Eredménytelenítés ideje
2022. 05. 19. 09:00
Eredménytelen árverés: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 05. 19. 09:00

Ismertető

LDH-072, LHJ-812, MAZ-059 forgalmi rendszámú gépjárművek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A felszámoló ezúton hirdeti meg adós tulajdonában álló, LDH-072 forgalmi rendszámú, Volkswagen Caddy típusú gépjárművet; valamint adós tulajdonában álló LHJ-812 forgalmi rendszámú Volkswagen Caddy típusú gépjárművet; továbbá adós tulajdonában álló MAZ-059 forgalmi rendszámú Opel Combo C Van típusú gépjárművet.

Jelentkezési határidő
2022. 05. 19. | 09:00
Árverés kezdete
2022. 05. 20. | 09:00
Árverés vége
2022. 06. 04. | 09:00
Ügyszám
23.Fpk.992
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
A2705129
Becsérték
1 150 000 Ft
Kikiáltási ár
405 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév
Imperial 22 Kft.„f.a.”
Székhely
1045 Budapest, Berni utca 1..
Cégjegyzékszám
0109980373

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 23.Fpk.992 ügyszámú árverés, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a Imperial 22 Futárpostai és Egyéb Postai Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109980373, székhely: 1045 Budapest, Berni utca 1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Árverési Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) Imperial 22 Futárpostai és Egyéb Postai Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0109980373, székhely: 1045 Budapest, Berni utca 1..) Fővárosi Törvényszék 23.Fpk.992/2020/23.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 5. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2705129)
Az árverés kezdete: 2022. május 20. 09 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. június 4. 09 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 405 000 forint. (a becsérték 35%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 20 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleget 2022. május 19. napján 09:00 óráig az Imperial 22 Futárpostai és Egyéb Postai Szolgáltató Kft. ''f.a.'' OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11731001-20696953. számú számlájára átutalással kell megfizetni. Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetésére adott határidő leteltét követően, de az értékesítés megkezdése előtti 24 órán belül az értékesítő ellenőrzi a bankszámlaszámra érkezett befizetéseket és elektronikusan engedélyezi a licitáló részére az értékesítésen történő részvételt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg vagy a pályázati biztosíték az EÉR rendelet 13. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre került. A felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbözetből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A felszámoló az árverési előleg összege után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleg teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalásra kerül. Ha az árverés eredményes, az árverési előleg az árverés nyertesénél a vételárba beszámításra kerül, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

A felszámoló ezúton hirdeti meg adós tulajdonában álló, LDH-072 forgalmi rendszámú, Volkswagen Caddy típusú gépjárművet; valamint adós tulajdonában álló LHJ-812 forgalmi rendszámú Volkswagen Caddy típusú gépjárművet; továbbá adós tulajdonában álló MAZ-059 forgalmi rendszámú Opel Combo C Van típusú gépjárművet.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 150 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: LDH-072 forgalmi rendszámú gépjármű

Típus: Jármű
Márka: Volkswagen
Modell: Caddy
Üzemanyag: Dízel
Hengerűrtartalom (cm3): 1 968
Ülések száma: 2
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 360 000 forint

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: LHJ-812 forgalmi rendszámú gépjármű

Típus: Jármű
Márka: Volkswagen
Modell: Caddy
Üzemanyag: Dízel
Hengerűrtartalom (cm3): 1 968
Ülések száma: 2
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 360 000 forint

3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: MAZ-059 forgalmi rendszámú gépjármű

Típus: Jármű
Márka: Opel
Modell: Combo C Van
Üzemanyag: Dízel
Hengerűrtartalom (cm3): 1 686
Ülések száma: 2
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 430 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemek az EÉR felületén előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Áfa megfizetésére a fordított Áfa fizetési szabályai alapján kerül sor (Áfa törvény 142.§. g) pontja alapján)

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár fennmaradó részét a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kell átutalással megfizetni az Imperial 22 Futárpostai és Egyéb Postai Szolgáltató Kft. ''f.a.'' OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11731001-20696953 számú számlájára. Beszámítás a Cstv. 49 § (4) szerint kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes ajánlattevővel az eredményhirdetést követő 30 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés. A szerződéskötés feltétele a vevő részéről az EÉR működtetője felé a nettó vételár 1%-nak megfelelő mértékű jutalék megfizetése. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított ajánlattevőnél szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet magára nézve kötelezőnek fogad el.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás, a vételár beérkezését követő 15 munkanapon belül történik. Ettől az időponttól a kiíró és a nyertessé nyilvánított ajánlattevő közös megegyezéssel eltérhetnek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg megfizetése és az erről szóló banki bizonylat csatolása. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha az árverési előleg árverés ajánlattételi határidejének lejáratáig a fentiekben megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül. Ha az árverés eredményes, az árverési előleg az árverés nyertesénél a vételárba beszámításra kerül, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el. A vagyonelemek elszállíttatása a nyertes ajánlattevő feladata, az ezzel kapcsolatos minden nemű költségek nyertes ajánlattevőt terhelik. Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra kellékszavatosságot a kiíró nem vállal, a vagyontárgy a megtekintésre biztosított állapotában kerül értékesítésre. Jelen hirdetmény a vagyonelemek negyedik értékesítési felhívása.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2705129/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

  • || A2705129F3230 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Hol és mikor tekinthetők meg az árverezendő tgk-k? Üdv:Kammer Gábor

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Kérem, hogy a megtekintéssel kapcsolatban egyeztessen Kollégámmal a +36 70 618 8251 telefonszámon. Tisztelettel: Felszámoló