Eredménytelenítés ideje
2022. 05. 13. 00:00
Eredménytelen árverés: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 05. 13. 00:00

Ismertető

Játékbolti készlet és üzletberendezés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Játékbolti készlet és üzletberendezés

Jelentkezési határidő
2022. 05. 13. | 00:00
Árverés kezdete
2022. 05. 14. | 00:00
Árverés vége
2022. 05. 30. | 12:00
Ügyszám
16.Fpk.217
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
A2697856
Becsérték
860 000 Ft
Kikiáltási ár
600 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ECONOMARKET Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1073 Budapest, Kertész utca 37. 1 em. 3
Cégjegyzékszám
01-09-860630

Adós adatai

Cégnév
OKAY-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
6762 Sándorfalva, Rózsa utca 37.
Cégjegyzékszám
06-09-020533

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 16.Fpk.217 ügyszámú árverés, a ECONOMARKET Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-860630, székhely: 1073 Budapest, Kertész utca 37. 1 em. 3, levelezési cím: 1073 Budapest, Kertész utca 37. 1 em. 3) felszámoló által a OKAY-TRADE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-020533, székhely: 6762 Sándorfalva, Rózsa utca 37.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverési Hirdetmény

A(z) ECONOMARKET Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-860630, székhely: 1073 Budapest, Kertész utca 37. 1 em. 3, levelezési cím: 1073 Budapest, Kertész utca 37. 1 em. 3), mint a(z) OKAY-TRADE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06-09-020533, székhely: 6762 Sándorfalva, Rózsa utca 37.) Szegedi Törvényszék 16.Fpk.217/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. április 28. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2697856)
Az árverés kezdete: 2022. május 14. 00 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. május 30. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 600 000 forint. (a becsérték 69%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 43 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Banki átutalással az ECONOMARKET Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság felszámoló szervezet K&H Banknál vezetett 10404601-50526855-66811015 sz. letéti bankszámlájára úgy, hogy az árverési előleg legkésőbb a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet módosított 13. §-nak megfelelően az árverés hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 óráig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg a nyertes licitálónál a vételárba beszámít, a nem nyertes licitálók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Játékbolti készlet és üzletberendezés

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 860 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Játékbolti készlet

Típus: Készlet
Tehermentes: igen
Mennyisége: 3 841 db
Becsérték: 720 000 forint

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzletberendezés

Típus: Bútor
Tehermentes: igen
Mennyisége: 60 db
Becsérték: 140 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingóságok megtekintését előzetes bejelentkezés alapján biztosítjuk Kecskeméten. Kérjük, hogy megtekintési szándékát szíveskedjen az ecsediandras.economarket@gmail.com e-mail címre bejelenteni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár ÁFA nélkül értendő. Az értékesítésre az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. szabályai vonatkoznak, adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított ÁFA, az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ECONOMARKET Kft. felszámoló szervezet K&H Banknál vezetett 10404601-50526855-66811015 sz. letéti bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belüli banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerül sor. Az ingóságok elszállításának költségei a vevőt terhelik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságok megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerülnek értékesítésre. Az ingóságok második alkalommal kerülnek meghirdetésre. A minimálár meghatározása a 237/2009. Korm. rendelet 4.§ (2a) alapján történt. A minimálár leszállításának vélelmezett hitelezői hozzájárulása fennáll. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) szerinti értesítésre nem volt szükség.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2697856/tetelek.pdf