A nyertes ár
5 175 000 000 Ft
Jelenleg az elővásárlásra jogosultak megkeresése zajlik. A végeredmény megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett az eljárásra, a folyamatról rendszerüzenetben tájékoztatjuk.
Az árverés véget ért:2021. 09. 25. 10:00

Ismertető

CG Electric Zrt. f. a. vagyonösszesség

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

CG Electric Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság f. a. 1/1 tulajdoni hányadát képező 2766 Tápiószele, külterület (természetben 2766 Tápiószele, Györgyei út 14.) szám alatti, 0152/3; 0152/4; 0152/5 helyrajzi számok, kivett ipartelep, kivett épület megnevezésű ingatlanok, az 5000 Szolnok, Kőrösi út 66-76.szám alatti, 6732 helyrajzi számú, kivett ipartelep, irodaház, festőműhely és raktár megnevezésű ingatlan és a létesítményekben található gépek, berendezések, egyéb eszközök, illetve a korábbi termeléshez használt, telephelyeken található teljes készletállomány, valamint az árverési hirdetményhez mellékletként listázott referenciák, szoftverek, materiális és immateriális javak.

Árverés kezdete
2021. 09. 10. | 08:00
Árverés vége
2021. 09. 25. | 10:00
Ügyszám
Fpk. 1859
EÉR azonosító
A2416099
Becsérték
5 175 000 000 Ft
Kikiáltási ár
5 175 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév
CG Electric Systems Hungary Zrt. „f.a” „f.a.”
Székhely
1095 Budapest , Soroksári út 30-34. . 5. em.
Cégjegyzékszám
01-10-044689

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a Fpk. 1859 ügyszámú árverés, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a CG Electric Systems Hungary Zrt. „f.a” „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-044689, székhely: 1095 Budapest , Soroksári út 30-34. . 5. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 5 175 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A2416099F2
Szerződéskötés dátuma: A vételi jogot elnyert licitálóval az eredményhirdetést követően, az elővásárlásra jogosultak nyilatkozatának beérkezésétől (illetve az utolsó elővásárlása jogosult nyilatkozattételi határidejének leteltétől) számított 30 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított licitálónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a licitáló a licit megtételével magára nézve kötelezőnek fogad el.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) Fpk. 1859 ügyszámú árverés 2021. szeptember 25. 10 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a CG Electric Systems Hungary Zrt. „f.a” „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-044689, székhely: 1095 Budapest , Soroksári út 30-34. . 5. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a Fpk. 1859 ügyszámú árverés 2021. szeptember 10. 08 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a CG Electric Systems Hungary Zrt. „f.a” „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-044689, székhely: 1095 Budapest , Soroksári út 30-34. . 5. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2416099.

Árverési Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) CG Electric Systems Hungary Zrt. „f.a” „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-044689, székhely: 1095 Budapest , Soroksári út 30-34. . 5. em.) Fővárosi Törvényszék Fpk. 1859/2020. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. augusztus 26. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2416099)
Az árverés kezdete: 2021. szeptember 10. 08 óra 00 perc
Az árverés vége: 2021. szeptember 25. 10 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 5 175 000 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 30 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 50 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 200 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 500 000 forint
200 millió forint és afelett: 2 millió forint

Árverési előleg összege: 71 750 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleget a CG Electric Zrt. f. a. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10400968-00026964-00000009 számú számlájára kell megfizetni.

Az árverési előleg fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, amennyiben annak összege legkésőbb az árverés megkezdését megelőző nap 16.00 óráig a fenti bankszámlán hiánytalanul jóváírásra került. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik. Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverési hirdetményt kiíró Felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR-felületre fel kell tölteni. A bizonylat feltöltésének hiányában, illetve az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. Az árverési előleg befizetését a Felszámoló az eredmény megállapítása érdekében az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi.
Eredményes árverés esetén a nyertes licitáló által megfizetett árverési előleg, a kikötésre kerülő foglaló részeként a vételárba beszámításra kerül. A többi licitáló részére a felszámoló az árverési előleg 8 napon belül visszautalja. A visszautalás kapcsán a felszámoló szervezetet terhelő tranzakciós díj levonásra kerül. Az árverési előleget a nyertes licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból a szerződéskötési határidő alatt nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a szerződéskötéstől visszalép. A fizetést elmulasztó nyertes licitáló a vagyonösszesség újabb árverezésében nem vehet részt.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

CG Electric Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság f. a. 1/1 tulajdoni hányadát képező 2766 Tápiószele, külterület (természetben 2766 Tápiószele, Györgyei út 14.) szám alatti, 0152/3; 0152/4; 0152/5 helyrajzi számok, kivett ipartelep, kivett épület megnevezésű ingatlanok, az 5000 Szolnok, Kőrösi út 66-76.szám alatti, 6732 helyrajzi számú, kivett ipartelep, irodaház, festőműhely és raktár megnevezésű ingatlan és a létesítményekben található gépek, berendezések, egyéb eszközök, illetve a korábbi termeléshez használt, telephelyeken található teljes készletállomány, valamint az árverési hirdetményhez mellékletként listázott referenciák, szoftverek, materiális és immateriális javak.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 5 175 000 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus: ipari ingatlan
Területe: 227 041 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiószele
Ingatlan postai címe: 2766 Tápiószele, 14..
Területnagyság: 227 041 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus: ipari ingatlan
Területe: 65 884 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, 66-76..
Területnagyság: 65 884 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépek, berendezések

Típus: Ipari gép
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonösszesség megtekintésre való bejelentkezés az értékesítési felületen feltett, az EER rendszerben használt felhasználói név alapján, anonim módon kérdés-felelet formájában történik.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre az Áfa tv. 142 § (1) bekezdése alapján a fordított adózás szabályai az irányadóak. Az ajánlati árat forintban, nettó összegben kell meghatározni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A megfizetett, a szerződéskötéssel egyidejűleg foglalóvá minősített árverési előleg összegén felül fennmaradó vételárat a CG Electric Zrt. f. a. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10400968-00026964-00000009 számú számlájára, banki átutalással kell megfizetni a szerződésben rögzített határidőre.
A Cstv. 49.§ (4) bekezdésének rendelkezései alapján a tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal mint Eladóval szemben az árverési előleg összegén túl beszámítással nem élhet. A Felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A vételi jogot elnyert licitálóval az eredményhirdetést követően, az elővásárlásra jogosultak nyilatkozatának beérkezésétől (illetve az utolsó elővásárlása jogosult nyilatkozattételi határidejének leteltétől) számított 30 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított licitálónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a licitáló a licit megtételével magára nézve kötelezőnek fogad el.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló felhívja az árverezők figyelmét arra, hogy az EÉR rendszer az „Igazoló dokumentum” -hoz csak egyetlen fájl feltöltését engedélyezi, ezért amennyiben az árverező jogi személy képviseletében meghatalmazottként kíván részt venni az árverésen, úgy a Ptk. előírásainak megfelelően elkészített meghatalmazást, valamint a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírási mintáját egy fájlba szíveskedjenek feltölteni. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az eljárásból kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.
A Felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el. Az árveréshez csatolt dokumentumokat magyar nyelven kell benyújtani.

A Felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozik, hogy a vagyonösszesség első alkalommal kerül közzétételre.

A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltetője számára a Felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-nak megfelelő összegű jutalék 8 napon belül történő megfizetése. Ezen jutalék nem része a vételárnak.

Az Eladó a vagyonösszesség tekintetében kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, felelősség nem terheli, vevő az értékesítést követően az Eladóval és annak felszámolójával szemben semmilyen kárigényt nem támaszthat.
A vevő ezen tények tudomásulvételével teszi meg licitjét.

A felszámoló az eladó képviseletében a jelen árverési felhívásban előírt szabályokat betartó, kötelezettségeket vállaló licitálók közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő licitálóval köt adásvételi szerződést a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. §-a szerint. Jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget a licitáló kártérítést vagy bármely egyéb jogcímen követelést nem érvényesíthet.

A nyilvános árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál, és vállalja az EÉR rendszer szabályainak betartását. Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen árverési hirdetményt az ajánlatok beérkezése előtt visszavonja. Az árverésre azok a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen résztvevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség. Az Eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján: a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a Felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A végleges vételárról az elővásárlási szándékát bejelentő személyt a Felszámoló írásban tájékoztatja és ennek kézhezvételétől számított 10 napon belül kell a végleges elővásárlási nyilatkozatot, továbbá fedezetigazolást megküldeni. A bejelentés elmaradása esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy – a Felszámoló által nem ismert - elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.
A felszámoló felhívja a licitálók és az elővásárlásra jogosultak figyelmét, hogy vagyonösszességet kíván értékesíteni, így a hirdetményben megjelölt egyes tételekre külön-külön nem lehet licitálni, ennek megfelelően az elővásárlásra jogosultak is csak a meghirdetett vagyonösszesség teljes megvásárlására vonatkozóan gyakorolhatják elővásárlási jogukat, külön-külön az egyes tételekre nem.


A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról van tudomása. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 67. § 9(i) pontja alapján a Magyar Államot adós vagyonának értékesítésekor elővásárlási jog illeti meg.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2416099/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 09. 25. | 10:00 || Az árverés véget ért.

2021. 09. 16. | 13:36 || A2416099F2 5 175 000 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 10. | 08:00 || Az árverés megkezdődött.