Legmagasabb ajánlat
600 000 Ft
Az árverés kiértékelés alatt áll. A végeredmény megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett az eljárásra, a folyamatról rendszerüzenetben tájékoztatjuk.
Az árverés véget ért: 2020. 10. 26. 12:00

Ismertető

Lakócsa 167/2 helyrajzi számú ingatlan és a benne található ingóságok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Lakócsa 167/2 helyrajzi számú ingatlan és a benne található ingóságok. A felszámoló az ingatlant, valamint az abban található ingóságokat kizárólag egységes, oszthatatlan szolgáltatásként értékesíti. Az ingóságok az alábbi kategóriák szerint csoportosíthatók: - videofigyelő, tűzjelző, beléptető rendszer,- bútorok,- páncélszekrény, - egyéb. Az ingóságok részletezése az EÉR-be csatolt dokumentumként került feltöltésre. Telek területe 70 m2, az épület teljes nettó alapterülete 50 m2. Az ingatlan minimálára: 573.300,- Ft, azaz Ötszázhetvenháromezer-háromszáz forint. Az ingatlanban található ingóságok nettó minimálára: 21.700,- Ft, azaz nettó Huszonegyezer-hétszáz forint. A felszámoló a vagyonelem becsértékét újabb értékbecslés alapján módosította. A becsérték módosítását a több korábbi eredménytelen értékesítési felhívás tette indokolttá. A becsérték módosítása kapcsán a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelet 4.§ (2c) bekezdését kell alkalmazni. A vagyonelem kapcsán a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés nem volt szükséges. Jelen árverési hirdetményben a vagyonelem további megismételt értékesítésére kerül sor (8. alkalom). A minimálár csökkentésére a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4.§ (2c) bekezdés rendelkezése alapján, a becsérték 85 százalékáig került sor. A minimálár leszállításnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak. Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg befizetése. Az árverési előlegnek az árverés megkezdését megelőzően kell az eladó bankszámlájára megérkeznie.

Árverés kezdete
2020. 10. 09. | 12:00
Árverés vége
2020. 10. 26. | 12:00
Ügyszám
25.Fpk.01-15-000888
Megnézem az előző kiírást
Becsérték700 000 Ft
Kikiáltási ár595 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév
TakarékszövetkezetDél-Dunántúli Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság „f.a.”
Székhely
7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.
Cégjegyzékszám
14-10-300294

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 25.Fpk.01-15-000888 ügyszámú árverés 2020. október 26. 12 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14-10-300294, székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 25.Fpk.01-15-000888 ügyszámú árverés 2020. október 9. 12 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-10-300294, székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A1940089.

Árverési Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 14-10-300294, székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.) Fővárosi Törvényszék 25.Fpk.01-15-000888/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. szeptember 24. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1940089)
Az árverés kezdete:
2020. október 9. 12 óra 00 perc
Az árverés vége:
2020. október 26. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
595 000 forint. (a becsérték 85%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 35 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg befizetése az Eladó Takarékbank Zrt-nél vezetett 50440016-10018503 számú bankszámlájára (a közlemény rovatban fel kell tüntetni: „árverési előleg”). Az árverési előleg után nem jár kamat, és nem kerül felszámításra kezelési, illetve bankköltség. Az árverési előleg összegét a Felszámoló a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X.20) Korm. rendelet 2. §-ának (7a) bekezdése szerint kezeli. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverés megkezdésének időpontjáig az árverési előleg összege jóváírásra kerül a fenti bankszámlán.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. Az Eladó az árverési előleg megfizetését az eredmény megállapítása érdekében, az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverési előleget fizető részére vissza kell utalni. Ha az árverés eredményes, az árverési előleget az árverés nyertesénél a vételárba be kell számítani. Az árverés eredményessége esetén az árverés nyertesén kívüli többi árverésen résztvevőnek az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha az adásvételi szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti. A Felszámoló az árverési előleg átutalása kapcsán, az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el és felelősséget nem vállal.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Lakócsa 167/2 helyrajzi számú ingatlan és a benne található ingóságok. A felszámoló az ingatlant, valamint az abban található ingóságokat kizárólag egységes, oszthatatlan szolgáltatásként értékesíti. Az ingóságok az alábbi kategóriák szerint csoportosíthatók: - videofigyelő, tűzjelző, beléptető rendszer,- bútorok,- páncélszekrény, - egyéb. Az ingóságok részletezése az EÉR-be csatolt dokumentumként került feltöltésre. Telek területe 70 m2, az épület teljes nettó alapterülete 50 m2. Az ingatlan minimálára: 573.300,- Ft, azaz Ötszázhetvenháromezer-háromszáz forint. Az ingatlanban található ingóságok nettó minimálára: 21.700,- Ft, azaz nettó Huszonegyezer-hétszáz forint. A felszámoló a vagyonelem becsértékét újabb értékbecslés alapján módosította. A becsérték módosítását a több korábbi eredménytelen értékesítési felhívás tette indokolttá. A becsérték módosítása kapcsán a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelet 4.§ (2c) bekezdését kell alkalmazni. A vagyonelem kapcsán a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés nem volt szükséges. Jelen árverési hirdetményben a vagyonelem további megismételt értékesítésére kerül sor (8. alkalom). A minimálár csökkentésére a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4.§ (2c) bekezdés rendelkezése alapján, a becsérték 85 százalékáig került sor. A minimálár leszállításnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak. Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg befizetése. Az árverési előlegnek az árverés megkezdését megelőzően kell az eladó bankszámlájára megérkeznie.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 700 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett irodaház

Típus:
iroda
Területe:
70 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Lakócsa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
167/2
Ingatlan postai címe:
7918 Lakócsa, Petőfi utca 13.
Területnagyság:
70 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett irodaház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 44.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Bejegyzési határozat, érkezési idő: 30599/1993.03.22. Önálló szöveges bejegyzés a 167 hrsz. megosztásának átvezetése.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlant/ingóságokat megtekinteni a 06-82/527-130 telefonszámon történő előzetes egyeztetés alapján, illetve az EÉR-en történő előzetes egyeztetés alapján lehet. Az árverés nyertese az Eladóval megkötendő adásvételi szerződésben nyilatkozik, hogy vételi ajánlata előtt a vagyontárgyat megtekintette és ennek alapján tette meg vételi ajánlatát.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az általános forgalmi adó megállapítása a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok alapján történik azzal, hogy a jelen hirdetményben meghatározott becsérték és minimálár, valamint az árverésen résztvevő által a licitálás során ajánlott vételár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A megkötendő adásvételi szerződésben az egyes vagyontárgyak vételára minimáláruk arányában kerül meghatározásra. A jelen hirdetményben megjelölt ingatlanok értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdésének j) pontja alapján mentes az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alól. A jelen hirdetményben megjelölt 100.000,- forintot meghaladó értékű ingóságok értékesítése Áfa-alany vevő esetén az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § g) pontja alapján a fordított adózás alá tartozik, így az Áfa összegének megfizetésére a vevő adóalany köteles, míg nem Áfa-alany vevő esetén ezen ingóságok legmagasabb ajánlati ára nettó árnak tekintendő, amelyre a 27%-os Áfa felszámításra kerül.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az eredményes árverés nyertese köteles az árverési előleget meghaladó vételárat a szerződéskötésre meghatározott határidőben megkötött adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, az adásvételi szerződés megkötésétől számított legfeljebb 15 napon belül banki átutalással megfizetni az Eladó Takarékbank Zrt-nél vezetett 50440016-10018503 számú bankszámlájára. Ha az árverés nyertese ezt elmulasztja, az Eladó az adásvételi szerződéstől eláll és a vevő az árverési előleg összegét az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a szerződéskötésre vonatkozó eladói felhívást követő 15 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadás (birtok átruházás) határideje a teljes vételár Eladó bankszámláján történt jóváírását követő 15 napon belül, birtokba adási jegyzőkönyv felvétele mellett. Amennyiben az Eladónak nincs birtokában az ingatlan és bérleti szerződés van érvényben, akkor a birtokbaadás a Ptk. 5:3. § (4) bekezdése szerint történik. A vevő a vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a vevő a birtokbavételre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezelésért és őrzéséért költségtérítést számol fel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverésen nyertes vevő a tulajdonszerzésétől számított 15 napon belül köteles a fennálló közműszolgáltatási szerződésekbe a felhasználó-változás szabályai szerint felhasználóként belépni. Az ingatlanokkal és az ingóságokkal kapcsolatosan rendelkezésre álló dokumentumok megtekinthetőek a jelen hirdetményben jelzett módon. A Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése alapján, az ingatlan árverésen történő értékesítése – ha a Cstv. másként nem rendelkezik – nem érinti harmadik személynek az árverés időpontjában az ingatlanra bejegyzett és az ingatlan-nyilvántartáson kívül fennálló jogait. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó. Az árverésre tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen résztvevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében, valamint a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13. §. (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség. Az Eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A jelen árverési hirdetmény az Eladó számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A Felszámoló a vagyonelemet a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal, az eladó jog- és kellékszavatosságát kizárja. Az esetlegesen felmerülő – jelenleg nem ismert – környezetvédelmi kárelhárítás a vevőt terheli. Az árverésen résztvevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyontárgyak vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Az árverésen résztvevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzéséhez, szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. A nyertes árverésen résztvevő az ajánlatához, annak megtételétől számított 120 napig kötve van. A szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő az EÉR rendszer üzemeltetője részére az nettó vételár 1%-a mértékű díjat az EÉR feltételekben meghatározott módon és határidőben megfizesse (ezen jutalék nem képezi részét a vételárnak). Az adásvételi szerződés szerkesztésével és ellenjegyzésével a Felek az Eladó által kijelölt ügyvédet bízzák meg és az elfogadott vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 100.000 Ft + ÁFA összegű megbízási díjat a nyertes árverésen résztvevőnek kell megfizetnie. Az árverező az árverezéssel tudomásul veszi a jelen hirdetményben foglalt feltételeket, továbbá a vagyontárgyak általa részletesen megismert természetbeni és jogi állapotát, valamint azt, hogy a hirdetményben megadott adatokat az Eladó a legjobb tudása szerint állította össze, ennek ellenére előfordulhatnak tévedések, melyekért sem a Felszámolóval, sem az Eladóval szemben semminemű igényt érvényesíteni nem lehet. Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítési eljárás keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy az árverésen véglegesen kialakult vételár ismeretében, a Felszámoló felhívására, a vételi szándékról írásbeli nyilatkozatot tesznek. A közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosultak kivételével, a további esetleges elővásárlási jogosultak joggyakorlása érdekében a Felszámoló felhívja a figyelmüket arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat az árverés lejárata előtt írásban kell bejelenteniük. A Felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a Felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat elmaradása vagy határidőn túli megtétele esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak. Az Eladó és a Felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben foglalt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1940089/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 10. 26. | 12:00 || Az árverés véget ért.

2020. 10. 26. | 10:49 || A1940089F3 600 000 Ft licitet tett.

2020. 10. 26. | 09:03 || A1940089F1 595 000 Ft licitet tett.

2020. 10. 09. | 12:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || A1940089F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! A legutóbbi árverésen olyan felhasználó is licitált, amelyik nem fizette meg határidőben az árverési előleget, de a rendszer engedte licitálni és csak utólag zárták ki. A tisztánlátás kedvéért kérem, szíveskedjék közölni, hány résztvevő (akik a kommentek számozását tekintve legalább négyen vannak) fizette meg az előírt határidőig az előleget? Köszönöm.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Az Elektronikus Értékesítési Rendszer jellegéből adódóan a Felszámoló számára az árverés lezárultát megelőzően nem ismerhető meg a regisztráló licitálók száma és azok személye. Ennek következtében a Felszámolónak nincs ráhatása arra, hogy az EÉR-en lefolytatott árverésen csak az árverési előleget határidőben megfizető licitáló licitálhasson. Az árverési előleget befizetők számáról nem áll módomban tájékoztatást adni. Üdvözlettel: DDB Bank Zrt. „f.a.”

 • || A1940089F4 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! A licitálásra még be lehet csatlakozni abban az esetben, ha a hirdetést az árverés megkezdése után láttam? A vásárlási szándékomat szeretném érvényesíteni az árverési előleg átutalásával. Üdvözlettel Pályázó

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Nem lehet becsatlakozni az említett esetben. Az árverésen való részvétel feltétele, hogy az árverési előleg az árverés megkezdését megelőzően az eladó bankszámlájára megérkezzen. Jelen esetben az árverési előlegnek 2020.10.09. 12:00 óráig kellett beérkeznie. Fentiek alapján nem fogadható el a megtett licit, amennyiben a fizetési határidő után kerül megfizetésre. Üdvözlettel: DDB Bank Zrt. "f.a."

 • || A1940089F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Sikeres árverés esetén birtokba vehető az ingatlan? Áfás értékesítés? Köszönettel: Pályázó

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A vételár megfizetését követően birtokba vehető az ingatlan. Az ingatlan értékesítése nem ÁFA köteleles, az ingóság értéke után szükséges ÁFÁ-t fizetni. Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg határidőben (2020.10.09.12:00 óra) történő megfizetése. Üdvözlettel: DDB Bank Zrt. "f.a."