A nyertes ár
93 400 000 Ft
Jelenleg az elővásárlásra jogosultak megkeresése zajlik. A végeredmény megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett az eljárásra, a folyamatról rendszerüzenetben tájékoztatjuk.
Az árverés véget ért:2022. 02. 21. 12:25

Ismertető

Pécsváradi kivett ipartelep

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Pécsvárad 1820 hrsz-ú, a valóságban 7720 Pécsvárad belterület (Ipartelepi út) alatti kivett ipartelep megnevezésű ingatlan. Az ingatlanon az alábbi, saját tulajdonú felülépítmények találhatók: - raktár-műhely, - mérlegház, - tároló szín, - 2 db nyitott szín, - gabonaszárító kezelővel, porleválasztóval, - 4 db gabona siló Az ingatlanon 60 tonnás hídmérleg és gázolaj kút, mint idegen tulajdonú berendezések találhatók, amelyek a telephely üzemelését biztosítják. Az idegen tulajdonú berendezések a felszámolási vagyonnal együtt kerülnek értékesítésre.

Jelentkezési határidő
2022. 02. 03. | 08:00
Árverés kezdete
2022. 02. 04. | 08:00
Árverés vége
2022. 02. 21. | 12:25
Ügyszám
5.Fpk.57
EÉR azonosító
A2489980
Becsérték
67 400 000 Ft
Kikiáltási ár
67 400 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ÁZSIÓ Könyvszakértő, Gazdasági tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2
Cégjegyzékszám
01-10-141369

Adós adatai

Cégnév
GALANT Termelő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 3.
Cégjegyzékszám
02-09-062558

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 5.Fpk.57 ügyszámú árverés, a ÁZSIÓ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141369, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, hrsz. Pf.: 54) felszámoló által a GALANT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-062558, székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 93 400 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: A2489980F6320
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: A2489980L1878
Szerződéskötés dátuma: A nyertes licitálóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köti meg a felszámoló a részletes árverési kiírásban foglaltak szerint. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszerüzemeltető számára történő 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 5.Fpk.57 ügyszámú árverés 2022. február 21. 12 óra 25 perckor, a ÁZSIÓ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141369, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, hrsz. Pf.: 54) felszámoló által a GALANT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02-09-062558, székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.57 ügyszámú árverés 2022. február 4. 08 óra 00 perckor, a ÁZSIÓ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141369, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, hrsz. Pf.: 54) felszámoló által a GALANT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-062558, székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2489980.

Árverési Hirdetmény

A(z) ÁZSIÓ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141369, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, hrsz. Pf.: 54), mint a(z) GALANT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-062558, székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 3.) Pécsi Törvényszék 5.Fpk.57/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2489980)
Az árverés kezdete: 2022. február 4. 08 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. február 21. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 67 400 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 200 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 500 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 2 222 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg befizetése a felszámolás alatt álló társaság, GALANT Kft. f.a. Polgári Bank Zrt. nyíregyházi fiókjánál vezetett 61200412-10071964-00000000 számú számlájára (a közlemény rovatban fel kell tüntetni: „árverési előleg”). Az árverési előleg megfizetése csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, annak teljes összege 2022.02.02. napján 12:00 óráig a fenti bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. A Felszámoló az értékesítésből kizárja az árverési résztvevőt, ha az árverési előleget határidőig nem fizette meg, vagy a jelen hirdetményben, vagy az EÉR Felhasználói Szabályzatában előírt feltételeket nem teljesíti. A kizárt árverési résztvevő számára a kizárást követő 8 munkanapon belül a Felszámoló az átutalt árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleget a Felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha az árverés eredményes, az árverési előleget az árverés nyertesénél a vételárba be kell számítani. Az árverés eredményessége esetén a nyertes licitálón kívül a többi árverésen résztvevőnek az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha az adásvételi szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Pécsvárad 1820 hrsz-ú, a valóságban 7720 Pécsvárad belterület (Ipartelepi út) alatti kivett ipartelep megnevezésű ingatlan.
Az ingatlanon az alábbi, saját tulajdonú felülépítmények találhatók:
- raktár-műhely,
- mérlegház,
- tároló szín,
- 2 db nyitott szín,
- gabonaszárító kezelővel, porleválasztóval,
- 4 db gabona siló

Az ingatlanon 60 tonnás hídmérleg és gázolaj kút, mint idegen tulajdonú berendezések találhatók, amelyek a telephely üzemelését biztosítják. Az idegen tulajdonú berendezések a felszámolási vagyonnal együtt kerülnek értékesítésre.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 67 400 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett ipartelep

Típus: ipari ingatlan
Területe: 7 966 m²
Állapota: használt
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 67 400 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Pécsvárad
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 1820
Ingatlan postai címe: 7720 Pécsvárad, hrsz. 1820
Művelési ág: kivett ipartelep
Területnagyság: 7 966 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: GALANT Termelő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” (7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 3.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): vezetékjog, jelzálogjog

Az ingatlan tartozékai: Az ingatlanon az alábbi, saját tulajdonú felülépítmények találhatók:- raktár-műhely,- mérlegház, - tároló szín, - 2 db nyitott szín, - gabonaszárító kezelővel, porleválasztóval,- 4 db gabona silóAz ingatlanon 60 tonnás hídmérleg és gázolaj kút, mint idegen tulajdonú berendezések találhatók, amelyek a telephely üzemelését biztosítják. Az idegen tulajdonú berendezések a felszámolási vagyonnal együtt kerülnek értékesítésre.

Ingatlan állapota: használt

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a 7720 Pécsvárad, belterület, Ipartelepi út címen, 2022.02.02. és 2022.02.09. napján 10-11 óra között tekinthető meg, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül történt egyeztetést (bejelentkezést) követően.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték az ÁFA-t nem tartalmazza.Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (1) bekezdése alapján az értékesítés a fordított adózás hatálya alá tartozik. Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak nem alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (3) bekezdése alapján az ajánlati áron felül az ÁFA megfizetésére is kötelezett.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlott vételárat átutalással, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes licitálóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köti meg a felszámoló a részletes árverési kiírásban foglaltak szerint. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszerüzemeltető számára történő 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Vevő a teljes vételár megfizetését követő 10 napon belül, előre egyeztetett időpontban lép az ingatlan birtokába, ezen időponttól kezdődően jogosult szedni az ingatlan hasznait és viseli a kárveszélyt, illetve az ingatlan fenntartásával járó költségeket.
A felek a birtokbaadás napján közösen jegyzőkönyvet vesznek fel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló által kijelölt ügyvéd által elkészített tartalmú ingatlan adásvételi szerződés megkötését a nyertes licitáló (vevő) vállalja és annak költségeit viseli, amely a vételár 1 %-a, de minimum 50.000,- Ft + ÁFA összegű.
A felszámoló felhívja a Tisztelt Licitálók figyelmét, hogy az ingatlanok esetében, a közüzemi szolgáltatások átírásáról a nyertes Licitálónak magának kell gondoskodnia.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke:
- saját tulajdonú ingatlan és felülépítmények: 55 400 000 forint.
- idegen tulajdonú berendezések: 12 000 000 forint.

A 237/2009. Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdése szerint a vagyonelemek első értékesítési eljárására kerül sor.
A 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

Az elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukat a csődtörvény 49/C §-ában meghatározottak szerint kizárólag a jelen eljárás keretében jogosultak gyakorolni. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 15 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 10 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés].
A jelen árverési hirdetmény felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában az árverés eredménytelenné nyilvánítható.
A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.” Az árverésről további felvilágosítás kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül kérhető.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2489980/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 02. 21. | 12:25 || Az árverés véget ért.

2022. 02. 21. | 12:10 || A2489980L1878 93 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:08 || A2489980L1747 92 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:08 || A2489980L1878 92 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:07 || A2489980L1747 91 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:07 || A2489980L1878 91 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:04 || A2489980L1747 90 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:04 || A2489980L1878 90 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:04 || A2489980L1747 89 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:04 || A2489980L1878 89 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:04 || A2489980L1747 88 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:04 || A2489980L1878 88 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:04 || A2489980L1747 87 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:04 || A2489980L1878 87 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:04 || A2489980L1747 86 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:04 || A2489980L1878 86 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:04 || A2489980L1747 85 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:04 || A2489980L1878 85 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:02 || A2489980L1747 84 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:02 || A2489980L1878 84 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:02 || A2489980L1747 83 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:02 || A2489980L1878 83 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:00 || A2489980L1747 82 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 12:00 || A2489980L1878 82 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:59 || A2489980L1747 81 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:59 || A2489980L1878 81 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:58 || A2489980L1747 80 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:58 || A2489980L7602 80 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:58 || A2489980L1747 79 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:58 || A2489980L7602 79 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:58 || A2489980L1747 78 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:58 || A2489980L7602 78 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:58 || A2489980L1747 77 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:58 || A2489980L7602 77 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:58 || A2489980L1747 76 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:58 || A2489980L7602 76 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:55 || A2489980L1747 75 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:55 || A2489980L7602 75 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:55 || A2489980L1747 74 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:55 || A2489980L7602 74 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:54 || A2489980L1747 73 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:54 || A2489980L7602 73 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:54 || A2489980L1747 72 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:54 || A2489980L7602 72 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:54 || A2489980L1747 71 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:54 || A2489980L7602 71 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:52 || A2489980L1747 70 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:52 || A2489980L7602 70 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:50 || A2489980L1747 69 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:50 || A2489980L7602 69 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:50 || A2489980L1747 68 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 11:50 || A2489980L7602 68 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 10:39 || A2489980L1747 67 900 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 21. | 09:27 || A2489980L7602 67 400 000 Ft licitet tett.

2022. 02. 04. | 08:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || A2489980F6320 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Részt kívánok venni a 02.09.-i 10-11 óra közötti bejáráson. Tisztelettel

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Köszönjük jelentkezését. A megadott időpontban az ingatlan megtekinthető. Tisztelettel: Felszámolóbiztos

 • || A2489980F1843 kommentje:

  Tisztelet felszámoló.Részt kivánok venni a feb.9 napján lévő bejaráson.10-11 óra között.Köszönettel

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Köszönjük jelentkezését. A megadott időpontban az ingatlan megtekinthető. Tisztelettel: Felszámolóbiztos