Az árverés kiértékelés alatt áll. A végeredmény megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett az eljárásra, a folyamatról rendszerüzenetben tájékoztatjuk.
Az árverés véget ért:2021. 10. 24. 21:00

Ismertető

6 telek vagyonösszességben

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1. Szolnok belterület, 3069/2. hrsz. alatt felvett, természetben 5000 Szolnok, Ady Endre út 3069/2 hrsz. szám alatt található 12 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén végrehajtási jog került bejegyzésre; jogosult: Tisza Takarékszövetkezet f.a. 2. Szolnok belterület, 15815/4. hrsz. alatt felvett, természetben 5000 Szolnok, Blanka u. 15815/4 hrsz. szám alatt található 1008 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén árverés kitűzése és végrehajtási jog került bejegyzésre; jogosult: Tisza Takarékszövetkezet f.a., Szolnok Megyei Jogú Város 3. Csataszög belterület, 118. hrsz. alatt felvett, természetben 5064 Csataszög, Akadály u. 2. szám alatt található 1765 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén vezeték jog, árverés kitűzése és végrehajtási jog került bejegyzésre; jogosult: Tisza Takarékszövetkezet f.a. 4. Csataszög belterület, 117. hrsz. alatt felvett, természetben 5064 Csataszög, Akadály u. 4. szám alatt található 2516 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén vezetékjog, árverés kitűzése és végrehajtási jog került bejegyzésre; jogosult: Tisza Takarékszövetkezet f.a. 5. Csataszög belterület, 116. hrsz. alatt felvett, természetben 5064 Csataszög, Akadály u. 6. szám alatt található 4827 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén vezetékjog, árverés kitűzése és végrehajtási jog került bejegyzésre; jogosult: Tisza Takarékszövetkezet f.a. 6. Tamási külterület, 011/82. hrsz. alatt felvett, természetbeni cím nincs megadva, 1327 m2 területű kivett udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

Árverés kezdete
2021. 10. 09. | 21:00
Árverés vége
2021. 10. 24. | 21:00
Ügyszám
6 Fpk. 1028
EÉR azonosító
A2459458
Becsérték
7 000 000 Ft
Kikiáltási ár
7 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Ignoramus Kft.
Székhely
1113 Budapest, Harcos utca 4.
Cégjegyzékszám
01-09-893846

Adós adatai

Cégnév
V. Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.”
Székhely
1135 Budapest, Petneházy utca 55.. fszt. em. 1
Cégjegyzékszám
01-09-875906

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 6 Fpk. 1028 ügyszámú árverés 2021. október 24. 21 óra 00 perckor, a Ignoramus Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-893846, székhely: 1113 Budapest, Harcos utca 4., levelezési cím: 1113 Budapest, Harcos utca 4.) felszámoló által a V. Tóth Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-875906, székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 55.. fszt. em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 6 Fpk. 1028 ügyszámú árverés 2021. október 9. 21 óra 00 perckor, a Ignoramus Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-893846, székhely: 1113 Budapest, Harcos utca 4., levelezési cím: 1113 Budapest, Harcos utca 4.) felszámoló által a V. Tóth Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-875906, székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 55.. fszt. em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2459458.

Árverési Hirdetmény

A(z) Ignoramus Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-893846, székhely: 1113 Budapest, Harcos utca 4., levelezési cím: 1113 Budapest, Harcos utca 4.), mint a(z) V. Tóth Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-875906, székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 55.. fszt. em. 1) Fővárosi Törvényszék 6 Fpk. 1028/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2459458)
Az árverés kezdete: 2021. október 9. 21 óra 00 perc
Az árverés vége: 2021. október 24. 21 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 7 000 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 350 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A licitáló az árverés kezdő időpontjáig köteles az árverési előleget a felszámoló által megadott bankszámlára átutalni, és az erről szóló igazolást az EÉR rendszerbe feltölteni. A megfizetés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a felszámoló által megadott számlán jóváírásra kerül. Az ajánlat benyújtásáig kizárólag átutalással a CIB Banknál vezetett 10700536-47703708-51200002 számú számlára „V-Tóth "fa" árverési előleg” megjegyzéssel kell befizetni. Amennyiben nem átutalással történik a befizetés, úgy a felszámoló azt pályázaton kívüli befizetésként kezelheti, és a felmerülő költségeket a befizetőre terheli.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverésen való részvétel feltétele az árverés megkezdéséig az árverési előleg befizetése és a befizetésről szóló bizonylat csatolása. Az árverési előleg megfizetése csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverési előleg az ajánlatra megszabott beérkezési határidőig a fentiekben megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül, a felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A felszámoló az árverési előleg után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes árverés esetén a nyertes licitáló által megfizetett árverési előleg, a vételárba beszámításra kerül. A többi licitáló részére az árverési előleg teljes összege visszautalásra kerül azzal, hogy amennyiben az árverési előleg összege devizában kerül befizetésre, az így befizetett árverési előleg esetleges visszafizetése esetén a licitáló által befizetett, a kiíró számláján Forint összegben jóváírt összeg kerül visszafizetésre, az árfolyamkülönbözetből adódó esetleges veszteség a licitálót terheli. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból a szerződéskötési határidő alatt nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a szerződéskötéstől visszalép.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

1. Szolnok belterület, 3069/2. hrsz. alatt felvett, természetben 5000 Szolnok, Ady Endre út 3069/2 hrsz. szám alatt található 12 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén végrehajtási jog került bejegyzésre; jogosult: Tisza Takarékszövetkezet f.a.
2. Szolnok belterület, 15815/4. hrsz. alatt felvett, természetben 5000 Szolnok, Blanka u. 15815/4 hrsz. szám alatt található 1008 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén árverés kitűzése és végrehajtási jog került bejegyzésre; jogosult: Tisza Takarékszövetkezet f.a., Szolnok Megyei Jogú Város
3. Csataszög belterület, 118. hrsz. alatt felvett, természetben 5064 Csataszög, Akadály u. 2. szám alatt található 1765 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén vezeték jog, árverés kitűzése és végrehajtási jog került bejegyzésre; jogosult: Tisza Takarékszövetkezet f.a.
4. Csataszög belterület, 117. hrsz. alatt felvett, természetben 5064 Csataszög, Akadály u. 4. szám alatt található 2516 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén vezetékjog, árverés kitűzése és végrehajtási jog került bejegyzésre; jogosult: Tisza Takarékszövetkezet f.a.
5. Csataszög belterület, 116. hrsz. alatt felvett, természetben 5064 Csataszög, Akadály u. 6. szám alatt található 4827 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén vezetékjog, árverés kitűzése és végrehajtási jog került bejegyzésre; jogosult: Tisza Takarékszövetkezet f.a.
6. Tamási külterület, 011/82. hrsz. alatt felvett, természetbeni cím nincs megadva, 1327 m2 területű kivett udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 7 000 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus: kivett beépítetlen terület
Területe: 4 827 m²
Állapota: kivett beépítetlen terület
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Csataszög
Ingatlan fekvése: belterület
Ingatlan postai címe: 5064 Csataszög, hrsz. 116
Területnagyság: 4 827 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: V. Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: kivett beépítetlen terület

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus: kivett beépítetlen terület
Területe: 2 516 m²
Állapota: kivett beépítetlen terület
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Csataszög
Ingatlan fekvése: belterület
Ingatlan postai címe: 5064 Csataszög, hrsz. 117
Területnagyság: 2 516 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóh��z, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: V. Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: kivett beépítetlen terület

3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus: kivett beépítetlen terület
Területe: 1 765 m²
Állapota: kivett beépítetlen terület
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Csataszög
Ingatlan fekvése: belterület
Ingatlan postai címe: 5064 Csataszög, hrsz. 118
Területnagyság: 1 765 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: V. Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: kivett beépítetlen terület

4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus: kivett beépítetlen terület
Területe: 12 m²
Állapota: kivett beépítetlen terület
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 300 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, hrsz. 3069/2
Területnagyság: 12 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: V. Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: kivett beépítetlen terület

5. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus: kivett beépítetlen terület
Területe: 1 008 m²
Állapota: kivett beépítetlen terület
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 200 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, hrsz. 15815/4
Területnagyság: 1 008 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: V. Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: kivett beépítetlen terület

6. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett udvar

Típus: kivett udvar
Területe: 1 327 m²
Állapota: kivett udvar
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tamási
Ingatlan fekvése: belterület
Ingatlan postai címe: 7090 Tamási, hrsz. 011/82
Területnagyság: 1 327 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: V. Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: kivett udvar

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámolóval történő előzetes időpont egyeztetést követően, amely időpont az EÉR rendszeren keresztül egyeztethető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlanok értékesítésére az áfatörvény 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak, így az áfatörvény idevonatkozó rendelkezései alapján magánszemély és nem áfa adóalany vásárló esetén a nettó irányárat plusz 27% áfa terheli.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése kizárólag átutalással történik.
A vételár megfizetésének határideje a szerződéskötéstől számított 5 nap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes licitáló köteles az értesítéstől számított 8 munkanapon belül szerződést kötni. A licitáló az árveréssel kapcsolatosan felmerült költségeit maga viseli. A felszámoló által felkért ügyvéd munkadíja a vételár 1,5 %-ának megfelelő nettó összeg, de minimum 100 000,- Ft +Áfa, mely a vevőt terheli. A szerződéskötésre megadott határidőn belül a nyertes licitáló köteles az EÉR rendszer részére megfizetni az előírt díjat.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vagyonösszesség átadására/birtokba vételére (birtokbaadása) a teljes vételár megfizetését követően kerülhet sor, amely vevő kötelezettsége, ugyanúgy, mint a területhatárok beazonosítása, tűzése.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen árverés az első kiírás. A felszámoló a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az értékesítési hirdetményről előzetesen tájékoztatta. A nyilvános árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. Az ajánlatot az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. A szerződés megkötésére a magyar jogszabályok alapján kerül sor. A nyertes licitáló köteles a szerződéskötéskor a felszámoló által megjelölt jogi képviselő közreműködésével szerződést kötni. A beszámítás a vételárat érintően törvény erejénél fogva kizárt, kivéve, ha a Cstv. ettől ellentétes módon rendelkezik. A felszámoló a Cstv. alapján fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános értékesítést eredménytelennek nyilvánítsa, és új eljárást írjon ki. A felszámoló kizárja mindennemű helytállási kötelezettségét, amit az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával visszavonhatatlanul elismer és tudomásul vesz. A licitáló köteles a Cstv. rendelkezéseit, a 237/2009. Korm. r., az EÉR szabályzatában rögzítetteket figyelembe venni. A felszámoló semmilyen felelősséget, és kötelezettséget nem vállal az értékesítésre kerülő ingatlanokkal összefüggésben.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2459458/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 24. | 21:00 || Az árverés véget ért.

2021. 10. 09. | 21:00 || Az árverés megkezdődött.