A nyertes ár
1 125 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Eredményes árverés, kihirdetve:2022. 05. 30. 12:00

Ismertető

Textiláru és bútor készlet

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Textiláru és bútor készlet

Jelentkezési határidő
2022. 05. 13. | 00:00
Árverés kezdete
2022. 05. 14. | 00:00
Árverés vége
2022. 05. 30. | 12:00
Ügyszám
11.Fpk.738
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
A2694527
Becsérték
2 500 000 Ft
Kikiáltási ár
1 125 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
8600 Siófok, Fő tér 10. B ép. A lh. 1 em. 2
Cégjegyzékszám
14-09-306648

Adós adatai

Cégnév
Mado Home Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1131 Budapest, Topolya utca 4-8.. B ép. 1 em. 4
Cégjegyzékszám
01 09 198129

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 11.Fpk.738 ügyszámú árverés, a CERES KFT. (cégjegyzékszám: 14-09-306648, székhely: 8600 Siófok, Fő tér 10. B ép. A lh. 1 em. 2, levelezési cím: 1135 Budapest, Tahi utca 79. A ép. fszt em. 3) felszámoló által a Mado Home Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 198129, székhely: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.. B ép. 1 em. 4) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 125 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: A2694527F3608
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: A2694527L4627
Szerződéskötés dátuma: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 15 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 11.Fpk.738 ügyszámú árverés 2022. május 30. 12 óra 00 perckor, a CERES KFT. (cégjegyzékszám: 14-09-306648, székhely: 8600 Siófok, Fő tér 10. B ép. A lh. 1 em. 2, levelezési cím: 1135 Budapest, Tahi utca 79. A ép. fszt em. 3) felszámoló által a Mado Home Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 198129, székhely: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.. B ép. 1 em. 4) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.738 ügyszámú árverés 2022. május 14. 00 óra 00 perckor, a CERES KFT. (cégjegyzékszám: 14-09-306648, székhely: 8600 Siófok, Fő tér 10. B ép. A lh. 1 em. 2, levelezési cím: 1135 Budapest, Tahi utca 79. A ép. fszt em. 3) felszámoló által a Mado Home Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 198129, székhely: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.. B ép. 1 em. 4) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2694527.

Árverési Hirdetmény

A(z) CERES KFT. (cégjegyzékszám: 14-09-306648, székhely: 8600 Siófok, Fő tér 10. B ép. A lh. 1 em. 2, levelezési cím: 1135 Budapest, Tahi utca 79. A ép. fszt em. 3), mint a(z) Mado Home Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 198129, székhely: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.. B ép. 1 em. 4) Fővárosi Törvényszék 11.Fpk.738/2021/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. április 28. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2694527)
Az árverés kezdete: 2022. május 14. 00 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. május 30. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 1 125 000 forint. (a becsérték 45%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 125 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Banki átutalással a CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság felszámoló szervezet Raiffeisen Banknál vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. elkülönített bankszámlájára úgy, hogy hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet módosított 13. §-nak megfelelően az árverés hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 óráig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg a nyertes licitálónál a vételárba beszámít, a nem nyertes licitálók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Textiláru és bútor készlet

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 500 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Textiláru és bútor készlet

Típus: Készlet
Tehermentes: igen
Mennyisége: 708 db
Becsérték: 2 500 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingóság megtekintését előzetes bejelentkezés alapján előre egyeztetett időpontban biztosítjuk. Kérjük, hogy megtekintési szándékát a titkarsagceres@t-online.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár ÁFA nélkül értendő. Az értékesítésre az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. szabályai vonatkoznak, adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított ÁFA. Az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A CERES Kft. felszámoló szervezet Raiffeisen Banknál vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. elkülönített bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belüli banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 15 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerül sor. Az ingóságok elszállításának költségei a vevőt terhelik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságok megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerülnek értékesítésre. Az ingóságok hatodik alkalommal kerülnek meghirdetésére. A további megismételt eljárás előtt újabb értékbecslés készült, a vagyontárgyak likvidációs értékének csökkentését a megváltozott piaci érték indokolta. A minimálár meghatározása a 237/2009. Kormányrendelet 4.§ (2c) bekezdése alapján történt. A minimálár leszállításának vélelmezett hitelezői hozzájárulása fennáll. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2694527/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 05. 30. | 12:00 || Az árverés véget ért.

2022. 05. 17. | 08:24 || A2694527L4627 1 125 000 Ft licitet tett.

2022. 05. 14. | 00:00 || Az árverés megkezdődött.