Legmagasabb ajánlat
Érvénytelenítés ideje
2021. 11. 05. 10:00
Érvénytelen árverés: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek.További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve:2021. 11. 05. 10:00

Ismertető

7038 Pusztahencse, Pozsonyi utca 1. (belterület 409. hrsz.)

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

7038 Pusztahencse, Pozsonyi utca 1. szám alatti, lakóház, udvar, gazdasági épületként nyilvántartott - valóságban üres telek - ingatlan.

Jelentkezési határidő
2021. 11. 04. | 10:00
Árverés kezdete
2021. 11. 05. | 10:00
Árverés vége
2021. 11. 22. | 18:00
Ügyszám
29.Fpk.60
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
A2458285
Becsérték
500 000 Ft
Kikiáltási ár
350 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév
TISZA-LIMES Ingatlanforgalmazási és Vállalkozási Kft.„f.a.”
Székhely
5000 Szolnok, Szapáry út 28.. 1. em. 6.
Cégjegyzékszám
16-09-000107

Árverési Közlemény

Érvénytelen a 29.Fpk.60 ügyszámú árverés, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a TISZA-LIMES Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-000107, székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 28.. 1. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek
Az értékesítő a Felhasználói Szabályzatban foglalt kötelezettségének (eljárásba beengedés) nem tett eleget

Árverési Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) TISZA-LIMES Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-000107, székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 28.. 1. em. 6.) Szolnoki Törvényszék 29.Fpk.60/2014/109. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. július 21. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2458285)
Az árverés kezdete: 2021. november 5. 10 óra 00 perc
Az árverés vége: 2021. november 22. 18 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 350 000 forint. (a becsérték 70%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 17 500 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előlegnek az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával, azaz 2021. november 4. 10:00 óráig meg kell érkeznie az TISZA-LIMES Kft. "f.a." K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404508-45010352-00000000 számú pénzforgalmi számlájára Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítésre történt jelentkezéskor kapott, az értékesítési eljárás és a felhasználói azonosító számokból képzett egyedi azonosítót.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetésére adott határidő leteltét követően, de az értékesítés megkezdése előtti 24 órán belül az értékesítő ellenőrzi a bankszámlaszámra érkezett befizetéseket és elektronikusan engedélyezi a licitáló részére az értékesítésen történő részvételt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg vagy a pályázati biztosíték az EÉR rendelet 13. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre A felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbözetből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A felszámoló az árverési előleg összege után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleg teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalásra kerül. Ha az árverés eredményes, az árverési előleg az árverés nyertesénél a vételárba beszámításra kerül, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

7038 Pusztahencse, Pozsonyi utca 1. szám alatti, lakóház, udvar, gazdasági épületként nyilvántartott - valóságban üres telek - ingatlan.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 500 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Típus: telek
Területe: 2 760 m²
Állapota: közmű nélküli ingatlan
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Pusztahencse
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 490
Ingatlan postai címe: 7038 Pusztahencse, Pozsonyi utca 1..
Művelési ág: kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: lakóház, udvar, gazdasági épület
Területnagyság: 2 760 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: TISZA-LIMES INGATLANFORGALMAZÁSI ÉS VÁLLALKOZÁSI KFT.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: közmű nélküli ingatlan

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés alapján az ingatlan értékesítése mentes az adó alól.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A licitálónak az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában a vételárat forintban kell megfizetnie átutalással a szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően a TISZA-LIMES Kft. "f.a." K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404508-45010352-00000000 számú bankszámlájára. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül egy összegben. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben a Cstv. 49 § (4) szerint beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás lezárást követően – érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámolóbiztos szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető részére fizetendő 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj 50.000.000,- Ft vételárig a vételár 0,75%-a + Áfa de minimum 75.000,-Ft + Áfa, maximum 300.000,- Ft + Áfa
Jelen hirdetmény a vagyonelem második értékesítési felhívása.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2458285/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 11. 05. | 10:00 || Az árverés érvénytelenítve lett.