A nyertes ár
1 060 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Eredményes árverés, kihirdetve:2021. 02. 15. 18:29

Ismertető

TOYOTA VERSO személygépkocsi eladó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

TOYOTA VERSO 1.0 D-4D LUNA típusú személygépkocsi

Jelentkezési határidő
2021. 01. 29. | 08:00
Árverés kezdete
2021. 01. 29. | 08:00
Árverés vége
2021. 02. 15. | 18:29
Ügyszám
1.Fpk.516
EÉR azonosító
A2148291
Becsérték
878 000 Ft
Kikiáltási ár
880 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
SC Invest Arrabona Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép.
Cégjegyzékszám
13-09-164809

Adós adatai

Cégnév
Jeans Shops Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1165 Budapest, Baross Gábor utca 3..
Cégjegyzékszám
Cg.01-09-349888

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 1.Fpk.516 ügyszámú árverés, a SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112) felszámoló által a Jeans Shops Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-349888, székhely: 1165 Budapest, Baross Gábor utca 3..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 060 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A2148291F2
Szerződéskötés dátuma: A nyertes licitáló köteles az eredményhirdetést követő 15 napon belül a szerződést megkötni, ellenkező esetben a felszámoló úgy tekinti, hogy a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre, ebben az esetben a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára a vételár 1%-át kitevő üzemeltetési költség megfizetése, mely nem része a vételárnak.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 1.Fpk.516 ügyszámú árverés 2021. február 15. 18 óra 29 perckor, a SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112) felszámoló által a Jeans Shops Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg.01-09-349888, székhely: 1165 Budapest, Baross Gábor utca 3..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.516 ügyszámú árverés 2021. január 29. 08 óra 00 perckor, a SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112) felszámoló által a Jeans Shops Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-349888, székhely: 1165 Budapest, Baross Gábor utca 3..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2148291.

Árverési Hirdetmény

A(z) SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112), mint a(z) Jeans Shops Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.01-09-349888, székhely: 1165 Budapest, Baross Gábor utca 3..) Budapest Környéki Törvényszék 1.Fpk.516/2020/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. január 14. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2148291)
Az árverés kezdete:
2021. január 29. 08 óra 00 perc
Az árverés vége:
2021. február 15. 18 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
880 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 43 900 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg banki utalással történő megfizetése az SC Invest Arrabona Kft. felszámoló Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 számú bankszámlájára "Jeans Shops Hungary Kft. "fa" Toyota Verso" közleménnyel az árverési regisztráció során úgy, hogy az összeg az ajánlattételt megelőzően a számlán jóváírásra kerüljön.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Ha az árverés eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja. A felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az árverést eredménytelennek nyilvánítja. Eredménytelen árverezőnek vagy az árverés bármilyen okból történő eredménytelensége esetén az árverési előleg az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Nem jár vissza az árverési előleg, ha a szerződés a nyertes érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A felszámoló az előleg után kamatot nem fizet, kezelési, illetőleg bankköltséget nem számít fel.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

TOYOTA VERSO 1.0 D-4D LUNA típusú személygépkocsi

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 878 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: LSU-827 frsz-ú Toyota Verso 2.0 D-4D LUNA

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Toyota Verso 2.0 D-4D LUNA
Gyártási idő:
2009.
Állapot:
erősen használt
Tehermentes:
nem végrehajtási joggal terhelt
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
878 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A tárgyi eszközt 2021.02.09-én 10-11 óra között lehet megtekinteni a 6724 Szeged, Hétvezér u. 7-9. szám alatti ingatlanban. Az érdeklődők az EÉR felületén 2021.02.08-án 12.00 óráig jelezzék részvételi szándékukat.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 87 § b) és c) pontja alapján az értékesítést ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az árverési vételárat az SC Invest Arrabona Kft. felszámoló Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 számú bankszámlájára "Jeans Shops Hungary Kft. "fa" Toyota Verso vételár" közleménnyel, banki átutalással kell megfizetni a szerződéskötés napjáig.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes licitáló köteles az eredményhirdetést követő 15 napon belül a szerződést megkötni, ellenkező esetben a felszámoló úgy tekinti, hogy a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre, ebben az esetben a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára a vételár 1%-át kitevő üzemeltetési költség megfizetése, mely nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevőnek a tárgyi eszközt a vételár kifizetését, illetve a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül kell átvennie és saját költségén elszállítani. Amennyiben az átvétel a megadott határidőn belül nem történik meg, a vevőnek a tárolási és őrzési költségeket meg kell térítenie.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen felhívás a felszámoló számára csak a minimál árat elérő ajánlat esetében jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A meghirdetett ingóságot a felszámoló az első alkalommal hirdeti meg. A vevő az ingóságot a megtekintett állapotban vásárolja meg. Eladó a tárgyi eszköz tulajdonságaiért, használhatóságáért, állapotáért kellékszavatossági felelősségét kizárja. A vevő ezen tények tudomásul vételével teszi meg árverési ajánlatát. Az árverésen a nettó árat kell megjelölni. Az árverést az nyeri, aki a licit lezárása előtt a legmagasabb összegű érvényes árajánlatot teszi. Az árverésen nem vehetnek részt azok, akik a Cstv. alapján a vásárlási lehetőségből kizártak körébe (Cstv. 49 § (3) bek., (3b) bek.) tartoznak, erről a vevőnek a szerződéskötéskor nyilatkoznia kell. A felszámoló azokat az ajánlattevőket is kizárja az árverésből, akik az elektronikus értékesítés szabályait, az eljárás eredményét csalárd módon befolyásolják, vagy hamis adatszolgáltatással vettek benne része, illetve ezeket megkísérelték. Az árverésen a tulajdonjogot szerző pályázó a Jeans Shops Hungary Kft. „fa”-val szemben beszámítással nem élhet. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy az árverés lezárásáig írásban jelentkezzenek a kirendelt felszámolónál (SC INVEST Arrabona Kft. 1656 Budapest, Pf. 112). A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követően 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik. A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A Jeans Shops Hungary Kft. "fa" felszámolási eljárásában hitelezői választmány (hitelezői képviselő) Hitelező nincs. A minimálár a becsérték 100%-a, a minimálárat a hitelezők nem kifogásolták.
A felszámoló első alkalommal hirdeti a vagyonelemet.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2148291/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 02. 15. | 18:29 || Az árverés véget ért.

2021. 02. 15. | 18:14 || A2148291F2 1 060 000 Ft licitet tett.

2021. 02. 15. | 18:13 || A2148291F1 1 030 000 Ft licitet tett.

2021. 02. 15. | 18:12 || A2148291F2 1 000 000 Ft licitet tett.

2021. 02. 15. | 18:11 || A2148291F1 995 000 Ft licitet tett.

2021. 02. 15. | 18:11 || A2148291F2 990 000 Ft licitet tett.

2021. 02. 15. | 18:10 || A2148291F1 985 000 Ft licitet tett.

2021. 02. 15. | 18:10 || A2148291F2 980 000 Ft licitet tett.

2021. 02. 15. | 18:09 || A2148291F1 975 000 Ft licitet tett.

2021. 02. 15. | 18:08 || A2148291F2 970 000 Ft licitet tett.

2021. 02. 15. | 18:06 || A2148291F1 965 000 Ft licitet tett.

2021. 02. 15. | 18:05 || A2148291F2 960 000 Ft licitet tett.

2021. 02. 15. | 18:05 || A2148291F1 955 000 Ft licitet tett.

2021. 02. 15. | 18:05 || A2148291F2 950 000 Ft licitet tett.

2021. 02. 15. | 18:04 || A2148291F1 945 000 Ft licitet tett.

2021. 02. 15. | 18:04 || A2148291F2 940 000 Ft licitet tett (levédett ajánlat).

2021. 02. 15. | 18:02 || A2148291F2 905 000 Ft licitet tett.

2021. 02. 15. | 18:02 || A2148291F1 900 000 Ft licitet tett.

2021. 02. 15. | 18:01 || A2148291F2 895 000 Ft licitet tett.

2021. 02. 15. | 18:01 || A2148291F1 890 000 Ft licitet tett.

2021. 02. 15. | 17:59 || A2148291F2 885 000 Ft licitet tett.

2021. 02. 15. | 17:48 || A2148291F1 880 000 Ft licitet tett.

2021. 01. 29. | 08:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || A2148291F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Szeretnék részt venni az ingóság megtekintésén. Kérem a szíves visszajelzését. Üdvözlettel: pályázó

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Köszönöm jelentkezését. Üdvözlettel: Értékesítő