A nyertes ár
1 795 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Az árverés véget ért:2022. 06. 05. 12:00

Ismertető

Ingatlanok (Domaháza, Hangony, Borsodbóta)

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Adós tulajdonában lévő Borsodbóta 708 hrsz , Domaháza 345/4 hrsz., Domaháza 41 hrsz., Domaháza 352/1 hrsz., Domaháza 135 hrsz., Hangony belterület 941 hrsz, Hangony belterület 948 hrsz, Hangony belterület 949 hrsz., Hangony belterület 958 hrsz. alatt található ingatlanok

Jelentkezési határidő
2022. 05. 19. | 12:00
Árverés kezdete
2022. 05. 20. | 12:00
Árverés vége
2022. 06. 05. | 12:00
Ügyszám
48.Fpk.371
EÉR azonosító
A2688213
Becsérték
3 586 500 Ft
Kikiáltási ár
1 795 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CONCURS Manager Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4.
Cégjegyzékszám
20-10-040283

Adós adatai

Cégnév
RomAssist Közhasznú Egyesület (Romákat segítő Közhasznú Egyesület)„f.a.”
Székhely
1068 Budapest, Király utca 106..
Cégjegyzékszám
01020010440

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 48.Fpk.371 ügyszámú árverés, a CONCURS Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4.) felszámoló által a RomAssist Közhasznú Egyesület „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01020010440, székhely: 1068 Budapest, Király utca 106..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 795 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: A2688213F1055
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: A2688213L3840
Szerződéskötés dátuma: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre az árverés lezártát követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 48.Fpk.371 ügyszámú árverés 2022. június 5. 12 óra 00 perckor, a CONCURS Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4.) felszámoló által a RomAssist Közhasznú Egyesület „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01020010440, székhely: 1068 Budapest, Király utca 106..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 48.Fpk.371 ügyszámú árverés 2022. május 20. 12 óra 00 perckor, a CONCURS Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4.) felszámoló által a RomAssist Közhasznú Egyesület „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01020010440, székhely: 1068 Budapest, Király utca 106..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2688213.

Árverési Hirdetmény

A(z) CONCURS Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4.), mint a(z) RomAssist Közhasznú Egyesület „f.a” (cégjegyzékszám: 01020010440, székhely: 1068 Budapest, Király utca 106..) Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.371/2019/20.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 5. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2688213)
Az árverés kezdete: 2022. május 20. 12 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. június 5. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 1 795 000 forint. (a becsérték 50%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 53 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleg az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával, azaz 2022.05.19. 11:59 óráig jóváírásra kell, hogy kerüljön a felszámoló Oberbanknál vezetett 14100134-40600949-01000005 számú pénzforgalmi számlájára. Az árverési előleg megfizetésekor az ajánlattevőnek a banki utalásnál a közlemény rovatban fel kell tüntetnie „RomAssist f.a. árverési előleg” . Az árverési előleg megfizetése csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a megszabott beérkezési határidőig a megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül. A felszámoló a felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségből adódó, vagy egyéb, veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogadja el.
Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverező részére vissza kell utalni. Ha az árverés eredményes, az árverési előleget az árverés nyertesénél a vételárba be kell számítani.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetésére adott határidő leteltét követően, de az értékesítés megkezdése előtti 24 órán belül az értékesítő ellenőrzi a bankszámlára érkezett befizetéseket és elektronikusan engedélyezi az ajánlattevő részére az árverésen történő részvételt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer ajánlattevőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg az EÉR rendelet 13. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre került. A felszámoló az árverési előleg összege után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes árverés esetén a nyertes ajánlattevő által megfizetett árverési előleg, a kikötésre kerülő foglaló részeként a vételárba beszámításra kerül. Eredményes árverés esetén a szerződéskötés alapján a vételárba beszámításra kerülő árverési előleg – amennyiben az árverési előleget nem az ajánlattevő, hanem harmadik fél fizette meg –, megfizetését teljesítő harmadik fél a vételár részletként beszámításra kerülő árverési előleggel összefüggésben nem támaszthat igényt utóbb az adós gazdálkodó szervezettel szemben, hanem kizárólag az ajánlattevővel szemben érvényesítheti bárminemű igényét az az árverési előleg vonatkozásában. Ha az árverés eredménytelen, a befizetett árverési előleg teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül azzal, hogy amennyiben az árverési előleg összege devizában került befizetésre, az így befizetett összeg esetleges visszafizetése esetén a pályázó által befizetett, a kiíró számláján Forint összegben jóváírt összeg kerül visszafizetésre. Az árfolyam különbözetből vagy egyéb okból adódó esetleges veszteség az ajánlattevőt terheli.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Adós tulajdonában lévő Borsodbóta 708 hrsz , Domaháza 345/4 hrsz., Domaháza 41 hrsz., Domaháza 352/1 hrsz., Domaháza 135 hrsz., Hangony belterület 941 hrsz, Hangony belterület 948 hrsz, Hangony belterület 949 hrsz., Hangony belterület 958 hrsz. alatt található ingatlanok

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 586 500 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus: lakóépület
Területe: 834 m²
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 430 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Borsodbóta
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 708.
Ingatlan postai címe: 3654 Borsodbóta, Rákóczi út 70..
Területnagyság: 834 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: RomAssist Közhasznú Egyesület "f.a."1068 Budapest, Király utca 106.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezetékjog - ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. Végrehajtási jog 45 920 Ft és járulékai, jogosult, Terézvárosi ÖnkormányzatVégrehajtási jog 6 560 Ft és járulékai, jogosult, Terézvárosi Önkormányzat

Ingatlan állapota: felújítandó

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház

Típus: ház
Területe: 29 m²
Állapota: használt
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 300 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Hangony
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 949 Hangony
Ingatlan postai címe: 3626 Hangony, Kossuth Lajos út 32..
Területnagyság: 29 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett lakóház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: RomAssist Közhasznú Egyesület "f.a."1068 Budapest, Király utca 106.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): végrehajtási jog: magánszemély, MIKROHITEL GAZDASÁGFEJLESZTŐ PÉNZÜGYI ZRT, TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ingatlan állapota: használt

3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus: ház
Területe: 55 m²
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 250 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Hangony
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 948
Ingatlan postai címe: 3626 Hangony, Kossuth Lajos út 34..
Területnagyság: 55 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: RomAssist Közhasznú Egyesület "f.a."1069 Budapest, Király utca 106. 5/5

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog Jogosult: MIKROHITEL GAZDASÉGFEJLESZTŐ PÉNZÜGYI ZRT.

Ingatlan állapota: felújítandó

4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus: kivett beépítetlen terület
Területe: 23 m²
Állapota: használt
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 30 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Hangony
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 958 Hangony
Ingatlan postai címe: 3626 Hangony, hrsz. 958
Területnagyság: 23 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: RomAssist Közhasznú Egyesület "f.a."1069 Budapest, Király utca 106. 5/5

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: használt

5. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett épület

Típus: kivett épület
Területe: 11 m²
Állapota: használt
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 10 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Hangony
Ingatlan postai címe: 3626 Hangony, hrsz. 941
Területnagyság: 11 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: RomAssist Közhasznú Egyesület "f.a."1069 Budapest, Király utca 106. 5/5

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezetékjog Jogosult: ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft.

Ingatlan állapota: használt

6. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépítetlen terület

Típus: beépítetlen terület
Területe: 2 071 m²
Állapota: használt
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 310 500 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Domaháza
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 345/4 Domaháza
Ingatlan postai címe: 3627 Domaháza, hrsz. 345/4.
Területnagyság: 2 071 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: RomAssist Közhasznú Egyesület "f.a."1069 Budapest, Király utca 106. 5/5

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezetékjog Jogosult: ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft.

Ingatlan állapota: használt

7. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus: kivett lakóház, udvar
Területe: 1 002 m²
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 600 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Domaháza
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: Domaháza 41.
Ingatlan postai címe: 3627 Domaháza, Dózsa György út 91. .
Területnagyság: 1 002 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: RomAssist Közhasznú Egyesület "f.a."1069 Budapest, Király utca 106. 5/5

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Szolgalmi jogJogosult: Domaháza Község Önkormányzata

Ingatlan állapota: felújítandó

8. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóház, udvar, gazdasági épület

Típus: lakóház, udvar, gazdasági épület
Területe: 1 144 m²
Állapota: használt
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 686 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Domaháza
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 135. Domaháza
Ingatlan postai címe: 3627 Domaháza, Rákóczi út 2. .
Területnagyság: 1 144 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakóház, udvar, gazdasági épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: RomAssist Közhasznú Egyesület "f.a."1069 Budapest, Király utca 106. 5/5

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog Jogosult: MIKROHITEL GAZDASÉGFEJLESZTŐ PÉNZÜGYI ZRT.

Ingatlan állapota: használt

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekinthetők előre egyeztetett időpontban a pályázat aktív szakaszában. Tel: 20/315-4150

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés ÁFA mentes.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat kizárólag egy összegben, átutalással lehet teljesíteni a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre az árverés lezártát követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 30 napon belül kerül sor.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen értékesítés az ingatlanok hatodik hirdetménye.
Az ingatlanok együttesen kerülnek értékesítésre, a kikiáltási ár valamennyi ingatlanra összesen vonatkozó ár.
Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződése elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1,5%-a + ÁFA, de legalább 60.000.- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli. A felszámoló részére az árverési kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában az árverést eredménytelennek nyilvánítsa, és pályázat, vagy új árverés kiírásáról döntsön.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait, cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, a vételár egyértelmű megjelölését, a vállalt fizetési határidőt, amely nem lehet több, mint a szerződéskötéstől számított 30 nap, minimum 90 napos ajánlati kötöttség vállalását, ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, az árverési előleg megfizetésének igazolását, továbbá vevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll tulajdonszerzési korlátozás alatt. A pályázatban szereplő vagyoni elemért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, az a pályázó által megtekintett állapotban és a pályázó által megtekintett mennyiségben kerül értékesítésre. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy - a felszámoló által nem ismert elővásárlásra jogosultak - erre vonatkozó szándékukat a felszámoló felé írásban bejelentik a pályázat benyújtásának határidejéig. A tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli, beleértve az elszállítás költségét is.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2688213/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 06. 05. | 12:00 || Az árverés véget ért.

2022. 05. 23. | 14:17 || A2688213L3840 1 795 000 Ft licitet tett.

2022. 05. 20. | 12:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || A2688213F5707 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Az árverési hirdetményben feltüntetett bankszámlaszám egy Sberbankos számlaszám. Tudomásom szerint a Sberbank végelszámolás alatt van. Kérem erősítse meg, hogy melyik számlaszámra kell utalni az előleget. Köszönettel,

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! A helyes számlaszám: Oberbank 18400010-10000513-10258833