A nyertes ár
635 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.
Az árverés véget ért:2022. 08. 01. 16:00

Ismertető

Tárgyi eszköz 13.csoport (irodabútorok)

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Típus: Irodabútorok (fogas, tábla, állványok, széfek, fotelek, polcok, szekrények, konténerek, asztalok, székek) Tehermentes: igen Mennyisége: 177 db A felszámoló értékesítésre kínálja a következő használt irodai berendezéseket: 1 db fogas, 1 db tábla, 2 db állvány, 2 db széf, 8 db fotel, 10 db polc, 30 db szekrény, 34 db konténer, 41 db asztal, 48 db szék A felszámoló a 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kínálja értékesítésre a fenti tárgyi eszközöket, így a felsorolt vagyonelemeket kizárólag egyben értékesíti, azokra kizárólag egyben tehető vételi ajánlat. Az adós társaság vagyontárgyai egészeként történő értékesítés sikertelensége esetén az eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja. A felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozik, hogy a vagyontárgyak második alkalommal kerülnek közzétételre. A felszámoló nyilatkozik, hogy a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hitelezők követelésarányosan számított többségét a minimálár leszállításáról értesítette, akik azt a Cégközlönyben történő közzétételre történő megküldéséig írásban nem ellenezték. A Felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (4a) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozik, hogy a minimálár leszállítása esetén fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei, és a minimálár csökkentésére a 4. § (2a) pontja alapján, a becsérték mintegy 70%-áig került sor. A 237/2009 (X.20) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. A vagyonelemek becsértéke: 535.000,-Ft A vagyonelem kikiáltási ára (minimálár): 375.000,- Ft (ami a becsérték 70,09 %-a) Árverési előleg összege: 26.750,- Ft. Licitlépcső: - 1 millió forintig: 5.000 forint, - 1 millió forint és 5 millió forint között: 30.000 forint, - 5 millió forint és 20 millió forint között: 50.000 forint, - 20 millió forint és 200 millió forint között: 200.000 forint, - 200 millió forint és afelett: 500.000 forint.

Jelentkezési határidő
2022. 07. 14. | 09:00
Árverés kezdete
2022. 07. 15. | 09:00
Árverés vége
2022. 08. 01. | 16:00
Ügyszám
24.Fpk.01-15-000918
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
A2737063
Becsérték
535 000 Ft
Kikiáltási ár
375 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.
Cégjegyzékszám
Cg. 01-10-043344

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 635 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: A2737063F9007
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: A2737063L6084
Szerződéskötés dátuma: A nyertes licitálóval a szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után, az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltetője számára a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség - 8 napon belül történő - teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés 2022. augusztus 1. 16 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés 2022. július 15. 09 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2737063.

Árverési Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) Fővárosi Törvényszék 24.Fpk.01-15-000918/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. június 30. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2737063)
Az árverés kezdete: 2022. július 15. 09 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. augusztus 1. 16 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 375 000 forint. (a becsérték 70%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 26 750 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje:
Az árverési hirdetményben meghatározott összegű árverési előleget legkésőbb az árverési hirdetményben megjelölt, az árverés kezdő időpontját megelőző 24 óráig átutalással kell megfizetni a BUDA-CASH Zrt. „f.a." MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10639746-49020018 számú bankszámlájára. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát (pl.: A1234567F01). Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik. Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverési hirdetményt kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR-felületre fel kell tölteni. Az árverési előlegnek legkésőbb az árverés megkezdése előtt 24 órával, hiánytalanul meg kell érkeznie az értékesítési hirdetményben szereplő pénzforgalmi jelzőszámra. Az árverési előleg teljes összegének befizetését a felszámoló a kezdő időpontot megelőzően 24 órával ellenőrzi.

A bizonylat feltöltésének hiányában, illetve az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet.
A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.

Ha az árverés eredménytelen, a felszámoló az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre vagy a nyertes az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A fizetést elmulasztó nyertes licitáló az ingóság újabb árverezésében nem vehet részt.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Típus: Irodabútorok (fogas, tábla, állványok, széfek, fotelek, polcok, szekrények, konténerek, asztalok, székek)
Tehermentes: igen
Mennyisége: 177 db

A felszámoló értékesítésre kínálja a következő használt irodai berendezéseket: 1 db fogas, 1 db tábla, 2 db állvány, 2 db széf, 8 db fotel, 10 db polc, 30 db szekrény, 34 db konténer, 41 db asztal, 48 db szék

A felszámoló a 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kínálja értékesítésre a fenti tárgyi eszközöket, így a felsorolt vagyonelemeket kizárólag egyben értékesíti, azokra kizárólag egyben tehető vételi ajánlat. Az adós társaság vagyontárgyai egészeként történő értékesítés sikertelensége esetén az eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja.

A felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozik, hogy a vagyontárgyak második alkalommal kerülnek közzétételre.


A felszámoló nyilatkozik, hogy a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hitelezők követelésarányosan számított többségét a minimálár leszállításáról értesítette, akik azt a Cégközlönyben történő közzétételre történő megküldéséig írásban nem ellenezték. A Felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (4a) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozik, hogy a minimálár leszállítása esetén fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei, és a minimálár csökkentésére a 4. § (2a) pontja alapján, a becsérték mintegy 70%-áig került sor.

A 237/2009 (X.20) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

A vagyonelemek becsértéke: 535.000,-Ft
A vagyonelem kikiáltási ára (minimálár): 375.000,- Ft (ami a becsérték 70,09 %-a)

Árverési előleg összege: 26.750,- Ft.

Licitlépcső:
- 1 millió forintig: 5.000 forint,
- 1 millió forint és 5 millió forint között: 30.000 forint,
- 5 millió forint és 20 millió forint között: 50.000 forint,
- 20 millió forint és 200 millió forint között: 200.000 forint,
- 200 millió forint és afelett: 500.000 forint.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 535 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi eszköz 13.Csoport (irodabútorok)

Típus: Bútor
Tehermentes: igen
Mennyisége: 177 db
Becsérték: 535 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kínált vagyonelemek megtekintése előzetes időpont-egyeztetést követően lehetséges az árverés lezárásáig. Egyeztetésre hétköznapokon 9 óra és 16 óra között a: +36 (30) 201-1442 telefonszámon, illetve az: info@budacash.hu e-mail-címen van mód.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóságok értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 87. § a.) pontja értelmében mentes az adó alól.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában a vételárat átutalással kell megfizetnie a szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően a BUDA-CASH Zrt. „f.a." MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10639746-49020018 számú bankszámlájára, legkésőbb a szerződéskötést követő öt munkanapon belül egy összegben. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal mint eladóval szemben beszámítással az árverési előleg összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes licitálóval a szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után, az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltetője számára a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség - 8 napon belül történő - teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelem/vagyonelemek birtokba adásának és elszállításának határideje a vételár jóváírását követő ötödik munkanap. A vagyontárgy(ak) elszállításáról a vevőnek kell gondoskodnia, melynek költségei a vevőt terhelik. Az ajánlattevő ajánlattételével tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlata esetén a vagyonelem(ek) tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére.

Amennyiben a meghatározott határidőig a vagyonelem(ek) átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, az árverés nyertese – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 5 000 Ft a késedelem 11. napjától napi 10 000 Ft mértékű.

Az eladó a vagyontárgy(ak) tekintetében garanciát, szavatosságot nem vállal, felelősség nem terheli, vevő az értékesítést követően az eladó felé semmilyen kárigényt nem támaszthat. A vevő ezen tények tudomásulvételével teszi meg licitjét.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverés lebonyolítására a Cstv., 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó. A nyilvános árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál, és vállalja az EÉR rendszer szabályainak betartását.

A Tárgyi eszköz 13.csoport vagyonelemeit tartalmazó leltár lista az EÉR-felületen, a „Dokumentumok” menüpont alatt tekinthető meg.

Felhívjuk a tisztelt licitálók figyelmét, hogy a 17/2014. (II.3.) Korm.rendelet 2021. október 01. napjától hatályos rendelkezései folytán az elektronikus értékesítés folyamata, így az EÉR Szabályzata is módosult, amely miatt az egyik változás, hogy az értékesítésen történő részvétel kétlépcsős folyamattá vált.

A regisztrációs célú első bejelentkezés magánszemélyként történik. Amennyiben a licitáló egy adott értékesítési eljárásban más magánszemély vagy szervezet képviseletében kíván részt venni, úgy a képviselt személy vagy szervezet adatait az adott értékesítési eljárásba való bekapcsolódás (regisztráció) során kell megadnia.

A licitáló az értékesítésben személyesen, vagy törvényes képviselője, illetőleg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti meghatalmazottja útján vehet részt. Kérjük a Tisztelt Licitálókat, hogy amennyiben jogi személy képviseletében meghatalmazottként kívánnak részt venni az árverésen, úgy a Ptk. előírásainak megfelelően elkészített meghatalmazást, valamint a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírási mintáját azonos fájlba szíveskedjenek feltölteni, mert az EÉR rendszer az „Igazoló dokumentum”-hoz csak egyetlen fájl feltöltését engedélyezi.

A licitáló által a licitálás folyamatát megelőzően EÉR-be feltöltött meghatalmazás szkennelt változatát az eladó az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor tekinti meg. Az EÉR felületére feltöltött meghatalmazást a szerződés aláírásakor eredetben is be kell mutatni az eladó részére. A meghatalmazást az eladónál minden önálló értékesítési eljárásban igazolni kell.

Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen árverési hirdetményt az ajánlatok beérkezése előtt visszavonja, az árverést - megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árverésre azok a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen részt vevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség.

Az eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján: a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

A végleges vételárról az elővásárlási szándékát bejelentő személyt a felszámoló írásban tájékoztatja, és ennek kézhezvételétől számított tíz napon belül kell a végleges elővásárlási nyilatkozatot, továbbá fedezetigazolást megküldeni. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy – a felszámoló által nem ismert - elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A felszámolónak elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el.

Az eladó és a felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2737063/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 08. 01. | 16:00 || Az árverés véget ért.

2022. 07. 28. | 06:28 || A2737063L6084 635 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 26. | 10:38 || A2737063L7668 630 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 22. | 10:28 || A2737063L6084 625 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 21. | 19:50 || A2737063L7668 620 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 15:33 || A2737063L6084 615 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 13:49 || A2737063L7668 610 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 13:26 || A2737063L6084 605 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 13:26 || A2737063L7668 600 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 13:26 || A2737063L6084 595 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 13:26 || A2737063L7668 590 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 13:26 || A2737063L6084 585 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 13:26 || A2737063L7668 580 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 13:26 || A2737063L6084 575 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 13:25 || A2737063L7668 570 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 13:25 || A2737063L6084 565 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 13:25 || A2737063L7668 560 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 13:25 || A2737063L6084 555 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 13:25 || A2737063L7668 550 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 13:25 || A2737063L6084 545 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 13:25 || A2737063L7668 540 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 13:25 || A2737063L6084 535 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 13:25 || A2737063L7668 530 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 13:25 || A2737063L6084 525 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 13:25 || A2737063L7668 520 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 19. | 13:25 || A2737063L6084 515 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 17. | 09:29 || A2737063L7668 510 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:41 || A2737063L6084 505 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:41 || A2737063L7668 500 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:41 || A2737063L6084 495 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:41 || A2737063L7668 490 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:41 || A2737063L6084 485 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:41 || A2737063L7668 480 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:41 || A2737063L6084 475 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:41 || A2737063L7668 470 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:41 || A2737063L6084 465 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:41 || A2737063L7668 460 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:41 || A2737063L6084 455 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:41 || A2737063L7668 450 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:41 || A2737063L6084 445 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:40 || A2737063L7668 440 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:40 || A2737063L6084 435 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:40 || A2737063L7668 430 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:40 || A2737063L6084 425 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:40 || A2737063L7668 420 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:40 || A2737063L6084 415 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:40 || A2737063L7668 410 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:40 || A2737063L6084 405 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:40 || A2737063L7668 400 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 21:40 || A2737063L6084 395 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 20:34 || A2737063L7668 390 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 19:24 || A2737063L6084 385 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 18:52 || A2737063L7668 380 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 16. | 01:43 || A2737063L6084 375 000 Ft licitet tett.

2022. 07. 15. | 09:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || A2737063F2826 kommentje:

    .