Eredménytelenítés ideje
2021. 09. 30. 16:00
Eredménytelen árverés: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 09. 30. 16:00

Ismertető

2 fészkes kupakszerszám fröccsöntéshez

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

2 fészkes kupakszerszám fröccsöntéshez

Árverés kezdete
2021. 09. 27. | 10:00
Árverés vége
2021. 09. 30. | 16:00
Ügyszám
6. Fpk. 492/2020
EÉR azonosító
A2459282
Becsérték
1 790 000 Ft
Kikiáltási ár
1 790 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10
Cégjegyzékszám
01-09-730411

Adós adatai

Cégnév
Plast-Steel 2004 Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt”„f.a.”
Székhely
4466 Timár, Szabadság út 2.
Cégjegyzékszám
15-09-081700

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 6. Fpk. 492/2020 ügyszámú árverés, a Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10, levelezési cím: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10) felszámoló által a Plast-Steel 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-081700, székhely: 4466 Timár, Szabadság út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 6. Fpk. 492/2020 ügyszámú árverés 2021. szeptember 30. 16 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10, levelezési cím: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10) felszámoló által a Plast-Steel 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-09-081700, székhely: 4466 Timár, Szabadság út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 6. Fpk. 492/2020 ügyszámú árverés 2021. szeptember 27. 10 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10, levelezési cím: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10) felszámoló által a Plast-Steel 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-081700, székhely: 4466 Timár, Szabadság út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2459282.

Árverési Hirdetmény

A(z) Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10, levelezési cím: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10), mint a(z) Plast-Steel 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-081700, székhely: 4466 Timár, Szabadság út 2.) Nyíregyházi Törvényszék 6. Fpk. 492/2020/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cstv. 49. $ (1) bekezdése szerinti

egyéb nyilvános értékesítés


keretében értékesíti kis értékű ingóságát.

Az egyéb nyilvános érékesítés jogalapja: a várható bevételek és az értékesítés költségei közötti különbség kevesebb, mint 100 000 Ft.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2459282)
Az árverés kezdete: 2021. szeptember 27. 10 óra 00 perc
Az árverés vége: 2021. szeptember 30. 16 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 1 790 000 forint. (a becsérték 100%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 20 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 89 500 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgyra az árverezhet, aki előlegként, a megvásárolni kívánt vagyontárgy kikiáltási árának 5 %-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt az Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. felszámoló K & H Bank Zrt-nél vezetett 10403181-50485657-55491013 számú bankszámlájára „ Plast Steel bánatpénz” közleménnyel.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Mindazoknak, akik előleget fizettek be, de nem nyertek, előlegüket a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

2 fészkes kupakszerszám fröccsöntéshez

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 790 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: 2 fészkes kupakszerszám

Típus: Egyéb
Állapot: Átlagos
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámolóval történő telefonos egyeztetést követően (70/777-6569)

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre a hatályos Áfa törvény vonatkozik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni az Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. felszámoló K & H Bank Zrt-nél vezetett 10403181-50485657-55491013 számú bankszámlájára „vételár” közleménnyel. A korábban befizetett előleg a teljes vételárba beszámít. Ha a fizetési feltételt a vevő elmulasztja, az előlegét elveszti, ez esetben az előleg bánatpénzként funkcionál. Az adás-vételi szerződés megkötésének feltétele az is, hogy a licitáló az EÉR működtetőjét megillető jutalék megfizetését igazolja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes ajánlatot a felszámolóbiztos az elővásárlási joggal rendelkezőknek bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Elővásárló hiányában az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 5 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vétel��r megfizetését követő 5 munkanapon belül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Az ingóság megismerhető állapotban kerül árverésre. A felszámoló az ingóságra vonatkozóan kellékszavatosságot nem vállal, az erre vonatkozó felelősségét illetve kártérítési felelősségét kizárja, melynek elfogadásáról a vevőnek nyilatkoznia kell.
A vagyontárgy elszállításának és bontásának valamennyi költsége a vevőt terheli, az esetleges bontás közben okozott kár megtérítési költségeivel együtt.
Ha az árverésen érvényes ajánlat nincs, a felszámoló az árverést eredménytelennek nyilvánítja. A vagyontárgyakra a felszámoló újabb árverés tartásáról határoz, melynek során a vételárat legfeljebb a jelenlegi becsérték feléig leszállíthatja. A nyilvános árverésre az 1991. évi XLIX tv. (Cstv.) és a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014(II.3.) Korm.rendelet előírásai szerint kerül sor. Elővásárlásra jogosultak jogaikat a véglegesen kialakult vételár ismeretében gyakorolhatják.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2459282/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 09. 30. | 16:00 || Az árverés véget ért.

2021. 09. 27. | 10:00 || Az árverés megkezdődött.