A nyertes ár
15 900 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Eredményes árverés, kihirdetve:2022. 02. 21. 12:07

Ismertető

Pécsváradi ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Pécsvárad 91 hrsz-ú, a valóságban 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 3 szám alatti kivett, kereskedelmi egység, iroda megnevezésű ingatlan. Az ingatlanon 267 m2 alapterületű felülépítmény található.

Jelentkezési határidő
2022. 02. 03. | 08:00
Árverés kezdete
2022. 02. 04. | 08:00
Árverés vége
2022. 02. 21. | 12:07
Ügyszám
5.Fpk.57
EÉR azonosító
A2482463
Becsérték
15 900 000 Ft
Kikiáltási ár
15 900 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ÁZSIÓ Könyvszakértő, Gazdasági tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2
Cégjegyzékszám
01-10-141369

Adós adatai

Cégnév
GALANT Termelő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 3.
Cégjegyzékszám
02-09-062558

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 5.Fpk.57 ügyszámú árverés, a ÁZSIÓ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141369, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, hrsz. Pf.: 54) felszámoló által a GALANT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-062558, székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 15 900 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: A2482463F9289
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: A2482463L5476
Szerződéskötés dátuma: A nyertes licitálóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köti meg a felszámoló a részletes árverési kiírásban foglaltak szerint. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszerüzemeltető számára történő 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 5.Fpk.57 ügyszámú árverés 2022. február 21. 12 óra 07 perckor, a ÁZSIÓ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141369, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, hrsz. Pf.: 54) felszámoló által a GALANT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02-09-062558, székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.57 ügyszámú árverés 2022. február 4. 08 óra 00 perckor, a ÁZSIÓ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141369, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, hrsz. Pf.: 54) felszámoló által a GALANT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-062558, székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2482463.

Árverési Hirdetmény

A(z) ÁZSIÓ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141369, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, hrsz. Pf.: 54), mint a(z) GALANT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-062558, székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 3.) Pécsi Törvényszék 5.Fpk.57/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2482463)
Az árverés kezdete: 2022. február 4. 08 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. február 21. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 15 900 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 200 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 677 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg befizetése a felszámolás alatt álló társaság, GALANT Kft. f.a. Polgári Bank Zrt. nyíregyházi fiókjánál vezetett 61200412-10071964-00000000 számú számlájára (a közlemény rovatban fel kell tüntetni: „árverési előleg”). Az árverési előleg megfizetése csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, annak teljes összege 2022.02.02. napján 12:00 óráig a fenti bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. A Felszámoló az értékesítésből kizárja az árverési résztvevőt, ha az árverési előleget határidőig nem fizette meg, vagy a jelen hirdetményben, vagy az EÉR Felhasználói Szabályzatában előírt feltételeket nem teljesíti. A kizárt árverési résztvevő számára a kizárást követő 8 munkanapon belül a Felszámoló az átutalt árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleget a Felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha az árverés eredményes, az árverési előleget az árverés nyertesénél a vételárba be kell számítani. Az árverés eredményessége esetén a nyertes licitálón kívül a többi árverésen résztvevőnek az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha az adásvételi szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Pécsvárad 91 hrsz-ú, a valóságban 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 3 szám alatti kivett, kereskedelmi egység, iroda megnevezésű ingatlan.
Az ingatlanon 267 m2 alapterületű felülépítmény található.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 15 900 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett kereskedelmi egység, iroda

Típus: iroda
Területe: 1 269 m²
Állapota: használt
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 15 900 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Pécsvárad
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 91
Ingatlan postai címe: 7720 Pécsvárad, Kossuth L. utca 3..
Művelési ág: kivett kereskedelmi egység, iroda
Területnagyság: 1 269 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett kereskedelmi egység, iroda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: GALANT Termelő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” (7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 3.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog, jelzálogjog

Az ingatlan tartozékai: Az ingatlanon 267 m2 alapterületű felülépítmény található.

Ingatlan állapota: használt

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 3. címen, 2022.02.02. és 2022.02.09. napján 10-11 óra között tekinthető meg, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül történt egyeztetést (bejelentkezést) követően.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték az ÁFA-t nem tartalmazza.Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (1) bekezdése alapján az értékesítés a fordított adózás hatálya alá tartozik. Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak nem alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (3) bekezdése alapján az ajánlati áron felül az ÁFA megfizetésére is kötelezett.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlott vételárat átutalással, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes licitálóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köti meg a felszámoló a részletes árverési kiírásban foglaltak szerint. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszerüzemeltető számára történő 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Vevő a teljes vételár megfizetését követő 10 napon belül, előre egyeztetett időpontban lép az ingatlan birtokába, ezen időponttól kezdődően jogosult szedni az ingatlan hasznait és viseli a kárveszélyt, illetve az ingatlan fenntartásával járó költségeket.
A felek a birtokbaadás napján közösen jegyzőkönyvet vesznek fel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló által kijelölt ügyvéd által elkészített tartalmú ingatlan adásvételi szerződés megkötését a nyertes licitáló (vevő) vállalja és annak költségeit viseli, amely a vételár 1 %-a, de minimum 50.000,- Ft + ÁFA összegű.
A felszámoló felhívja a Tisztelt Licitálók figyelmét, hogy az ingatlanok esetében, a közüzemi szolgáltatások átírásáról a nyertes Licitálónak magának kell gondoskodnia.

A 237/2009. Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdése szerint a vagyonelemek első értékesítési eljárására kerül sor.
A 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

Az elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukat a csődtörvény 49/C §-ában meghatározottak szerint kizárólag a jelen eljárás keretében jogosultak gyakorolni. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 15 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 10 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés].
A jelen árverési hirdetmény felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában az árverés eredménytelenné nyilvánítható.
A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.” Az árverésről további felvilágosítás kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül kérhető.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2482463/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 02. 21. | 12:07 || Az árverés véget ért.

2022. 02. 21. | 11:52 || A2482463L5476 15 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 04. | 08:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || A2482463F9289 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! A 2022.02.09-i időpontban szeretném megtekinteni az ingatlant. Üdvözlettel

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Köszönjük jelentkezését. A megadott időpontban az ingatlan megtekinthető. Tisztelettel: Felszámolóbiztos