggal rendelkezőknek bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Elővásárló hiányában az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 5 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 1.Fpk.596/2019 ügyszámú árverés 2020. március 26. 13 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 4. 4 em. 1b, levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 4. 4 em. 1b) felszámoló által a GS 400 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-161204, székhely: 2377 Örkény, Fő út 134..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.596/2019 ügyszámú árverés 2020. március 20. 08 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 4. 4 em. 1b, levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 4. 4 em. 1b) felszámoló által a GS 400 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-161204, székhely: 2377 Örkény, Fő út 134..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A1880319.

Árverési Hirdetmény

A(z) Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 4. 4 em. 1b, levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 4. 4 em. 1b), mint a(z) GS 400 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-161204, székhely: 2377 Örkény, Fő út 134..) Budapest Környéki Törvényszék 1.Fpk.596/2019/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cstv. 49. $ (1) bekezdése szerinti

egyéb nyilvános értékesítés


keretében értékesíti kis értékű ingóságát.

Az egyéb nyilvános érékesítés jogalapja: a várható bevételek és az értékesítés költségei közötti különbség kevesebb, mint 100 000 Ft.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1880319)
Az árverés kezdete:
2020. március 20. 08 óra 00 perc
Az árverés vége:
2020. március 26. 10 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
300 000 forint. (a becsérték 100%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig:
10 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 15 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgyra az árverezhet, aki előlegként, a megvásárolni kívánt vagyontárgy kikiáltási árának 5 %-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a felszámoló AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt. MagNet Magyar Közösségi Banknál vezetett 16200010-10055393 számú letéti számlájára „GS 400 Kft. FA. bánatpénz” közleménnyel, átutalással teljesíti oly módon, hogy az összeg az árverés kezdetéig a számlára megérkezzen.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Mindazoknak, akik előleget fizettek be, de nem nyertek, előlegüket a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

OPEL MOVANO tipusú személyszállító gépjármű (M1, 9 személyes), forgalmi engedély és törzskönyv, valamint egy kulcs rendelkezésre áll. 2003 gyártási évű és első mo.-i forgalomba helyezésű gépjármű. 2463 cm3 diesel üzemű, frsz: MCK624, műszaki vizsga érvényes: 2020.07.23. A jármű hosszabb ideje történt foglalása miatt akku rásegítéssel sem volt indítható, de nem hiányos.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 300 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: OPEL Movano személyszállító

Típus:
Jármű
Gyártási idő:
2003.
Tehermentes:
nem NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága 43.766.000 Ft tartozásra vonatkozó ingó foglalása végrehajtási eljárásban
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
300 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság megtekintésének feltétele az előzetes telefonos egyeztetés a megtekintés időpontjára és helyszínére (Bp. XVI. kerület) vonatkozóan a 06-20-9725-220 és 06-1/359-9674-ös telefonszámon, munkaidőben 8 óra és 16 óra között.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA (2007. évi CXXVII.) tv. 142. § (3) bekezdése szerinti jogállású személlyel a felszámoló fordított adózású szerződést, míg e körön kívüli személlyel egyenes adózású szerződést köthet a gépjármű értékesítése tekintetében, így ez utóbbi személyeknek az árverésen kialakult áron felül további 27%-os mértékű ÁFA megfizetését vállalniuk kell, adás-vételi szerződés velük csak ezen kötelezettség vállalása esetén köthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat szerződéskötéssel és jármű átvételével egyidejűleg készpénzben, vagy átutalással köteles megfizetni a felszámoló AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt. MagNet Magyar Közösségi Banknál vezetett 16200010-10055393 számú számlájára szerződéskötéskor, a GS 400 Kft. F.A. vételár” közleménnyel. A korábban befizetett előleg a teljes vételárba beszámít. Ha a fizetési feltételt a vevő elmulasztja, az előlegét elveszti, ez esetben az előleg bánatpénzként funkcionál. Az adás-vételi szerződés megkötésének feltétele az is, hogy a licitáló az EÉR működtetőjét megillető jutalék megfizetését igazolja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes ajánlatot a felszámoló az elővásárlási joggal rendelkezőknek bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Elővásárló hiányában az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 5 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követő 3 munkanapon belül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Az ingóság megismerhető állapotban kerül árverésre. A felszámoló az ingóságra vonatkozóan kellékszavatosságot nem vállal, az erre vonatkozó felelősségét illetve kártérítési felelősségét kizárja, melynek elfogadásáról a vevőnek nyilatkoznia kell.

Ha az árverésen érvényes ajánlat nincs, a felszámoló az árverést eredménytelennek nyilvánítja. A vagyontárgyakra a felszámoló újabb árverés tartásáról határoz, melynek során a vételárat legfeljebb a jelenlegi becsérték feléig leszállíthatja. A nyilvános árverésre az 1991. évi XLIX tv. (Cstv.) és a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014 (II.3.) Korm.rendelet előírásai szerint kerül sor. Elővásárlásra jogosultak jogaikat a véglegesen kialakult vételár ismeretében gyakorolhatják.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1880319/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 03. 26. | 13:00 || Az árverés véget ért.

2020. 03. 26. | 12:48 || A1880319F1 300 000 Ft licitet tett.

2020. 03. 20. | 09:45 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 3 órával.

2020. 03. 20. | 08:00 || Az árverés megkezdődött.