Legmagasabb ajánlat
585 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2020. 11. 02. 12:26
Eredménytelen árverés: a szerződéskötés egyéb okból meghiúsult. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2020. 11. 02. 12:26

Ismertető

Halásztelek, Rákóczi Ferenc utca 50. 2. em. 13. szám alatt elhelyezkedő tároló

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az értékesítendő ingatlan Halásztelek központjában található, a II. Rákóczi Ferenc utca 50. szám alatti társasház II. emeletén. Az épület könnyedén, jól megközelíthető, végig aszfalt utakon. Tömegközlekedési eszköz megállója gyalog pár perc sétával elérhető. Az M0-ás autóút 3,3 kilométer távolságra van az ingatlantól. A környezet kisvárosi jellegű, kereskedelmi és szolgáltató egységek, illetve lakóingatlanok láthatóak a szomszédságában. A társasház földszintjén üzletek és irodák, míg az emeleteken lakások kaptak helyet. A tároló az épület tetőterében helyezkedik el, melyet egy zárt lépcsőházból érünk el. Az adott szinten lakások és tártolók kaptak helyet. A társasház 2012-ben épült, hagyományos technológiával, beton alapra, tégla falazattal, beton födémmel, cserépfedéses tetővel. A homlokzat szigetelt, vakolt és színezett. A bejáró, illetve a gépkocsi parkoló térburkolatos. Az értékesítés tárgyát képező 886/0/A/29 helyrajzi számú „tároló” megnevezésű ingatlan összesen 5,9 m2 hasznos alapterületű, egylégterű. Jelenleg használaton kívül áll. Padozata járólappal burkolt, a falai festett felületűek. A természetes fény tetőtéri ablakon át jut a helyiségben. Az ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre. A vagyonelem feltüntetett irányára nettó irányár (az ÁFA-t nem tartalmazza). Az ingatlan vonatkozásában az értékesítés áfa köteles, és az Áfa alany vevő 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-a (1) bekezdés g.) pontja értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem Áfa alany vevő tekintetében az általános szabályok szerint történik. A Felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az Eladó vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása. Az ingatlanok természetben megtekinthetőek 2020. október 13.-án 11 és 12 óra között. A megtekintésen való részvétel feltétele, hogy a megtekintés napját megelőző nap 12 óráig a kozpont@orgovanytakarekfa.hu email címen részvételi szándékát jelezze.

Árverés kezdete
2020. 10. 16. | 12:00
Árverés vége
2020. 11. 02. | 12:26
Ügyszám
23.Fpk.01-14-006043
Megnézem az előző kiírást
Becsérték567 000 Ft
Kikiáltási ár285 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet„f.a.”
Székhely
6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a..
Cégjegyzékszám
03-02-100020

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 23.Fpk.01-14-006043 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-02-100020, székhely: 6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: a szerződéskötés egyéb okból meghiúsult
A nyertes licitáló a 90 napos ajánlati kötöttséget követő határidőn túl megtagadta az adásvételi szerződést megkötését.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 23.Fpk.01-14-006043 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-02-100020, székhely: 6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 585 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A2002602F3
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés írásba foglalására az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség – nyolc napon belül – teljesítése, amely nem része a vételárnak.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 23.Fpk.01-14-006043 ügyszámú árverés 2020. november 2. 12 óra 26 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-02-100020, székhely: 6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 23.Fpk.01-14-006043 ügyszámú árverés 2020. október 16. 12 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-02-100020, székhely: 6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2002602.

Árverési Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 03-02-100020, székhely: 6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a..) Fővárosi Törvényszék 23.Fpk.01-14-006043. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. szeptember 17. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2002602)
Az árverés kezdete:
2020. október 16. 12 óra 00 perc
Az árverés vége:
2020. november 2. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
285 000 forint. (a becsérték 50%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig:
30 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
50 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
200 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
500 000 forint
200 millió forint és afelett:
2 millió forint

Árverési előleg összege: 28 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen az licitálhat aki az árverési hirdetményben meghatározott összegű árverési előleget legkésőbb az árverés megkezdése előtt banki átutalás útján megfizeti az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „felszámolás alatt” MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10642768-49020012 számú bankszámlájára (a közlemény rovatban fel kell tüntetni ingatlan helyét, helyrajzi számát, illetve az „árverési előleg” megjelölést). Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverés kezdő időpontjáig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. (Megj.: A Cstv. 49/B. § (4) bek. szerint az árverési előleget az árverés megkezdése előtt kell megfizetni.) Az árverési előleg után nincs kamatfizetés és az árverést kiíró felszámoló az árverési előleg átutalása kapcsán esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni. A bizonylat feltöltésének hiányában az árverésen való részvételre nincs lehetőség. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. Az Eladó az árverési előleg megfizetését az eredmény megállapítása érdekében, az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, felszámoló az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverező részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg összegét a Felszámoló a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése szerint kezeli.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Az értékesítendő ingatlan Halásztelek központjában található, a II. Rákóczi Ferenc utca 50. szám alatti társasház II. emeletén. Az épület könnyedén, jól megközelíthető, végig aszfalt utakon. Tömegközlekedési eszköz megállója gyalog pár perc sétával elérhető. Az M0-ás autóút 3,3 kilométer távolságra van az ingatlantól. A környezet kisvárosi jellegű, kereskedelmi és szolgáltató egységek, illetve lakóingatlanok láthatóak a szomszédságában. A társasház földszintjén üzletek és irodák, míg az emeleteken lakások kaptak helyet. A tároló az épület tetőterében helyezkedik el, melyet egy zárt lépcsőházból érünk el. Az adott szinten lakások és tártolók kaptak helyet.
A társasház 2012-ben épült, hagyományos technológiával, beton alapra, tégla falazattal, beton födémmel, cserépfedéses tetővel. A homlokzat szigetelt, vakolt és színezett. A bejáró, illetve a gépkocsi parkoló térburkolatos. Az értékesítés tárgyát képező 886/0/A/29 helyrajzi számú „tároló” megnevezésű ingatlan összesen 5,9 m2 hasznos alapterületű, egylégterű. Jelenleg használaton kívül áll. Padozata járólappal burkolt, a falai festett felületűek. A természetes fény tetőtéri ablakon át jut a helyiségben.

Az ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.

A vagyonelem feltüntetett irányára nettó irányár (az ÁFA-t nem tartalmazza). Az ingatlan vonatkozásában az értékesítés áfa köteles, és az Áfa alany vevő 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-a (1) bekezdés g.) pontja értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem Áfa alany vevő tekintetében az általános szabályok szerint történik.

A Felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az Eladó vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az ingatlanok természetben megtekinthetőek 2020. október 13.-án 11 és 12 óra között. A megtekintésen való részvétel feltétele, hogy a megtekintés napját megelőző nap 12 óráig a kozpont@orgovanytakarekfa.hu email címen részvételi szándékát jelezze.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 567 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: tároló

Típus:
tároló
Területe:
6,76 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
567 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Halásztelek
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
886/0/A/29
Ingatlan postai címe:
2314 Halásztelek, Rákóczi Ferenc utca 50.. II. em. 13.
Területnagyság:
6,76 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
tároló
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
• Bejegyző határozat: 33280/2014/2013.12.03Társasház az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségek.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „felszámolás alatt”6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • Bejegyző határozat, érkezési idő: 43036/2015.06.29Önálló szöveges bejegyzés a NAV Kelet-budapesti Adóigazgatósága végrehajtási jog bejegyzés iránti kérelmének elutasítása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak természetben történő megtekintése az egyes tételeknél külön-külön feltüntetett időpontokban lehetséges. Az értékesítésre kerülő vagyonelemekkel kapcsolatos egyéb kérdések a +36 20 490-68-56 telefonszámon, míg az árveréssel kapcsolatos egyéb információk az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, illetve a + 36 30 406-38-19 telefonszámon érhetők el.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyonelem feltüntetett irányára nettó irányár (az ÁFA-t nem tartalmazza). Az ingatlan vonatkozásában az értékesítés áfa köteles, és az Áfa alany vevő 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-a (1) bekezdés g.) pontja értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem Áfa alany vevő tekintetében az általános szabályok szerint történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A legmagasabb ajánlatot tevő nyertes árverésen résztvevő köteles az árverési előleget (bánatpénz) meghaladó vételárat az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, de legfeljebb az adásvételi szerződés írásba foglalásától számított 30 napon belül banki átutalással megfizetni az Eladó MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10642768-49020012 számú bankszámlájára. Ha a nyertes árverésen résztvevő ezt elmulasztja, úgy az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, a meghiúsulási kötbérnek minősülő árverési előleg összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés írásba foglalására az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség – nyolc napon belül – teljesítése, amely nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan vevő részére történő birtokátruházásának határideje, az Ingatlan teljes vételárárának Vevő általi megfizetésétől számított 15 munkanapon belül, átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása mellett. Vevő az Ingatlant saját költségén köteles birtokba venni. Amennyiben a vevő a birtokbavételre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért és őrzéséért költségtérítést számol fel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverésre tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen résztvevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség. Az Eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A jelen árverési hirdetmény az Eladó számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az árverésen résztvevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyontárgyak vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Az árverésen résztvevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzéséhez, szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére.
Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes licitálót terheli.

A Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése alapján, az ingatlan árverésen történő értékesítése – ha a Cstv. másként nem rendelkezik – nem érinti harmadik személynek az árverés időpontjában az ingatlanra bejegyzett és az ingatlan-nyilvántartáson kívül fennálló jogait.

A Cstv. 38. §-ának (1) és (4) bekezdései értelmében az adós ingatlanán, illetve bírósági, hatósági nyilvántartásba vett vagyontárgyán fennálló végrehajtási jog, valamint elidegenítési- és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, míg a visszavásárlási- és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.

Felszámoló nyilatkozik, hogy a jelen értékesítés tárgyát képező ingatlanokra vonatkozóan nincs tudomása környezeti kárról vagy teherről.

Licitálónak az adásvételi szerződésben ugyanakkor a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés b) és c) pontja alapján kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vagyontárgyat terhelő esetleges környezetvédelmi kötelezettségeket, kárelhárításokat, a környezeti terhek rendezését, közte a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésének kötelezettségét az Eladótól átvállalja.

A licitálónak az adásvételi szerződésben – fentiekkel összefüggésben – kijelenteni szükséges, hogy felelőssége teljes tudatában, feltétlenül és visszavonhatatlanul átvállalja az ingatlanon bármikor folytatott, minden gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan, bármely használó (Eladó és jogelődjei, bérlők, egyéb jogcímen jogosan vagy jogellenesen használók, stb.) által okozott valamennyi esetleges környezeti teher rendezését és elhárítását, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését, valamint az esetleges környezeti tehermentesítés lefolytatását és annak költségeit, továbbá a hulladékok és veszélyes hulladékok elszállításának és ártalmatlanításának saját költségen történő biztosítását.

A nyertes árverésen résztvevő az ajánlatához, annak megtételétől számított 90 napig kötve van.

Az adásvételi szerződés szerkesztésével és ellenjegyzésével a Felek az Eladó által kijelölt ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj összege a vételár 1%-a. Az ügyvédi munkadíj az Áfa összegét nem tartalmazza.
Licitáló tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződéssel összefüggésben felmerülő ügyvédi munkadíj, vagyonátruházási illeték és ingatlan-nyilvántartási eljárási díj Vevőt terheli.
Az Eladó az ingatlant a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal, az eladó jog- és kellékszavatosságát kizárja.

A licitáló az árverezéssel tudomásul veszi a jelen hirdetményben közölt feltételeket, továbbá a vagyontárgyak általa részletesen megismert természetbeni és jogi állapotát, valamint azt, hogy a hirdetményben megadott adatokat az Eladó a legjobb tudása szerint állította össze, ennek ellenére előfordulhatnak tévedések, melyekért sem a Felszámolóval, sem az Eladóval szemben semminemű igényt érvényesíteni nem lehet.

A licitáló tudomásul veszi, hogy a jelen hirdetményben szereplő ingatlanokra, ingóságokra vonatkozó, a pályázati eljárásra összeállított Dokumentációban megadott adatok tájékoztató jellegű adatok. Licitáló kijelenti, hogy az ingatlant, ingóságot megtekintette, megvizsgálta, illetve szakértővel megvizsgáltatta azok állapotát. Licitáló tudomásul veszi, hogy mindezekért sem a felszámoló, sem az Eladó nem vállal felelősséget.

Licitáló tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingatlanon lévő épületek tekintetében átépítési, bontási vagy engedélyeztetési (és ahhoz szükséges építési) kötelezettség, illetve felújítási és karbantartási kötelezettség áll fenn, a bontási, építési munkálatok, valamint a hatósági eljárások lefolytatásának kötelezettsége és költsége a Vevőt terheli és azt a Vevő a szerződés aláírásával vállalja. Vevő az Eladó korábbi tájékoztatása alapján a rendeltetésszerű és jogszerű használat eléréséhez szükséges munkálatokat, engedélyeztetési eljárásokat és mindezek költségeit megállapította és mindezeket a vételár kialakítása tekintetében figyelembe vette. Licitáló kifejezetten tudomásul veszi, hogy e körben sem az Eladó, sem a felszámoló nem vállal felelősséget.

Licitáló a pályázati eljárásra összeállított Dokumentációban foglalt tájékoztatását tudomásul veszi és kijelenti, hogy az ingatlan állapotát maga is ellenőrizte és nem hagyatkozott csak az Eladó állításaira. Licitáló tudomásul veszi, hogy a jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés és annak költségei őt terhelik, továbbá az adásvételi szerződésben kötelezettséget vállal azok teljesítésére és a költségek viselésére.

Licitálónak az adásvételi szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy az Eladóval szemben jog- illetve kellékszavatossággal, a szükséges engedélyek beszerzésével, hatósági eljárások lefolytatásával, valamint kivitelezési, illetve bontási, építési, karbantartási munkák elvégzésének költségeivel, gyomtalanítással, a keletkezett hulladék kezelésével, elszállításával, az esetleges - felszámoló által jelenleg nem ismert - környezeti tehermentesítéssel összefüggésben az Eladóval vagy felszámolójával szemben semmilyen igénye nincs, illetve annak érvényesítéséről feltétlenül, véglegesen és visszavonhatatlanul lemond.

Licitálónak az adásvételi szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés Eladónak nem felróható okból történő meghiúsulása, illetőleg esetleges eredményes megtámadása (érvénytelensége) esetén az Eladóval – a megfizetett vételáron túlmenően – és az Eladó felszámolójával szemben semminemű igényt nem érvényesít.

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül Felek azon kijelentése, hogy a vételárat értékarányosnak tartják és a Ptk. 6:98. § (2) bekezdése alapján a Ptk. 6:98. § (1) bekezdése szerinti értékaránytalanságra alapított megtámadási jog gyakorlását kifejezetten kizárják, ilyen igény bíróság előtt érvényesítéséről a Felek kifejezetten lemondanak.

Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítési eljárás keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy az árverésen véglegesen kialakult vételár ismeretében, a Felszámoló felhívására, a vételi szándékról írásbeli nyilatkozatot tesznek. A törvényen alapuló elővásárlásra jogosultak kivételével, a további esetleges elővásárlási jogosultak joggyakorlása érdekében, a Felszámoló felhívja a figyelmüket arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat az árverés lejárata előtt írásban kell bejelenteniük. A Felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a Felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat elmaradása vagy határidőn túli megtétele esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak.

Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen árverési hirdetményt az ajánlatok beérkezése előtt visszavonja, az árverést – megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.

A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

Az Eladó és a Felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben és az adásvételi szerződésben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik.

Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai, és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2002602/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 11. 02. | 12:26 || Az árverés véget ért.

2020. 11. 02. | 12:10 || A2002602F4 615 000 Ft licitet tett.

2020. 11. 02. | 12:10 || A2002602F3 585 000 Ft licitet tett.

2020. 11. 02. | 11:56 || A2002602F4 555 000 Ft licitet tett.

2020. 11. 02. | 11:55 || A2002602F3 525 000 Ft licitet tett.

2020. 11. 02. | 11:55 || A2002602F4 495 000 Ft licitet tett.

2020. 11. 02. | 11:54 || A2002602F3 465 000 Ft licitet tett.

2020. 11. 02. | 11:48 || A2002602F4 435 000 Ft licitet tett.

2020. 11. 02. | 11:47 || A2002602F3 405 000 Ft licitet tett.

2020. 11. 02. | 11:43 || A2002602F4 375 000 Ft licitet tett.

2020. 11. 02. | 11:42 || A2002602F3 345 000 Ft licitet tett.

2020. 10. 31. | 19:09 || A2002602F4 315 000 Ft licitet tett.

2020. 10. 16. | 12:59 || A2002602F2 285 000 Ft licitet tett.

2020. 10. 16. | 12:00 || Az árverés megkezdődött.