A nyertes ár
1 390 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Eredményes árverés, kihirdetve:2022. 01. 20. 16:40

Ismertető

Az adós társaság kétes megtérülésű követelésállománya.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós társaság kétes megtérülésű követelésállománya. A felszámoló a meghirdetett követelésállomány tekintetében alátámasztó bizonylatokkal nem rendelkezik.

Jelentkezési határidő
2022. 01. 19. | 14:00
Árverés kezdete
2022. 01. 20. | 14:00
Árverés vége
2022. 01. 20. | 16:40
Ügyszám
99/2019
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
A2600599
Becsérték
100 000 Ft
Kikiáltási ár
100 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Novum Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zrt.
Székhely
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.
Cégjegyzékszám
01-10-046575

Adós adatai

Cégnév
ZÁDÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
7720 Pécsvárad, Vasút utca 1.
Cégjegyzékszám
02-09-073652

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 99/2019 ügyszámú árverés, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Zádé Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-073652, székhely: 7720 Pécsvárad, Vasút utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 420 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: A2600599F6980
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: A2600599L7006
Szerződéskötés dátuma: Az engedményezési szerződést az árverés lezárását követő 3 napon belül kell megkötni a felszámolóval egyeztetett időpontban.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 99/2019 ügyszámú árverés 2022. január 20. 16 óra 40 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Zádé Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02-09-073652, székhely: 7720 Pécsvárad, Vasút utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 99/2019 ügyszámú árverés 2022. január 20. 14 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Zádé Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-073652, székhely: 7720 Pécsvárad, Vasút utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2600599.

Árverési Hirdetmény

A(z) Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.), mint a(z) Zádé Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-073652, székhely: 7720 Pécsvárad, Vasút utca 1.) Pécsi Törvényszék 99/2019.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cstv. 49. $ (1) bekezdése szerinti

egyéb nyilvános értékesítés


keretében értékesíti követelését.

Az egyéb nyilvános érékesítés jogalapja: a várható bevételek és az értékesítés költségei közötti különbség kevesebb, mint 100 000 Ft.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2600599)
Az árverés kezdete: 2022. január 20. 14 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. január 20. 15 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 100 000 forint. (a becsérték 100%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 5 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot 2022.01.19-én 13.00-ig kell a Novum Zrt. felszámoló felszámolások részére elkülönített Takarékbank Zrt.-nél vezetett 73600149-10001088 számú alszámlájára átutalnia. Átutaláskor a bizonylaton fel kell tüntetni közleményként: Zádé Kft. f.a. árverés, EÉR azonosító számát, az értékesítésre jelentkezéskor kapott F betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát. Az a pályázó tud részt venni az értékesítésen, aki határidőben megfizette az ajánlati biztosítékot.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, a többi ajánlattevő részére az ajánlati biztosíték összege 8 napon belül visszautalásra kerül. Amennyiben a győztes ajánlattevő nem köti meg az adásvételi szerződést, vagy az adásvételi szerződést nem teljesíti, az ajánlati biztosítékot elveszti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság kétes megtérülésű követelésállománya. A felszámoló a meghirdetett követelésállomány tekintetében alátámasztó bizonylatokkal nem rendelkezik.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 100 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Az adós társaság kétes megtérülésű követelésállomány.

A követelés összege: 463 726 100
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása: Vegyes
A követelés kötelezettje: Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e: nem
Becsértéke: 100 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló a csatolt követelésállományt tartalmazó táblázaton kívül bizonylatokkal nem rendelkezik, így az érdeklődők nem tudnak azokba betekinteni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A követelés értékesítése tárgyi adó mentes.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az engedményezési szerződés megkötésével egy időben kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az engedményezési szerződést az árverés lezárását követő 3 napon belül kell megkötni a felszámolóval egyeztetett időpontban.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követelések a vételár megfizetése és az engedményezési szerződés aláírásával átszállnak a vevőre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az eladó kifejezetten felhívja az érdeklődők figyelmét, hogy a követelésállomány tekintetében semmiféle alátámasztó bizonylattal nem rendelkezik, annak beszerzése a vevő feladata. Az eladó nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a követelések tekintetében elévülés következett be, azt a kötelezett már a felszámolás kezdő időpontját megelőzően megfizette, az adós társaság a kötelezettséget elengedte vagy a követelés bármilyen más módon megszűnt. Eladó a kezesi felelősségét kifejezetten kizárja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2600599/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 01. 20. | 16:40 || Az árverés véget ért.

2022. 01. 20. | 16:25 || A2600599L7006 1 420 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 16:24 || A2600599L7213 1 390 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 16:18 || A2600599L7006 1 360 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 16:18 || A2600599L7213 1 330 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 16:07 || A2600599L7006 1 300 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 16:06 || A2600599L7213 1 270 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 16:06 || A2600599L7006 1 240 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 16:03 || A2600599L7213 1 210 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 16:02 || A2600599L7006 1 180 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 16:01 || A2600599L7213 1 150 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 16:00 || A2600599L7006 1 120 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 16:00 || A2600599L7213 1 090 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:47 || A2600599L7006 1 060 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:45 || A2600599L7213 1 030 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:45 || A2600599L7006 1 000 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:45 || A2600599L7213 995 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:45 || A2600599L7006 990 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:45 || A2600599L7213 985 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:45 || A2600599L7006 980 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:45 || A2600599L7213 975 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:45 || A2600599L7006 970 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:45 || A2600599L7213 965 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:45 || A2600599L7006 960 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:45 || A2600599L7213 955 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:45 || A2600599L7006 950 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:45 || A2600599L7213 945 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:45 || A2600599L7006 940 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 935 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 930 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 925 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 920 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 915 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 910 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 905 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 900 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 895 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 890 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 885 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 880 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 875 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 870 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 865 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 860 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 855 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 850 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 845 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 840 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 835 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 830 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 825 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 820 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 815 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 810 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 805 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 800 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 795 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 790 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 785 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 780 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 775 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 770 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 765 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 760 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 755 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 750 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 745 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 740 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 735 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 730 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 725 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 720 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 715 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 710 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 705 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 700 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 695 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 690 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 685 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 680 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 675 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 670 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 665 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 660 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 655 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 650 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 645 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 640 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 635 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 630 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 625 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 620 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 615 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 610 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 605 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 600 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 595 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 590 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 585 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 580 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 575 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 570 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 565 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 560 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 555 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 550 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 545 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 540 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 535 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 530 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 525 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 520 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7213 515 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:44 || A2600599L7006 510 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:43 || A2600599L7213 505 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7006 500 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7213 495 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7006 490 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7213 485 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7006 480 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7213 475 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7006 470 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7213 465 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7006 460 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7213 455 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7006 450 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7213 445 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7006 440 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7213 435 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7006 430 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7213 425 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7006 420 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7213 415 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7006 410 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7213 405 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7006 400 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7213 395 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7006 390 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7213 385 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7006 380 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7213 375 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7006 370 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7213 365 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:42 || A2600599L7006 360 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:37 || A2600599L7213 355 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:37 || A2600599L7006 350 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:36 || A2600599L7213 345 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:33 || A2600599L7006 340 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:30 || A2600599L7213 335 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:29 || A2600599L7006 330 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:28 || A2600599L7213 325 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:27 || A2600599L7006 320 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:26 || A2600599L7213 315 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:17 || A2600599L7006 310 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:15 || A2600599L7213 305 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:14 || A2600599L7006 300 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:14 || A2600599L7213 295 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:14 || A2600599L7006 290 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:13 || A2600599L7213 285 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:12 || A2600599L7006 280 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:10 || A2600599L7213 275 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:03 || A2600599L7006 270 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:02 || A2600599L1518 265 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:02 || A2600599L7213 260 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:01 || A2600599L7006 255 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:01 || A2600599L7213 250 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:01 || A2600599L7006 245 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:01 || A2600599L7213 240 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:01 || A2600599L7006 235 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:01 || A2600599L7213 230 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:01 || A2600599L7006 225 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:01 || A2600599L7213 220 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:01 || A2600599L7006 215 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:01 || A2600599L7213 210 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:01 || A2600599L7006 205 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:01 || A2600599L7213 200 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:01 || A2600599L7006 195 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:01 || A2600599L7213 190 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:01 || A2600599L7006 185 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:01 || A2600599L7213 180 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:01 || A2600599L7006 175 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:01 || A2600599L7213 170 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:01 || A2600599L7006 165 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:00 || A2600599L7213 160 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 15:00 || A2600599L7006 155 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 14:50 || A2600599L7213 150 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 14:50 || A2600599L7006 145 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 14:49 || A2600599L7213 140 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 14:48 || A2600599L7006 135 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 14:46 || A2600599L1622 130 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 14:43 || A2600599L7213 125 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 14:27 || A2600599L7006 120 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 14:24 || A2600599L1622 115 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 14:21 || A2600599L7213 110 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 14:19 || A2600599L1518 105 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 14:02 || A2600599L7006 100 000 Ft licitet tett.

2022. 01. 20. | 14:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || A2600599F3656 kommentje: