A nyertes ár
19 050 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Eredményes árverés, kihirdetve:2022. 01. 22. 17:03

Ismertető

Drávaszabolcsi Zrt. "f.a." M014672 Önjáró permetező John Deer 4730

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

M014672 Önjáró permetező John Deer 4730

Jelentkezési határidő
2022. 01. 06. | 08:00
Árverés kezdete
2022. 01. 07. | 08:00
Árverés vége
2022. 01. 22. | 17:03
Ügyszám
5.Fpk.9
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
A2574565
Becsérték
25 000 000 Ft
Kikiáltási ár
12 500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
"ADÓ-ÖTLET" Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
4625 Záhony, Ady Endre út 15.
Cégjegyzékszám
15-09-063957

Adós adatai

Cégnév
Drávaszabolcsi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 8.
Cégjegyzékszám
02 10 060386

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 5.Fpk.9 ügyszámú árverés, a Adó-Ötlet Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-063957, székhely: 4625 Záhony, Ady Endre út 15., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady Endre út 15.) felszámoló által a Drávaszabolcsi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 10 060386, székhely: 7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 19 100 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: A2574565F8125
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: A2574565L1240
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az árverés eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 5.Fpk.9 ügyszámú árverés 2022. január 22. 17 óra 03 perckor, a Adó-Ötlet Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-063957, székhely: 4625 Záhony, Ady Endre út 15., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady Endre út 15.) felszámoló által a Drávaszabolcsi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02 10 060386, székhely: 7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.9 ügyszámú árverés 2022. január 7. 08 óra 00 perckor, a Adó-Ötlet Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-063957, székhely: 4625 Záhony, Ady Endre út 15., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady Endre út 15.) felszámoló által a Drávaszabolcsi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 10 060386, székhely: 7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2574565.

Árverési Hirdetmény

A(z) Adó-Ötlet Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-063957, székhely: 4625 Záhony, Ady Endre út 15., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady Endre út 15.), mint a(z) Drávaszabolcsi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság „f.a” (cégjegyzékszám: 02 10 060386, székhely: 7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 8.) Pécsi Törvényszék 5.Fpk.9/2020. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. december 23. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2574565)
Az árverés kezdete: 2022. január 7. 08 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. január 22. 16 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 12 500 000 forint. (a becsérték 50%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 950 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A licitálónak az árverésben részt vevő vagyonelem tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (árverési előleg) az ajánlat tétel benyújtása előtt be kell fizetnie az adós társaság Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-93756084 számú bankszámlájára, „Drávaszabolcsi Mezőgazdasági ZRt. "f. a." és az EÉR azonosítót.
Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, ha az árverés kezdő időpontját megelőzően legkésőbb 24 órával korábban az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleggel kapcsolatos egyéb közlemény: az árverési előleg megfizetése feltétele az árverésen való részvételnek. Ha az árverés eredményes, az árverési előleg a nyertes ajánlattevőnek a vételárba beszámításra kerül, a többi licitáló esetében pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes ajánlattevő, licitáló érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ideértve azt az esetet is, ha az ajánlattevő a jelen árverési kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, vagy a nyertes ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő, licitáló elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
Az árverési előleg megfizetésével a licitáló ajánlati- és fizetés kötelezettséget vállal minimálisan a kikiáltási ár, illetve a licitálás során megajánlásra kerülő vételár megfizetésére. Az ajánlati kötöttség időtartama a jelen árverési hirdetményben a teljes vételár megfizetésére kikötött határidőig áll fenn.
A felszámoló az ajánlati biztosíték, árverési előleg után kamatot nem fizet.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

M014672 Önjáró permetező John Deer 4730

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 25 000 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: önjáró permetező

Típus: Mezőgazdasági gép
Gyártmány: Jonh Deer 4730
Gyártási idő: 2009.
Állapot: Felújítást igényel
Tehermentes: nem zálogjoggal terhelt
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 25 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Érdeklődni az árveréssel és a megtekintéssel kapcsolatban az EÉR felületén lehet.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Áfa-ra vonatkozóan a hatályos jogszabályok az irányadók. A kikiáltási ár nettó összegben került megjelölésre. Az árverés során a licitálók is nettó értéken pályáznak.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése csak átutalással történhet, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül, az adós társaság előzőekben megadott bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az árverés eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes licitáló a megvásárolt ingóság birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított maximum 15 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. A felszámoló az ingóság őrzéséért, tárolásáért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi, melynek összege minden megkezdett nap után 10. 000,- Ft + Áfa.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az értékesítési hirdetményről előzetesen tájékoztatta.
A felszámoló a kellékszavatosságot és a garanciát teljes-körűen kizárja.
A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról van tudomása.
A jármű állapota: felújítandó.
A zálogjogosult hitelező az árverés kiírásával egyetért.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ADÓ-ÖTLET Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújthatóak be.
Az árverés kezdő időpontja a Cégközlönybeli közzétételtől számított 15. nap 8:00 óra.
Az árverés záró időpontja, az árverés kezdő időpontját követő 15. nap 16:00 óra.
A felszámoló az eladó Adós Társaság képviseletében, a jelen árverési felhívásban foglaltakat maradéktalanul vállaló és teljesítő, az árverési eljárás szabályait maradéktalanul betartó, az árverés során érvényes ajánlatot tevő, adásvételi szerződés megkötésére kötelezettséget vállaló licitálók közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő licitálóval köt adásvételi szerződést a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet 27. § -a szerint.
A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás a felszámoló értékelése szerinti megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható, mely döntéssel, továbbá az árverési eljárással kapcsolatosan – a Ptk. eltérést nem engedő rendelkezéseinek esetkörei kivételével – a licitáló kártérítést vagy bármely egyéb jogcímen követelést nem érvényesíthet.
Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes ajánlattevőt, licitálót terheli.A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% -nak megfelelő mértékű jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. Amennyiben a licitáló az árverésen más magánszemély vagy szervezet képviseletében vesz részt, az EÉR felületére feltöltött meghatalmazást a szerződéskötéskor eredetiben is be kell mutatnia a felszámolóbiztosnak.A felszámoló részére az árverési kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában az árverést eredménytelennek nyilvánítsa, vagy ha a körülmények indokolják, az árverést visszavonja, és új árverés kiírásáról döntsön.
A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket az árverési eljárás nyitó napjáig jelentsék be a felszámolónál. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.
A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C §- ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen árverési eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint.
Az árveréssel kapcsolatosan felmerülő költségek – az árverés sikerétől függetlenül - az árverési ajánlatot tevőt terhelik, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját.
A licitálóknak tudomásul kell venniük, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult vételár 2 %-a + Áfa, de minimum 100.000,- Ft melyet a vevő köteles megfizetni az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
Az árverésen való részvétel egyúttal a jelen hirdetményben foglaltak tudomásulvételét is jelenti.
Jelen közlemény a meghirdetett vagyonelemek negyedik nyilvános árverése (a minimál ár a becsérték 50%-a).

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2574565/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/arveres/A2574565#tenderfuzet

Licitnapló

2022. 01. 22. | 17:03 || Az árverés véget ért.

2022. 01. 22. | 16:48 || A2574565L1240 19 100 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:45 || A2574565L2078 19 050 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:45 || A2574565L1240 19 000 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:45 || A2574565L2078 18 950 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:45 || A2574565L1240 18 900 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:45 || A2574565L2078 18 850 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:45 || A2574565L1240 18 800 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:45 || A2574565L2078 18 750 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:45 || A2574565L1240 18 700 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:45 || A2574565L2078 18 650 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:45 || A2574565L1240 18 600 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:45 || A2574565L2078 18 550 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:45 || A2574565L1240 18 500 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:45 || A2574565L2078 18 450 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:45 || A2574565L1240 18 400 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:45 || A2574565L2078 18 350 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:31 || A2574565L1240 18 300 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:31 || A2574565L2078 18 250 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:16 || A2574565L1240 18 200 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:15 || A2574565L2078 18 150 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:00 || A2574565L1240 18 100 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:00 || A2574565L2078 18 050 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 16:00 || A2574565L1240 18 000 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:59 || A2574565L2078 17 950 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:59 || A2574565L1240 17 900 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:59 || A2574565L2078 17 850 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:58 || A2574565L1240 17 800 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:58 || A2574565L2078 17 750 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:57 || A2574565L1240 17 700 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:57 || A2574565L2078 17 650 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:57 || A2574565L1240 17 600 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:57 || A2574565L2078 17 550 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:56 || A2574565L1240 17 500 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:56 || A2574565L2078 17 450 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:56 || A2574565L1240 17 400 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:55 || A2574565L2078 17 350 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:55 || A2574565L1240 17 300 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:55 || A2574565L2078 17 250 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:55 || A2574565L1240 17 200 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:54 || A2574565L2078 17 150 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:54 || A2574565L1240 17 100 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L2078 17 050 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L9018 17 000 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L2078 16 950 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L9018 16 900 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L2078 16 850 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L9018 16 800 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L2078 16 750 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L9018 16 700 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L2078 16 650 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L9018 16 600 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L2078 16 550 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L9018 16 500 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L2078 16 450 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L9018 16 400 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L2078 16 350 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L9018 16 300 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L2078 16 250 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L9018 16 200 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L2078 16 150 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L9018 16 100 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L2078 16 050 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L9018 16 000 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L2078 15 950 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L9018 15 900 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L2078 15 850 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L9018 15 800 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L2078 15 750 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L9018 15 700 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L2078 15 650 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L9018 15 600 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L2078 15 550 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L9018 15 500 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L2078 15 450 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L9018 15 400 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:52 || A2574565L2078 15 350 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L9018 15 300 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L2078 15 250 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L9018 15 200 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L2078 15 150 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L9018 15 100 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L2078 15 050 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L9018 15 000 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L1240 14 950 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L9018 14 900 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L1240 14 850 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L9018 14 800 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L1240 14 750 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L9018 14 700 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L1240 14 650 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L9018 14 600 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L1240 14 550 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L9018 14 500 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L1240 14 450 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L9018 14 400 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L1240 14 350 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L9018 14 300 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L1240 14 250 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L9018 14 200 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L1240 14 150 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L9018 14 100 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L1240 14 050 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L9018 14 000 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L1240 13 950 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L9018 13 900 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L1240 13 850 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L9018 13 800 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L1240 13 750 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L9018 13 700 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L1240 13 650 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L9018 13 600 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:51 || A2574565L1240 13 550 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:50 || A2574565L9018 13 500 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:50 || A2574565L1240 13 450 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:50 || A2574565L9018 13 400 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:50 || A2574565L2078 13 350 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:50 || A2574565L9018 13 300 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:50 || A2574565L2078 13 250 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:49 || A2574565L9018 13 200 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:49 || A2574565L2078 13 150 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:49 || A2574565L9018 13 100 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:49 || A2574565L2078 13 050 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:49 || A2574565L9018 13 000 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:49 || A2574565L2078 12 950 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:49 || A2574565L9018 12 900 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:49 || A2574565L2078 12 850 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:49 || A2574565L9018 12 800 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:49 || A2574565L2078 12 750 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:49 || A2574565L9018 12 700 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:49 || A2574565L2078 12 650 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:48 || A2574565L9018 12 600 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 22. | 15:48 || A2574565L1240 12 550 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 18. | 15:21 || A2574565L9018 12 500 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 07. | 08:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || A2574565F9627 kommentje:

  .

 • || A2574565F6832 kommentje:

  Tisztelt Cím! Ha F azonosítót csak a jelentkezés után kapok, akkor nem tudom az ajánlati biztosíték utalásánál a közleményben feltüntetni. Mi ez esetben a teendő?

 • || A2574565F2412 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Kérem szíves tájékoztatását, hogy milyen, a működéshez szükséges kiegészítő adapterekkel kerül értékesítésre a vagyontárgy?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőt, hogy az ilyen jellegű kérdések feltételére a megtekintéskor van lehetőség, továbbá az adott gépjármű állapotáról megtekintésekor tud személyesen is meggyőződni. Megtekintés helye és időpontja: 2022. 01.05. 14:00-15:00 között, Gordisa 043. hrsz. szám alatt. Tisztelettel: felszámolóbiztos