A nyertes ár
41 000 000 Ft
Jelenleg az elővásárlásra jogosultak megkeresése zajlik. A végeredmény megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett az eljárásra, a folyamatról rendszerüzenetben tájékoztatjuk.
Az árverés véget ért: 2021. 04. 04. 16:08

Ismertető

Ingatlanok értékesítése

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós társaság alábbi ingatlanjai: Gordisa külterület 043/3 kivett major és kivett mocsár Gordisa külterület 043/2 kivett közforgalom elől elzárt magánút Gordisa külterület 043/1 kivett major Gordisa külterület 043/4 kivett major, ill. ezen a hrsz.-on nyilvántartott sertéstelep és annak a kiszolgálására alkalmas eszközök és épületek összessége

Árverés kezdete
2021. 03. 20. | 08:00
Árverés vége
2021. 04. 04. | 16:08
Ügyszám
5.Fpk.9
Becsérték41 000 000 Ft
Kikiáltási ár41 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
"ADÓ-ÖTLET" Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
4625 Záhony, Ady Endre út 15.
Cégjegyzékszám
15-09-063957

Adós adatai

Cégnév
Drávaszabolcsi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 8..
Cégjegyzékszám
02 10 060386

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 5.Fpk.9 ügyszámú árverés, a Adó-Ötlet Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-063957, székhely: 4625 Záhony, Ady Endre út 15., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady Endre út 15.) felszámoló által a Drávaszabolcsi Mezőgazdasági Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 10 060386, székhely: 7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 41 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A2254764F2
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az árverés eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 5.Fpk.9 ügyszámú árverés 2021. április 4. 16 óra 08 perckor, a Adó-Ötlet Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-063957, székhely: 4625 Záhony, Ady Endre út 15., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady Endre út 15.) felszámoló által a Drávaszabolcsi Mezőgazdasági Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02 10 060386, székhely: 7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.9 ügyszámú árverés 2021. március 20. 08 óra 00 perckor, a Adó-Ötlet Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-063957, székhely: 4625 Záhony, Ady Endre út 15., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady Endre út 15.) felszámoló által a Drávaszabolcsi Mezőgazdasági Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 10 060386, székhely: 7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2254764.

Árverési Hirdetmény

A(z) Adó-Ötlet Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-063957, székhely: 4625 Záhony, Ady Endre út 15., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady Endre út 15.), mint a(z) Drávaszabolcsi Mezőgazdasági Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 02 10 060386, székhely: 7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 8..) Pécsi Törvényszék 5.Fpk.9/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. március 4. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2254764)
Az árverés kezdete:
2021. március 20. 08 óra 00 perc
Az árverés vége:
2021. április 4. 16 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
41 000 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 1 430 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A licitálónak az árverésben részt vevő vagyonelem tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (árverési előleg) az ajánlat tétel benyújtása előtt be kell fizetnie az adós társaság Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-93756084 számú bankszámlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Drávaszabolcsi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság „f. a.” ajánlati biztosíték”.
Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, ha az árverés záró időpontjáig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele az árverésen való részvételnek. Ha az árverés eredményes, az ajánlati biztosíték (árverési előleg) a nyertes ajánlattevőnek a vételárba beszámításra kerül, a többi licitáló esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes ajánlattevő, licitáló érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ideértve azt az esetet is, ha az ajánlattevő a jelen árverési kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, vagy a nyertes ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő, licitáló elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
Az árverési előleg megfizetésével a licitáló ajánlati- és fizetés kötelezettséget vállal minimálisan a kikiáltási ár, illetve a licitálás során megajánlásra kerülő vételár megfizetésére. Az ajánlati kötöttség időtartama a jelen árverési hirdetményben a teljes vételár megfizetésére kikötött határidőig áll fenn.
A felszámoló az ajánlati biztosíték, árverési előleg után kamatot nem fizet.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság alábbi ingatlanjai:
Gordisa külterület 043/3 kivett major és kivett mocsár
Gordisa külterület 043/2 kivett közforgalom elől elzárt magánút
Gordisa külterület 043/1 kivett major
Gordisa külterület 043/4 kivett major, ill. ezen a hrsz.-on nyilvántartott sertéstelep és annak a kiszolgálására alkalmas eszközök és épületek összessége

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 41 000 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett major és kivett mocsár

Típus:
kivett major és kivett mocsár
Területe:
82 512 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
8 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Gordisa
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
043/3
Ingatlan postai címe:
Gordisa, hrsz. 043/3
Területnagyság:
82 512 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett major és kivett mocsár

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Drávaszabolcsi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 8.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Bejegyző határozat: Vezetékjog Jogosult: EON Dél – Dunántúli Áramhálózati Zrt. Címe: 7626 Pécs, Búza tér 8/A Bejegyző határozat: Keretbiztosíték és egyetemleges jelzálogjog 800.000.000,- Ft, azaz nyolcszázmillió Ft erejéig. Jogosult: Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet Címe: 6077 Orgovány, Kölcsey utca 2. Bejegyző határozat: Elővásárlási jog. Jogosult: Gátfalvi Gábor Mezőgazdasági Kft. Címe: 7851 Drávaszabolcs, Fő út 21. Cégjegyzékszáma: 02 09 067829 Adószáma: 12755659-2-02

Ingatlan állapota: felújítandó

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett közforgalom elől elzárt magánút

Típus:
kivett közforgalom elől elzárt magánút
Területe:
3 794 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Gordisa
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
043/2
Ingatlan postai címe:
Gordisa, hrsz. 043/2
Területnagyság:
3 794 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett közforgalom elől elzárt magánút

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Drávaszabolcsi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 8.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Bejegyző határozat: Vezetékjog Jogosult: EON Dél – Dunántúli Áramhálózati Zrt. Címe: 7626 Pécs, Búza tér 8/A Bejegyző határozat: Keretbiztosíték és egyetemleges jelzálogjog 800.000.000,- Ft, azaz nyolcszázmillió Ft erejéig. Jogosult: Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet Címe: 6077 Orgovány, Kölcsey utca 2. Bejegyző határozat: Elővásárlási jog. Jogosult: Gátfalvi Gábor Mezőgazdasági Kft. Címe: 7851 Drávaszabolcs, Fő út 21. Cégjegyzékszáma: 02 09 067829 Adószáma: 12755659-2-02

Ingatlan állapota: felújítandó

3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett major

Típus:
kivett major
Területe:
25 002 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
22 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Gordisa
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
043/1
Ingatlan postai címe:
Gordisa, hrsz. 043/1
Területnagyság:
25 002 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett major

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Drávaszabolcsi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 8.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Bejegyző határozat: Vezetékjog Jogosult: EON Dél – Dunántúli Áramhálózati Zrt. Címe: 7626 Pécs, Búza tér 8/A. Bejegyző határozat: Keretbiztosíték és egyetemleges jelzálogjog 800.000.000,- Ft, azaz nyolcszázmillió Ft erejéig. Jogosult: Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet Címe: 6077 Orgovány, Kölcsey utca 2. Bejegyző határozat: Elővásárlási jog. Jogosult: Gátfalvi Gábor Mezőgazdasági Kft. Címe: 7851 Drávaszabolcs, Fő út 21. Cégjegyzékszáma: 02 09 067829 Adószáma: 12755659-2-02

Ingatlan állapota: felújítandó

4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett major

Típus:
kivett major
Területe:
36 317 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
10 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Gordisa
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
043/4
Ingatlan postai címe:
Gordisa, hrsz. 043/4
Területnagyság:
36 317 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett major

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Drávaszabolcsi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 8.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Bejegyző határozat: Keretbiztosíték és egyetemleges jelzálogjog 800.000.000,- Ft, azaz nyolcszázmillió Ft erejéig. Jogosult: Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet Címe: 6077 Orgovány, Kölcsey utca 2. Bejegyző határozat: Elővásárlási jog. Jogosult: Gátfalvi Gábor Mezőgazdasági Kft. Címe: 7851 Drávaszabolcs, Fő út 21. Cégjegyzékszáma: 02 09 067829 Adószáma: 12755659-2-02

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Érdeklődni, az árveréssel kapcsolatban a felszámolóbiztosnál a (+36-30-412-3747) telefonszámon lehet. A nyilvános értékesítésre kerülő felszámolási vagyon (ingatlanok és a hozzátartozó vagyonelemek) részletes bemutatását - az EÉR-en keresztül - Tenderfüzet formájában lehet megvásárolni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Áfa-ra vonatkozóan a hatályos jogszabályok az irányadók. A kikiáltási ár nettó összegben került megjelölésre.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése csak átutalással történhet, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül, az adós társaság előzőekben megadott bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az árverés eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes licitáló a megvásárolt vagyonelem birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított maximum 15 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló nettó 100.000,- Ft/naptári nap őrzési, állagmegóvási díjat számol fel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanokra csak egyben lehet licitálni.

Az ingatlanokra az ingatlan-nyilvántartásban még a felszámolási eljárást megelőzően bejegyzett, szerződésen alapuló elővásárlási jog van bejegyezve, melyről a felszámolóbiztos tudomással bír. A Pécsi Törvényszék előtt 2021. januárjában hitelező által indított, az ingatlanokat érintően az elővásárlási jogot alapító szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti kereset alapján a Pécsi Törvényszék a kiírásban szereplő ingatlanokra elrendelte a törlési per megindítása tényének feljegyzését.
Az elővásárlási jog törlésére irányuló per alapján elrendelt perfeljegyzés az ingatlanok tulajdonjogának átruházhatóságát és az elővásárlási jog gyakorolhatóságát nem érinti, a vevő tulajdonjogszerzése nem akadályozott, viszont a per kimenetelétől függő jogi hatállyal áll fenn az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elővásárlási jog. Amennyiben az ingatlanokat elővásárlási jogosult elővásárlási jog alapján vásárolja meg, a per kimenetelétől függő jogi hatállyal gyakorolhatja az elővásárlási jogát.
A megkötésre kerülő adásvételi szerződésben a vételárat illetően ez a függő helyzet, úgy kerül rendezésre, hogy amennyiben az elővásárlásra jogosult elővásárlási joga alapján megvásárolja az ingatlanokat és tulajdonjogot szerez, amennyiben a bíróság jogerős döntése alapján elővásárlási joga nem áll fenn, úgy a nem elővásárlásra jogosult vevő az elővásárlásra jogosult által kifizetett teljes vételárat az elővásárlásra jogosult részére köteles megfizetni, az elővásárlása jogosult köteles az ingatlanokat haladéktalanul a vevő részére birtokba adni azzal, hogy amennyiben az elővásárlási jogosulttal kerül a szerződés megkötésre, a vételár megfizetésének napjától az ingatlanok birtoklásával, használatával és hasznosításával, jó gazda gondosságával és felelősségével gyakorolt rendelkezései joga alapján, illetve az ingatlanok tulajdonjoga alapján keletkező költségei, kiadásai megtérítését sem az eladóval, sem a vevővel szemben nem érvényesítheti, az adásvételi szerződést kizárólag a saját felelősségére és kockázatára kötheti meg, ezen kockázatból eredő károkat saját maga köteles viselni, ezek áthárítására sem az eladóval, sem a vevővel szemben nem jogosult.

Az ingatlanokon fennálló bérleti jogviszony felmondásra került 2021. 02. 08.-i azonnali hatályú felmondással a Cstv. 47. §. (1) bek. szerint, a bérlő az ingatlanokat a felmondás kézhezvételét követő 30 napon belül köteles a felszámoló birtokába bocsátani.
A felszámoló a kellékszavatosságot és a garanciát teljes-körűen kizárja.
Az ingatlan állapota: felújítandó.
A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: környezeti teherről felszámolónak nincs tudomása.
Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Az ingatlanra bejegyzett terhek vonatkozásában a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. XLIX. tv. 38. § (1), (4) bekezdéseiben foglaltak irányadóak, amely alapján az ingatlanra bejegyzett végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási-, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.
Az árverés kezdő időpontja a Cégközlönybeli közzétételtől számított 16. nap 8:00 óra.
Az árverés záró időpontja, az árverés kezdő időpontját követő 15. nap 16:00 óra.
A felszámoló az eladó Adós Társaság képviseletében, a jelen árverési felhívásban foglaltakat maradéktalanul vállaló és teljesítő, az árverési eljárás szabályait maradéktalanul betartó, az árverés során érvényes ajánlatot tevő, adásvételi szerződés megkötésére kötelezettséget vállaló licitálók közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő licitálóval köt adásvételi szerződést a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet 27.§-a szerint.
A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás a felszámoló értékelése szerinti megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható, mely döntéssel, továbbá az árverési eljárással kapcsolatosan – a Ptk. eltérést nem engedő rendelkezéseinek esetkörei kivételével – a licitáló kártérítést vagy bármely egyéb jogcímen követelést nem érvényesíthet.
Az árverésen résztvevő tudomásul veszi, hogy az értékesítés, illetve az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése során a COVID-19 vírus miatti járványügyi helyzet, illetve járványügyi intézkedések nem minősülnek vis majornak, arra vis majorként hivatkozni az értékesítés során nem lehet.
Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes ajánlattevőt, licitálót terheli.
Az árverés során a licitálók is nettó értéken pályáznak.
A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% -nak megfelelő mértékű jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. Amennyiben a licitáló az árverésen más magánszemély vagy szervezet képviseletében vesz részt, az EÉR felületére feltöltött meghatalmazást a szerződéskötéskor eredetiben is be kell mutatnia a felszámolóbiztosnak.
A zálogjogosult hitelező az árverés kiírásával egyetért.
A felszámoló részére az árverési kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában az árverést eredménytelennek nyilvánítsa, vagy ha a körülmények indokolják, az árverést visszavonja, és új árverés kiírásáról döntsön.
A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket az árverési eljárás nyitó napjáig jelentsék be a felszámolónál. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.
A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C §- ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen árverési eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint. Az elővásárlásra jogosultat ugyanazon kötelezettségek terhelik, mint bármely árverésen részt vevőt.
Az árveréssel kapcsolatosan felmerülő költségek – az árverés sikerétől függetlenül - az árverési ajánlatot tevőt terhelik, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját.
A licitálóknak tudomásul kell venniük, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult vételár 1%-a + Áfa, de minimum 70.000,- Ft melyet a vevő köteles megfizetni az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
A licitálóknak tudomásul kell venniük, hogy amennyiben a birtokbavételnek akadálya van, a vevő kötelezettséget vállal az ingatlanok birtokbavételére irányuló és azzal kapcsolatos eljárás(ok) lefolytatására és költségek viselésére.
Továbbá a licitálók a perfeljegyzés miatti függő jogi helyzetet tudomásul veszik, ennek jogi következményeivel tisztában vannak, és ezek ismeretében és kockázatával kívánják megvásárolni az ingatlanokat.

Az árverésen való részvétel egyúttal a jelen hirdetményben foglaltak tudomásulvételét is jelenti.
Az értékesítendő vagyonelemek minimálára összesen: 41.000.000- Ft, amely a becsérték 100%-a.
Jelen közlemény a meghirdetett vagyonelemek második nyilvános értékesítései hirdetése, de első nyilvános árverése (a minimál ár a becsérték 100%-a).

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2254764/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/arveres/A2254764#tenderfuzet

Licitnapló

2021. 04. 04. | 16:08 || Az árverés véget ért.

2021. 04. 04. | 15:53 || A2254764F2 41 000 000 Ft licitet tett.

2021. 03. 20. | 08:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || A2254764F1 kommentje:

    Tisztelt Felszamoló! Ez mennyire szabályos, hogy az EÉR hirdetés a Cégközlönyben történt megjelenést követő 2 hét múlva aktiválja. Köszönettel Érdeklődő

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! A felszámoló az értékesítési eljárás során a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 12. §. (1) bekezdése alapján járt el. Tisztelettel: Felszámolóbiztos