A nyertes ár
4 095 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Eredményes árverés, kihirdetve:2021. 09. 20. 12:49

Ismertető

Zalahaláp 242/2 Hrsz. és 242/3 Hrsz. alatti beépítetlen területek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Veszprém Megyei Kormányhivatal által Zalahaláp belterület 242/2 Hrsz alatt nyilvántartott 1 776 m2 területű kivett beépítetlen terület és a Zalahaláp belterület 242/3 Hrsz alatt nyilvántartott 1 776 m2 területű kivett beépítetlen terület. A meghirdetésre kerülő vagyonelemekre kizárólag együttesen adható ajánlat. A vagyonelem kapcsán a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés nem szükséges. Az árverésben szereplő vagyonelemek minimálára a becsérték 70%-a. Ezen nyilvános árverési hirdetményben a vagyonelemek második alkalommal történő értékesítésére kerül sor. A minimálár leszállításhoz a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak. A minimálár meghatározására a 237/2009. Korm. rend. 4. § (2a) bekezdése alapján került sor. Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg befizetése. Az árverési előlegnek az árverés megkezdését megelőzően kell az eladó bankszámlájára megérkeznie. Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 735 000 forint.

Árverés kezdete
2021. 09. 04. | 09:00
Árverés vége
2021. 09. 20. | 12:49
Ügyszám
31.Fpk.01-14-008750
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
A2408345
Becsérték
5 330 000 Ft
Kikiáltási ár
3 735 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév
Széchenyi István Hitelszövetkezet„f.a.”
Székhely
8900 Zalaegerszeg, Kölcsey utca 25..
Cégjegyzékszám
20-02-050252

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 31.Fpk.01-14-008750 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Széchenyi István Hitelszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-02-050252, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kölcsey utca 25..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 4 095 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A2408345F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére a szerződéskötésre vonatkozó eladói felhívást követő 15 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés szerkesztése és ellenjegyzése során eljáró ügyvéd személye és díjazása a felek közös megállapodása alapján kerül meghatározásra azzal, hogy valamennyi ügyvédi költség viselésére a vevő köteles.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 31.Fpk.01-14-008750 ügyszámú árverés 2021. szeptember 20. 12 óra 49 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Széchenyi István Hitelszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-02-050252, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kölcsey utca 25..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 31.Fpk.01-14-008750 ügyszámú árverés 2021. szeptember 4. 09 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Széchenyi István Hitelszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-02-050252, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kölcsey utca 25..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2408345.

Árverési Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) Széchenyi István Hitelszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 20-02-050252, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kölcsey utca 25..) Fővárosi Törvényszék 31.Fpk.01-14-008750/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. augusztus 19. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2408345)
Az árverés kezdete: 2021. szeptember 4. 09 óra 00 perc
Az árverés vége: 2021. szeptember 20. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 3 735 000 forint. (a becsérték 70%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 266 500 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg befizetése az Eladó Takarékbank Zrt.-nél vezetett 50440016-10018572 számú bankszámlájára (a közlemény rovatban fel kell tüntetni: „árverési előleg”). Az árverési előleg után nem jár kamat, és nem kerül felszámításra kezelési, illetve bankköltség. Az árverési előleg összegét a Felszámoló a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X.20) Korm. rendelet 2. §-ának (7a) bekezdése szerint kezeli. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverés megkezdésének időpontjáig az árverési előleg összege jóváírásra kerül a fenti bankszámlán.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. Az Eladó az árverési előleg megfizetését az eredmény megállapítása érdekében, az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverési előleget fizető részére vissza kell utalni. Ha az árverés eredményes, az árverési előleget az árverés nyertesénél a vételárba be kell számítani. Az árverés eredményessége esetén az árverés nyertesén kívüli többi árverésen résztvevőnek az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha az adásvételi szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti. A Felszámoló az árverési előleg átutalása kapcsán, az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el és felelősséget nem vállal.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Veszprém Megyei Kormányhivatal által Zalahaláp belterület 242/2 Hrsz alatt nyilvántartott 1 776 m2 területű kivett beépítetlen terület és a Zalahaláp belterület 242/3 Hrsz alatt nyilvántartott 1 776 m2 területű kivett beépítetlen terület.
A meghirdetésre kerülő vagyonelemekre kizárólag együttesen adható ajánlat.
A vagyonelem kapcsán a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés nem szükséges.
Az árverésben szereplő vagyonelemek minimálára a becsérték 70%-a. Ezen nyilvános árverési hirdetményben a vagyonelemek második alkalommal történő értékesítésére kerül sor. A minimálár leszállításhoz a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak. A minimálár meghatározására a 237/2009. Korm. rend. 4. § (2a) bekezdése alapján került sor.
Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg befizetése. Az árverési előlegnek az árverés megkezdését megelőzően kell az eladó bankszámlájára megérkeznie.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 735 000 forint.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 5 330 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Zalahaláp belterület 242/2 Hrsz. alatti beépítetlen terület

Típus: telek
Területe: 1 776 m²
Állapota: építési telek
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Zalahaláp
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 242/2
Ingatlan postai címe: 8308 Zalahaláp, hrsz. 242/2
Művelési ág: Kivett beépítetlen terület
Területnagyság: 1 776 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Zalahaláp belterület 242/2 Hrsz. alatti beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Széchenyi István Hitelszövetkezet "f.a."8900 ZalaegerszegKölcsey u.25.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: építési telek

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Zalahaláp belterület 242/3 Hrsz. alatti beépítetlen terület

Típus: telek
Területe: 1 776 m²
Állapota: építési telek
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Zalahaláp
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 242/3
Ingatlan postai címe: 8308 Zalahaláp, hrsz. 242/3
Művelési ág: Kivett beépítetlen terület
Területnagyság: 1 776 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Zalahaláp belterület 242/3 Hrsz. alatti beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Széchenyi István Hitelszövetkezet "f.a."8900 ZalaegerszegKölcsey u.25.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: építési telek

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan jellegéből adódóan önállóan, szabadon bármikor megtekinthető, így a felszámoló a bemutatásra külön időpontot nem jelöl meg. Kérdés esetén érdeklődni a 92/346-473 telefonszámon illetve a titkarsag@szih.hu e-mail címen lehet. Az árverés nyertese az Eladóval megkötendő adásvételi szerződésben nyilatkozik, hogy vételi ajánlata előtt a vagyontárgyat megtekintette és ennek alapján tette meg vételi ajánlatát.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az általános forgalmi adó megállapítása a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok alapján történik azzal, hogy a jelen hirdetményben meghatározott becsérték és minimálár, valamint az árverésen résztvevő által a licitálás során ajánlott vételár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdésének k.) pontja alapján a vagyontárgy értékesítése ÁFA köteles.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az eredményes árverés nyertese köteles az árverési előleget meghaladó vételárat a szerződéskötésre meghatározott határidőben megkötött adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, az adásvételi szerződés megkötésétől számított legfeljebb 15 napon belül banki átutalással megfizetni az Eladó Takarékbank Zrt-nél vezetett 50440016-10018572 számú bankszámlájára. Ha az árverés nyertese ezt elmulasztja, az Eladó az adásvételi szerződéstől eláll és a vevő az árverési előleg összegét az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint elveszti. A vételár a fentiektől eltérően a megjelölt határidőn belül teljesíthető a Ptk. 6:565. § alkalmazásával – a Cstv. 57. § szerint meghatározott hitelezői rangsor sérelme nélkül – megfelelő értékben, szabályszerűen kiállított, forgatható értékpapírok kiállításával is, amennyiben a vételár teljesítése céljából az Eladó részére átruházni kívánt értékpapír annak forgatása útján az értékpapír teljes értéke erejéig – a Cstv. 57. § szerint meghatározott hitelezői rangsor betartása mellett – a Cstv. 49/D. § vagy a Hpt. 57.§ (1) szerinti hitelezői igény kielégítésére alkalmas és azt a kielégítésre jogosult hitelező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával elfogadja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a szerződéskötésre vonatkozó eladói felhívást követő 15 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés szerkesztése és ellenjegyzése során eljáró ügyvéd személye és díjazása a felek közös megállapodása alapján kerül meghatározásra azzal, hogy valamennyi ügyvédi költség viselésére a vevő köteles.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadásra a teljes vételár Eladó bankszámláján történt jóváírását követő 15 napon belül kerül sor. A vevő a vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a vevő a birtokbavételre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezelésért és őrzéséért költségtérítést számol fel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó. Az árverésre tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen résztvevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében, valamint a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13. §. (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség. Az Eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A jelen árverési hirdetmény az Eladó számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A Felszámoló a vagyonelemet a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal, az eladó jog- és kellékszavatosságát kizárja. Az esetlegesen felmerülő – jelenleg nem ismert – környezetvédelmi kárelhárítás a vevőt terheli. Az árverésen résztvevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyontárgyak vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Az árverésen résztvevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzéséhez, szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. A nyertes árverésen résztvevő az ajánlatához, annak megtételétől számított 120 napig kötve van. A szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő az EÉR rendszer üzemeltetője részére az nettó vételár 1%-a mértékű díjat az EÉR feltételekben meghatározott módon és határidőben megfizesse (ezen jutalék nem képezi részét a vételárnak). Az adásvételi szerződés szerkesztése és ellenjegyzése során eljáró ügyvéd személye és díjazása a felek közös megállapodása alapján kerül meghatározásra azzal, hogy valamennyi ügyvédi költség viselésére a vevő köteles. Az árverező az árverezéssel tudomásul veszi a jelen hirdetményben foglalt feltételeket, továbbá a vagyontárgyak általa részletesen megismert természetbeni és jogi állapotát, valamint azt, hogy a hirdetményben megadott adatokat az Eladó a legjobb tudása szerint állította össze, ennek ellenére előfordulhatnak tévedések, melyekért sem a Felszámolóval, sem az Eladóval szemben semminemű igényt érvényesíteni nem lehet. Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítési eljárás keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy az árverésen véglegesen kialakult vételár ismeretében, a Felszámoló felhívására, a vételi szándékról írásbeli nyilatkozatot tesznek. A közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosultak kivételével, a további esetleges elővásárlási jogosultak joggyakorlása érdekében a Felszámoló felhívja a figyelmüket arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat az árverés lejárata előtt írásban kell bejelenteniük. A Felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a Felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat elmaradása vagy határidőn túli megtétele esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak. A meghirdetésre kerülő vagyonelemekre kizárólag egy tételként lehet ajánlatot tenni. Az Eladó és a Felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben foglalt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik.
A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn.
A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2408345/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2408345/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 09. 20. | 12:49 || Az árverés véget ért.

2021. 09. 20. | 12:34 || A2408345F3 4 125 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 20. | 12:29 || A2408345F1 4 095 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 20. | 12:27 || A2408345F3 4 065 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 20. | 12:24 || A2408345F1 4 035 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 20. | 12:23 || A2408345F3 4 005 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 20. | 12:15 || A2408345F1 3 975 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 20. | 12:14 || A2408345F3 3 945 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 20. | 12:09 || A2408345F1 3 915 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 20. | 12:06 || A2408345F3 3 885 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 20. | 12:02 || A2408345F1 3 855 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 20. | 11:59 || A2408345F3 3 825 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 20. | 07:26 || A2408345F1 3 795 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 19. | 21:18 || A2408345F3 3 765 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 16. | 10:28 || A2408345F1 3 735 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 04. | 09:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || A2408345F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Az érdekelne, hogy hányan fizették időben az ajánlati biztosítékot, és nem az, hogy kik. Attól, hogy jelzi a felületen, hogy kettő, vagy három ajánlati biztosíték fizetés történt határidőn belül, az árverés még anonim marad. Ugyanakkor amennyiben felül licitálok egy szabálytalan licitet, akkor a magasabb összegen köt velem szerződést, holott azt a licitet feleslegesen tettem.. Üdvözlettel: Érdeklődő

 • || A2408345F1 kommentje:

  Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverés megkezdésének időpontjáig 2021.09.04. napjáig az árverési előleg összege jóváírásra kerül. Kérem a Felszamoló tájékoztatását, hogy A2408345F3 időben befizette e az összeget?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Az Eladó az árverési előleg megfizetését az eredmény megállapítása érdekében, az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Az árverésen részt vevők személye az árverés lezárultáig anonim, így az árverési előleg határidőben történő befizetésének ellenőrzése csak ekkor lehetséges.

 • || A2408345F2 kommentje:

  Tisztelt Felszamoló! A telek közelében működő katonai területek rendeltetés szerinti használatából eredő zaj, por és rezgés mennyire érzékelhető? Köszönettel Érdeklődő

 • || A2408345F1 kommentje:

  Jól láttam a térképen hogy a telkekhez nem vezet közút? Üdv Érdeklődő