Legmagasabb ajánlat
Érvénytelenítés ideje
2022. 05. 25. 08:53
Érvénytelen árverés: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült.További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve:2022. 05. 25. 08:53

Ismertető

Lézervágó gép, Maróasztal, Vasalógép , Vákumformázó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Iparigépek

Jelentkezési határidő
2022. 05. 19. | 10:00
Árverés kezdete
2022. 05. 20. | 10:00
Árverés vége
2022. 06. 06. | 10:00
Ügyszám
39.Fpk.3637
EÉR azonosító
A2701541
Becsérték
3 000 000 Ft
Kikiáltási ár
2 100 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ASYLUM Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1091 Budapest, Mihálkovics utca 10.
Cégjegyzékszám
01-09-359620

Adós adatai

Cégnév
Yozzy Global Trade Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
1122 Budapest, Gyár utca 15.
Cégjegyzékszám
01 09 960993

Árverési Közlemény

Érvénytelen a 39.Fpk.3637 ügyszámú árverés, a ASYLUM Vagyonkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359620, székhely: 1091 Budapest, Mihálkovics utca 10., levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 121) felszámoló által a Yozzy Global Trade KFT "felszámolás alatt" „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 960993, székhely: 1122 Budapest, Gyár utca 15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 39.Fpk.3637 ügyszámú árverés 2022. május 20. 10 óra 00 perckor, a ASYLUM Vagyonkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359620, székhely: 1091 Budapest, Mihálkovics utca 10., levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 121) felszámoló által a Yozzy Global Trade KFT "felszámolás alatt" „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 960993, székhely: 1122 Budapest, Gyár utca 15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2701541.

Árverési Hirdetmény

A(z) ASYLUM Vagyonkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359620, székhely: 1091 Budapest, Mihálkovics utca 10., levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 121), mint a(z) Yozzy Global Trade KFT "felszámolás alatt" „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 960993, székhely: 1122 Budapest, Gyár utca 15.) Fővárosi Törvényszék 39.Fpk.3637/2020/28. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 5. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2701541)
Az árverés kezdete: 2022. május 20. 10 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. június 6. 10 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 2 100 000 forint. (a becsérték 70%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 150 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleget legkésőbb az árverés megkezdését megelőzően legalább 24 órával beérkezően kell megfizetni a felszámoló felszámolási és vagyonrendezési eljárások pénzforgalmára elkülönítetten a CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700347-72134386-55700009 számlájára a "YOZZY GLOBAL Kft. f.a. árverési előleg" közlemény feltüntetésével.Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosítószámát (pl.: P2504545F01).

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előlegre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes licitáló árverési előlege a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár. A többi licitáló részére az árverés eredményhirdetését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitálóérdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Iparigépek

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 000 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Lézervágógép

Típus: Ipari gép
Gyártmány: 2018
Gyártási idő: 2018.
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem Végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 1 118 274 forint

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Maróasztal

Típus: Ipari gép
Gyártmány: 2018
Gyártási idő: 2018.
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem Végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 647 956 forint

3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vasalógép

Típus: Ipari gép
Gyártmány: 2018
Gyártási idő: 2018.
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem Végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 215 228 forint

4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vákumformázó

Típus: Ipari gép
Gyártmány: 2018
Gyártási idő: 2018.
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem Végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 1 018 542 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az eszközök előre egyeztetettidőpontban megtekinthetőek. A megtekintéséhez előzetes regisztráció szükséges a felszámolónál az alábbi e-mail elérhetőségen: info@asylum.co.hu Az értékesítési eljárás során a felszámoló összesen egy megtekintési alkalmat biztosít. A pályázattal kapcsolatban további információ kizárólag az EÉR-en keresztül kérhető és adható.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A hirdetésben szereplő minimál árak nettóban értendőek. Aeszközök értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alátartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén amindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Ha az árverés eredményes, az árverési előleg a nyertes ajánlattevőnek a vételárba beszámításra
kerül, a többi licitáló esetében pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés
napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes
ajánlattevő, licitáló érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ideértve azt az esetet is, ha az
ajánlattevő a jelen árverési kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, vagy a nyertes
ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot az
ajánlattevő, licitáló elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként
számolja el.
Az árverési előleg megfizetésével a licitáló ajánlati- és fizetés kötelezettséget vállal minimálisan a kikiáltási ár, illetve a licitálás során megajánlásra kerülő vételár megfizetésére. Az ajánlati kötöttség időtartama a jelen árverési hirdetményben a teljes vételár megfizetésére kikötött határidőig áll fenn.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződést az árverés kiértékelését, elbírálását követő 15 napon belül meg kell kötni. Az értékesítő az Adásvételi szerződést akkor kötheti meg a nyertes licitálóval, ha a licitáló az EÉR-t Működtetőt megillető – az EÉR rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott – jutalék megfizetését igazolja (a nettó vételár 1%-a)

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A tulajdonba, birtokba adás: az adásvételi szerződésben a felek által elfogadott feltételek mellett, kizárólag a teljes vételár megfizetését követően történik meg

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A gép gépkönyvvel nem rendelkezik.
A felszámoló az ajánlati biztosíték, árverési előleg után kamatot nem fizet.
A felszámoló a kellékszavatosságot és a garanciát teljes-körűen kizárja.
Az ingóság második alkalommal kerül értékesítés céljából meghirdetésre.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és a 4.§ (2a) és (2b) bekezdése szerinti
feltételek fennállnak. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési
kötelezettséget.
A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint önálló termelő
egységként, vagy az adós vagyontárgyai egészeként történő értékesítés esetén, ha nem érkezik az árverési feltételeknek megfelelő érvényes licit, az értékesítési eljárást a felszámoló
eredménytelennek nyilvánítja, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén azt visszavonhatja/érvénytelenítheti.
A felszámoló kijelenti, hogy az árverés eljárásban a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2)
bekezdése szerinti értesítés megtörtént.
A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.
A felszámoló felhívja a licitálók figyelmét, hogy a vagyonelem adásvételi szerződésének az
elkészítésében a felszámoló szervezet által meg jelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a nettó vételár 1,5 %-a +ÁFA, de legalább 80.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő köteles megfizetni átutalással az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg. A licitáló az értékesítésre való jelentkezéssel ezt elfogadja.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2701541/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 05. 25. | 08:53 || Az árverés érvénytelenítve lett.

2022. 05. 20. | 10:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || A2701541F8726 kommentje:

    Kedves Hölgyem / Uram ! Kérem segítsenek abban, hogy hol tudom feltölteni az árverési előleg befizetéséről a bizonylatot. Előre is köszönöm a segítéségüket. Tisztelettel, Tóth Anita

  • || A2701541F4752 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Mire használték a lézervágó gépet? Illetve mi a pontos típusa?

  • || Értékesítő kommentje:

    Gépkönyvvel nem rendelkezünk, típusszám nincs megadva. CNC ROUTER 1325