Kikiáltási ár
470 000 000 Ft
Licitlépcső
500 000 Ft
Az árverés véget ér:9 nap, 7 óra és 09:17

Ismertető

Szegedi ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Eladó egy szegedi 1 ha 1257 m2 -es kivett autószalon, szerviz. Az ingatlanon 6 db épület található. Épületek hasznos alapterülete: 3852,5 m2. Jelenleg üzlet, iroda, műhely és raktár céljára bérbeadás útján hasznosított ingatlan.

Jelentkezési határidő
2022. 09. 22. | 10:00
Árverés kezdete
2022. 09. 23. | 10:00
Árverés vége
2022. 10. 11. | 10:00
Ügyszám
2.Fpk.92
EÉR azonosító
A2815656
Becsérték
470 000 000 Ft
Kikiáltási ár
470 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév
MOBILCENTRUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
6728 Szeged, Fonógyári út 8.
Cégjegyzékszám
06-09025000

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.92 ügyszámú árverés 2022. szeptember 23. 10 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a MOBILCENTRUM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09025000, székhely: 6728 Szeged, Fonógyári út 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2815656.

Árverési Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) MOBILCENTRUM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06-09025000, székhely: 6728 Szeged, Fonógyári út 8.) Szegedi Törvényszék 2.Fpk.92/2021/33.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. szeptember 8. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2815656)
Az árverés kezdete: 2022. szeptember 23. 10 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. október 11. 10 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 470 000 000 forint. (a becsérték 100%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 14 000 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előlegnek az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával, azaz 2022. szeptember 22. 10:00 óráig meg kell érkeznie a MOBILCENTRUM Kft. "f.a." Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000116-98200001 számú bankszámlájára. Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalás közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetésére adott határidő leteltét követően, de az értékesítés megkezdése előtti 24 órán belül az értékesítő ellenőrzi a bankszámlaszámra érkezett befizetéseket és elektronikusan engedélyezi a licitálók részére az értékesítésen történő részvételt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg az EÉR rendelet 13. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre került. A felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbözetből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A felszámoló az árverési előleg összege után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleg teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalásra kerül. Ha az árverés eredményes, az árverési előleg az árverés nyertesénél a vételárba beszámításra kerül, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Eladó egy szegedi 1 ha 1257 m2 -es kivett autószalon, szerviz. Az ingatlanon 6 db épület található. Épületek hasznos alapterülete: 3852,5 m2. Jelenleg üzlet, iroda, műhely és raktár céljára bérbeadás útján hasznosított ingatlan.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 470 000 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett autószalon, szerviz

Típus: ipari ingatlan
Területe: 11 257 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 470 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 25884/1
Területnagyság: 11 257 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett autószalon, szerviz

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): vezetékjog, végrehajtási jogok

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak megtekintésére a felszámoló az árverés megkezdése előtt egy esetben biztosít lehetőséget. A vagyontárgyak megtekintésére 2022. szeptember 15-én csütörtökön 10 és 13 óra között lesz lehetőség.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgyak értékesítésére az áfa tv. 142. § (1) bekezdés pontjai alapján – amennyiben a vevő adóalany - a fordított adózás szabályai vonatkoznak. Magánszemély esetében az ajánlati árat 27% adó terheli, melyet a vevő köteles az eladó részére megfizetni az ajánlati áron felül. Az ajánlati ár, minden esetben nettó ajánlati árat jelent.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A licitálónak az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában a vételárat forintban kell megfizetnie átutalással a szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően a MOBILCENTRUM Kft. "f.a." Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000116-98200001 számú bankszámlájára. Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre - maximum az aláírástól számított 90 napra - egy összegben történik. A teljes vételár 10%-a foglalónak minősül, melyet a nyertes vevőnek az adásvételi szerződéssel egyidejűleg kell megfizetnie, melybe a nyertes licitáló által megfizetett árverési előleg beszámításra kerül. Cstv. 49.§ (4) bekezdésének rendelkezései alapján – a Cstv. 49/D.§ (8) bekezdésének rendelkezéseinek kivételével – a tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: van

Fizetési részletek száma, ütemezése: 2 Részletfizetés: 1.) Adásvételi szerződés megkötésekor a vételár 10 %-a, mint foglaló (beleérve az ajánlati biztosítékot.2.) fennmaradó vételárrészlet - max. 90 napra.

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás lezárását követően – érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámolóbiztos szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető részére fizetendő 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követően a felek által egyeztetett módon. Tekintettel arra, hogy az ingatlan bérbeadással hasznosított, a birtokbaadás a nyertes vevő előzetes nyilatkozata alapján a bérleti szerződések fenntartásával vagy felmondásával együtt történik. A bérleti szerződések felmondási ideje 90 nap. A pályázó ajánlattételével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a birtokbalépésre csak a bérleti szerződésekben rögzített felmondási időkre tekintettel tud sor kerülni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverés lebonyolítására a Cstv. 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó. A nyilvános árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál, és vállalja az EÉR rendszer szabályainak betartását.Felhívjuk a Tisztelt Licitálók figyelmét, hogy a 17/2014. (II.3.) Korm.rendelet 2021. október 01.napjától hatályos rendelkezései folytán az elektronikus értékesítés folyamata, így az EÉR Szabályzata is módosult, amely miatt az egyik változás, hogy az értékesítésen történő részvétel kétlépcsős folyamattá válik. A regisztrációs célú első bejelentkezés magánszemélyként történik. Amennyiben a licitáló egy adott értékesítési eljárásban más magánszemély vagy szervezet képviseletében kíván részt venni, úgy a képviselt személy vagy szervezet adatait az adott értékesítési eljárásba való bekapcsolódás (regisztráció) során kell megadnia. A licitáló az értékesítésben személyesen, vagy törvényes képviselője, illetőleg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti meghatalmazottja útján vehet részt. Kérjük a Tisztelt Licitálókat, amennyiben jogi személy képviseletében meghatalmazottként kívánnak részt venni az árverésen, úgy a Ptk. előírásainak megfelelően elkészített meghatalmazást, valamint a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírási mintáját azonos fájlba szíveskedjenek feltölteni, mert az EÉR rendszer az „Igazoló dokumentum”-hoz csak egyetlen fájl feltöltését engedélyezi. Az EÉR felületére feltöltött meghatalmazást a szerződés aláírásakor eredetben is be kell mutatni az eladó részére. A meghatalmazást az eladónál minden önálló értékesítési eljárásban igazolni kell. Az árverésre azok a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen részt vevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség. Az eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 67. § 9(i) pontja alapján a magyar államot adós vagyonának értékesítésekor elővásárlási jog illeti meg.
A felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el.Az eladó és a felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik. A meghirdetett vagyontárgyra a felszámoló garanciát nem vállal. Licitáló a licit megtételével tudomásul veszi az ingatlan állapotát, ajánlatának megtételével lemond eladóval szembeni mindennemű kellékszavatossági és garanciális igényének érvényesítéséről. Az ingatlanra vonatkozóan a felszámolási eljárásban ezt megelőzően nem jelent meg értékesítési hirdetmény. .Felhívjuk a Tisztelt Érdeklődők/Licitálók figyelmét, hogy az EÉR felületén az értékesítés anonim módon történik, ezért név, telefonszám, e-mail cím megadása ezen a felületen tilos. Az EÉR felületén megjelenő hozzászólások szükség esetén a felszámoló által moderálásra kerülnek. A nem megengedett hozzászólások esetében a “Kérdése olyan információt tartalmazott, ami nem engedélyezett, kérjük fogalmazza át” üzenet jelenik meg.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2815656/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 09. 23. | 10:00 || Az árverés megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || A2815656F4591 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Van arra mód hogy az aláírási címpéldányt újra feltöltsük PDF formátumban vagy elküldjük egy megadott helyre?

 • || A2815656F4591 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Még egy kérdésem van az előzetesen becsatolt aláírási címpéldányunk screenshot formátumban történt. Kérjük annak a visszaigazolását hogy ez megfelelő volt-e az önök számára?

 • || A2815656F4591 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Még egy kérdésem van az előzetesen becsatolt aláírási címpéldányunk screenshot formátumban történt. Kérjük annak a visszaigazolását hogy ez megfelelő volt-e az önök számára?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Pályázó! Ismételten jelzem, hogy én az Önök által feltöltött dokumentumokat csak a határidő lejártát követően látom, így nem tudom ellenőrizni, hogy az megfelelő-e?

 • || A2815656F4591 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Az árbevételhez kapcsolódóan lenne az a kérdésem mennyi az épület éves építményadója és fix működési költsége?

 • || Értékesítő kommentje:

  Az éves építményadó jelenleg évi 7,8 millió Ft. Az üzemeltetési költség az üzemeltetési konstrukciótól, a bérlők számától függ, és a jelenlegi üzemeltetési szerződés csak az értékesítésig szól, így az az új tulajdonos/vevő részére nem releváns.

 • || A2815656F4591 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Sikeresen megfizetésre került az árverési előleg részünkről, kérem visszaigazolását hogy minden feltételnek megfelelünk-e az árverésen való részvételhez?

 • || Értékesítő kommentje:

  Az Önök által feltöltött dokumentumokat a befizetési határidő lejáratát követően láthatja csak a felszámoló, így nem tudom előzetesen ellenőrizni a szükséges iratok meglétét. Kérem, hogy az árverési kiírás szerinti minden dokumentum feltöltését Önök ellenőrizzék le alaposan. Tisztelettel:

 • || A2815656F9633 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló, 1, Kérem tájékoztasson a bérleti szerződések lejártáról és összegéről, illetve van-e elszámolható/folyamatban lévő felújítás vagy előrefizetés sok évre előre kifizetve? 2, A bérleti szerződések a felszámolás kezdő időpontja előttiek-e? 3, Környezetvédelmi hatásvizsgálat volt-e?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A bérleti szerződések vegyesen a felszámolást megelőzően ill. folyamatosan köttettek. Átlagosan 90 napos felmondási idővel. Jelenleg az össz bérleti díj nagyságrendileg 3,3 millió Ft/hó. Az esetleges előrefizetések elszámolása nem a pályázó érdekkörébe tartozik. Elszámolandó felújításról nincs tudomásunk. A felszámolónak környezetvédelmi teherről nincs tudomása.

 • || A2815656F2072 kommentje:

  Szeretném jelezni, hogy részt veszek a megadott időpontban a megtekintésen.

 • || Értékesítő kommentje:

  Kérem a mai napon egyeztessen kollégámmal a 06 706188251 telefonszámon!

 • || A2815656F9633 kommentje:

  Tisztelettel jelezzük, hogy 11 óra előtt ott leszünk a megtekintésen.

 • || Értékesítő kommentje:

  Kérem a megtekintés érdekében szíveskedjen kollégámmal a 06 70 6188251 telefonszámon egyeztetni. Köszönöm: