Eredménytelenítés ideje
2021. 10. 09. 14:00
Eredménytelen árverés: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 10. 09. 14:00

Ismertető

NGF-969 frsz-ú SEAT

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

NGF-969 forgalmi rendszámú, SEAT gyártmányú, 9KSF INCA VAN típusú, 1998 gyártási évű üzemképtelen tehergépkocsi. Műszaki érvényessége: 2021. október 19.

Árverés kezdete
2021. 09. 24. | 14:00
Árverés vége
2021. 10. 09. | 14:00
Ügyszám
78.Fpk.1877
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
A2391961
Becsérték
120 000 Ft
Kikiáltási ár
85 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
9700 Szombathely, Kiskar utca 1.
Cégjegyzékszám
18-09-000505

Adós adatai

Cégnév
Vindu-Plast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
1084 Budapest, Bacsó Béla utca 5. 3 em. 2
Cégjegyzékszám
01-09-270967

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 78.Fpk.1877 ügyszámú árverés, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a Vindu-Plast Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-270967, székhely: 1084 Budapest, Bacsó Béla utca 5. 3 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az értékesítési eljárás eredménytelenségére tekintettel az értékesítő intézkedik ismételt értékesítési hirdetmény megjelentetéséről.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 78.Fpk.1877 ügyszámú árverés 2021. október 9. 14 óra 00 perckor, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a Vindu-Plast Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-270967, székhely: 1084 Budapest, Bacsó Béla utca 5. 3 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 78.Fpk.1877 ügyszámú árverés 2021. szeptember 24. 14 óra 00 perckor, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a Vindu-Plast Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-270967, székhely: 1084 Budapest, Bacsó Béla utca 5. 3 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2391961.

Árverési Hirdetmény

A(z) HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.), mint a(z) Vindu-Plast Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-270967, székhely: 1084 Budapest, Bacsó Béla utca 5. 3 em. 2) Fővárosi Törvényszék 78.Fpk.1877/2019/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 9. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2391961)
Az árverés kezdete: 2021. szeptember 24. 14 óra 00 perc
Az árverés vége: 2021. október 9. 14 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 85 000 forint. (a becsérték 70%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 6 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyonelem vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással a Help Kft. OTP Banknál vezetett 11749008-20177968 számú bankszámlájára "Vindu-Plast Kft. fa. árverési előleg" közleménnyel. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdő időpontjáig jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege a megadott bankszámlán.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetését a felszámoló az árverés lejáratakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró licitálót az eljárásból kizárja, az átutalt árverési előleget visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

NGF-969 forgalmi rendszámú, SEAT gyártmányú, 9KSF INCA VAN típusú, 1998 gyártási évű üzemképtelen tehergépkocsi. Műszaki érvényessége: 2021. október 19.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 120 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: NGF-969 forgalmi rendszámú, SEAT 9KSF INCA VAN típusú, üzemképtelen tehergépkocsi

Típus: Jármű
Márka: SEAT
Modell: INCA VAN
Jármű típusa: Haszongépjármű
Gyártási idő: 1998.
Állapot: Működésképtelen
Üzemanyag: Dízel
Ülések száma: 2
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelem megtekinthető munkaidőben az EÉR online felületén történő előzetes bejelentkezést követően (Kérdések és válaszok menüpont segítségével).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés ÁFA köteles.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, banki utalással történik. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 20 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
A szerződ��skötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a teljes vételár megfizetésétől számított 10 napon belül, átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása után birtokba veheti.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.03) Korm. rendelet és az EÉR Felhasználói Szabályzata az irányadó.
Ajánlatot tehet a Help Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével (www.eer.gov.hu), elektronikusan előzetes regisztrációt követően magyar és külföldi természetes személy, gazdasági társaság, jogi személy vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet.
Az értékesítésre kerülő vagyonelemért és annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.
A felszámoló az értékesítési eljárást megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilváníthatja és újabb árverés tartásáról határozhat. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) érvényes ajánlat érkezik, a felszámoló ezek között az elektronikus árverésre egy újabb licitálást (elektronikus árverés újabb fordulója) hirdet. Az újabb licitálásról, annak kezdő és záró időpontjáról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érintetteket.

A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a nyilvános árverés keretében gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében 10 napon belül nyilatkozhatnak vételi szándékukról.

A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban második alkalommal történő értékesítésére kerül sor.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2391961/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 09. | 14:00 || Az árverés véget ért.

2021. 09. 24. | 14:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || A2391961F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló. Szeretnék bejelentkezni a megtekintésre, kérem biztosítson számomra időpontot. Várom szíves válaszát.

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Amennyiben a pályázati felhívás aktívvá válik, akkor azonnal, külön értesítés nélkül a gépjármű megtekintésére vonatkozóan megjelölünk több lehetséges időpontot.

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! A gépjármű megtekintésére 2021. szeptember 27-én (hétfőn) 18:00 - 19:00 óra és 2021. október 04-én (hétfőn) 18:00 - 19:00 óra közötti időpontokban van lehetőség. A megtekintés helye: Győr, Füzes utca 9.