A nyertes ár
23 800 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Az árverés véget ért:2021. 09. 20. 12:00

Ismertető

Tárgyi eszközök (ipari gépek)

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Tárgyi eszközök (ipari gépek)

Árverés kezdete
2021. 09. 04. | 00:00
Árverés vége
2021. 09. 20. | 12:00
Ügyszám
10.Fpk.42
EÉR azonosító
A2413165
Becsérték
34 000 000 Ft
Kikiáltási ár
23 800 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
8600 Siófok, Fő tér 10. B ép. A lh. 1 em. 2
Cégjegyzékszám
14-09-306648

Adós adatai

Cégnév
COM. FER 2004 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
6000 Kecskemét, Szolnoki út 16..
Cégjegyzékszám
03 09 111510

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 10.Fpk.42 ügyszámú árverés, a CERES KFT. (cégjegyzékszám: 14-09-306648, székhely: 8600 Siófok, Fő tér 10. B ép. A lh. 1 em. 2, levelezési cím: 1135 Budapest, Tahi utca 79. A ép. fszt em. 3) felszámoló által a COM. FER 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 111510, székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 16..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 23 800 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A2413165F1
Szerződéskötés dátuma: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 15 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 10.Fpk.42 ügyszámú árverés 2021. szeptember 20. 12 óra 00 perckor, a CERES KFT. (cégjegyzékszám: 14-09-306648, székhely: 8600 Siófok, Fő tér 10. B ép. A lh. 1 em. 2, levelezési cím: 1135 Budapest, Tahi utca 79. A ép. fszt em. 3) felszámoló által a COM. FER 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03 09 111510, székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 16..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.42 ügyszámú árverés 2021. szeptember 4. 00 óra 00 perckor, a CERES KFT. (cégjegyzékszám: 14-09-306648, székhely: 8600 Siófok, Fő tér 10. B ép. A lh. 1 em. 2, levelezési cím: 1135 Budapest, Tahi utca 79. A ép. fszt em. 3) felszámoló által a COM. FER 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 111510, székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 16..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2413165.

Árverési Hirdetmény

A(z) CERES KFT. (cégjegyzékszám: 14-09-306648, székhely: 8600 Siófok, Fő tér 10. B ép. A lh. 1 em. 2, levelezési cím: 1135 Budapest, Tahi utca 79. A ép. fszt em. 3), mint a(z) COM. FER 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03 09 111510, székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 16..) Kecskeméti Törvényszék 10.Fpk.42/2021/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. augusztus 19. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2413165)
Az árverés kezdete: 2021. szeptember 4. 00 óra 00 perc
Az árverés vége: 2021. szeptember 20. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 23 800 000 forint. (a becsérték 70%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 1 220 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Banki átutalással a CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság felszámoló szervezet Raiffeisen Banknál vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. elkülönített bankszámlájára úgy, hogy az árverési előleg legkésőbb az árverés végéig a bankszámlán jóváírásra kerüljön. Kérjük, hogy az árverési előleg átutalásakor a közleményben szíveskedjen feltüntetni: "COM.FER árverési előleg".

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg a nyertes licitálónál a vételárba beszámít, a nem nyertes licitálók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Tárgyi eszközök (ipari gépek)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 34 000 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi eszközök

Típus: Ipari gép
Tehermentes: nem Zálogjog 24.834.029,- Ft tőke és járulékai erejéig. Jogosult: Hello Ház Kft. (6000 Kecskemét, Mezei u. 19.)
Mennyisége: 93 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingóság megtekintését előzetes bejelentkezés alapján 2021. szeptember 6. napján 10:00 órakor biztosítjuk. Kérjük, hogy megtekintési szándékát legkésőbb 2021. szeptember 2. napján 16 óráig szíveskedjen bejelenteni a titkarsagceres@t-online.hu e-mail címen.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár ÁFA nélkül értendő. Az értékesítésre az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. szabályai vonatkoznak, adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított ÁFA, az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A CERES Kft. felszámoló szervezet Raiffeisen Banknál vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. elkülönített bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belüli banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 15 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerül sor. Az ingóságok elszállításának költségei a vevőt terhelik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságok megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerülnek értékesítésre. Az ingóságok második alkalommal kerülnek meghirdetésére. A kikiáltási ár meghatározására a 237/2009. Korm. rend. 4. § (2-2b) bekezdés alapján került sor. A kikiáltási ár csökkenését az érdekeltek írásban nem ellenezték. A zálogjogok a Cstv. előírásai szerint az értékesítést követően nem terhelik a vagyontárgyakat. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti értesítés megtörtént.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2413165/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 09. 20. | 12:00 || Az árverés véget ért.

2021. 09. 17. | 13:59 || A2413165F1 23 800 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 04. | 00:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || A2413165F3 kommentje:

    1

  • || A2413165F2 kommentje:

    Megtekintés zajlik még?