Kikiáltási ár
300 000 000 Ft
Licitlépcső
1 000 000 Ft
Az árverés véget ér: 3 nap, 17:46

Ismertető

Hejőpapi külterület anyagbánya és út

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Hejőpapi külterület 080/1 hrsz-ú, kivett út megnevezésű 7344 nm ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadának értékesítésére; Hejőpapi külterület 082/17 hrsz-ú, kivett anyagbánya megnevezésű 112362 nm ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadának értékesítésére;

Árverés kezdete
2020. 10. 17. | 12:00
Árverés vége
2020. 11. 01. | 12:00
Ügyszám
9.Fpk.236
Becsérték300 000 000 Ft
Kikiáltási ár300 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
PANNON FELSZAMOLÓ VÁLSÁGKEZELŐ TANÁCSADÓ Kft
Székhely
1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.
Cégjegyzékszám
01-09-063050

Adós adatai

Cégnév
T.I.S.A. Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
4028 Debrecen, Gvadányi utca 27.
Cégjegyzékszám
09-10-000476

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.236 ügyszámú árverés 2020. október 17. 12 óra 00 perckor, a Pannon-Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-063050, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1364 Budapest, hrsz. Pf.: 243) felszámoló által a T.I.S.A. Trade Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-10-000476, székhely: 4028 Debrecen, Gvadányi utca 27.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2024155.

Árverési Hirdetmény

A(z) Pannon-Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-063050, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1364 Budapest, hrsz. Pf.: 243), mint a(z) T.I.S.A. Trade Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-10-000476, székhely: 4028 Debrecen, Gvadányi utca 27.) Debreceni Törvényszék 9.Fpk.236/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. október 1. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2024155)
Az árverés kezdete:
2020. október 17. 12 óra 00 perc
Az árverés vége:
2020. november 1. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
300 000 000 forint. (a becsérték 100%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
1 millió forint

Árverési előleg összege: 15 000 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: az árverési előleg összege és módja: a becsérték 5%-a azaz 15.000.000.-Ft., amelyet a
annon - Felszámoló Kft. Raiffeisen Bank ZRt. -nél vezetett 12001008-01001377-00300006 számú letéti bankszámlájára, „TISA becsérték előleg” megjelöléssel kell banki átutalással megfizetni.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg a nyertes licitálónál a vételárba beszámít, a nem nyertes licitálók részére visszautalásra kerül. Az árverési előleg – fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl az árverés kezdő időpontjáig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege.
Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Hejőpapi külterület 080/1 hrsz-ú, kivett út megnevezésű 7344 nm ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadának értékesítésére;
Hejőpapi külterület 082/17 hrsz-ú, kivett anyagbánya megnevezésű 112362 nm ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadának értékesítésére;

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 300 000 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hejőpapi külterület kivett út

Típus:
kivett út megnevezésű
Területe:
7 344 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
7 344 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Hejőpapi külterület kivett út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): keretbiztosítéki jelzálogjog, elővásárlási jog

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hejőpapi kivett anyagbánya megnevezésű

Típus:
anyagbánya megnevezés
Területe:
112 362 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
112 362 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Hejőpapi kivett anyagbánya megnevezésű

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): keretbiztosítéki jelzálogjog, elővásárlási jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: a meghirdetett vagyon a helyszínen az eljárás alatt minden héten szerdai nap 9óra és 10 óra között tekinthető meg belülről, kívülről nincs lekerítve, így kívülről bármikor. Megtekintési igényt kérjük az jelezni az EÉR-en keresztül, mert a felszámoló csak megtekintési igény előzetes EÉR-en keresztül küldött üzenet alapján lesz ott a megadott időpontokban a helyszínen. A koronavírus miatti kötelezvények és ajánlások minden esetben betartandóak a helyszíni bejáráskor.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az áfa fizetésre vonatkozó szabályok: az ingatlan esetében az értékesítés mentes az adó alól.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 15 napon belül kerül sor, azzal, hogy a vételárat a szerződéskötést követően legkésőbb 15 napon belül kell megfizeti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 15 napon belül kerül sor, azzal, hogy a vételárat a szerződéskötést követően legkésőbb 15 napon belül kell megfizeti.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a dologösszesség átadására a teljes vételár megfizetését követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverési közlemény befizetését a felszámoló az árverés lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró licitálót az eljárásból kizárja az átutalt árverési előleget visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget - azt a átvezetve az adós bankszámlájára – a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja. A többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg megfizetése a kikiáltási ár elfogadását is jelenti egyben. Ettől kezdve az ajánlattevőnek ajánlati kötelezettsége van.
A licitáló tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére.
Az ingatlanra bejegyzett terhek vonatkozásában a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.évi XLIX.tv.38.§ (1) bekezdésben foglaltak irányadóak, amely alapján az ingatlanon fennálló végrehajtási jogok a felszámolási eljárás kezdő időpontjában megszűnnek, a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, az ingatlan - nyilvántartásból törlésre kerülnek.
Az ajánlatok értékelésére az árverést követő nyolc napon belül kerül sor.
A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható.
A dologösszesség az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre.
A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja. Az elővásárlásra jogosultak e jogukat az árverés keretén belül gyakorolhatják. A licitálással az ajánlattevő elfogadja, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a Felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialkudott bruttó vételár 1%-a+ÁFA.
A tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2024155/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 10. 17. | 12:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok