Eredménytelenítés ideje
2021. 09. 30. 16:00
Eredménytelen árverés: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 09. 30. 16:00

Ismertető

Wacker vésőgép

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Wacker vésőgép

Árverés kezdete
2021. 09. 27. | 10:00
Árverés vége
2021. 09. 30. | 16:00
Ügyszám
6. Fpk. 492/2020
EÉR azonosító
A2459234
Becsérték
100 000 Ft
Kikiáltási ár
100 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10
Cégjegyzékszám
01-09-730411

Adós adatai

Cégnév
Plast-Steel 2004 Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt”„f.a.”
Székhely
4466 Timár, Szabadság út 2.
Cégjegyzékszám
15-09-081700

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 6. Fpk. 492/2020 ügyszámú árverés, a Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10, levelezési cím: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10) felszámoló által a Plast-Steel 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-081700, székhely: 4466 Timár, Szabadság út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 6. Fpk. 492/2020 ügyszámú árverés 2021. szeptember 30. 16 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10, levelezési cím: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10) felszámoló által a Plast-Steel 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-09-081700, székhely: 4466 Timár, Szabadság út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 6. Fpk. 492/2020 ügyszámú árverés 2021. szeptember 27. 10 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10, levelezési cím: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10) felszámoló által a Plast-Steel 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-081700, székhely: 4466 Timár, Szabadság út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2459234.

Árverési Hirdetmény

A(z) Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10, levelezési cím: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10), mint a(z) Plast-Steel 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-081700, székhely: 4466 Timár, Szabadság út 2.) Nyíregyházi Törvényszék 6. Fpk. 492/2020/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cstv. 49. $ (1) bekezdése szerinti

egyéb nyilvános értékesítés


keretében értékesíti kis értékű ingóságát.

Az egyéb nyilvános érékesítés jogalapja: a várható bevételek és az értékesítés költségei közötti különbség kevesebb, mint 100 000 Ft.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2459234)
Az árverés kezdete: 2021. szeptember 27. 10 óra 00 perc
Az árverés vége: 2021. szeptember 30. 16 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 100 000 forint. (a becsérték 100%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 20 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 5 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgyra az árverezhet, aki előlegként, a megvásárolni kívánt vagyontárgy kikiáltási árának 5 %-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt az Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. felszámoló K & H Bank Zrt-nél vezetett 10403181-50485657-55491013 számú bankszámlájára „ Plast Steel bánatpénz” közleménnyel.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Mindazoknak, akik előleget fizettek be, de nem nyertek, előlegüket a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Wacker vésőgép

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 100 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: gépjármű

Típus: Egyéb
Gyártási idő: 2000.
Állapot: Működésképtelen
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámolóval történő telefonos egyeztetést követően (70/777-6569)

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre a hatályos Áfa törvény vonatkozik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni az Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. felszámoló K & H Bank Zrt-nél vezetett 10403181-50485657-55491013 számú bankszámlájára „vételár” közleménnyel. A korábban befizetett előleg a teljes vételárba beszámít. Ha a fizetési feltételt a vevő elmulasztja, az előlegét elveszti, ez esetben az előleg bánatpénzként funkcionál. Az adás-vételi szerződés megkötésének feltétele az is, hogy a licitáló az EÉR működtetőjét megillető jutalék megfizetését igazolja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes ajánlatot a felszámolóbiztos az elővásárlási joggal rendelkezőknek bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Elővásárló hiányában az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 5 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Az ingóság megismerhető állapotban kerül árverésre. A felszámoló az ingóságra vonatkozóan kellékszavatosságot nem vállal, az erre vonatkozó felelősségét illetve kártérítési felelősségét kizárja, melynek elfogadásáról a vevőnek nyilatkoznia kell.
A vagyontárgy elszállításának és bontásának valamennyi költsége a vevőt terheli, az esetleges bontás közben okozott kár megtérítési költségeivel együtt.
Ha az árverésen érvényes ajánlat nincs, a felszámoló az árverést eredménytelennek nyilvánítja. A vagyontárgyakra a felszámoló újabb árverés tartásáról határoz, melynek során a vételárat legfeljebb a jelenlegi becsérték feléig leszállíthatja. A nyilvános árverésre az 1991. évi XLIX tv. (Cstv.) és a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014(II.3.) Korm.rendelet előírásai szerint kerül sor. Elővásárlásra jogosultak jogaikat a véglegesen kialakult vételár ismeretében gyakorolhatják.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2459234/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 09. 30. | 16:00 || Az árverés véget ért.

2021. 09. 27. | 10:00 || Az árverés megkezdődött.