Eredménytelenítés ideje
2022. 02. 10. 10:00
Eredménytelen árverés: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 02. 10. 10:00

Ismertető

Ingatlan értékesítés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

5000 Szolnok, Gyökér u. 59. szám alatti, kivett épület, udvarként nyilvántartott - valóságban üres telek - ingatlan.

Jelentkezési határidő
2022. 02. 10. | 10:00
Árverés kezdete
2022. 02. 11. | 10:00
Árverés vége
2022. 02. 26. | 18:00
Ügyszám
29.Fpk.60
EÉR azonosító
A2570587
Becsérték
8 500 000 Ft
Kikiáltási ár
8 500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév
TISZA-LIMES Ingatlanforgalmazási és Vállalkozási Kft.„f.a.”
Székhely
5000 Szolnok, Szapáry út 28.. 1. em. 6.
Cégjegyzékszám
16-09-000107

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 29.Fpk.60 ügyszámú árverés, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a TISZA-LIMES Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-000107, székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 28.. 1. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverési Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) TISZA-LIMES Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-000107, székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 28.. 1. em. 6.) Szolnoki Törvényszék 29.Fpk.60/2014/109.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2570587)
Az árverés kezdete: 2022. február 11. 10 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. február 26. 18 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 8 500 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 425 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előlegnek az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával, azaz 2022. február 10. 10:00 óráig meg kell érkeznie a TISZA-LIMES Kft. "f.a." K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404508-45010352-00000000 számú pénzforgalmi számlájára. Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetésére adott határidő leteltét követően, de az értékesítés megkezdése előtti 24 órán belül az értékesítő ellenőrzi a bankszámlaszámra érkezett befizetéseket és elektronikusan engedélyezi a licitáló részére az értékesítésen történő részvételt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg vagy a pályázati biztosíték az EÉR rendelet 13. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre került. A felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbözetből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A felszámoló az árverési előleg összege után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleg teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalásra kerül. Ha az árverés eredményes, az árverési előleg az árverés nyertesénél a vételárba beszámításra kerül, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

5000 Szolnok, Gyökér u. 59. szám alatti, kivett épület, udvarként nyilvántartott - valóságban üres telek - ingatlan.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 8 500 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett épület, udvarként nyilvántartott - valóságban üres telek - ingatlan.

Típus: telek
Területe: 2 354 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 8 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 6626
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, Gyökér utca 59..
Művelési ág: kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett épület, udvar
Területnagyság: 2 354 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett épület, udvarként nyilvántartott - valóságban üres telek - ingatlan.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: TISZA-LIMES INGATLANFORGALMAZÁSI ÉS VÁLLALKOZÁSI KFT. „f.a.” 5000 Szolnok, Szapáry út 28. 1/6.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlanra 545 m² nagyságú területre 120 kV-os, 25 m² nagyságú területre 0,4 kV-os közcélú villamos elosztóhálózati vezetékjog, jogosult E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.(Debrecen), illetve keretbiztosítéki jelzálogjog került bejegyzésre, a K & H Bank Zrt. jogosult részére 9 000 000 Ft erejéig.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelem az EÉR felületén előzetesen egyeztetett időpontban tekinthető meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA-ra vonatkozóan a hatályos jogszabályok az irányadók. A kikiáltási ár nettó összegben került megjelölésre. Az árverés során a licitálók is nettó értéken pályáznak.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A licitálónak az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában a vételárat forintban kell megfizetnie átutalással a szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően a TISZA-LIMES Kft. "f.a." K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404508-45010352-00000000 számú bankszámlájára. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül egy összegben. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben a Cstv. 49 § (4) szerint beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás lezárását követően – érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámolóbiztos szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető részére fizetendő 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj 50.000.000 Ft vételárig a vételár 0,75%-a + ÁFA, de minimum 75.000 Ft + ÁFA, maximum 300.000 Ft + ÁFA.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2570587/tetelek.pdf