A nyertes ár
4 860 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Az árverés véget ért:2021. 11. 22. 12:00

Ismertető

perbeli követelés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Perbeli követelés természetes személyekkel szemben

Jelentkezési határidő
2021. 11. 05. | 12:00
Árverés kezdete
2021. 11. 06. | 12:00
Árverés vége
2021. 11. 22. | 12:00
Ügyszám
11.Fpk.490/2015
EÉR azonosító
A2477543
Becsérték
4 860 000 Ft
Kikiáltási ár
4 860 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ABSOLVENTUM Reorganizációs tanácsadó, Vagyonfelügyelő és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1024 Budapest, Ady Endre utca 19.
Cégjegyzékszám
01-09-463743

Adós adatai

Cégnév
G.I.C. Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
8431 Bakonyszentlászló, Török Bálint utca 2..
Cégjegyzékszám
08 09 027317

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 11.Fpk.490/2015 ügyszámú árverés, a Absolventum Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-463743, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19., levelezési cím: 3501 Miskolc, hrsz. Pf.: 605) felszámoló által a GIC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 027317, székhely: 8431 Bakonyszentlászló, Török Bálint utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 4 860 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: A2477543F8109
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: A2477543L5358
Szerződéskötés dátuma: A követelés átruházási szerződéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül kerül sor. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ajánlatát az elektronikus árverésen kívül módosítja, úgy az árverés nyertese a befizetett árverési előleget elveszíti.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 11.Fpk.490/2015 ügyszámú árverés 2021. november 22. 12 óra 00 perckor, a Absolventum Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-463743, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19., levelezési cím: 3501 Miskolc, hrsz. Pf.: 605) felszámoló által a GIC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08 09 027317, székhely: 8431 Bakonyszentlászló, Török Bálint utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.490/2015 ügyszámú árverés 2021. november 6. 12 óra 00 perckor, a Absolventum Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-463743, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19., levelezési cím: 3501 Miskolc, hrsz. Pf.: 605) felszámoló által a GIC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 027317, székhely: 8431 Bakonyszentlászló, Török Bálint utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2477543.

Árverési Hirdetmény

A(z) Absolventum Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-463743, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19., levelezési cím: 3501 Miskolc, hrsz. Pf.: 605), mint a(z) GIC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08 09 027317, székhely: 8431 Bakonyszentlászló, Török Bálint utca 2..) Győri Törvényszék 11.Fpk.490/2015/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 21. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2477543)
Az árverés kezdete: 2021. november 6. 12 óra 00 perc
Az árverés vége: 2021. november 22. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 4 860 000 forint. (a becsérték 100%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 243 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg átutalása vagy befizetése a GIC Kft. „fa” MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-13209121-00014909 számú elkülönített számlájára legkésőbb az árverés kezdő időpontját megelőző 48 óráig. Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalás közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt. A befizetést a licitálónak az arról kapott banki igazolás EÉR felületre történő ugyanezen határidőig történő feltöltésével igazolnia kell, mert az feltétele az árverésen való részvételnek. A befizetés nyertes licitáló esetén foglalóként működik, és a vételárba beszámít.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az eredménytelen licitálók részére a felszámoló a befizetett árverési előleg összegét az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül kamat nélkül, a licitáló által megjelölt bankszámlaszámra visszautalja. Az árverés nyertese által befizetett árverési előleg a vételárba beszámít.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Perbeli követelés természetes személyekkel szemben

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 860 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: perbeli követelés

A követelés összege: 35 200 000
Lejárati ideje: Vegyes
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Magánszemély
A követelés biztosított-e: nem
Becsértéke: 4 860 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A követeléssel kapcsolatos dokumentumok titoktartási nyilatkozat aláírása mellett előre egyeztetett időpontban a felszámoló budapesti telephelyén megtekinthetők. Megtekintésre időpont egyeztethető az info@absolventum.hu címen.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A követelés engedményezése a 2007. évi CXXVIII. törvény alapján adómentes.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat bankszámlára történő átutalással vagy befizetéssel lehet kiegyenlíteni, a teljes vételár megfizetés határideje a szerződéskötést követő 8. nap. Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A követelés átruházási szerződéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül kerül sor. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ajánlatát az elektronikus árverésen kívül módosítja, úgy az árverés nyertese a befizetett árverési előleget elveszíti.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A kikiáltási ár megegyezik a minimálárral, így a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4§ (2a) bekezdése szerinti egyeztetés nem volt.
Az árverés résztvevői elfogadják, hogy az eladó a követelés értékesítésére irányuló szerződésben a hibás teljesítésből eredő kellékszavatossági igényeket, kártérítési igényt teljes mértékben kizárja. Az árverés résztvevői az árverésen történő részvétellel elfogadják továbbá, hogy az árverés nyertese köteles a perbe a felperes jogutódjaként belépni és viselni a peres eljárásban felmerülő valamennyi – közte a kiíró által meg nem előlegezett - költséget.
Ajánlati kötöttség ideje 45 nap. Nem jár vissza az árverési előleg az árverés nyertesének, ha a 45 napos ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonja.
Az eredmény kihirdetésére az árverés lezárását követő 15 napon belül kerül sor.
Az árverésen nem vehetnek részt az 1991. évi XLIX. tv. 49.§ (3) bekezdésben nevesítettek.
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról vagy pedig érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában az árverést indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, és új árverést írjon ki.
Felszámoló tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a nyertes licitáló a teljes vételár megfizetésén felül a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerint a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot köteles megfizetni az EÉR működtetője részére.


A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2477543/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 11. 22. | 12:00 || Az árverés véget ért.

2021. 11. 18. | 10:43 || A2477543L5358 4 860 000 Ft licitet tett.

2021. 11. 06. | 12:00 || Az árverés megkezdődött.