Kikiáltási ár
107 375 000 Ft
Licitlépcső
500 000 Ft
Az árverés véget ér:13 nap, 5 óra és 17:28

Ismertető

Szerződésállomány

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az Engedményező megszűnt (lejárt vagy felmondott, részben vagy egészben esedékes) szerződésállománya, illetve egyéb nem hitelből eredő fennálló követelések, azok követelést biztosító mellékkötelezettségekből eredő jogaival, valamint az ügyleti és késedelmi kamatkövetelésekkel és költségekkel. A hirdetményben feltüntetett követelés állomány együttes (26 db hitel követelés + 16 db egyéb követelés) becsértéke: 107 375 637 forint. A hirdetményben feltüntetett követelés állomány együttes (26 db hitel követelés + 16 db egyéb követelés) minimálára: 107 375 637 forint, mely a becsérték 100%-a. Árverési előleg összege: 3 421 250 forint. Licitlépcső: • 1 millió forintig: 30 000 forint. • 1 millió forint és 5 millió forint között: 50 000 forint. • 5 millió forint és 20 millió forint között: 200 000 forint. • 20 millió forint és 200 millió forint között: 500 000 forint. • 200 millió forint és afelett: 2 000 000 forint. A felszámoló a hirdetményben követelésállományt oszthatatlan szolgáltatásként értékesíti. A vagyonelem első alkalommal kerül meghirdetésre. A vagyonelem gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem. A Felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az Eladó vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása. 5/1. tétel Az Engedményező megszűnt (lejárt vagy felmondott, részben vagy egészben esedékes) szerződésállománya alapján fennálló követelések, azok követelést biztosító mellékkötelezettségekből eredő jogaival, valamint az ügyleti és késedelmi kamatkövetelésekkel és költségekkel együtt– a továbbiakban együtt: Követelésállomány A vagyonelem gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem. A jogi személyekkel, vállalkozásokkal, magánszemélyekkel kötött, szerződéses biztosítékot tartalmazó, megszűnt (lejárt vagy felmondott, részben vagy egészben esedékes) 8 lakossági fedezetes, 8 lakossági fedezetlen, és 10 vállalati fedezetlen szerződések alapján fennálló követelések együttes összege: bruttó 3.117.861.605,- Ft A Követelésállomány darabszáma 26 db, amely jogi személyekkel, vállalkozásokkal, magánszemélyekkel kötött, megszűnt (lejárt vagy felmondott, részben vagy egészben esedékes) 8 lakossági fedezetes, 8 lakossági fedezetlen, és 10 vállalati fedezetlen szerződésen alapul. Az árverésre kerülő Követelésállomány együttes becsértéke: 106.648.737,- Ft Az árverésre kerülő Követelésállomány együttes minimálára: 106.648.737,- Ft Lejárati ideje: Vegyes Számviteli besorolása: Ügyfelekkel szembeni követelés A szerződés kötelezettje: Jogi személy, illetve magánszemély. A vagyonelem első alkalommal kerül meghirdetésre. A Követelésállomány fent megjelölt összege a 2022.04.30. napján fennálló állapot szerint került feltüntetésre a felhívásban. A Felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az Eladó vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása. 5/2. tétel Az Engedményező egyéb nem hitelből eredő fennálló követelések, azok követelést – esetlegesen – biztosító mellékkötelezettségekből eredő jogaival, valamint az ügyleti és késedelmi kamatkövetelésekkel és költségekkel együtt. A jogi személyekkel, vállalkozásokkal, magánszemélyek szemben fennálló nem hitelből eredő követelések (lejárt vagy felmondott, részben vagy egészben esedékes) 9 lakossági fedezetlen, 7 vállalati fedezetlen fennálló követelések együttes összege: bruttó 22.606.833,- Ft A Követelésállomány darabszáma 16 db, amely jogi személyekkel, vállalkozásokkal, magánszemélyek szemben fennálló nem hitelből eredő (lejárt vagy felmondott, részben vagy egészben esedékes) 9 lakossági fedezetlen, 7 vállalati fedezetlen fennálló követelés. Az árverésre kerülő Követelésállomány együttes becsértéke: 726.900,- Ft Az árverésre kerülő Követelésállomány együttes minimálára: 726.900,- Ft Lejárati ideje: Vegyes Számviteli besorolása: Ügyfelekkel szembeni követelés A szerződés kötelezettje: Jogi személy, illetve magánszemély. A vagyonelem első alkalommal kerül meghirdetésre. A Követelésállomány fent megjelölt összege a 2022.04.30. napján fennálló állapot szerint került feltüntetésre a felhívásban. A Felszámoló tájékoztatja az árverésen résztvevőket, hogy a Követelésállomány engedményezése a szerződéskötéskor hatályos, az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján történik. A Követelésállományra vonatkozó iratanyag (a továbbiakban: Dokumentáció) az Eladó által kialakított adatszobában megtekinthetőek 2022. július 27. napján 10:00 és 11:00 óra között, az Eladó telephely, a 6000 Kecskemét Trombita utca 6.szám alatt (a továbbiakban: Adatszoba). A megtekintésen való részvétel feltétele, hogy a megtekintés napját megelőző nap 12 óráig a kozpont@orgovanytakarekfa.hu email címen részvételi szándékát jelezze. Az Adatszobában a Dokumentációt a jelen hirdetményben megjelölt tevékenységi engedéllyel rendelkező licitálók közül, a Járványra tekintettel elrendelt, mindenkori irányadó jogszabályi rendelkezések betartása mellett, egyszerre egy licitáló, legfeljebb két képviselője vagy meghatalmazottja tekintheti meg, amennyiben a titoktartási nyilatkozatot előzetesen aláírták. A Felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az Eladó vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Jelentkezési határidő
2022. 08. 05. | 08:00
Árverés kezdete
2022. 08. 06. | 08:00
Árverés vége
2022. 08. 22. | 16:00
Ügyszám
23.Fpk.01-14-006043
EÉR azonosító
A2766939
Becsérték
107 375 000 Ft
Kikiáltási ár
107 375 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.”
Székhely
6077 Orgovány, Kölcsey utca 2. A ép.
Cégjegyzékszám
03-02-100020

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 23.Fpk.01-14-006043 ügyszámú árverés 2022. augusztus 6. 08 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-02-100020, székhely: 6077 Orgovány, Kölcsey utca 2. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2766939.

Árverési Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 03-02-100020, székhely: 6077 Orgovány, Kölcsey utca 2. A ép.) Fővárosi Törvényszék 23.Fpk.01-14-006043/8 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. július 21. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2766939)
Az árverés kezdete: 2022. augusztus 6. 08 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. augusztus 22. 16 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 107 375 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 30 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 50 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 200 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 500 000 forint
200 millió forint és afelett: 2 millió forint

Árverési előleg összege: 3 421 250 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen az licitálhat, aki az árverési hirdetményben meghatározott összegű árverési előleget legkésőbb az árverési hirdetményben megjelölt, az árverés kezdő időpontját megelőző 24 óráig megfizeti átutalás útján az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-10642768-49020012 számú bankszámlájára (a közlemény rovatban fel kell tüntetni az árverési azonosító számot [pl.: A2766931 vagy A2766933, vagy A2766935, vagy A2766937, vagy A2766939], illetve az „árverési előleg” megjelölést). Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha az árverés kezdő időpontját megelőző 24 óráig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege, melynek befizetését a felszámoló az árverés kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni. A bizonylat feltöltésének hiányában az árverésen való részvételre nincs lehetőség. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. A Felszámoló az értékesítésből kizárja az árverési résztvevőt, ha az árverési előleget határidőig nem fizette meg, vagy a jelen hirdetményben, vagy és az EÉR Felhasználói Szabályzatában előírt feltételeket nem teljesíti. A kizárt árverési résztvevő számára a kizárást követő 8 munkanapon belül a Felszámoló az átutalt árverési előleget visszautalja. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.
Ha az árverés eredménytelen, a felszámoló az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverező részére visszautalja. Ha az árverés eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes licitáló az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg összegét a felszámoló a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése szerint kezeli.
Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverést kiíró felszámoló az árverési előleg átutalása kapcsán esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Az Engedményező megszűnt (lejárt vagy felmondott, részben vagy egészben esedékes) szerződésállománya, illetve egyéb nem hitelből eredő fennálló követelések, azok követelést biztosító mellékkötelezettségekből eredő jogaival, valamint az ügyleti és késedelmi kamatkövetelésekkel és költségekkel.

A hirdetményben feltüntetett követelés állomány együttes (26 db hitel követelés + 16 db egyéb követelés) becsértéke: 107 375 637 forint.
A hirdetményben feltüntetett követelés állomány együttes (26 db hitel követelés + 16 db egyéb követelés) minimálára: 107 375 637 forint, mely a becsérték 100%-a.
Árverési előleg összege: 3 421 250 forint.
Licitlépcső:
• 1 millió forintig: 30 000 forint.
• 1 millió forint és 5 millió forint között: 50 000 forint.
• 5 millió forint és 20 millió forint között: 200 000 forint.
• 20 millió forint és 200 millió forint között: 500 000 forint.
• 200 millió forint és afelett: 2 000 000 forint.

A felszámoló a hirdetményben követelésállományt oszthatatlan szolgáltatásként értékesíti.
A vagyonelem első alkalommal kerül meghirdetésre.

A vagyonelem gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A Felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az Eladó vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

5/1. tétel
Az Engedményező megszűnt (lejárt vagy felmondott, részben vagy egészben esedékes) szerződésállománya alapján fennálló követelések, azok követelést biztosító mellékkötelezettségekből eredő jogaival, valamint az ügyleti és késedelmi kamatkövetelésekkel és költségekkel együtt– a továbbiakban együtt: Követelésállomány

A vagyonelem gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A jogi személyekkel, vállalkozásokkal, magánszemélyekkel kötött, szerződéses biztosítékot tartalmazó, megszűnt (lejárt vagy felmondott, részben vagy egészben esedékes) 8 lakossági fedezetes, 8 lakossági fedezetlen, és 10 vállalati fedezetlen szerződések alapján fennálló követelések együttes összege: bruttó 3.117.861.605,- Ft

A Követelésállomány darabszáma 26 db, amely jogi személyekkel, vállalkozásokkal, magánszemélyekkel kötött, megszűnt (lejárt vagy felmondott, részben vagy egészben esedékes) 8 lakossági fedezetes, 8 lakossági fedezetlen, és 10 vállalati fedezetlen szerződésen alapul.
Az árverésre kerülő Követelésállomány együttes becsértéke: 106.648.737,- Ft
Az árverésre kerülő Követelésállomány együttes minimálára: 106.648.737,- Ft
Lejárati ideje: Vegyes
Számviteli besorolása: Ügyfelekkel szembeni követelés
A szerződés kötelezettje: Jogi személy, illetve magánszemély.

A vagyonelem első alkalommal kerül meghirdetésre.

A Követelésállomány fent megjelölt összege a 2022.04.30. napján fennálló állapot szerint került feltüntetésre a felhívásban.

A Felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az Eladó vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

5/2. tétel
Az Engedményező egyéb nem hitelből eredő fennálló követelések, azok követelést – esetlegesen – biztosító mellékkötelezettségekből eredő jogaival, valamint az ügyleti és késedelmi kamatkövetelésekkel és költségekkel együtt.

A jogi személyekkel, vállalkozásokkal, magánszemélyek szemben fennálló nem hitelből eredő követelések (lejárt vagy felmondott, részben vagy egészben esedékes) 9 lakossági fedezetlen, 7 vállalati fedezetlen fennálló követelések együttes összege: bruttó 22.606.833,- Ft

A Követelésállomány darabszáma 16 db, amely jogi személyekkel, vállalkozásokkal, magánszemélyek szemben fennálló nem hitelből eredő (lejárt vagy felmondott, részben vagy egészben esedékes) 9 lakossági fedezetlen, 7 vállalati fedezetlen fennálló követelés.
Az árverésre kerülő Követelésállomány együttes becsértéke: 726.900,- Ft
Az árverésre kerülő Követelésállomány együttes minimálára: 726.900,- Ft
Lejárati ideje: Vegyes
Számviteli besorolása: Ügyfelekkel szembeni követelés
A szerződés kötelezettje: Jogi személy, illetve magánszemély.

A vagyonelem első alkalommal kerül meghirdetésre.

A Követelésállomány fent megjelölt összege a 2022.04.30. napján fennálló állapot szerint került feltüntetésre a felhívásban.

A Felszámoló tájékoztatja az árverésen résztvevőket, hogy a Követelésállomány engedményezése a szerződéskötéskor hatályos, az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján történik.

A Követelésállományra vonatkozó iratanyag (a továbbiakban: Dokumentáció) az Eladó által kialakított adatszobában megtekinthetőek 2022. július 27. napján 10:00 és 11:00 óra között, az Eladó telephely, a 6000 Kecskemét Trombita utca 6.szám alatt (a továbbiakban: Adatszoba). A megtekintésen való részvétel feltétele, hogy a megtekintés napját megelőző nap 12 óráig a kozpont@orgovanytakarekfa.hu email címen részvételi szándékát jelezze. Az Adatszobában a Dokumentációt a jelen hirdetményben megjelölt tevékenységi engedéllyel rendelkező licitálók közül, a Járványra tekintettel elrendelt, mindenkori irányadó jogszabályi rendelkezések betartása mellett, egyszerre egy licitáló, legfeljebb két képviselője vagy meghatalmazottja tekintheti meg, amennyiben a titoktartási nyilatkozatot előzetesen aláírták.


A Felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az Eladó vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 107 375 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követelésállomány

A követelés összege: 3 117 861 605
Lejárati ideje: Vegyes
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e: igen Részben biztosított
Becsértéke: 106 648 737 forint

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követelésállomány

A követelés összege: 22 606 833
Lejárati ideje: Vegyes
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e: nem
Becsértéke: 726 900 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak természetben történő megtekintése az egyes tételeknél külön-külön feltüntetett időpontokban lehetséges. Az értékesítésre kerülő vagyonelemekkel kapcsolatos egyéb kérdések a +36 20 490-68-56 telefonszámon, míg az árveréssel kapcsolatos egyéb információk az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül érhetők el.A meghirdetett vagyontárgyakra vonatkozó rendelkezésre álló iratok (dokumentumok) megtekinthetőek a természetben történő megtekintések időpontjában.A Követelésállományra vonatkozó iratanyag (a továbbiakban: Dokumentáció) az Eladó által kialakított adatszobában megtekinthetőek 2022. július 27. napján 10:00 és 11:00 óra között, az Eladó telephely, a 6000 Kecskemét Trombita utca 6.szám alatt (a továbbiakban: Adatszoba). A megtekintésen való részvétel feltétele, hogy a megtekintés napját megelőző nap 12 óráig a kozpont@orgovanytakarekfa.hu email címen részvételi szándékát jelezze. Az Adatszobában a Dokumentációt a jelen hirdetményben megjelölt tevékenységi engedéllyel rendelkező licitálók közül, a Járványra tekintettel elrendelt, mindenkori irányadó jogszabályi rendelkezések betartása mellett, egyszerre egy licitáló, legfeljebb két képviselője vagy meghatalmazottja tekintheti meg, amennyiben a titoktartási nyilatkozatot előzetesen aláírták.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyonelemek feltüntetett irányára nettó irányár (az ÁFA-t nem tartalmazza). A Felszámoló tájékoztatja az árverésen résztvevőket, hogy a Követelésállomány engedményezése a szerződéskötéskor hatályos, az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A legmagasabb ajánlatot tevő nyertes árverésen résztvevő köteles az árverési előleget meghaladó vételárat az adásvételi, illetve engedményezési szerződésben meghatározottak szerint, de legfeljebb az adásvételi, illetve engedményezési szerződés írásba foglalásától számított 30 napon belül banki átutalással megfizetni az Eladó MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10642768-49020012 számú bankszámlájára. Ha a nyertes árverésen résztvevő ezt elmulasztja, úgy az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, a meghiúsulási kötbérnek minősülő árverési előleg összegét elveszti.

A vételár legfeljebb 95 %-a a fentiektől eltérően a megjelölt határidőn belül teljesíthető a Ptk. 6:565. § alkalmazásával – a Cstv. 57. § szerint meghatározott hitelezői rangsor sérelme nélkül –megfelelő értékben, szabályszerűen kiállított, forgatható értékpapírok kiállításával is, amennyiben a vételár teljesítése céljából az Engedményező részére átruházni kívánt értékpapír annak forgatása útján az értékpapír teljes értéke erejéig – a Cstv. 57. § szerint meghatározott hitelezői rangsor betartása mellett – a Cstv. 49/D. § vagy a Hpt. 57.§ (1) szerinti hitelezői igény kielégítésére alkalmas és azt a kielégítésre jogosult hitelező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával elfogadja.

Az Engedményező a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyonelemek vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja. Az Engedményezővel szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi, illetve engedményezési szerződés írásba foglalására az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség – nyolc napon belül – teljesítése, amely nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Követelésállományra vonatkozó iratanyag birtokbaadásának határideje: az iratanyag átadás-átvétele az engedményezett követelések tulajdonjogának átszállását követően, az Engedményezővel történő előzetes egyeztetésnek megfelelően, meghatározott időpontokban, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, folyamatosan történik, és legkésőbb az engedményezési szerződésben rögzített határidőn belül befejezésre kerül. A nyertes licitáló az iratanyag birtokbavételéről, illetve elszállításáról saját költségén köteles gondoskodni. Ha a nyertes licitáló a birtokbavételre megszabott határidőt túllépi, az Engedményező az iratanyag további kezeléséért és őrzéséért költségtérítést számolhat fel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet, a 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó.

Az árverésre tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen résztvevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség. Az Eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A jelen árverési hirdetmény az Eladó számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az árverésen résztvevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyontárgyak vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Az árverésen résztvevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzéséhez, szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére.
Az eljáró ügyvéd személye és díjazása a felek közös megállapodása alapján kerül meghatározásra azzal, hogy valamennyi ügyvédi költség viselésére a vevő köteles.

A nyertes árverésen résztvevő az ajánlatához, annak megtételétől számított 90 napig kötve van.

Az Eladó a vagyonelemeket a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotukban hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal, az eladó jog- és kellékszavatosságát kizárja.

A licitáló az árverezéssel tudomásul veszi a jelen hirdetményben közölt feltételeket, továbbá a vagyontárgyak általa részletesen megismert természetbeni és jogi állapotát, valamint azt, hogy a hirdetményben megadott adatokat az Eladó a legjobb tudása szerint állította össze, ennek ellenére előfordulhatnak tévedések, melyekért sem a Felszámolóval, sem az Eladóval szemben semminemű igényt érvényesíteni nem lehet.

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül Felek azon kijelentése, hogy a vételárat értékarányosnak tartják és a Ptk. 6:98. § (2) bekezdése alapján a Ptk. 6:98. § (1) bekezdése szerinti értékaránytalanságra alapított megtámadási jog gyakorlását kifejezetten kizárják, ilyen igény bíróság előtt érvényesítéséről a Felek kifejezetten lemondanak.A Felszámoló felhívja az árverésen résztvevők figyelmét arra, hogy Hpt. 3. § (1) bekezdés l) pontja alapján a követelésvásárlási tevékenység üzletszerű végzése pénzügyi szolgáltatásnak minősül. A Hpt. 3. § (3) bekezdése alapján pénzügyi szolgáltatás az MNB, mint felügyelet engedélye alapján végezhető. A Hpt. 6. § (1) bekezdés 60. pontja határozza meg a követelésvásárlási tevékenység fogalmát, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 116. pontja pedig az üzletszerű tevékenység fogalmát. Erre tekintettel, az árverésen való részvétel feltétele, hogy az árverésen résztvevő rendelkezzen üzletszerű követelésvásárlásra vonatkozó tevékenységi engedéllyel. Ajánlatot a fentieknek megfelelő, engedéllyel rendelkező jogi személyek tehetnek, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok. A követelésvásárlásra MNB általi felügyeleti engedéllyel nem rendelkező résztvevő által benyújtott ajánlat érvénytelennek minősül. A jelen árverési hirdetmény az Engedményező számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható.

Az árverésen résztvevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni.

Az árverésen résztvevő tudomásul veszi, hogy nyertes licit esetén a Követelésállomány és annak biztosítékai megszerzéséhez kapcsolódó eljárásokat — ideértve az engedményezéshez szükséges okiratok és értesítések elkészítését és kézbesítését, valamint a biztosítékokra vonatkozó közhiteles nyilvántartásokban a törlési és bejegyzési engedélyek elkészítését és azok átvezetése iránti eljárások lefolytatását eljáró ügyvéd személye és díjazása a felek közös megállapodása alapján kerül meghatározásra azzal, hogy valamennyi ügyvédi költség viselésére a vevő köteles.

Az Engedményező kijelenti, hogy a jelen árverés tárgyát képező Követelésállomány felett kizárólagos, érvényes és nem vitatott jogcímmel rendelkezik, továbbá nincs tudomása olyan tényről vagy körülményről, amely korlátozná a Követelésállomány harmadik fél részére történő átruházását.

Az Engedményező — a Cstv. 48. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek eleget téve — a követeléseket folyamatosan érvényesíti, amelynek keretében az iratanyagban és a nyilvántartási rendszerben az eddig feltárt javítható hibákat és pótolható hiányosságokat legjobb tudomása szerint, a rendelkezésre álló erőforrások függvényében pótolta, ugyanakkor a hibák és hiányosságok javítása illetve pótlása, továbbá a nyilvántartott adatok, értékek és fedezetek felülvizsgálata a követelések érvényesítéséhez szükséges mértékben történt meg.

A fentiekre tekintettel az Engedményező kijelenti és megerősíti, hogy minden olyan lényeges információt feltárt, amely észszerűen várhatóan fontos lehet az árverésen résztvevő számára ahhoz, hogy valós és megbízható képet kapjon a Követelésállományról, és legjobb tudomása szerint nincs olyan fel nem tárt tény vagy körülmény, amely miatt bármely adat, információ, valamint dokumentum valótlannak, pontatlannak vagy félrevezetőnek minősülhetne valamilyen lényeges tekintetben.

Jelen felhívás terjedelmi korlátaira tekintettel a Követelésállományhoz kapcsolódó és az adatszobába lévő okiratok, szerződések részletes átvizsgálása, valamint a szerződésekből származó követelések fennállásának, érvényesíthetőségének és összegszerűségének ellenőrzése az árverésen résztvevő kötelezettsége, amelyhez az Engedményező — az ajánlattételhez szükséges mértékben — adatszoba betekintési lehetőséget és hozzáférést biztosít.

Engedményező, valamint a felszámoló a Követelésállományban szereplő követelések értékéért, érvényesíthetőségéért, valamint megtérüléséért semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal és felelősségét a jogszabályok által biztosított legteljesebb körben kizárja.

Az engedményezési szerződésben foglaltakon felül az Engedményezőnek nincs semmilyen visszavásárlási vagy hasonló kötelezettsége, továbbá nem köteles bármilyen okból a nyertes licitáló által elszenvedett vagy számára felmerült, közvetlen vagy közvetett veszteségekhez támogatást nyújtani vagy azokat megtéríteni.

A Követelésállomány engedményezését követően az Engedményező az engedményezett követelésekkel kapcsolatban kizárólag az engedményezési szerződésben részletezett kötelezettségeket teljesít. Az engedményezésre kerülő követelések alapjául szolgáló szerződésekben biztosítékként rögzített, az Engedményező személyéhez kötött, illetve jogi természetüknél fogva nem engedményezhető jogok nem kerülnek átruházásra a nyertes licitáló részére.

A Felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése értelmében elővásárlási szándékot a nyilvános értékesítés során az értékesítési eljárás lezárásáig lehet bejelenteni és az értékesítési eljárásban kialakult vételáron lehet gyakorolni. Az elővásárlási jog gyakorlásának további feltétele, hogy az arra jogosult rendelkezzen követelésvásárlásra vonatkozó tevékenységi engedéllyel. A nyertes licitáló által megajánlott legmagasabb vételárról az elővásárlási szándékát bejelentőt a Felszámoló írásban tájékoztatja és ennek kézhezvételétől számított 10 napon belül kell a végleges elővásárlási nyilatkozatot és tevékenységi engedélyének másolatát megküldenie a Felszámolónak. A tevékenységi engedély hiánya esetében az elővásárlásra jogosulttól érkezett nyilatkozat hatálytalan. A bejelentés elmaradása esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy – a Felszámoló által nem ismert – elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A Felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el.

Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy az árverést – megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.

A Felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a fenti feltételeket, az ajánlatok benyújtásával teljes egészében kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadják és tudomásul veszik, valamint e körben a megtámadás jogáról kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondanak.

A 237/2009. (X. 20) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. A vagyonelemek minimálára a becsérték 100%-ban került meghatározásra.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2766939/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 08. 06. | 08:00 || Az árverés megkezdődött.