Kikiáltási ár
960 000 Ft
Licitlépcső
30 000 Ft
A jelentkezés véget ér:4 nap, 10 óra és 35:05

Ismertető

gépjármű

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

LSK-581 frsz-ú Opel Corsa

Jelentkezési határidő
2022. 10. 06. | 12:00
Árverés kezdete
2022. 10. 07. | 12:00
Árverés vége
2022. 10. 22. | 12:00
Ügyszám
11.Fpk.9/2022
EÉR azonosító
A2835899
Becsérték
960 000 Ft
Kikiáltási ár
960 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Optimum Trust Vagyonkezelő Kft.
Székhely
1095 Budapest, Ipar utca 2. A ép. fszt em. 1
Cégjegyzékszám
01-09-277068

Adós adatai

Cégnév
TIMI-KÖVETELÉSKEZELŐ Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
4030 Debrecen, Vágóhíd utca 4. B ép. 111
Cégjegyzékszám
09 09 016962

Árverési Hirdetmény

A(z) Optimum Trust Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-277068, székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 2. A ép. fszt em. 1, levelezési cím: 6725 Szeged, Rákóczi utca 14. fszt em. 1), mint a(z) TIMI-KÖVETELÉSKEZELŐ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09 09 016962, székhely: 4030 Debrecen, Vágóhíd utca 4. B ép. 111) Debreceni Törvényszék 11.Fpk.9/2022. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. szeptember 22. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2835899)
Az árverés kezdete: 2022. október 7. 12 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. október 22. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 960 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 30 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 50 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 200 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 500 000 forint
200 millió forint és afelett: 2 millió forint

Árverési előleg összege: 48 000 forint

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A meghirdetett vagyontárgyakra az licitálhat, aki az ajánlati biztosítékot megfizeti az Optimum Trust Vagyonkezelő Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-13230227-00024903 számú letéti bankszámlájára úgy, hogy annak legkésőbb az hirdetményben megjelölt, a árverés kezdő időpontja előtt 24 órával be kell érkezzen. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett ajánlati biztosítékot visszautalja.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményben fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint a „Timi-Követeléskezelő Kft. f.a. pályázati ajánlati biztosíték” megjegyzést. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő az árverési előleget elveszíti. Az árverési előlegre a Cstv-ben, valamint a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben leírtak és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó árverési előlege a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár. A nem nyertes pályázók részére a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni az árverési előleget. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

LSK-581 frsz-ú Opel Corsa

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 960 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Opel Corsa

Típus: Jármű
Márka: Opel
Modell: Corsa
Jármű típusa: Személyautó
Gyártási idő: 2010.
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgy megtekintésének időpontját és helyszínét az EÉR felületén a hozzászólások között tesszük közzé ilyen irányú kérés esetén. A vagyontárgyat az EÉR-en keresztül előzetesen egyeztetett időpontban lehet megtekinteni. Az értékesítési eljárás során a felszámoló összesen egy megtekintési alkalmat biztosít. Az árveréssel kapcsolatban további információ kizárólag az EÉR-en keresztül kérhető és adható.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítést ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéskor átutalással az Optimum Trust Vagyonkezelő Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-13230227-00024903 számú letéti bankszámlájára kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az árverés lezárását követő 15 napon belül. Az értékesítő az Adásvételi szerződést akkor kötheti meg a nyertes licitálóval, ha az az EÉR Működtetőt megillető – az EÉR rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott – jutalék megfizetését igazolja (a nettó vételár 1%-a).

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A tulajdonba, birtokba adás – az adásvételi szerződésben a felek által elfogadott feltételek mellett – kizárólag a teljes vételár megfizetését követően történik meg.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóság első alkalommal kerül meghirdetésre. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, ha nem érkezik az árverési feltételeknek megfelelő érvényes ajánlat, az értékesítési eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén azt visszavonhatja/érvénytelenítheti.A felszámoló kijelenti, hogy az árverési eljárásban a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2)bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2835899/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok


  • || A2835899F1719 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló,szeretném megtekinteni a járművet. Kérem írja meg hol és mikor van erre lehetőségem.Köszönöm

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Megtekintésre a felszámoló az árverés időtartama alatt (2022.10.07.-2022.10.22.) 1 alkalommal biztosít lehetőséget, melynek helyét és időpontját ezen a felületen fogja közzétenni. Üdvözlettel: Felszámolóbiztos