Eredménytelenítés ideje
2022. 02. 20. 08:00
Eredménytelen árverés: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 02. 20. 08:00

Ismertető

SKODA FABIA COMBI 1.4 COMFORT személygépkocsi

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

SKODA FABIA COMBI 1.4 COMFORT személygépkocsi, 2001-es évjáratú, km. óraállás nem ismert, jelen állapotában üzemképtelen, műszaki vizsgával nem rendelkezik

Jelentkezési határidő
2022. 02. 04. | 08:00
Árverés kezdete
2022. 02. 05. | 08:00
Árverés vége
2022. 02. 20. | 08:00
Ügyszám
7.Fpk.16
EÉR azonosító
A2586218
Becsérték
200 000 Ft
Kikiáltási ár
200 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Centurio Gazdasági Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1037 Budapest, Montevideo utca 5. 2 em.
Cégjegyzékszám
01-09-359569

Adós adatai

Cégnév
GLOBAL BIG BUILDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
1068 Budapest, Király utca 80. fszt. em. 11.
Cégjegyzékszám
01 10 141357

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.16 ügyszámú árverés, a Centurio Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359569, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 2 em., levelezési cím: 1725 Budapest, Pf. 177) felszámoló által a GLOBAL BIG BUILDING Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 141357, székhely: 1068 Budapest, Király utca 80. fszt. em. 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 7.Fpk.16 ügyszámú árverés 2022. február 20. 08 óra 00 perckor, a Centurio Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359569, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 2 em., levelezési cím: 1725 Budapest, Pf. 177) felszámoló által a GLOBAL BIG BUILDING Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 10 141357, székhely: 1068 Budapest, Király utca 80. fszt. em. 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.16 ügyszámú árverés 2022. február 5. 08 óra 00 perckor, a Centurio Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359569, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 2 em., levelezési cím: 1725 Budapest, Pf. 177) felszámoló által a GLOBAL BIG BUILDING Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 141357, székhely: 1068 Budapest, Király utca 80. fszt. em. 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2586218.

Árverési Hirdetmény

A(z) Centurio Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359569, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 2 em., levelezési cím: 1725 Budapest, Montevideo utca 5. 2 em.), mint a(z) GLOBAL BIG BUILDING Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10 141357, székhely: 1068 Budapest, Király utca 80. fszt. em. 11.) Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.16/2021/13.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2586218)
Az árverés kezdete: 2022. február 5. 08 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. február 20. 08 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 200 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 10 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyon vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással a Centurio Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-13195596-00034903 számú technikai al-bankszámlájára, a közlemény rovatba fel kell tüntetni a jelen árverés EÉR azonosító számát. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdő időpontját megelőző legkésőbb 24 órával az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terheli.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az értékesítő az árverés megnyíltát megelőzően köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben]. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi az értékesítő. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg az EÉR rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre kerül. Az árverési előleg a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

SKODA FABIA COMBI 1.4 COMFORT személygépkocsi, 2001-es évjáratú, km. óraállás nem ismert, jelen állapotában üzemképtelen, műszaki vizsgával nem rendelkezik

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 200 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: SKODA FABIA COMBI 1.4 COMFORT

Típus: Jármű
Márka: Skoda
Modell: FABIA COMBI
Jármű típusa: Személyautó
Gyártási idő: 2005.
Állapot: Működésképtelen
Kivitel: Kombi
Üzemanyag: Benzin
Hengerűrtartalom (cm3): 1 400
Ajtók száma: 5
Tehermentes: nem végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A személygépkocsi megtekinthető az árverés kezdő időpontjáig minden hát szerda napján 10-11 óra között 8200 Veszprém, Házgyári út 22/B. szám alatt. A felszámoló, vagy megbízottja a megadott időpontokban csak akkor lesz jelen, ha az árverező a megtekintési igényét előzetesen jelzi felé az eér rendszeren keresztül írt anonim üzenetével.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóság tekintetében az Áfa törvény 142 § 1. bekezdés (g) pontja alapján áfa alany részére történő értékesítés esetén fordított adózás áll fenn. Amennyiben a vevő nem áfa alany 27% áfa kerül felszámításra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az árverés nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, számla ellenében egy összegben átutalással megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertessel a szerződést az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül köti meg a felszámoló. A szerződéskötés feltétele EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóság birtokának átadására a vételár megfizetését követő 5 napon belül kerül sor. A vagyontárgy tárolási helyről történő elszállítása az árverező feladata és költsége.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban első alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Licitáló köteles a vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Licitáló tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén az ingóság tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. Az árverés értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az ingóság az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Az árveréssel kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni az anonimitás megőrzése mellett. A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jogosultnak a hirdetmény megküldésre került, észrevétel nem érkezett.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2586218/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 02. 20. | 08:00 || Az árverés véget ért.

2022. 02. 05. | 08:00 || Az árverés megkezdődött.