Eredménytelenítés ideje
2022. 02. 04. 00:00
Eredménytelen árverés: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 02. 04. 00:00

Ismertető

Textiláru és bútor készlet

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Textiláru és bútor készlet

Jelentkezési határidő
2022. 02. 04. | 00:00
Árverés kezdete
2022. 02. 05. | 00:00
Árverés vége
2022. 02. 21. | 12:00
Ügyszám
11.Fpk.738
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
A2595404
Becsérték
5 000 000 Ft
Kikiáltási ár
2 500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
8600 Siófok, Fő tér 10. B ép. A lh. 1 em. 2
Cégjegyzékszám
14-09-306648

Adós adatai

Cégnév
Mado Home Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1131 Budapest, Topolya utca 4-8.. B ép. 1 em. 4
Cégjegyzékszám
01 09 198129

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Fpk.738 ügyszámú árverés, a CERES KFT. (cégjegyzékszám: 14-09-306648, székhely: 8600 Siófok, Fő tér 10. B ép. A lh. 1 em. 2, levelezési cím: 1135 Budapest, Tahi utca 79. A ép. fszt em. 3) felszámoló által a Mado Home Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 198129, székhely: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.. B ép. 1 em. 4) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverési Hirdetmény

A(z) CERES KFT. (cégjegyzékszám: 14-09-306648, székhely: 8600 Siófok, Fő tér 10. B ép. A lh. 1 em. 2, levelezési cím: 1135 Budapest, Tahi utca 79. A ép. fszt em. 3), mint a(z) Mado Home Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 198129, székhely: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.. B ép. 1 em. 4) Fővárosi Törvényszék 11.Fpk.738/2021/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2595404)
Az árverés kezdete: 2022. február 5. 00 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. február 21. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 2 500 000 forint. (a becsérték 50%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 250 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Banki átutalással a CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság felszámoló szervezet Raiffeisen Banknál vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. elkülönített bankszámlájára úgy, hogy hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet módosított 13. §-nak megfelelően az árverés hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 óráig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésekor az EÉR Felhasználói Szabályzata szerint a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát. Az árverési előleg a nyertes licitálónál a vételárba beszámít, a nem nyertes licitálók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Textiláru és bútor készlet

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 5 000 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Textiláru és bútor készlet

Típus: Készlet
Tehermentes: igen
Mennyisége: 708 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingóság megtekintését előzetes bejelentkezés alapján előre egyeztetett időpontban biztosítjuk. Kérjük, hogy megtekintési szándékát a titkarsagceres@t-online.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár ÁFA nélkül értendő. Az értékesítésre az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. szabályai vonatkoznak, adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított ÁFA. Az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A CERES Kft. felszámoló szervezet Raiffeisen Banknál vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. elkülönített bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belüli banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 15 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerül sor. Az ingóságok elszállításának költségei a vevőt terhelik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságok megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerülnek értékesítésre. Az ingóságok harmadik alkalommal kerülnek meghirdetésére. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2595404/tetelek.pdf