Eredménytelenítés ideje
2021. 11. 22. 12:00
Eredménytelen árverés: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 11. 22. 12:00

Ismertető

Tiszalök ipari parki terület

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Adós társaság tulajdonát képező, Tiszalök belterületén található, 4 helyrajzi szám alatt felvett ipari parki terület.

Jelentkezési határidő
2021. 11. 04. | 09:00
Árverés kezdete
2021. 11. 05. | 09:00
Árverés vége
2021. 11. 22. | 12:00
Ügyszám
13.Fpk.28/2020
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
A2449417
Becsérték
32 950 000 Ft
Kikiáltási ár
23 065 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
GORDIUS CONSULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Besnyői utca 13.
Cégjegyzékszám
01-10-042573

Adós adatai

Cégnév
Tiszalöki Városfejlesztési és Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2890 Tata, 460/256 hrsz utca 460/256.
Cégjegyzékszám
11 09 027726

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 13.Fpk.28/2020 ügyszámú árverés, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.) felszámoló által a Tiszalöki Városfejlesztési és Ipari Park Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11 09 027726, székhely: 2890 Tata, 460/256 hrsz utca 460/256.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az árverésre nem jelentkezettbe vevő licitáló, árverési előleg befizetésére nem került sor.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverési Hirdetmény

A(z) GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.), mint a(z) Tiszalöki Városfejlesztési és Ipari Park Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11 09 027726, székhely: 2890 Tata, 460/256 hrsz utca 460/256.) Nyíregyházi Törvényszék 13.Fpk.28/2020. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 21. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2449417)
Az árverés kezdete: 2021. november 5. 09 óra 00 perc
Az árverés vége: 2021. november 22. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 23 065 000 forint. (a becsérték 70%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 891 950 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A meghirdetett ingatlanokra az licitálhat, aki az árverés kezdő időpontját megelőzően legalább 24 órával beérkezően az árverési előleget átutalja. Az árverésen történő részvétel feltétele a megjelölt összegű árverési előleg a felszámoló K&H Bank Zrt.-nél a felszámolások céljából elkülönítetten vezetett 10409015-50526876-65501015 számú számlájára történő befizetése. Fizetéskor vagy átutaláskor a bizonylatra rá kell írni közleményként: „Tiszalöki Városfejlesztési és Ipari Park Kft. f.a. árverési előleg".

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előlegre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes licitáló árverési előlege a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár.
A többi licitáló részére az árverés eredményhirdetését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni.
Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Adós társaság tulajdonát képező, Tiszalök belterületén található, 4 helyrajzi szám alatt felvett ipari parki terület.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 32 950 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett saját használatú út

Típus: saját használatú út
Területe: 8 040 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 10 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tiszalök
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 1135/5
Ingatlan postai címe: 1135/5 Tiszalök, hrsz. 4450
Művelési ág: kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: saját használatú út
Területnagyság: 8 040 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett saját használatú út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Tiszalöki Városfejlesztési és Ipari Park Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezetékjog E.ON Tiszántúli Áramhálózat Zrt. javáraVégrehajtási jog NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága javára

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett út

Típus: kivett út
Területe: 611 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 850 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tiszalök
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 1135/1
Ingatlan postai címe: 4450 Tiszalök, hrsz. 1135/1
Művelési ág: kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett út
Területnagyság: 611 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Tiszalöki Városfejlesztési és Ipari Park Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezeték jog: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. javáraVégrehajtási jog NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó. és Vámigazgatósága javára

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus: telek
Területe: 9 485 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 13 600 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tiszalök
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 1135/2
Ingatlan postai címe: 4450 Tiszalök, hrsz. 1135/2
Művelési ág: kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: beépítetlen terület
Területnagyság: 9 485 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Tiszalöki Városfejlesztési és Ipari Park Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezetékjog: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Végrehajtási jog: NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága javára

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus: telek
Területe: 9 246 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 8 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tiszalök
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 1135/6
Ingatlan postai címe: 4450 Tiszalök, hrsz. 1135/6
Művelési ág: kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett beépítetlen terület
Területnagyság: 9 246 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Tiszalöki Városfejlesztési és Ipari Park Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog: NYH Tanácsadó Iroda Kft. javáraVégrehajtási jog: NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága részére.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok Tiszalökön találhatók. Mivel a terület nincs körbe kerítve, bármikor megtekinthető. Minden további kérdés esetén a felszámoló az EÉR rendszeren keresztül ad tájékoztatást.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés az ÁFA Tv. 142. § alapján fordított adózással történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül átutalással kell megfizetni az adásvételi szerződésben rögzített módon.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 30 napon belül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő az árverési előleget elveszíti.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A tulajdonba és birtokba adás feltétele – az adásvételi szerződésben a felek által elfogadott egyéb szerződéses kikötés hiányában a - a teljes vételár megfizetése.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adott felszámolási eljárásban a vagyontárgyak második alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az első értékesítési eljárást megelőzően az értékesítendő vagyonelem aktuális állapotát, állagát szem előtt tartva, a piaci körülményekhez igazodva értékbecslés készült. Jelen második értékesítés során az eredetileg megállapított becsérték 70%-a a minimál ár,

Az adós társaság esetében 2012. április 13. előtt nem került sor pályázat közzétételére, így arra a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.
A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

Az árverésen résztvevő licitálónak tudomásul kell vennie, hogy az ingatlan adásvételi szerződésének az elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíj költséget a vevő viseli.

Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják.

A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékára vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít.

Az árverési hirdetményt megelőzően az adós zálogjogos hitelezői részére a hirdetmény tervezett szövege megküldésre került. A hirdetmény tervezettel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2449417/tetelek.pdf