Eredménytelenítés ideje
2022. 05. 19. 09:00
Eredménytelen árverés: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 05. 19. 09:00

Ismertető

Nagykőrösi lakás és garázs

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

2750 Nagykőrös, Ceglédi út 7/A. 4. em. 20. szám alatt található (5037/1/A/36 hrsz-ú) lakás megjelölésű 109 m2 alapterületű ingatlan. A lakás egy panelház 4 emeletén található, közepes állapotú 2 egész és 2 fél szobás ingatlan. A házban lift nincs. 2750 Nagykőrös, Gyopár utca 11. 13. ajtó szám alatt található (5500/11/A/13 hrsz-ú) garázs megjelölésű 16 m2 alapterületű, közepes állapotú ingatlan. Mindkét vagyontárgy határozatlan idejű bérleti szerződés keretében hasznosított. Rendes felmondás 45 napos határidővel lehetséges. Az ingatlanokra kizárólag egyben lehet licitálni.

Jelentkezési határidő
2022. 05. 19. | 09:00
Árverés kezdete
2022. 05. 20. | 09:00
Árverés vége
2022. 06. 06. | 11:00
Ügyszám
3.Fpk.626
EÉR azonosító
A2695454
Becsérték
29 600 000 Ft
Kikiáltási ár
29 600 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
MORECO Tanácsadó Kft
Székhely
1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20
Cégjegyzékszám
01-09-725865

Adós adatai

Cégnév
Universal Logistics Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2220 Vecsés, Üllői út 807. B ép.
Cégjegyzékszám
13 09 182200

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 3.Fpk.626 ügyszámú árverés, a Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló által a Universal Logistics Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 182200, székhely: 2220 Vecsés, Üllői út 807. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverési Hirdetmény

A(z) Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88), mint a(z) Universal Logistics Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 182200, székhely: 2220 Vecsés, Üllői út 807. B ép.) Budapest Környéki Törvényszék 3.Fpk.626/2021/17.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 5. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2695454)
Az árverés kezdete: 2022. május 20. 09 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. június 6. 11 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 29 600 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 1 480 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Banki átutalással a felszámoló Moreco Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00105937-00200007 számú bankszámlájára úgy, hogy az árverési előleg legkésőbb az árverési hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával az EÉR rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre kerül. Az árverési előleg, pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverést kiíró felszámoló az árverési előleg átutalása kapcsán esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni. A bizonylat feltöltésének hiányában az árverésen való részvételre nincs lehetőség. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. Az Eladó az árverési előleg megfizetését az eredmény megállapítása érdekében, az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, felszámoló az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverező részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg összegét a Felszámoló a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése szerint kezeli.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

2750 Nagykőrös, Ceglédi út 7/A. 4. em. 20. szám alatt található (5037/1/A/36 hrsz-ú) lakás megjelölésű 109 m2 alapterületű ingatlan. A lakás egy panelház 4 emeletén található, közepes állapotú 2 egész és 2 fél szobás ingatlan. A házban lift nincs.
2750 Nagykőrös, Gyopár utca 11. 13. ajtó szám alatt található (5500/11/A/13 hrsz-ú) garázs megjelölésű 16 m2 alapterületű, közepes állapotú ingatlan. Mindkét vagyontárgy határozatlan idejű bérleti szerződés keretében hasznosított. Rendes felmondás 45 napos határidővel lehetséges. Az ingatlanokra kizárólag egyben lehet licitálni.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 29 600 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakás

Típus: lakás
Területe: 109 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 27 900 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Nagykőrös
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 5037/1/A/36
Ingatlan postai címe: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 7. A ép. 4 em. 20
Területnagyság: 109 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Universal Logistics Kft. "f.a.", 2220 Vecsés, Üllői út 807. B ép.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog, végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: garázs

Típus: garázs
Területe: 16 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 700 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Nagykőrös
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 5500/11/A/13
Ingatlan postai címe: 2750 Nagykőrös, Gyopár utca 11. 13
Területnagyság: 16 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): garázs

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Universal Logistics Kft. "f.a.", 2220 Vecsés, Üllői út 807. B ép.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan kívülről bármikor megtekinthető, belülről a felszámolóval az eer.gov.hu rendszeren történt előzetes egyeztetést követően lehet az ingatlant megtekinteni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A felszámoló felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti lakóingatlan értékesítése tekintetében a felszámolás alatt álló társaság nem jelentkezett be az áfa hatálya alá, így ezen ingatlanok áfa mentesen kerülnek értékesítésre.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni az adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés írásba foglalására az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség – nyolc napon belül – teljesítése, amely nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó az adásvételi szerződés megkötését és a vételár megfizetését követő 30 napon belül jogosult a felszámolóval felvett jegyzőkönyv kíséretében birtokba venni az ingatlant.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverésre tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen résztvevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség. Az Eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A jelen árverési hirdetmény az Eladó számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az árverésen résztvevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyontárgyak vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Az árverésen résztvevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzéséhez, szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes licitálót terheli. A Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése alapján, az ingatlan árverésen történő értékesítése – ha a Cstv. másként nem rendelkezik – nem érinti harmadik személynek az árverés időpontjában az ingatlanra bejegyzett és az ingatlan-nyilvántartáson kívül fennálló jogait. A Cstv. 38. §-ának (1) és (4) bekezdései értelmében az adós ingatlanán, illetve bírósági, hatósági nyilvántartásba vett vagyontárgyán fennálló végrehajtási jog, valamint elidegenítési- és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, míg a visszavásárlási- és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik. Felszámoló nyilatkozik, hogy a jelen értékesítés tárgyát képező ingatlanokra vonatkozóan nincs tudomása környezeti kárról vagy teherről. Licitálónak az adásvételi szerződésben ugyanakkor a felszámolási eljárás és a végelszámoláskörnyezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés b) és c) pontja alapján kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vagyontárgyat terhelő esetleges környezetvédelmi kötelezettségeket, kárelhárításokat, a környezeti terhek rendezését, közte a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésének kötelezettségét az Eladótól átvállalja. A licitálónak az adásvételi szerződésben – fentiekkel összefüggésben – kijelenteni szükséges, hogy felelőssége teljes tudatában, feltétlenül és visszavonhatatlanul átvállalja az ingatlanon bármikor folytatott, minden gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan, bármely használó (Eladó és jogelődjei, bérlők, egyéb jogcímen jogosan vagy jogellenesen használók, stb.) által okozott valamennyi esetleges környezeti teher rendezését és elhárítását, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését, valamint az esetleges környezeti tehermentesítés lefolytatását és annak költségeit, továbbá a hulladékok és veszélyes hulladékok elszállításának és ártalmatlanításának saját költségen történő biztosítását. A nyertes árverésen résztvevő az ajánlatához, annak megtételétől számított 60 napig kötve van. Az adásvételi szerződés szerkesztésével és ellenjegyzésével a Felek az Eladó által kijelöltügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj összege a vételár 1,5%-a. Az ügyvédi munkadíj az Áfa összegét nem tartalmazza. Licitáló tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződéssel összefüggésben felmerülő ügyvédi munkadíj, vagyonátruházási illeték és ingatlan-nyilvántartási eljárási díj Vevőt terheli. Az Eladó az ingatlant a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal, az eladó jog- és kellékszavatosságát kizárja. A licitáló az árverezéssel tudomásul veszi a jelen hirdetményben közölt feltételeket, továbbá a vagyontárgyak általa részletesen megismert természetbeni és jogi állapotát, valamint azt, hogy a hirdetményben megadott adatokat az Eladó a legjobb tudása szerint állította össze, ennek ellenére előfordulhatnak tévedések, melyekért sem a Felszámolóval, sem az Eladóval szemben semminemű igényt érvényesíteni nem lehet. A licitáló tudomásul veszi, hogy a jelen hirdetményben szereplő ingatlanokra vonatkozó, az árverési eljárásra összeállított Dokumentációban megadott adatok tájékoztató jellegű adatok. Licitáló kijelenti, hogy az ingatlant, ingóságot megtekintette, megvizsgálta, illetve szakértővel megvizsgáltatta azok állapotát. Licitáló tudomásul veszi, hogy mindezekért sem a felszámoló, sem az Eladó nem vállal felelősséget. Licitálónak az adásvételi szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés Eladónak nem felróható okból történő meghiúsulása, illetőleg esetleges eredményes megtámadása (érvénytelensége) esetén az Eladóval – a megfizetett vételáron túlmenően – és az Eladó felszámolójával szemben semminemű igényt nem érvényesít. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül Felek azon kijelentése, hogy a vételárat értékarányosnak tartják és a Ptk. 6:98. § (2) bekezdése alapján a Ptk. 6:98. § (1) bekezdése szerinti értékaránytalanságra alapított megtámadási jog gyakorlását kifejezetten kizárják, ilyen igény bíróság előtt érvényesítéséről a Felek kifejezetten lemondanak. Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen árverési hirdetményt az ajánlatok beérkezése előtt visszavonja, az árverést – megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei fennállnak. Jelen hirdetmény az ingatlanokra kiírt első árverés, a jogosult hitelezők kiértesítése megtörtént, észrevétel nem érkezett.
Az Eladó és a Felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben és azadásvételi szerződésben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai, és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2695454/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

  • || A2695454F8611 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Szeretnénk megtekinteni az ingatlant. Legyen kedves időpontot adni. Tisztelettel: Érdeklődő007

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő007! 2022.05.18.-án 10-11 óra között tudja a bérlő megmutatni az ingatlanokat. Találkozó 10 órakor a 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 7/A. szám előtt. Üdvözlettel: Értékesítő