A nyertes ár
320 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Eredményes árverés, kihirdetve:2021. 12. 20. 17:22

Ismertető

Jaeger-LeCoultre asztali óra

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Jaeger-LeCoultre asztali óra Altípus: Ékszer, értéktárgy Tehermentes: igen Mennyisége: 1 db Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) leírása: A felszámoló értékesítésre kínál 1 db jelenleg bizonytalan működési állapotú Jaeger-LeCoultre asztali órát (kronométert). Az órát működőképes állapotban a hőmérséklet változása működteti, azonban jelenleg az óra szervizelést igényel az esetleges működőképesség helyreállításához, amelynek költsége a vevőt terheli. Eredetiséget igazoló iratok és garanciát igazoló dokumentumok nem állnak rendelkezésre. A felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozik, hogy a vagyontárgy első alkalommal kerül közzétételre. A 237/2009 (X.20) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. A vagyonelem becsértéke: 20.000,-Ft A vagyonelem kikiáltási ára (minimálár): 100.000,- Ft (ami a becsérték 500 %-a) Árverési előleg összege: 1.000,- Ft. Licitlépcső: - 1 millió forintig: 5.000 forint, - 1 millió forint és 5 millió forint között: 30.000 forint, - 5 millió forint és 20 millió forint között: 50.000 forint, - 20 millió forint és 200 millió forint között: 200.000 forint, - 200 millió forint és afelett: 500.000 forint. ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóság értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 87. § a.) pontja értelmében mentes az adó alól.

Jelentkezési határidő
2021. 12. 02. | 09:00
Árverés kezdete
2021. 12. 03. | 09:00
Árverés vége
2021. 12. 20. | 17:22
Ügyszám
24.Fpk.01-15-000918
EÉR azonosító
A2362137
Becsérték
20 000 Ft
Kikiáltási ár
100 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.
Cégjegyzékszám
Cg. 01-10-043344

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 320 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: A2362137F3656
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: A2362137L8689
Szerződéskötés dátuma: A nyertes licitálóval a szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után, az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltetője számára a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalékfizetési kötelezettség – jutalék megfizetésére irányuló EÉR által létrehozott felhívástól számított 8 napon belül történő - teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés 2021. december 20. 17 óra 22 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés 2021. december 3. 09 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2362137.

Árverési Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) Fővárosi Törvényszék 24.Fpk.01-15-000918/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. november 18. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2362137)
Az árverés kezdete: 2021. december 3. 09 óra 00 perc
Az árverés vége: 2021. december 20. 16 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 100 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 1 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési hirdetményben meghatározott összegű árverési előleget legkésőbb az árverési hirdetményben megjelölt, az árverés kezdő időpontját megelőző 24 óráig átutalással kell megfizetni a BUDA-CASH Zrt. „f.a." MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10639746-49020018 számú bankszámlájára. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát (pl.: A1234567F01). Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik. Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverési hirdetményt kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR-felületre fel kell tölteni.

Az árverési előlegnek legkésőbb az árverés megkezdése előtt 24 órával, hiánytalanul meg kell érkeznie az értékesítési hirdetményben szereplő pénzforgalmi jelzőszámra. Az árverési előleg teljes összegének befizetését a felszámoló a kezdő időpontot megelőzően 24 órával ellenőrzi.

A bizonylat feltöltésének hiányában, illetve az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet.
A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.

Ha az árverés eredménytelen, a felszámoló az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre vagy a nyertes az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A fizetést elmulasztó nyertes licitáló az ingóság újabb árverezésében nem vehet részt.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Jaeger-LeCoultre asztali óra
Altípus: Ékszer, értéktárgy
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) leírása: A felszámoló értékesítésre kínál 1 db jelenleg bizonytalan működési állapotú Jaeger-LeCoultre asztali órát (kronométert). Az órát működőképes állapotban a hőmérséklet változása működteti, azonban jelenleg az óra szervizelést igényel az esetleges működőképesség helyreállításához, amelynek költsége a vevőt terheli. Eredetiséget igazoló iratok és garanciát igazoló dokumentumok nem állnak rendelkezésre.

A felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozik, hogy a vagyontárgy első alkalommal kerül közzétételre. A 237/2009 (X.20) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

A vagyonelem becsértéke: 20.000,-Ft
A vagyonelem kikiáltási ára (minimálár): 100.000,- Ft (ami a becsérték 500 %-a)

Árverési előleg összege: 1.000,- Ft.

Licitlépcső:
- 1 millió forintig: 5.000 forint,
- 1 millió forint és 5 millió forint között: 30.000 forint,
- 5 millió forint és 20 millió forint között: 50.000 forint,
- 20 millió forint és 200 millió forint között: 200.000 forint,
- 200 millió forint és afelett: 500.000 forint.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok:
Az ingóság értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 87. § a.) pontja értelmében mentes az adó alól.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 20 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Jaeger- LeCoultre asztali óra

Típus: Ékszer, értéktárgy
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 20 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság megtekintése előzetes időpont-egyeztetést követően lehetséges. Egyeztetésre hétköznapokon 9 óra és 16 óra között a: +36 (30) 201-1442 telefonszámon, illetve az: info@budacash.hu e-mail-címen van mód.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóság értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 87. § a.) pontja értelmében mentes az adó alól.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A legmagasabb ajánlatot tevő nyertes licitáló köteles az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában az árverési előleget meghaladó vételárat a megkötött adásvételi szerződés írásba foglalásától számított nyolc napon belül egy összegben banki átutalással megfizetni az eladó BUDA-CASH Zrt. „f.a." MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10639746-49020018 számú bankszámlájára. Ha a nyertes licitáló ezt elmulasztja, úgy az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint az árverési előleg összegét elveszíti. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal mint eladóval szemben beszámítással az árverési előleg összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes licitálóval a szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után, az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltetője számára a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalékfizetési kötelezettség – jutalék megfizetésére irányuló EÉR által létrehozott felhívástól számított 8 napon belül történő - teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóság birtokba adásának és elszállításának határideje a vételár jóváírását követő ötödik munkanap. A vagyontárgy elszállításáról a vevőnek kell gondoskodnia, melynek költségei a vevőt terhelik. Az ajánlattevő ajánlattételével tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlata esetén a vagyonelem tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére.

Amennyiben a meghatározott határidőig a vagyontárgy átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, az árverés nyertese – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 5.000,- Ft a késedelem 11. napjától napi 10.000,- Ft mértékű.

Az eladó a vagyontárgy tekintetében garanciát, szavatosságot nem vállal, felelősség nem terheli, vevő az értékesítést követően az eladó felé semmilyen kárigényt nem támaszthat. A vevő ezen tények tudomásulvételével teszi meg licitjét.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverés lebonyolítására a Cstv., 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó. A nyilvános árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál, és vállalja az EÉR rendszer szabályainak betartását.

Felhívjuk a tisztelt licitálók figyelmét, hogy a 17/2014. (II.3.) Korm.rendelet 2021. október 01. napjától hatályos rendelkezései folytán az elektronikus értékesítés folyamata, így az EÉR Szabályzata is módosult, amely miatt az egyik változás, hogy az értékesítésen történő részvétel kétlépcsős folyamattá vált.

A regisztrációs célú első bejelentkezés magánszemélyként történik. Amennyiben a licitáló egy adott értékesítési eljárásban más magánszemély vagy szervezet képviseletében kíván részt venni, úgy a képviselt személy vagy szervezet adatait az adott értékesítési eljárásba való bekapcsolódás (regisztráció) során kell megadnia, illetve a meghatalmazást szkennelt formában fel kell töltenie az EÉR felületére.

A licitáló az értékesítésben személyesen, vagy törvényes képviselője, illetőleg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti meghatalmazottja útján vehet részt. Kérjük a Tisztelt Licitálókat, hogy amennyiben jogi személy képviseletében meghatalmazottként kívánnak részt venni az árverésen, úgy a Ptk. előírásainak megfelelően elkészített meghatalmazást, valamint a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírási mintáját azonos fájlba szíveskedjenek feltölteni, mert az EÉR rendszer az „Igazoló dokumentum”-hoz csak egyetlen fájl feltöltését engedélyezi.

A licitáló által a licitálás folyamatát megelőzően EÉR-be feltöltött meghatalmazás szkennelt változatát az eladó az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor tekinti meg. Az EÉR felületére feltöltött meghatalmazást a szerződés aláírásakor eredetben is be kell mutatni az eladó részére. A meghatalmazást az eladónál minden önálló értékesítési eljárásban igazolni kell.

Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen árverési hirdetményt az ajánlatok beérkezése előtt visszavonja, az árverést - megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árverésre azok a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen részt vevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség.

Az eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján: a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

A végleges vételárról az elővásárlási szándékát bejelentő személyt a felszámoló írásban tájékoztatja, és ennek kézhezvételétől számított tíz napon belül kell a végleges elővásárlási nyilatkozatot, továbbá fedezetigazolást megküldeni. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy – a felszámoló által nem ismert - elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A felszámolónak elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el.

Az eladó és a felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2362137/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 12. 20. | 17:22 || Az árverés véget ért.

2021. 12. 20. | 17:06 || A2362137L8689 320 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 20. | 17:03 || A2362137L8695 315 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 20. | 16:48 || A2362137L8689 310 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 20. | 16:34 || A2362137L8695 305 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 20. | 16:32 || A2362137L8689 300 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 20. | 16:31 || A2362137L8695 295 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 20. | 16:31 || A2362137L8689 290 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 20. | 16:17 || A2362137L8695 285 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 20. | 16:17 || A2362137L2495 280 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 20. | 16:16 || A2362137L8695 275 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 20. | 16:16 || A2362137L2495 270 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 20. | 16:13 || A2362137L8695 265 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 20. | 16:13 || A2362137L2495 260 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 20. | 16:10 || A2362137L8695 255 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 20. | 16:10 || A2362137L2495 250 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 20. | 16:09 || A2362137L8695 245 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 20. | 16:09 || A2362137L2495 240 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 20. | 16:07 || A2362137L8695 235 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 20. | 16:07 || A2362137L2495 230 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 20. | 16:00 || A2362137L8695 225 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 20. | 15:57 || A2362137L2495 220 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 14. | 15:48 || A2362137L6953 215 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 08. | 14:11 || A2362137L8695 210 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:18 || A2362137L6953 205 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:17 || A2362137L8695 200 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:17 || A2362137L6953 195 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:17 || A2362137L8695 190 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:17 || A2362137L6953 185 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:17 || A2362137L8695 180 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:17 || A2362137L6953 175 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:17 || A2362137L8695 170 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:17 || A2362137L6953 165 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:17 || A2362137L8695 160 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:17 || A2362137L6953 155 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:17 || A2362137L8695 150 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:17 || A2362137L6953 145 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:17 || A2362137L8695 140 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:17 || A2362137L6953 135 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:17 || A2362137L8695 130 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:17 || A2362137L6953 125 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:17 || A2362137L8695 120 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:17 || A2362137L6953 115 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:17 || A2362137L8695 110 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 07. | 21:17 || A2362137L6953 105 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 03. | 09:37 || A2362137L8695 100 000 Ft licitet tett.

2021. 12. 03. | 09:00 || Az árverés megkezdődött.