Kikiáltási ár
125 120 000 Ft
Licitlépcső
200 000 Ft
Az árverés véget ér: 16 óra és 58:25

Ismertető

5 db ingatlan és a bennük található ingóságok együttesen

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A Felszámoló értékesíteni kívánja a Barcs 1819/16/A/9, 1819/16/A/10, és 1819/16/A/11 helyrajzi számú, üzlethelyiség megnevezésű 1/1 tulajdoni hányadú ingatlant és a benne található ingóságokat, a Csurgó 936/A/4 helyrajzi számú, iroda megnevezésű 1/1 tulajdoni hányadú ingatlant és a benne található ingóságokat, a Kadarkút 239 helyrajzi számú, iroda megnevezésű 1/1 tulajdoni hányadú ingatlant és a benne található ingóságokat, a Lengyeltóti 238 helyrajzi számú, iroda megnevezésű, 386/515 arányú tulajdoni hányadú ingatlant és a benne található ingóságokat, a Somogyvár 632/10 helyrajzi számú, iroda megnevezésű 1/1 tulajdoni hányadú ingatlant és a benne található ingóságokat. A meghirdetésre kerülő vagyonelemekre kizárólag együttesen adható ajánlat. A vagyonelem kapcsán a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. Az ingatlanok együttes becsértéke: 121.600.000,- Ft, azaz Százhuszonegymillió-hatszázezer forint. Az ingóságok együttes becsértéke 3.520.000,- Ft, azaz Hárommillió-ötszázhúszezer forint. A minimálár a becsérték 100 százaléka. Jelen árverési hirdetményben a vagyonelem első értékesítésére kerül sor. Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg befizetése. Az árverési előlegnek az árverés megkezdését megelőzően kell az eladó bankszámlájára megérkeznie.

Árverés kezdete
2021. 02. 12. | 12:00
Árverés vége
2021. 03. 01. | 12:00
Ügyszám
25.Fpk.01-15-000888
Becsérték125 120 000 Ft
Kikiáltási ár125 120 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév
Dél-Dunántúli Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.
Cégjegyzékszám
14-10-300294

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 25.Fpk.01-15-000888 ügyszámú árverés 2021. február 12. 12 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-10-300294, székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2171026.

Árverési Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 14-10-300294, székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.) Fővárosi Törvényszék 25.Fpk.01-15-000888/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. január 28. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2171026)
Az árverés kezdete:
2021. február 12. 12 óra 00 perc
Az árverés vége:
2021. március 1. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
125 120 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 3 953 600 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg befizetése az Eladó Takarékbank Zrt-nél vezetett 50440016-10018503 számú bankszámlájára (a közlemény rovatban fel kell tüntetni: „árverési előleg”). Az árverési előleg után nem jár kamat, és nem kerül felszámításra kezelési, illetve bankköltség. Az árverési előleg összegét a Felszámoló a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X.20) Korm. rendelet 2. §-ának (7a) bekezdése szerint kezeli. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverés megkezdésének időpontjáig az árverési előleg összege jóváírásra kerül a fenti bankszámlán.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. Az Eladó az árverési előleg megfizetését az eredmény megállapítása érdekében, az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverési előleget fizető részére vissza kell utalni. Ha az árverés eredményes, az árverési előleget az árverés nyertesénél a vételárba be kell számítani. Az árverés eredményessége esetén az árverés nyertesén kívüli többi árverésen résztvevőnek az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha az adásvételi szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti. A Felszámoló az árverési előleg átutalása kapcsán, az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el és felelősséget nem vállal.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

A Felszámoló értékesíteni kívánja a Barcs 1819/16/A/9, 1819/16/A/10, és 1819/16/A/11 helyrajzi számú, üzlethelyiség megnevezésű 1/1 tulajdoni hányadú ingatlant és a benne található ingóságokat, a Csurgó 936/A/4 helyrajzi számú, iroda megnevezésű 1/1 tulajdoni hányadú ingatlant és a benne található ingóságokat, a Kadarkút 239 helyrajzi számú, iroda megnevezésű 1/1 tulajdoni hányadú ingatlant és a benne található ingóságokat, a Lengyeltóti 238 helyrajzi számú, iroda megnevezésű, 386/515 arányú tulajdoni hányadú ingatlant és a benne található ingóságokat, a Somogyvár 632/10 helyrajzi számú, iroda megnevezésű 1/1 tulajdoni hányadú ingatlant és a benne található ingóságokat. A meghirdetésre kerülő vagyonelemekre kizárólag együttesen adható ajánlat. A vagyonelem kapcsán a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. Az ingatlanok együttes becsértéke: 121.600.000,- Ft, azaz Százhuszonegymillió-hatszázezer forint. Az ingóságok együttes becsértéke 3.520.000,- Ft, azaz Hárommillió-ötszázhúszezer forint. A minimálár a becsérték 100 százaléka. Jelen árverési hirdetményben a vagyonelem első értékesítésére kerül sor. Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg befizetése. Az árverési előlegnek az árverés megkezdését megelőzően kell az eladó bankszámlájára megérkeznie.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 125 120 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség

Típus:
iroda
Területe:
589 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Barcs
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1819/16/A/9, 10, 11
Ingatlan postai címe:
7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky utca 57-59.
Területnagyság:
589 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzlethelyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. "f.a." 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. Egyetemleges jelzálogjog 462.621.122,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Cím: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 3. 2. Elidegenítési és terhelési tilalom az utalás szerinti sorszám alatt bejegyzett jelzálog biztosítására. BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Cím: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 3.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Csurgó 936/A/4 helyrajzi számú iroda

Típus:
iroda
Területe:
119 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csurgó
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
936/A/4
Ingatlan postai címe:
8840 Csurgó, Csokonai utca 10-12. A ép. földszint em.
Területnagyság:
119 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Csurgó 936/A/4 helyrajzi számú iroda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. "f.a." 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemleges jelzálogjog 462.621.122,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Cím: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 3.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kadarkút 239 helyrajzi számú ingatlan

Típus:
iroda
Területe:
329 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kadarkút
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
239
Ingatlan postai címe:
7530 Kadarkút, Hősök tere 3.
Területnagyság:
329 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kadarkút 239 helyrajzi számú ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Dél-Dunántúli Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság "FA" 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemleges jelzálogjog 462.621.122 Ft kölcsöntőke és járulékai erejéig. Jogosult: Buda Takarék Szövetkezeti Hitelintézet. Törzsszám: 10044032. Cím: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 3.

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Lengyeltóti 238 helyrajzi számú iroda

Típus:
iroda
Területe:
515 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
386/515

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Lengyeltóti
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
238
Ingatlan postai címe:
8693 Lengyeltóti, hrsz. 238
Területnagyság:
515 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Lengyeltóti 238 helyrajzi számú iroda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. "f.a." 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemleges jelzálogjog 462.621.122 Ft kölcsöntőke és járulékai erejéig. Jogosult: BRB Bank Zrt. "F.A." 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 5.

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Somogyvár 632/10 helyrajzi számú iroda

Típus:
iroda
Területe:
820 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Somogyvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
632/10
Ingatlan postai címe:
8698 Somogyvár, Kaposvári
Területnagyság:
820 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Somogyvár 632/10 helyrajzi számú iroda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. "F.A." 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemleges jelzálogjog 462.621.122 Ft kölcsöntőke és járulékai erejéig. Jogosult: BRB Bank ZRT. "F.A." 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 5.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlant/ingóságokat megtekinteni a 06-82/527-130 telefonszámon történő előzetes egyeztetés alapján, illetve az EÉR-en történő előzetes egyeztetés alapján lehet. Az árverés nyertese az Eladóval megkötendő adásvételi szerződésben nyilatkozik, hogy vételi ajánlata előtt a vagyontárgyat megtekintette és ennek alapján tette meg vételi ajánlatát.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az általános forgalmi adó megállapítása a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok alapján történik azzal, hogy a jelen hirdetményben meghatározott becsérték és minimálár, valamint az árverésen résztvevő által a licitálás során ajánlott vételár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A megkötendő adásvételi szerződésben az egyes vagyontárgyak vételára becsértékük arányában kerül meghatározásra. A jelen hirdetményben megjelölt ingatlanok értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdésének j) pontja alapján mentes az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alól. A jelen hirdetményben megjelölt 100.000,- forintot meghaladó értékű ingóságok értékesítése Áfa-alany vevő esetén az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § g) pontja alapján a fordított adózás alá tartozik, így az Áfa összegének megfizetésére a vevő adóalany köteles, míg nem Áfa-alany vevő esetén ezen ingóságok legmagasabb ajánlati ára nettó árnak tekintendő, amelyre a 27%-os Áfa felszámításra kerül.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A legmagasabb ajánlatot tevő nyertes licitáló köteles az árverési előleget (amely az Adásvételi szerződésben foglalónak minősül) meghaladó vételárat a szerződéskötésre meghatározott határidőben megkötött Adásvételi Szerződés írásba foglalásától számított legfeljebb 15 napon belül megfizetni az Eladó Takarékbank Zrt-nél vezetett 50440016-10018503 számú bankszámlájára. Ha a nyertes licitáló ezt elmulasztja, úgy az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, a foglalónak minősülő árverési előleg összegét elveszti. A vételár a fentiektől eltérően a megjelölt határidőn belül teljesíthető a Ptk. 6:565. § alkalmazásával – a Cstv. 57.§ szerint meghatározott hitelezői rangsor sérelme nélkül – megfelelő értékben, szabályszerűen kiállított, forgatható értékpapírok kiállításával is, amennyiben a vételár teljesítése céljából az Eladó részére átruházni kívánt értékpapír annak forgatása útján az értékpapír teljes értéke erejéig - a Cstv. 57. § szerint meghatározott hitelezői rangsor betartása mellett - a Cstv. 49/D. § vagy a Hpt. 57. § (1) szerinti hitelezői igény kielégítésére alkalmas és azt a kielégítésre jogosult hitelező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával elfogadja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a szerződéskötésre vonatkozó eladói felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadás (birtok átruházás) határideje a teljes vételár Eladó bankszámláján történt jóváírását követő 15 napon belül, birtokba adási jegyzőkönyv felvétele mellett. Amennyiben az Eladónak nincs birtokában az ingatlan és bérleti szerződés van érvényben, akkor a birtokbaadás a Ptk. 5:3. § (4) bekezdése szerint történik. A vevő a vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a vevő a birtokbavételre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezelésért és őrzéséért költségtérítést számol fel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverésen nyertes vevő a tulajdonszerzésétől számított 15 napon belül köteles a fennálló közműszolgáltatási szerződésekbe a felhasználó-változás szabályai szerint felhasználóként belépni. Az ingatlanokkal és az ingóságokkal kapcsolatosan rendelkezésre álló dokumentumok megtekinthetőek a jelen hirdetményben jelzett módon. A Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése alapján, az ingatlan árverésen történő értékesítése – ha a Cstv. másként nem rendelkezik – nem érinti harmadik személynek az árverés időpontjában az ingatlanra bejegyzett és az ingatlan-nyilvántartáson kívül fennálló jogait. A Cstv. 38. §-ának (4) bekezdése szerint az ingatlanokon fennálló zálogjogok a vagyontárgy értékesítésével megszűnnek. A fenti terhek törlése érdekében a teljes vételár megfizetését követően a felszámoló megkeresi az illetékes ingatlanügyi hatóságot. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó. Az árverésre tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen résztvevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében, valamint a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13. §. (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség. Az Eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A jelen árverési hirdetmény az Eladó számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A Felszámoló a vagyonelemet a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal, az eladó jog- és kellékszavatosságát kizárja. Az esetlegesen felmerülő – jelenleg nem ismert – környezetvédelmi kárelhárítás a vevőt terheli. Az árverésen résztvevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyontárgyak vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Az árverésen résztvevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzéséhez, szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. A nyertes árverésen résztvevő az ajánlatához, annak megtételétől számított 120 napig kötve van. A szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő az EÉR rendszer üzemeltetője részére az nettó vételár 1%-a mértékű díjat az EÉR feltételekben meghatározott módon és határidőben megfizesse (ezen jutalék nem képezi részét a vételárnak). Az adásvételi szerződés szerkesztése és ellenjegyzése során eljáró ügyvéd személye és díjazása a felek közös megállapodása alapján kerül meghatározásra azzal, hogy valamennyi ügyvédi költség viselésére a vevő köteles. Az árverező az árverezéssel tudomásul veszi a jelen hirdetményben foglalt feltételeket, továbbá a vagyontárgyak általa részletesen megismert természetbeni és jogi állapotát, valamint azt, hogy a hirdetményben megadott adatokat az Eladó a legjobb tudása szerint állította össze, ennek ellenére előfordulhatnak tévedések, melyekért sem a Felszámolóval, sem az Eladóval szemben semminemű igényt érvényesíteni nem lehet. Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítési eljárás keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy az árverésen véglegesen kialakult vételár ismeretében, a Felszámoló felhívására, a vételi szándékról írásbeli nyilatkozatot tesznek. A közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosultak kivételével, a további esetleges elővásárlási jogosultak joggyakorlása érdekében a Felszámoló felhívja a figyelmüket arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat az árverés lejárata előtt írásban kell bejelenteniük. A Felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a Felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat elmaradása vagy határidőn túli megtétele esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak. A meghirdetett vagyonelemekre kizárólag egy tételként lehet ajánlatot tenni. Az Eladó és a Felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben foglalt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2171026/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 02. 12. | 12:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok