Eddigi legmagasabb licit
53 100 000 Ft
Legmagasabb licitet tette
A2765590L7229
Licitlépcső
200 000 Ft
Az árverés véget ér:12 nap, 23 óra és 49:46

Ismertető

lakás

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest 24029/0/A/9 hrsz alatti lakás, mely lakott állapotú, használatára bérleti szerződés nincsen, azt jogcím nélküli használó birtokolja. Az árverésre jelentkezők tudomásul veszik, hogy sikeres ajánlattétel esetén őt terheli az adásvételi szerződés során felmerülő ügyvédi munkadíj (becsérték 0,5%-a+áfa), valamint a földhivatali bejegyzés díja.

Jelentkezési határidő
2022. 08. 05. | 09:00
Árverés kezdete
2022. 08. 06. | 09:00
Árverés vége
2022. 08. 22. | 09:00
Ügyszám
51.Fpk.309/2022/6
EÉR azonosító
A2765590
Becsérték
52 700 000 Ft
Kikiáltási ár
52 700 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
MORECO Tanácsadó Kft
Székhely
1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20
Cégjegyzékszám
01-09-725865

Adós adatai

Cégnév
GOOD-BYE Kft.„f.a.”
Székhely
1077 Budapest, Hevesi S tér 1.
Cégjegyzékszám
01-09-950943

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 51.Fpk.309/2022/6 ügyszámú árverés 2022. augusztus 6. 09 óra 00 perckor, a Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló által a GOOD-BYE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-950943, székhely: 1077 Budapest, Hevesi S tér 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2765590.

Árverési Hirdetmény

A(z) Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88), mint a(z) GOOD-BYE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-950943, székhely: 1077 Budapest, Hevesi S tér 1.) Fővárosi Törvényszék 51.Fpk.309/2022/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. július 21. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2765590)
Az árverés kezdete: 2022. augusztus 6. 09 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. augusztus 22. 09 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 52 700 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 1 781 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleg megfizetése a MORECO Tanácsadó Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00105937-00200007 számú bankszámlájára "Good-Bye Kft. árverési előleg" közleménnyel legkésőbb az árverés megkezdését megelőző 24 órával. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverés kezdő időpontját megelőző 24 órával az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverést kiíró felszámoló az árverési előleg átutalása kapcsán esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni. A bizonylat feltöltésének hiányában az árverésen való részvételre nincs lehetőség. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. Az Eladó az árverési előleg megfizetését az eredmény megállapítása érdekében, az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, felszámoló az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverező részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg összegét a Felszámoló a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése szerint kezeli.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Budapest 24029/0/A/9 hrsz alatti lakás, mely lakott állapotú, használatára bérleti szerződés nincsen, azt jogcím nélküli használó birtokolja. Az árverésre jelentkezők tudomásul veszik, hogy sikeres ajánlattétel esetén őt terheli az adásvételi szerződés során felmerülő ügyvédi munkadíj (becsérték 0,5%-a+áfa), valamint a földhivatali bejegyzés díja.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 52 700 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakás

Típus: lakás
Területe: 74 m²
Állapota: felújítandó
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest
Ingatlan postai címe: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 22. 1 em. 6
Területnagyság: 74 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): végrehajtási jog 19.464.835,- Ft és járulékai erejéig Polgári Takarékszövetkezet javára, vételi jog Polgári Takarékszövetkezet javára 2010.08.31-ig, végrehajtási jog 676.015,- Ft és járulékai erejéig Fővárosi Gázművek Zrt. javára, végrehajtási jog 17.755.706,- Ft és járulékai erejéig Polgári Takarékszövetkezet javára, árverési kitűzése 2011.06.09.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan kívülről szabadon megtekinthető, belső megtekintésre előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlanok értékesítése során a forgalmi adó a 2007. évi CXXVII. törvény alapján kerül felszámításra, mely alapján az ingatlan mentes az ÁFA fizetési kötelezettség alól.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötésig kell megfizetni a GOOD-BYE Kft. "f.a." OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11713012-21469068 számú bankszámlájára "vételár" közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan nincs a felszámoló birtokában, a birtokbavétel a Vevő feladata és költsége.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Minimálár a becsérték 100%-a, jelen hirdetés a vagyontárgyra kiírt első pályázati felhívás. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettségnek a felszámoló eleget tett.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2765590/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 08. 08. | 12:46 || A2765590L7229 53 100 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 08. | 09:44 || A2765590L1144 52 900 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 07. | 11:00 || A2765590L7229 52 700 000 Ft licitet tett.

2022. 08. 06. | 09:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || A2765590F2251 kommentje:

    Tisztelt Értékesítő, kérem, hogy a megtekintésre időpontot adni szíveskedjék.

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! A megtekintésre 2022. augusztus 10-én, szerdán 10 órakor van lehetőség.