A nyertes ár
2 055 000 Ft
Jelenleg az elővásárlásra jogosultak megkeresése zajlik. A végeredmény megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett az eljárásra, a folyamatról rendszerüzenetben tájékoztatjuk.
Az árverés véget ért: 2021. 04. 08. 09:04

Ismertető

gödöllői osztatlan közös telek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

2100 Gödöllő Rigó utca 28. szám alatti, 1879 hrsz.-ú kivett lakóház udvar, egyéb épület megnevezésű ingatlan 2/8 tulajdonrésze. A térképen 2. számmal jelölt lakóépületnek az Építési Engedély határozata alapján két magánszemély volt az építtetője, ezért az épület ne adós cég tulajdona, tehát nem a jelen értékesítési árverés tárgya. Az Unio Impex Kft. csak a földterület 2/8 -ad osztatlan közös tulajdonrészében tulajdonos.

Árverés kezdete
2021. 03. 24. | 08:01
Árverés vége
2021. 04. 08. | 09:04
Ügyszám
12. Fpk. 190
Becsérték120 000 Ft
Kikiáltási ár120 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Havlin Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2013 Pomáz, József Attila utca 17. 2 em.
Cégjegyzékszám
13-09-186206

Adós adatai

Cégnév
UNIO-IMPEX Kereskedelmi Kft.„f.a.”
Székhely
2100 Gödöllő, Rigó utca 28.
Cégjegyzékszám
13-09-095457

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 12. Fpk. 190 ügyszámú árverés, a Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 2013 Pomáz, József Attila utca 17. 2 em., levelezési cím: 1593 Budapest, hrsz. Pf.: 732) felszámoló által a UNIO-IMPEX Kereskedelmi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-095457, székhely: 2100 Gödöllő, Rigó utca 28.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 2 055 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A2254861F2
Szerződéskötés dátuma: A kiírás kiértékelését követő 15 napon belül, az aláírásraBudapesten kerül sor. Az adásvételii szerződést a felszámoló által megbízott ügyvédi iroda szerkeszti és jegyzi ellen. Vevő köteles az adásvételi szerződés ügyvédi díját megtéríteni, ami 30 eFt + ÁFA.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 12. Fpk. 190 ügyszámú árverés 2021. április 8. 09 óra 04 perckor, a Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 2013 Pomáz, József Attila utca 17. 2 em., levelezési cím: 1593 Budapest, hrsz. Pf.: 732) felszámoló által a UNIO-IMPEX Kereskedelmi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-095457, székhely: 2100 Gödöllő, Rigó utca 28.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 12. Fpk. 190 ügyszámú árverés 2021. március 24. 08 óra 01 perckor, a Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 2013 Pomáz, József Attila utca 17. 2 em., levelezési cím: 1593 Budapest, hrsz. Pf.: 732) felszámoló által a UNIO-IMPEX Kereskedelmi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-095457, székhely: 2100 Gödöllő, Rigó utca 28.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2254861.

Árverési Hirdetmény

A(z) Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 2013 Pomáz, József Attila utca 17. 2 em., levelezési cím: 1593 Budapest, hrsz. Pf.: 732), mint a(z) UNIO-IMPEX Kereskedelmi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-095457, székhely: 2100 Gödöllő, Rigó utca 28.) Budapest Környéki Törvényszék 12. Fpk. 190/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cstv. 49. $ (1) bekezdése szerinti

egyéb nyilvános értékesítés


keretében értékesíti ingatlanát.

Az egyéb nyilvános érékesítés jogalapja: a várható bevételek és az értékesítés költségei közötti különbség kevesebb, mint 100 000 Ft.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2254861)
Az árverés kezdete:
2021. március 24. 08 óra 01 perc
Az árverés vége:
2021. április 8. 08 óra 01 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
120 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 6 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A licitálás feltétele az ajánlati biztosíték befizetése a felszámoló Takarékbanknál vezetett 73609155-10227660-00000000 számú elkülönített bankszámlájára „Unio-Impex Kft. f.a." közleménnyel a banki átutalási napokat is figyelembe véve úgy, hogy az legkésőbb a licitáláskor a bankszámlán jóváírásra kerüljön. Felszámoló az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: A licitálás érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha az eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes licitálónál a vételárba beszámít, míg a többi licitáló esetében az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes
érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt
határidőben nem fizeti meg, akkor az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

2100 Gödöllő Rigó utca 28. szám alatti, 1879 hrsz.-ú kivett lakóház udvar, egyéb épület megnevezésű ingatlan 2/8 tulajdonrésze.

A térképen 2. számmal jelölt lakóépületnek az Építési Engedély határozata alapján két magánszemély volt az építtetője, ezért az épület ne adós cég tulajdona, tehát nem a jelen értékesítési árverés tárgya. Az Unio Impex Kft. csak a földterület 2/8 -ad osztatlan közös tulajdonrészében tulajdonos.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 120 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, egyéb épület

Típus:
telek
Területe:
1 889 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/4

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
1 889 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar, egyéb épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Április 5-én /hétfő/ 10 és 10:30 között, kizárólag előre bejelentkezett érdeklődők részére. Tel: 30/660-1654

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Áfa mentes értékesítés.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése banki átutalással történik,
szerződéskötést követő 10 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A kiírás kiértékelését követő 15 napon belül, az aláírásra
Budapesten kerül sor. Az adásvételii szerződést a felszámoló által megbízott ügyvédi iroda szerkeszti és jegyzi ellen. Vevő köteles az adásvételi szerződés ügyvédi díját megtéríteni, ami 30 eFt + ÁFA.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanról készített tenderfüzet az EÉR-ben letölthető 6350 ,- Ft bruttó vételárért.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2254861/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/arveres/A2254861#tenderfuzet

Licitnapló

2021. 04. 08. | 09:04 || Az árverés véget ért.

2021. 04. 08. | 08:49 || A2254861F2 2 055 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:46 || A2254861F1 2 025 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:46 || A2254861F2 1 995 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:46 || A2254861F1 1 965 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:46 || A2254861F2 1 935 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:46 || A2254861F1 1 905 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:46 || A2254861F2 1 875 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:46 || A2254861F1 1 845 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:46 || A2254861F2 1 815 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:46 || A2254861F1 1 785 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:45 || A2254861F2 1 755 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:44 || A2254861F1 1 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:44 || A2254861F2 1 695 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:43 || A2254861F1 1 665 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:42 || A2254861F2 1 635 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:41 || A2254861F1 1 605 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:30 || A2254861F2 1 575 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:29 || A2254861F1 1 540 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:27 || A2254861F2 1 510 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:26 || A2254861F1 1 480 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:26 || A2254861F2 1 450 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:26 || A2254861F1 1 420 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:14 || A2254861F2 1 390 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:14 || A2254861F1 1 360 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:13 || A2254861F2 1 330 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:12 || A2254861F1 1 300 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:12 || A2254861F2 1 270 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:12 || A2254861F1 1 240 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:12 || A2254861F2 1 210 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:11 || A2254861F1 1 180 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:11 || A2254861F2 1 150 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:11 || A2254861F1 1 120 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:11 || A2254861F2 1 090 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 08:11 || A2254861F1 1 060 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:59 || A2254861F2 1 030 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:59 || A2254861F1 1 000 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:59 || A2254861F2 995 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:59 || A2254861F1 990 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:59 || A2254861F2 985 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:59 || A2254861F1 980 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:59 || A2254861F2 975 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:59 || A2254861F1 970 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:58 || A2254861F2 965 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:58 || A2254861F1 960 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:58 || A2254861F2 955 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:58 || A2254861F1 950 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:58 || A2254861F2 945 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:58 || A2254861F1 940 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:57 || A2254861F2 935 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:57 || A2254861F1 930 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:57 || A2254861F2 925 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:57 || A2254861F1 920 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:56 || A2254861F2 915 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:56 || A2254861F1 910 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:55 || A2254861F2 905 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F1 900 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F2 895 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F1 890 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F2 885 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F1 880 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F2 875 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F1 870 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F2 865 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F1 860 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F2 855 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F1 850 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F2 845 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F1 840 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F2 835 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F1 830 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F2 825 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F1 820 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F2 815 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F1 810 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F2 805 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F1 800 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F2 795 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F1 790 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F2 785 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F1 780 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F2 775 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F1 770 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F2 765 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:54 || A2254861F1 760 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:53 || A2254861F2 755 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:53 || A2254861F1 750 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:53 || A2254861F2 745 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:53 || A2254861F1 740 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:53 || A2254861F2 735 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:53 || A2254861F1 730 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:53 || A2254861F2 725 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:53 || A2254861F1 720 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:53 || A2254861F2 715 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:53 || A2254861F1 710 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:52 || A2254861F2 705 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F1 700 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F2 695 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F1 690 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F2 685 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F1 680 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F2 675 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F1 670 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F2 665 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F1 660 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F2 655 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F1 650 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F2 645 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F1 640 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F2 635 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F1 630 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F2 625 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F1 620 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F2 615 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F1 610 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F2 605 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F1 600 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F2 595 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F1 590 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F2 585 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F1 580 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F2 575 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F1 570 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F2 565 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F1 560 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F2 555 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F1 550 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F2 545 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:48 || A2254861F1 540 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:47 || A2254861F2 535 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:47 || A2254861F1 530 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:47 || A2254861F2 525 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:46 || A2254861F1 520 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:46 || A2254861F2 515 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:46 || A2254861F1 510 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:45 || A2254861F2 505 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:45 || A2254861F1 500 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:45 || A2254861F2 495 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:45 || A2254861F1 490 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:45 || A2254861F2 485 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:45 || A2254861F1 480 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:45 || A2254861F2 475 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:45 || A2254861F1 470 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:42 || A2254861F2 465 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:42 || A2254861F1 460 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:41 || A2254861F2 455 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:41 || A2254861F1 450 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:41 || A2254861F2 445 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:41 || A2254861F1 440 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:41 || A2254861F2 435 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:41 || A2254861F1 430 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:41 || A2254861F2 425 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:41 || A2254861F1 420 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:41 || A2254861F2 415 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:41 || A2254861F1 410 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:41 || A2254861F2 405 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:40 || A2254861F1 400 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:40 || A2254861F2 300 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:40 || A2254861F1 295 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:39 || A2254861F2 290 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:39 || A2254861F1 285 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:39 || A2254861F2 280 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:39 || A2254861F1 275 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:38 || A2254861F2 270 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:38 || A2254861F1 265 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:38 || A2254861F2 260 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:38 || A2254861F1 255 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:38 || A2254861F2 250 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:32 || A2254861F1 245 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 08. | 07:06 || A2254861F2 240 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 07. | 11:26 || A2254861F1 235 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 07. | 11:26 || A2254861F2 230 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 07. | 11:26 || A2254861F1 225 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 07. | 11:25 || A2254861F2 220 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 14:53 || A2254861F1 215 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 14:06 || A2254861F2 210 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 11:37 || A2254861F1 205 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 11:36 || A2254861F2 200 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 11:36 || A2254861F1 195 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 11:36 || A2254861F2 190 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 11:36 || A2254861F1 185 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 11:36 || A2254861F2 180 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 11:36 || A2254861F1 175 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 09:55 || A2254861F2 170 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 06. | 08:05 || A2254861F1 165 000 Ft licitet tett.

2021. 04. 05. | 20:11 || A2254861F2 160 000 Ft licitet tett.

2021. 03. 29. | 15:49 || A2254861F1 155 000 Ft licitet tett.

2021. 03. 29. | 14:55 || A2254861F2 150 000 Ft licitet tett.

2021. 03. 25. | 16:34 || A2254861F1 145 000 Ft licitet tett.

2021. 03. 25. | 16:30 || A2254861F2 140 000 Ft licitet tett.

2021. 03. 25. | 12:40 || A2254861F1 135 000 Ft licitet tett.

2021. 03. 25. | 12:27 || A2254861F2 130 000 Ft licitet tett.

2021. 03. 25. | 11:33 || A2254861F1 125 000 Ft licitet tett.

2021. 03. 24. | 22:00 || A2254861F2 120 000 Ft licitet tett.

2021. 03. 24. | 08:01 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || A2254861F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Van jogerős bírósági határozat, ami igazolja, hogy az építési engedély jogosultjai a felépítmény kizárólagos tulajdonosai?

  • || Értékesítő kommentje:

    T. Érdeklődő! Felszámoló szervezetünknek nincs tudomása ilyen határozatról.