A nyertes ár
290 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Az árverés véget ért:2022. 05. 14. 18:14

Ismertető

7038 Pusztahencse, Pozsonyi utca 1. (belterület 409. hrsz.)

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

7038 Pusztahencse, Pozsonyi utca 1. szám alatti, lakóház, udvar, gazdasági épületként nyilvántartott - valóságban üres telek - ingatlan.

Jelentkezési határidő
2022. 04. 28. | 10:00
Árverés kezdete
2022. 04. 29. | 10:00
Árverés vége
2022. 05. 14. | 18:14
Ügyszám
29.Fpk.60
EÉR azonosító
A2671418
Becsérték
500 000 Ft
Kikiáltási ár
250 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév
TISZA-LIMES Ingatlanforgalmazási és Vállalkozási Kft.„f.a.”
Székhely
5000 Szolnok, Szapáry út 28.. 1. em. 6.
Cégjegyzékszám
16-09-000107

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 29.Fpk.60 ügyszámú árverés, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a TISZA-LIMES Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-000107, székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 28.. 1. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 290 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: A2671418F4963
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: A2671418L5948
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás lezárást követően – érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámolóbiztos szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető részére fizetendő 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 29.Fpk.60 ügyszámú árverés 2022. május 14. 18 óra 14 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a TISZA-LIMES Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16-09-000107, székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 28.. 1. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 29.Fpk.60 ügyszámú árverés 2022. április 29. 10 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a TISZA-LIMES Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-000107, székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 28.. 1. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2671418.

Árverési Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) TISZA-LIMES Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-000107, székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 28.. 1. em. 6.) Szolnoki Törvényszék 29.Fpk.60/2014/109. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. április 7. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2671418)
Az árverés kezdete: 2022. április 29. 10 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. május 14. 18 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 250 000 forint. (a becsérték 50%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 25 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előlegnek az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával, azaz 2022. április 28. 10:00 óráig meg kell érkeznie az TISZA-LIMES Kft. "f.a." K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404508-45010352-00000000 számú pénzforgalmi számlájára Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát. Az árverési előleg megfizetése csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverési előleg a megszabott beérkezési határidőig a megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül. A felszámoló a felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségből adódó, vagy egyéb, veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogadja el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetésére adott határidő leteltét követően, de az értékesítés megkezdése előtti 24 órán belül az értékesítő ellenőrzi a bankszámlaszámra érkezett befizetéseket és elektronikusan engedélyezi a licitáló részére az értékesítésen történő részvételt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg vagy a pályázati biztosíték az EÉR rendelet 13. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre került. A felszámoló az árverési előleg összege után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleg teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalásra kerül. Ha az árverés eredményes, az árverési előleg az árverés nyertesénél a vételárba beszámításra kerül, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

7038 Pusztahencse, Pozsonyi utca 1. szám alatti, lakóház, udvar, gazdasági épületként nyilvántartott - valóságban üres telek - ingatlan.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 500 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Típus: telek
Területe: 2 760 m²
Állapota: közmű nélküli ingatlan
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Pusztahencse
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 490
Ingatlan postai címe: 7038 Pusztahencse, Pozsonyi utca 1..
Művelési ág: kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: lakóház, udvar, gazdasági épület
Területnagyság: 2 760 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: TISZA-LIMES INGATLANFORGALMAZÁSI ÉS VÁLLALKOZÁSI KFT.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: közmű nélküli ingatlan

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés alapján az ingatlan értékesítése mentes az adó alól.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A licitálónak az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában a vételárat forintban kell megfizetnie átutalással a szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően a TISZA-LIMES Kft. "f.a." K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404508-45010352-00000000 számú bankszámlájára. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül egy összegben. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben a Cstv. 49 § (4) szerint beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás lezárást követően – érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámolóbiztos szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető részére fizetendő 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj 50.000.000,- Ft vételárig a vételár 0,75%-a de minimum 75.000,-Ft, maximum 300.000,- Ft
Jelen hirdetmény a vagyonelem harmadik értékesítési felhívása.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2671418/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 05. 14. | 18:14 || Az árverés véget ért.

2022. 05. 14. | 17:59 || A2671418L5948 290 000 Ft licitet tett.

2022. 05. 12. | 21:52 || A2671418L3846 285 000 Ft licitet tett.

2022. 05. 12. | 21:01 || A2671418L2445 280 000 Ft licitet tett.

2022. 05. 12. | 20:02 || A2671418L3846 275 000 Ft licitet tett.

2022. 05. 12. | 19:59 || A2671418L2445 270 000 Ft licitet tett.

2022. 04. 30. | 18:15 || A2671418L3846 265 000 Ft licitet tett.

2022. 04. 30. | 16:22 || A2671418L5948 260 000 Ft licitet tett.

2022. 04. 29. | 10:41 || A2671418L3846 255 000 Ft licitet tett.

2022. 04. 29. | 10:04 || A2671418L5948 250 000 Ft licitet tett.

2022. 04. 29. | 10:00 || Az árverés megkezdődött.