A nyertes ár
5 455 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Eredményes árverés, kihirdetve:2022. 06. 06. 09:00

Ismertető

Bizonytalan megtérülésű követelés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Bizonytalan megtérülésű követelés egy magánszeméllyel szemben. Nem peresített.

Jelentkezési határidő
2022. 05. 20. | 09:00
Árverés kezdete
2022. 05. 21. | 09:00
Árverés vége
2022. 06. 06. | 09:00
Ügyszám
4.Fpk.35/2021/10
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
A2703410
Becsérték
5 455 000 Ft
Kikiáltási ár
5 455 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
MORECO Tanácsadó Kft
Székhely
1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20
Cégjegyzékszám
01-09-725865

Adós adatai

Cégnév
Eurofortis Kft.„f.a.”
Székhely
8445 Csehbánya, Újtelep utca 41.
Cégjegyzékszám
19-09-514966

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 4.Fpk.35/2021/10 ügyszámú árverés, a Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló által a Eurofortis Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-514966, székhely: 8445 Csehbánya, Újtelep utca 41.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 5 455 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: A2703410F5668
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: A2703410L6560
Szerződéskötés dátuma: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 4.Fpk.35/2021/10 ügyszámú árverés 2022. június 6. 09 óra 00 perckor, a Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló által a Eurofortis Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-09-514966, székhely: 8445 Csehbánya, Újtelep utca 41.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.35/2021/10 ügyszámú árverés 2022. május 21. 09 óra 00 perckor, a Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló által a Eurofortis Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-514966, székhely: 8445 Csehbánya, Újtelep utca 41.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2703410.

Árverési Hirdetmény

A(z) Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88), mint a(z) Eurofortis Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19-09-514966, székhely: 8445 Csehbánya, Újtelep utca 41.) Veszprémi Törvényszék 4.Fpk.35/2021/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 5. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2703410)
Az árverés kezdete: 2022. május 21. 09 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. június 6. 09 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 5 455 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 272 803 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleg megfizetése a MORECO Tanácsadó Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00105937-00200007 számú bankszámlájára "Eurofortis Kft. árverési előleg" közleménnyel oly módon, hogy a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosított 13. §-ának megfelelően az árverés megkezdését megelőző legalább 24 órával jóváírásra kerüljön. Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverést kiíró felszámoló az árverési előleg átutalása kapcsán esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni. A bizonylat feltöltésének hiányában az árverésen való részvételre nincs lehetőség. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. Az Eladó az árverési előleg megfizetését az eredmény megállapítása érdekében, az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, felszámoló az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverező részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg összegét a Felszámoló a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése szerint kezeli.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Bizonytalan megtérülésű követelés egy magánszeméllyel szemben. Nem peresített.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 5 455 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: követelés magánszeméllyel szemben

A követelés összege: 21 824 283
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Magánszemély
A követelés biztosított-e: nem

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A követeléshez kapcsolódó dokumentumokba történő betekintés a 061-336-2446 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehetséges a felszámoló székhelyén.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA fizetési kötelezettség az értékesítést nem terheli

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötésig kell megfizetni a MORECO Tanácsadó Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00105937-00200007 számú bankszámlájára "Eurofortis Kft. vételár" közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követelést alátámasztó iratok a szerződéskötés időpontjában átadásra kerülnek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen eljárásban a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti jogosult hitelező nincsen, a minimálár a vagyonfelmérés 100%-os részét tükrözi.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2703410/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 06. 06. | 09:00 || Az árverés véget ért.

2022. 06. 03. | 17:13 || A2703410L6560 5 455 000 Ft licitet tett.

2022. 05. 21. | 09:00 || Az árverés megkezdődött.