Eredménytelenítés ideje
2022. 02. 04. 09:00
Eredménytelen árverés: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 02. 04. 09:00

Ismertető

Brikett gyártó komplett gépsor. Modellszáma ZBJ 250.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1 db brikett gyártó komplett gépsor. Modellszáma ZBJ 250.A gépsor nem használt. Gépsor gyártási éve 2011.A NAV 2017-ben lefoglalta.A gépsor teljesítménye 300 kg / óra brikett-késztermék.A gépsor adós elmondása alapján működőképes, de a csövekről hiányoznak a szigetelések.

Jelentkezési határidő
2022. 02. 04. | 09:00
Árverés kezdete
2022. 02. 05. | 09:00
Árverés vége
2022. 02. 20. | 09:00
Ügyszám
1.Fpk.1
EÉR azonosító
A2597478
Becsérték
2 000 000 Ft
Kikiáltási ár
1 400 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Centurio Gazdasági Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1037 Budapest, Montevideo utca 5. 2 em.
Cégjegyzékszám
01-09-359569

Adós adatai

Cégnév
CSERHÁT BIO-KOR Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2694 Cserháthaláp, Fő utca 42.
Cégjegyzékszám
12-09-005972

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.1 ügyszámú árverés, a Centurio Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359569, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 2 em., levelezési cím: 1725 Budapest, Pf. 177) felszámoló által a CSERHÁT BIO-KOR KFT. „f.a” „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 12-09-005972, székhely: 2694 Cserháthaláp, Fő utca 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverési Hirdetmény

A(z) Centurio Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359569, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 2 em., levelezési cím: 1725 Budapest, Montevideo utca 5. 2 em.), mint a(z) CSERHÁT BIO-KOR KFT. „f.a” „f.a” (cégjegyzékszám: 12-09-005972, székhely: 2694 Cserháthaláp, Fő utca 42.) Balassagyarmati Törvényszék 1.Fpk.1/2021/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2597478)
Az árverés kezdete: 2022. február 5. 09 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. február 20. 09 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 1 400 000 forint. (a becsérték 70%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 100 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyon vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással a Centurio Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-13195596-00034903 számú technikai al-bankszámlájára, a közlemény rovatba fel kell tüntetni a jelen árverés EÉR azonosító számát. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdő időpontját megelőző legkésőbb 24 órával az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terheli.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az értékesítő az árverés megnyíltát megelőzően köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben]. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi az értékesítő. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg az EÉR rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre kerül. Az árverési előleg a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

1 db brikett gyártó komplett gépsor. Modellszáma ZBJ 250.A gépsor nem használt. Gépsor gyártási éve 2011.A NAV 2017-ben lefoglalta.A gépsor teljesítménye 300 kg / óra brikett-késztermék.A gépsor adós elmondása alapján működőképes, de a csövekről hiányoznak a szigetelések.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 000 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: brikett gyártó komplett gépsor. Modellszáma ZBJ 250.

Típus: Ipari gép
Gyártási idő: 2011.
Tehermentes: nem végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az árverés kezdő időpontjáig a gépsor megtekinthető Cserhátsurány, TSZ Majorban, minden hét szerdai napon 10-11 óráig. A felszámoló, vagy megbízottja a megadott időpontokban csak akkor lesz jelen, ha az árverező a megtekintési igényét előzetesen jelzi felé az eér rendszeren keresztül írt anonim üzenetével.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóság tekintetében az Áfa törvény 142 § 1. bekezdés (g) pontja alapján áfa alany részére történő értékesítés esetén fordított adózás áll fenn. Amennyiben a vevő nem áfa alany 27% áfa kerül felszámításra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az árverés nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, számla ellenében egy összegben átutalással megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertessel a szerződést az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül köti meg a felszámoló. A szerződéskötés feltétele EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóság birtokának átadására a vételár megfizetését követő 8 napon belül kerül sor. A vagyontárgy tárolási helyről történő elszállítása az árverező feladata és költsége.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban második alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Licitáló köteles a vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Licitáló tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén az ingóság tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. Az ingóságra bejegyzett terhek vonatkozásában a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. XLIX. tv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak irányadóak, amely alapján az ingóságon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában megszűnt. Az árverés értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az ingóság az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Az árveréssel kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni az anonimitás megőrzése mellett. A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az érintettnek a felszámoló megküldte észrevételezésre az árverési hirdetményt, észrevétel nem érkezett.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2597478/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

  • || A2597478F4640 kommentje:

    Tisztelt Árverező! Szeretném megnézni a gépet. Mikor és hol lehetne? Ha megvásárolnám akkor teher mentes lenne -e?

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő ! A rendszer most február 4.-én jelezte az üzenetét. A gépsor Cserhátsurány TSZ majorban van , a fedett kocsiszín alatt