A nyertes ár
122 325 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Az árverés véget ért: 2021. 04. 06. 12:50

Ismertető

Kaposvár 184/C/1 helyrajzi számú ingatlan és a benne található ingóságok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A Felszámoló értékesíteni kívánja a Kaposvár 184/C/1 helyrajzi számú ingatlant és a benne található ingóságokat. A Felszámoló az ingatlant, valamint az abban található ingóságokat kizárólag egységes, oszthatatlan szolgáltatásként értékesíti. Az ingóságok az alábbi kategóriák szerint csoportosíthatók: videofigyelő, tűzjelző, beléptető rendszer, bútorok, páncélszekrény, egyéb. Az ingatlan nettó alapterülete 675 m2. Az ingatlan minimálára: 90.100.000,- Ft, azaz Kilencvenmillió-százezer forint. Az ingatlanban található ingóságok nettó minimálára: 3.425.000,- Ft, azaz nettó Hárommillió-négyszázhuszonötezer forint. A vagyonelem kapcsán a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés nem szükséges. A minimálár a becsérték 100 százaléka. Jelen árverési hirdetményben a vagyonelem második értékesítésére kerül sor. Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg befizetése.

Árverés kezdete
2021. 03. 19. | 12:00
Árverés vége
2021. 04. 06. | 12:50
Ügyszám
25.Fpk.01-15-000888
Megnézem az előző kiírást
Becsérték93 525 000 Ft
Kikiáltási ár93 525 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév
Dél-Dunántúli Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.
Cégjegyzékszám
14-10-300294

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 25.Fpk.01-15-000888 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-10-300294, székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 122 325 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A2221068F3
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére a szerződéskötésre vonatkozó eladói felhívást követő 15 napon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 25.Fpk.01-15-000888 ügyszámú árverés 2021. április 6. 12 óra 50 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14-10-300294, székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 25.Fpk.01-15-000888 ügyszámú árverés 2021. március 19. 12 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-10-300294, székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2221068.

Árverési Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 14-10-300294, székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.) Fővárosi Törvényszék 25.Fpk.01-15-000888/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. március 4. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2221068)
Az árverés kezdete:
2021. március 19. 12 óra 00 perc
Az árverés vége:
2021. április 6. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
93 525 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 3 005 750 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg befizetése az Eladó Takarékbank Zrt-nél vezetett 50440016-10018503 számú bankszámlájára (a közlemény rovatban fel kell tüntetni: „árverési előleg”). Az árverési előleg után nem jár kamat, és nem kerül felszámításra kezelési, illetve bankköltség. Az árverési előleg összegét a Felszámoló a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X.20) Korm. rendelet 2. §-ának (7a) bekezdése szerint kezeli. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverés megkezdésének időpontjáig az árverési előleg összege jóváírásra kerül a fenti bankszámlán.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. Az Eladó az árverési előleg megfizetését az eredmény megállapítása érdekében, az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverési előleget fizető részére vissza kell utalni. Ha az árverés eredményes, az árverési előleget az árverés nyertesénél a vételárba be kell számítani. Az árverés eredményessége esetén az árverés nyertesén kívüli többi árverésen résztvevőnek az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha az adásvételi szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti. A Felszámoló az árverési előleg átutalása kapcsán, az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el és felelősséget nem vállal.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

A Felszámoló értékesíteni kívánja a Kaposvár 184/C/1 helyrajzi számú ingatlant és a benne található ingóságokat. A Felszámoló az ingatlant, valamint az abban található ingóságokat kizárólag egységes, oszthatatlan szolgáltatásként értékesíti. Az ingóságok az alábbi kategóriák szerint csoportosíthatók: videofigyelő, tűzjelző, beléptető rendszer, bútorok, páncélszekrény, egyéb. Az ingatlan nettó alapterülete 675 m2. Az ingatlan minimálára: 90.100.000,- Ft, azaz Kilencvenmillió-százezer forint. Az ingatlanban található ingóságok nettó minimálára: 3.425.000,- Ft, azaz nettó Hárommillió-négyszázhuszonötezer forint. A vagyonelem kapcsán a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés nem szükséges. A minimálár a becsérték 100 százaléka. Jelen árverési hirdetményben a vagyonelem második értékesítésére kerül sor. Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg befizetése.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 93 525 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: irodaház

Típus:
iroda
Területe:
675 m²
Állapota:
jó külső és belső állapot
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kaposvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
184/C/1
Ingatlan postai címe:
7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44. földszint em. 1
Területnagyság:
675 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
irodaház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. "f.a." 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemleges jelzálogjog 462.621.122.Ft kölcsöntőke és járulékai erejéig. Jogosult: BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Cím: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 3.

Ingatlan állapota: jó külső és belső állapot

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlant/ingóságokat megtekinteni a 06-82/527-130 telefonszámon történő előzetes egyeztetés alapján, illetve az EÉR-en történő előzetes egyeztetés alapján lehet. Az árverés nyertese az Eladóval megkötendő adásvételi szerződésben nyilatkozik, hogy vételi ajánlata előtt a vagyontárgyat megtekintette és ennek alapján tette meg vételi ajánlatát.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az általános forgalmi adó megállapítása a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok alapján történik azzal, hogy a jelen hirdetményben meghatározott becsérték és minimálár, valamint az árverésen résztvevő által a licitálás során ajánlott vételár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A megkötendő adásvételi szerződésben az egyes vagyontárgyak vételára becsértékük arányában kerül meghatározásra. A jelen hirdetményben megjelölt ingatlanok értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdésének j) pontja alapján mentes az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alól. A jelen hirdetményben megjelölt 100.000,- forintot meghaladó értékű ingóságok értékesítése Áfa-alany vevő esetén az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § g) pontja alapján a fordított adózás alá tartozik, így az Áfa összegének megfizetésére a vevő adóalany köteles, míg nem Áfa-alany vevő esetén ezen ingóságok legmagasabb ajánlati ára nettó árnak tekintendő, amelyre a 27%-os Áfa felszámításra kerül.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A legmagasabb ajánlatot tevő nyertes licitáló köteles az árverési előleget (amely az Adásvételi szerződésben foglalónak minősül) meghaladó vételárat a szerződéskötésre meghatározott határidőben megkötött Adásvételi Szerződés írásba foglalásától számított legfeljebb 15 napon belül megfizetni az Eladó Takarékbank Zrt-nél vezetett 50440016-10018503 számú bankszámlájára. Ha a nyertes licitáló ezt elmulasztja, úgy az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, a foglalónak minősülő árverési előleg összegét elveszti. A vételár a fentiektől eltérően a megjelölt határidőn belül teljesíthető a Ptk. 6:565. § alkalmazásával – a Cstv. 57.§ szerint meghatározott hitelezői rangsor sérelme nélkül – megfelelő értékben, szabályszerűen kiállított, forgatható értékpapírok kiállításával is, amennyiben a vételár teljesítése céljából az Eladó részére átruházni kívánt értékpapír annak forgatása útján az értékpapír teljes értéke erejéig - a Cstv. 57. § szerint meghatározott hitelezői rangsor betartása mellett - a Cstv. 49/D. § vagy a Hpt. 57. § (1) szerinti hitelezői igény kielégítésére alkalmas és azt a kielégítésre jogosult hitelező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával elfogadja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a szerződéskötésre vonatkozó eladói felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadásra (birtok átruházás) a teljes vételár árverésen nyertes vevő általi megfizetését követően, az Eladó felszámolási eljárásának befejezéséhez szükséges időtartam lejártát, de legkésőbb 2021. december 31. napját követő 15 napon belül kerül sor, birtokba adási jegyzőkönyv felvétele mellett. A vevő a vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a vevő a birtokbavételre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezelésért és őrzéséért költségtérítést számol fel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgyak a teljes vételár árverésen nyertes vevő általi megfizetését követően az Eladó felszámolási eljárásának befejezéséhez szükséges időtartamra, de legkésőbb 2021. december 31-ig az Eladó birtokában maradnak szívességi használat címén, mely időtartam lejártát követő 15 napon belül kerül sor a vagyontárgyak vevő részére történő birtokbaadására, birtokbaadásijegyzőkönyv aláírása mellett. Az árverésen nyertes vevő a birtokbaadástól számított 15 napon belül köteles a fennálló közműszolgáltatási szerződésekbe a felhasználó-változás szabályai szerint felhasználóként belépni. Az ingatlanokkal és az ingóságokkal kapcsolatosan rendelkezésre álló dokumentumok megtekinthetőek a jelen hirdetményben jelzett módon. A Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése alapján, az ingatlan árverésen történő értékesítése – ha a Cstv. másként nem rendelkezik – nem érinti harmadik személynek az árverés időpontjában az ingatlanra bejegyzett és az ingatlan-nyilvántartáson kívül fennálló jogait. A Cstv. 38. §-ának (4) bekezdése szerint az adós ingatlanán fennálló zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik. A fenti teher törlése érdekében a teljes vételár megfizetését követően a felszámoló megkeresi az illetékes ingatlanügyi hatóságot. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó. Az árverésre tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen résztvevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében, valamint a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13. §. (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség. Az Eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A jelen árverési hirdetmény az Eladó számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A Felszámoló a vagyonelemet a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal, az eladó jog- és kellékszavatosságát kizárja. Az esetlegesen felmerülő – jelenleg nem ismert – környezetvédelmi kárelhárítás a vevőt terheli. Az árverésen résztvevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyontárgyak vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Az árverésen résztvevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzéséhez, szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. A nyertes árverésen résztvevő az ajánlatához, annak megtételétől számított 120 napig kötve van. A szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő az EÉR rendszer üzemeltetője részére az nettó vételár 1%-a mértékű díjat az EÉR feltételekben meghatározott módon és határidőben megfizesse (ezen jutalék nem képezi részét a vételárnak). Az adásvételi szerződés szerkesztése és ellenjegyzése során eljáró ügyvéd személye és díjazása a felek közös megállapodása alapján kerül meghatározásra azzal, hogy valamennyi ügyvédi költség viselésére a vevő köteles. Az árverező az árverezéssel tudomásul veszi a jelen hirdetményben foglalt feltételeket, továbbá a vagyontárgyak általa részletesen megismert természetbeni és jogi állapotát, valamint azt, hogy a hirdetményben megadott adatokat az Eladó a legjobb tudása szerint állította össze, ennek ellenére előfordulhatnak tévedések, melyekért sem a Felszámolóval, sem az Eladóval szemben semminemű igényt érvényesíteni nem lehet. Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítési eljárás keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy az árverésen véglegesen kialakult vételár ismeretében, a Felszámoló felhívására, a vételi szándékról írásbeli nyilatkozatot tesznek. A közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosultak kivételével, a további esetleges elővásárlási jogosultak joggyakorlása érdekében a Felszámoló felhívja a figyelmüket arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat az árverés lejárata előtt írásban kell bejelenteniük. A Felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a Felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat elmaradása vagy határidőn túli megtétele esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak. Az Eladó és a Felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben foglalt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2221068/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 04. 06. | 12:50 || Az árverés véget ért.

2021. 04. 06. | 12:35 || A2221068F3 122 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:35 || A2221068F2 122 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 121 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 121 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 121 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 121 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 121 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 120 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 120 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 120 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 120 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 120 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 119 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 119 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 119 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 119 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 119 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 118 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 118 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 118 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 118 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 118 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 117 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 117 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 117 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 117 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 117 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 116 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 116 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 116 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 116 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 116 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 115 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 115 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 115 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 115 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 115 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 114 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 114 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 114 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 114 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 114 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 113 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 113 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 113 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 113 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 113 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 112 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F3 112 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:34 || A2221068F2 112 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F3 112 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F2 112 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F3 111 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F2 111 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F3 111 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F2 111 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F3 111 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F2 110 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F3 110 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F2 110 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F3 110 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F2 110 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F3 109 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F2 109 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F3 109 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F2 109 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F3 109 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F2 108 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F3 108 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F2 108 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F3 108 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F2 108 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F3 107 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:33 || A2221068F2 107 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:32 || A2221068F3 107 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:32 || A2221068F2 107 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:22 || A2221068F3 107 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:22 || A2221068F2 106 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:22 || A2221068F3 106 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:22 || A2221068F2 106 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:22 || A2221068F3 106 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:22 || A2221068F2 106 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:21 || A2221068F3 105 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:21 || A2221068F2 105 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:21 || A2221068F3 105 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:21 || A2221068F2 105 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:21 || A2221068F3 105 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:21 || A2221068F2 104 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:21 || A2221068F3 104 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:21 || A2221068F2 104 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:21 || A2221068F3 104 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:21 || A2221068F2 104 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:21 || A2221068F3 103 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:21 || A2221068F2 103 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:21 || A2221068F3 103 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:21 || A2221068F2 103 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F3 103 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F2 102 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F3 102 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F2 102 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F3 102 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F2 102 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F3 101 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F2 101 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F3 101 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F2 101 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F3 101 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F2 100 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F3 100 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F2 100 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F3 100 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F2 100 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F3 99 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F2 99 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F3 99 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F2 99 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F3 99 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F2 98 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F3 98 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F2 98 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F3 98 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F2 98 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F3 97 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F2 97 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F3 97 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F2 97 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F3 97 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F2 96 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F3 96 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:20 || A2221068F2 96 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:19 || A2221068F3 96 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:19 || A2221068F2 96 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:19 || A2221068F3 95 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:19 || A2221068F2 95 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:19 || A2221068F3 95 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:19 || A2221068F2 95 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:18 || A2221068F3 95 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:18 || A2221068F2 94 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:17 || A2221068F3 94 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:17 || A2221068F2 94 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:08 || A2221068F3 94 325 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 12:08 || A2221068F2 94 125 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 11:57 || A2221068F3 93 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 11:57 || A2221068F2 93 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 10:54 || A2221068F3 93 525 000 Ft licitet tett.

2021. 03. 19. | 12:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || A2221068F1 kommentje: